Aynı Yerde

Temel uzun zamandır görmediği arkadaşı Cemal'le İstanbul'da karşılaşınca:
  • Uşak nasılsun pakayum?
  • İyiyum...
  • Çocukların nasıldur?
  • Onlar da iyidur.
  • Peki karin nasıldur?
Temel böyle sorunca Cemal'in birden yüzü değişir.

Temel arkadaşının karısının geçen yıl öldüğünü hatırlayıp hemen şöyle der:
- Yani hala ayni mezarda mi yatiii?
 
Üst