Erkeklerde Meme Kanseri olurmu?

Erkekler de Meme Kanseri Olur

Erkeklerde meme kanseri az görülen bir kanser türü. Erkeklerde görülen tüm kanserlerin yüzde 1’ini meme kanseri, meme kanserlerinin yüzde 1’den azını ise erkek meme kanseri oluşturuyor. Her 150 kadın meme kanserine karşılık 1 erkek meme kanseri olgusu gözleniyor. Ancak, son yıllarda elde edilen tespitler erkek meme kanseri görülme sıklığında artış olduğunu ortaya koyuyor.
Son 20-30 yılda erkek meme kanseri görülme sıklığında hafif bir artış olduğunu kaydeden Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Direktörü Prof. Dr. Halil Bilgel, "Her 100 bin erkekte meme kanseri görülme sıklığı 0.86 dan 1’e çıkmıştır" diyor.

Erkek meme kanerindeki artışın nedenleri arasında özellikle 3 faktör vurgulanıyor:

· Çevrede kanserojenlerin artışı.
· İnsanların erkek meme kanserinden daha fazla haberdar oluşu ve bu nedenle daha fazla teşhis edilmesi.
· Aşırı şişmanlık. Aşırı şişmanlık durumunda kanda dolaşan estrojen miktarı artıyor. Bu da kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de meme kanseri riskini arttırıyor.
Ayrıca ailesinde meme kanseri öyküsü olanlarda da artmış risk söz konusu oluyor.

İleri Yaşlarda Ortaya Çıkıyor

Erkek meme kanseri az görüldüğü için, kanserin yaygınlığı, etkinliğini, görülme sıklığı ve tedavilerin sonuçları hakkındaki bilgiler kadın meme kanserine göre daha az. Erkek meme kanseri, kadın meme kanderine göre daha ileri yaşlarda görülüyor. Ortalama meme kanseri teşhis edilme yaşı, kadınlarda 55-60 iken bu yaş erkeklerde 65-67 yaş arasında değişiyor.

Klasik bilgi olarak erkek meme kanserinin akibetinin kadın meme kanserinden daha kötü olduğunun söylendiğini belirten Prof. Dr. Halil Bilgel, "Bu durum erkek meme kanserinin kadın meme kanserinden daha geç, yani daha ileri evrede teşhis edilmesi ile ilgilidir. Aynı evrede erkek meme kanserinin tedavi sonuçları, tıpkı kadın meme kanseri gibi iyi olabilmektedir" diyor.

Erken evrede teşhisin önemli olduğu için, erkeklerin yıllık check-up muayenelerinde memelerin de dikkatle muayene edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Halil Bilgel, "Erkek meme kanseri az görülen bir kanser olduğu için, kadınlarda olduğu gibi tarama mammografisi önerilmemektedir. 50 yaşından yukarı erkeklerin kendi memelerini muayene etmeleri önemlidir.

Memede bir şişlik tespit edildiği zaman uygulanan tanı yöntemleri aynen kadınlarda uygulandığı gibidir" şeklinde konuşuyor.
Erkekte meme dokusu çok az olduğu için, meme kanserinin tedavisinde meme koruyucu tedavi söz konusu değil. Erkek meme kanserinde tedavi, tüm memenin ve koltuk altı lenf bezlerinin çıkarılması şeklinde oluyor.
 
Üst