Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Tanım
TSK'nın (Türk Silahlı Kuvvetleri)en büyük kuvvet komutanlığı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı birimleri şöyledir:

 • Karargah
 • 1. Ordu Komutanlığı
 • 2. Ordu Komutanlığı
 • 3. Ordu Komutanlığı
 • Ege Ordu Komutanlığı
 • Lojistik Komutanlığı
 • Eğitim ve Doktrin Komutanlıkları
karargahları, birlikleri, Kara Harp Okulları, sınıf okulları, eğitim merkezleri, lojistik birlikleri Küçükten Büyüge Doğru Askeri Birlikleri : Tim - Manga - Takım - Bölük - Tabur - Alay - Tugay - Tümen - Kolordu - Ordu. şeklindedir.

Kuvvet Yapısı

 • 4 Ordu
 • 10 Kolordu
 • 2 Mekanize Piyade Tümeni
 • 2 Mekanize Piyade Tümen Karargahı
 • 1 Piyade Tümeni ve 1 Eğitim Tümeni
 • 14 Mekanize Piyade Tugayı
 • 14 Zırhlı Tugay
 • 12 Piyade / İç Güvenlik Tugayı
 • 5 Komando Tugayı
 • 5 Eğitim Tugayı
Silahlar: Tank, Top, Obüs, Havan , Zırhlı Muharebe Aracı, Zırhlı Personel Taşıyıcı, Tanksavar, Uçaksavar, Uçak, Helikopter, Mayın, Hafif Piyade Silahları ve bunların ekipmanları.

Sınıflar

Muharip sınıflar: Savaşmak veya savaşanları desteklemekle ilgilidir.
Piyade: Savaşçı temel birlik.
Tank: Zırhlı savaş aracı. TSK'nın mevcut tank ve diğer paletli zırhlılar dahil 16.000 adet paletli savaş zırhlısı vardır.Yeni ihalelerle birlikte sayının 23.000'e çıkarılması planlanmaktadır.
Topçu: Kara ve hava savunmasında kullanılan obüs topları.
İstihkam: Kazı işleri, yapı işleri.
Muhabere: Haberleşme, telefon, telsiz vb.
Yardımcı sınıflar: Muharip sınıfları desteklemekle görevlidir.
Personel: Personel özlük işleri.
Ulaştırma: Her çeşit oto, minibüs, cip, ağır araç.
Levazım: Giyecek, yiyecek işleri ve şehit naaşları ile ilgilenilmesi.
Sıhhiye: Sağlık ve tedavi.
Veteriner: Hayvanların bakım ve tedavisi.
Askeri inzibat: Askerlerin sivilde kontrolu.
Hava Savunma : Uçaksavar birlikleri 35 mm Oerlikon, Stinger Füzesi

Tarih

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti 7 cephede savaşa 2.850.000 kişiyi silah altına alarak girdi. Bu ordu 70 piyade, 2 süvari tümeninden oluşan 24 kolordulu 9 ordu birliğiydi. Çanakkale destanıyla tarihe geçen ordu Mondros'tan sonra zorunlu terhislerle 50.000 kişiye inmişti. Osmanlı'nın bu son ordusu ile Kurtuluş Savaşı milis ve gönüllülerinden oluşan Kuvayı Milliye KKK'nın temelidir. Kurtuluş sırasında kara kuvvetleri 9 kolordu halinde örgütlendi. 20 piyade tümeni, 1 süvari tümeni, 2 süvari grubu, 1 süvari tugayı.
Ağustos 1922'de kuvvetler 200.000 kişiydi. Batı, Doğu, Güney cephelerinde savaştı. Zaferleri Batı cephesinde 1. İnönü Meydan Muharebesi ve 2. İnönü Meydan Muharebesi , Dumlupınar, Aslıhanlar, Kütahya, Eskişehir, Sakarya, Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Muharebesi.
1950'de Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılmasıyla kara kuvvetlerinden 4.500 kişilik bir tugay Kore Türk Tugayı adıyla Kore'ye gitti. Savaş 3 yıl sürdü, 790 Türk askeri şehit oldu.
1952'de NATO'ya giren Türkiye, ordusunu modern silahlarla donattı. Kara Kuvvetleri son olarak 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptı.
 
Üst