Troid Bezi tedavisi

Troid bezi nedir?​

Troid vücudunuzdaki fizyolojik fonksiyonları düzenleyen hormonları yapan iç salgı bezlerinden biridir. Troid bezi troid hormonu üretir, bu hormon ise vücudumuzun zorunlu işlevlerini düzenler. Diğer iç salgı bezleri ise şunlardır: Hipotiz, adrenal bezler, paratiroid, testis ve overler. Tiroid bezi boyunun alt kısmında ortada bulunur. Gırtlağın altında, köprücük kemiğinin üstündedir. Bir kravat düğümüne benzer. Birbirine bağlı iki lobdan oluşur. Normalde troid bezinizi elle hissetmeniz zordur.

Troid bezi ne zaman anormaldir?

Troid bezinin hastalıkları çok yaygındır. Amerika’da milyonlarca kişi bu hastalıklardan etkilenir. En çok görülen, bezin az veya çok çalışmasıdır.Çok çalışmasına hipertiroidizm (Gaves Hastalığı), az çalışmasına hipotiroidizm denilir. Troid bezi çok çalışmaktan veya az çalışmaktan büyüyebilir. Büyümüş troid bezine “GUATR” denilir. Hastalarda yumru veya kitleler olabilir.

Bu kitleler iyi ya da kötü huylu olabilir. Yavaş yavaş ya da aniden gelişebilir. Işın tedavisi yapılan çocuklarda troid kanseri gelişebilir. Tüm troid yumruları için doktora başvurulmalıdır.

Troid Bezi teşhisi nasıl konur?

Troiddeki kitle tanısı için ayrıntılı hikaye alınır. Boyun muayene edilir. Doktorunuz çeneyi kaldırarak troidi ortaya koyar, yutkunmanızı isteyebilir. Bu hareket, troid kitlesinin boyundaki diğer kitlelerden ayırtedilmesini sağlar.

Diğer testler:
-
İnce iğne aspirasyon biopsisi,
- Troid sintigrafisi,
- Bilgisayarlı inceleme,
- Göğüs filmi,
- Kan testleri.

Doktorunuz kitleyi tespit ettikten sonra iğne aspirasyon biopsisi yapmak isteyebilir. Bu yöntem güvenli ve ağrısızdır. Troiddeki kitleye girilir ve doku örnekleri alınır.Hastaların çoğunda birkaç kez bu örnekler alınabilir. Kanaması zor duran biri iseniz bu sizin için çok uygun bir teknik değildir. Bu işlem kitle hakkında değerli bilgiler verir. Sonuçlar patolog tarafından değerlendirilir. Bu sonuca göre doktorunuz ne gibi bir tedavi planlayacağına karar verir.

Troid nodülünün tedavisi

Tanı konulduktan sonra bir tedavi planı yapılır. Troid nodüllerinin çoğu iyi huyludur. Genelde ilaçla baskılama yöntemi uygulanır.

Bu tedavinin amacı ilaçla nodülünüzün zamanla küçülüp küçülmeyeceğini görmektir. Genellikle 3-6 ay arasında bir iyileşme görülür. İlaçla tedaviye rağmen yumru büyümeye devam ediyorsa operasyon önerilir.

Troid cerrahisi nedir?

Troid cerrahisi troid bezinin kısmen veya tamamen çıkartılmasıdır. Hastanede genel anestezi altında yapılır. Genellikle operasyonda troid bezi nodül olduğu lobu ile birlikte çıkartılır. Hızlı bir patalojik inceleme (Dondurma yöntemi) ile karar verilir.Cerrah bu sonuca göre bezin tümünü çıkartabilir. Bu tamamıyla ameliyat sırasında verilen bir karardır. Bu durumlar ameliyat öncesi hasta ile tartışılır.Ameliyat sonrası boyunda bir dren (küçük bir plastik tüp) olabilir. Bu tüp ameliyat yerinde sıvı birikimini önlemek içindir. Sıvı azaldığı zaman çıkartılır. Çoğu hasta bir iki gün içinde taburcu edilir.

Troid ameliyatlarından sonra komplikasyon nadirdir. Kanama, kısık ses, zor yutkunma, boyun derisinin hissizliği v edüşük kan kalsiyumu gibi yan etkiler olabilir. Birkaç hafta içinde birçok komplikasyon kaybolur.Troid bezinin tamamı çıkartılmış hastalarda ameliyat sonrası düşük kan kalsiyumu olasılığı daha yüksektir. Troid operasyonu geçiren hastalara ameliyat sonrası troid hormonlarına gereksinim duyarlar. Troid hormonları böylelikle yerine konulur. Kanlarında kalsiyumu düşük hastalara kalsiyum verilir.
 
Üst