Mitoloji Sözlüğü

N

Naiadlar : Çeşmelerin kaynakların. Derelerin perilerine verilen ad. Naiadlarda insanlar gibi ölümlüydüler.


Napae : Çayırların perilerine verilen ad.


Nannakos : Phrigia'nın en eski kralı. Tufanın olacağını önceden sezip halkıyla birlikte tanrılara dua edip kurban kesmişlerdi.Ve tanrılar onları tufandan korumuştu.


Narkissos : Aşktan kaçınan bir delikanlı. Nergis çiçeğine çevirildi.


Nauplios : Euboea adası kralı. Poseidon ile Amymone'nin oğlu. Klymene ile evlenip bir çok çocuk babası oldu.


Nausikaa : Skeria adasının kralı Alkinoos'un kızı. Odyseus'a yardım etmişti. Tanrıçalar kadar güzel olan bu prenses, asaletin sembolüdür.


Neanthos : Lesbos tiranı Pittakus'un oğlu


Nektar : İçenlerin ölümsüz olduğu tanrılara mahsus içki.


Neleus : Poseidon ile Tyro'nun oğlu. Karısı Khloris'ten Nestor adında bir oğlu oldu. Herakles ile girdiği bir çarpışma sırasında öldü.


Nemesis : Gece'nin kızı intikam tanrıçası. Aynı zamanda o, dünyada adaleti koruyan, haklıyı haksızdan ayırd eden bir ahlak tanrıçası idi.


Neoptolemos : Akhilleus ile Lykomedes'in kızı Deidamie'nin oğlu. Çok cesur bir savaşçıydı ancak aynı zamanda acımasızdıda. Affetmek duygusundan yoksundu.


Nephele : Athomas'ın karısı, Helle ile Phriksos'un annesiydi.


Neptun : Romalıların Poseidon'a verdikleri ad.


Nereus : Denizler ihtiyarı olan Nereus Pontos(Deniz) ve Gaia(Toprak)nın oğlu. Okeanos'un kızı Doris ile evlendi ve bu evlilikten Nereid'ler oldu.


Nerio : Romalılarda harp tanrısının karısı olup, kahramanlığı temsil eder.


Nerites : Nereus ile Doris'in oğlu olup güzelliği ile Aphrodite'I kendine aşık etmişti. Aphrodite tanrılar dağı Olympos'a çıkarken onuda yanında götürmek istedi ancak Nerites anne ve babasının memleketi denizi tanılar dağına tercih etti. Buna çok sinirlenen Aphrodite onu kayaların üzerine yapışıp kalan hareket edemeyen kabuklu bir deniz hayvanına çevirdi.


Nereidler : Nereus ile Doris'in kızları olan deniz perileri. Birbirinden güzel olan bu kardeşler dalgaların sembolüdürler.


Nessos : Kentaur'lardan biri. Herakles'in karısı kaçırmaya çalıştı fakat Evenos'un kabarmış sularını geçince Herakles onu öldürdü.


Nestor : Neleos ile Khloris'in en genç oğlu. Herakles onun onbir kardeşini öldürdüğü zaman sadece o kurtuldu ve babasının yerine Pylos kralı oldu.


Nikaea : Sangarios (Sakarya) nehrinin kızı. Aşktan nefret ediyor sadece avlanmayı seviyordu. Dionysos onu görünce vurulmuştu ancak Nikaea ona yüz vermedi. Bunun üzerine Dionysos da onu şarap içirerek baştan çıkardı. Telete adında bir kızları oldu başlangıçta bu zoraki evlilikten hiç hoşlanmayan Nikaea daha sonradan şarap tanrısıyla yakınlaştı ve Satyros adında bir de oğulları oldu.

Nike : (Victoria) Zafer tanrıçası


Niobe : Lydia kralı Tantalos'un kızı, Apollon ve Artemis'in annelerini hor gördüğü için oniki çocuğu öldürüldü ve oda kayaya çevirildi.


Nireus : Helene'yi almak isteyen delikanlının biri çok güzeldi ancak basit bir ailedendi.


Nisos : Athena kralı Pandion'un oğlu. Syklla adında bir kızı vardı. Syklla Minos'u sevdiği için babasına ihanet etti.Ancak babasına ihanet eden bir kıza güvenemiyeceği için Minos ona yüz vermedi. Bunun üzerine kız kendini denize attı. Onu bir balığa babasının da kartala çevirdiler.


Nomos : Kanunların koruyucusu.


Notos : En önemli dört rüzgardan biri. Eos ile Astraeos'un oğlu. Güney rüzgarı Lodos olarak bilinir.


Nyks : Khaos'un kızı gece.


Nykteus : Poseidon ile Kelene'nin oğlu, Antiope'nin babası.


Nyktime : Lesbos kralı Epopeus'un kızı. Babasına gönül verdiği için tanrılar onu yarasaya çevirdiler.


Nyktis : Nykteus'un kızı. Thebai kralı Labdakos ile evlendi. Laios doğdu.


Nymphe'ler : Dağlarda, kırlarda, ormanlarda, çeşmelerin kaynakların başında, nehirlerde yaşadıkları sanılan peri kızları.


Nysa : Nysa dağına adını veren peri kızı. Dionysos'u bu dağın perileri büyütmüştür.


Nyssia : Phrygia'nın kralı Kandaulos'un karısı. Kral karısının güzelliğine hayran idi. Gözdelerinden Gyges'I gizlice karısını çıplak görmesi için yatak odasına aldı. Nyssia bunu fark edince "Ya kocamı öldür benimle evlen yada sen ölümü göze al" diye korkutunca Gyges kralı öldürüp Nyssia ile evlendi.
 
O

Odysseus : Meşhur Yunan kahramanı. İthaka kralı. Laertes ile Antikleia'nın oğlu. Çok zeki bir adamdı, düşmanlarını zekası ve kurnazlığı ile yendi. Penelope ile evlendiği sıralarda Troia savaşı başlayınca savaşa gitmemek için çeşitli bahaneler ileri sürdü ancak savaşa gitmek zorunda kaldı. Tahta at fikride Odysseus'a aitti. Zeka tanrıçası tarafından çok sevilen kahraman Poseidon'un kinini kazandığından Troia dönüşü başına bir çok belalar gelmişti.


Oegipan'lar : Dionysos'un peşinden giden sivri kulaklı varlıklar.


Oiagros : Thrakia kralı ve Orpheus'un babası. İlham perilerinden Kalliope ile evlendi ve Orpheus doğdu.


Oidipus : Thebai kralı Laios ile İokaste'nin oğlu. Bilmeden babasını öldürdü ve özannesi ile evlendi.


Oileus : Lokrisli Aias (Ajax)'ın babası


Oineus : Aitolia'da Kalydon kralı. Dionyssos'a hizmette kusur etmediği için şarap tanrısı üzüm suyuna bu kralın adını verdi.


Oinomaos : Ares ile Harpinna'nın oğlu, Pisa kralı. Steroria ile evlenmiş, Hippodameia adında güzel bir kızı olmuştu.


Oinone : Kebren(Değirmendere) ırmağının tanrısının kızı. Paris bukızı sevmişti ancak Aphrodite ona Helene'nin aşkını aşılayınca bu peri kızını terk etti. Buna rağmen Troia savaşı sonunda Paris ağır yaralandığında sevdiğinin yanına koştu ve onu iyileştirmeye çalıştı ama elinden bir şey gelmedi ve Paris öldü. Bunun üzerine Oinone kendini öldürdü.


Oinopion : Dionysos ile Ariane'in oğlu, sakız adası kralı idi.


Oinotrop'lar : Delos kralı Anios'un kızlarınaverilen ad. Dionysos bu kızlara neye dokunurlarsa şarap yapma gücünü vermişti. Agememnon bu meziyetleri için kızları kaçırmaya kalkışınca kızları birer güvercine çevirdi.


Oinotros : Lykaon'un oğullarından birinin adı.


Oionos : Alkmene'nin yeğeni.


Okeanid'ler : Okeanos'un kızları. Kaynak dere ve akarsu tanrıçaları.


Okeanos : Uranos ile Gaia'nın oğlu. Denizlerin ve suyun sembolü.


Okhimos : Helios ile Rodus perilerinden birinin oğlu.


Okyrrhoe : Samos perilerinden.Khesias ile Imbrasos ırmağının kızı. Apollon bu kızı sevdiği gemici Pompilos'tan kaçırıp gemicinin teknesinide kayalarda parçaladı.

Olympos : Thessalai'da ki tanrılar dağı.


Omphale : Lydia'nın efsanevi kraliçesi. Herakles ile olan aşkı ile ün salmıştı. Yunanistan'ın rakipsiz kahramanı bu eşsiz güzel karşısında her şeyi unuttu. Kraliçe onu bir köle gibi kullanıyor aşkını sömürüyordu.


Oneiros : Rüya Agamemnon'u aldatmak için Zeus tarafından gönderilen uyku cini.


Onkos : Apollon'un oğlu, Arkadia'da kurduğu bir şehre adını verdi.


Opheltes : Nemea kralı Lykurgos ile Eurydike'nin oğlu. Bir yılan sokması sonucu öldürüldü.


Ophieus : Messaniaların kör tanrısına verdikleri ad.


Ophion : Titanlardan biri. Kronos ve Rhea dan önce karısı Eurynome ile birlikte göklerde krallık ediyordu ancak Kronos onu yenip Tartaros'a attı.


Ophioneus : Messania'lı meşhur kahin.


Oread'lar : Dağ perilerine verilen ad.


Oreithyia : Boreas'ın karısı. Kalais ve Zetes adlı iki çocuk doğurdu.


Orestes : Agamemnon ile Klytemenestra'nın oğlu. Babasını öldüren annesi ile sevgilisinden intikam aldı.


Orion : Bolotia'nın ünlü kahramanı. Dev gibi bir vücudu güzel bir yüzü vardı. Poseidon ile Euriale'nin oğlu idi.


Orkos : Hades'in latince adı


Orpheus : Thrakia kralı Oiagros'un oğlu ve Yunanlıların efsanevi şairi.


Orthia : Artemis'in lakabı


Orthopolis : Demeter'in büyüttüğü bir kral çocuğu.


Orthron : Bir çok başı ve yılan gibi bir vücudu olan Geryon'un köpeği Herakles tarafından öldürüldü.


Otos : Aloadlardan biri, Ephialtes'in kardeşi.


Otreus : Dymas'ın oğlu Phyrigia kralı.


Ortygia : Leto'nun kızkardeşi. Kendisine aşık olan Zeus'tan kaçtığı için baş tanrı onu bıldırcına çevirdi.


Otrynteus : Anadoluda Tmolus (Bozdağı) eteklerindeki bir kasabanın kralı. Nais adlı bir peri kızıyla evlendi. İpsition adında bir oğlu oldu.
 
P

Paian : Felaketi uzaklaştıran, selamet getiren, iyi eden tanrı.


Palaimon : İo'nun oğlu bir deniz tanrısı. Gemicilerin koruyucusuydu.


Palamedes : Nauplios ile Klymene'nin oğlu. Odysseus tarafından öldürüldü.


Pales : Romalıların koyun sürülerini koruyucusu olduğuna inandıkları tanrı.


Pallas : Zeka tanrıçasının bir diğer adı.


Panakeia : Asklepios gibi hekimlikle uğraşan sağlık tanrıçası.


Pan : Sürülerin ve çobanların tanrısı.


Panagea : Artemis'in bir diğer adı.


Panakea : Asklepios ile Lampetia'nın kızı. Hekimliğin tanrıçalarından sayılırdı, her türlü hastalığa çare bulurdu.


Pandaman : Ateş tanrısı Hephaistos'un bir diğer adı. Her şeyi yenen anl***** gelir.


Pandareos : Miletus'lu Merops'un oğlu. Giritte Zeus tapınağından altın köpek heykelini çaldığı için Zeus tarafından kayaya çevirildi.


Pandaros : Yunanlılara karşı savaşan Troia'lıların yardımına koşan ünlü kahraman Lykaon'un oğlu.


Pandion : Atina şehrinin ünlü krallarından.


Pandora : Yaratılan ilk kadın.


Pandrosos : Atina kralı Kekrops'un kızlarından biri. Athena küçük Erekhteus'u içine sakladığı kutuyu bu kızlara emanet etmişti.


Panikos : Kır tanrısı keçi ayaklı Pan'ın insanların içine saldığı korku


Pankratis : Tloeus ile İphimedie'nin kızı, dolayısıyla Aloadların başhemşiresi.


Panapa : Theseus'un kızı Herakles ile evlenmişti. Bir kızı olmuştu ona annesinin adını koydu.


Panopa : Nereid'lerden biri, adaletseverliği ile tanınırdı.


Panopeus : Phokos ile Astropea'nın oğlu. Argonautlar seferine katılanlardan.


Panthaos : Priamos'un arkadaşı Troia'lı bir ihtiyar.


Paphia : Aphrodite'in isimlerinden biri.


Paphlagon : Kirke'nin oğlu. Anadoluda Papira (Karaköy) şehrinin kurucusu.


Paraios : Atinalı bir kahraman, savaş gemisini icat etti.


Paris : En ünlü kahramanlardan biri.Troia kralı Priamos ile Hekabe'nin oğlu. Çok kuvvetli olduğundan onu Aleksandros diye çağırırlardı. Yunanlı Helena'ya olan aşkı onun ve Troia'nın sonu oldu.


Parkae : Romalıların talih tanrıçalarına verdikleri ad.


Parnassos : apollon'a tahsis edilen Parnassos dağına adını veren kahraman.Poseidon ile Kleodora adlı bir peri kıznın oğlu idi.


Parrahasios : Zeus'un oğlu. Arkadia da bir şehrin kurucusu olduğu söylenir.


Parsondes : Yedi yıl Babil valisinin sarayında bir kadın gibi yaşayan tuhaf bir insan.


Parthenius : Bugünkü Bartın çayının eski adı.


Parthenon : Atina Akropolis te bulunan ve Zeka tanrıçası Athena'ya ait olan meşhur tapınak.


Parthenopaieos: Thebai şehrine karşı yürüyen yedi şeften biri.


Parthenopea : Menderes nehrinin kızı Samia ile ankeus'un kızı. Apollon bu kıza gönül vermişti. Birlikteliklerinden Nikomedos doğdu.


Parthenope : Sirenlerden biri. Odyseus'u büyülü sesiyle etkisi altına alamadığından kendini denize attı. Dalgalar bu deniz kızının naaşını İtalya kıyılarına attılar. Naaşının gömüldüğü yerde Napoli şehri kuruldu.


Parthenos : Staphylos ile Khrosthemis'in kızlarından biri.


Pasiphae : Minos'un karısı. Helios'un kızı. Bir boğaya aşık olmuştu. Sevdiği boğadan gebe kalarak Minotauros'u doğurdu.


Pataros : Apollon ile Ksanthos'un kızı olan Lykia'nın oğlu. Patara şehrine adını vermiştir.

Patroklos : Menoltios'un oğlu. Ünlü yunan kahramanlarından biridir.


Pegasos : Efsanevi kanatlı at. Perseus Okean'ın kaynağında Medusa'nın kafasını kestiği zaman onun kanından doğdu.


Peitho : İkne etme, kandırma tanrıçası. Ate'nin kızı, Aphrodite'in arkadaşıdır.


Peirithoos : Zeus ile Dia'nın oğlu, Lapithler kralı.


Pelasglar : Yunanistanın eski ahalisine verilen ad.


Pelasgos : Yerin oğlu. Pelagların atası oldu.


Peleus : Meşhur yunan kahramanı Akhilleus'un babası. Phthie kralı.


Pelias : İolkos kralı . Poseidon ile Tyro'nun oğlu.


Pelopea : Theste'nin kızı. Kim olduğunu bilmeden babası ile birlikte oldu. Bunu anlayınca kendini öldürdü.


Pelops : Lydia kralı Tantalos'un oğlu. Ganymedes'in babası.


Penat'lar : Romalıların ev tanrılarına verdikleri ad.


Peneios : Thesselia da akan bir nehrin tanrısı. Okeanos'un oğlu.


Penelope : Odysseus'un karısı. Telemakhos'un annesi. Kocası Troia harbine gittikten sonra uzun yıllar tek başına yaşadı ancak kocasına hep sadık kaldı.


Penia : Fakirlik tanrıçası.


Penthesileia : Amazonların kraliçesi.Ares ile Otreranın kızı. Troia savaşı sırasında Akhilleus tarafından öldürüldü.


Pentheus : Thebai kralı. Ekhion ile Kadmos'un kızı Agave'nin oğlu.


Penthos : Keder ve ızdırap tanrısı.


Peon : Yunan tanrılarını tedavi eden ünlü mısırlı hekim.


Peparethos : Ariane'in Dionysos'tan olan dört oğlundan biri.


Perdiks : Dedalos'un kızkardeşi.


Pergamos : Anadoluda Bergama şehrinin kahrmanı. Neoptolemos ile Andromakne'nin oğlu.

Periboea : Mağar kralı alkathous'un kızı. Eakos'un oğlu Telemon ile evlendi, Ajaks'ı doğurdu.


Perieres : Eolos'un oğlu.Perseus'un kızı.Gorophone ile evlendi.


Perigoune : Sinis'in kızı.Theseus Sinis'I öldürüp kızı ile birlikte oldu. Bu birliktelikte Melanippos doğdu. Daha sonra Periogoune Deloneus ile evlendi ve İksus'u doğurdu.


Periklymenos: Argonautlardan biri. Neleus'un oğlu. Poseidon bu gence istediği şekle girebilme vasfını vermişti.


Periktyon : Aristo'nun karısı ve meşhur filozof Eflatun'un annesi


Perimele : Admetos ile Alkaste'nin kızı.


Perimelis : Sürülere göcülük eden perilere verilen ad.


Periphas : Atina şehrinin efsanevi kralı. Halkı tarafından çok sevilirdi. Öyleki Zeus bu sevgiyi kızkandı ve onu öldürmeye kalktı ama Apollon babasına engel oldu bunun üzerine Zeus bu kralı bir kartal'a dönüştürdü.


Periphetes : Hephaistos ile Antiklea'nın oğlu olan korkunç dev. Thesseus tarafından öldürüldü.


Peristera : Aphrodite'in yanında dolaşan perilerden biri. Birgün Aphrodite ile Eros çiçek toplama yarışı yaparken Peristera Aphrodite'e yardım ettiği için Eros onu güvercine çevirdi.


Peritanus : Arkadia'lı bir genç Paris Helene'I kaçırdıktan sonra Helen bu gence gönül vermişti. Paris bunu fark edince Arkadia kıyılarını talan etti.


Pero : Neleus ile Khloris'in kızı.Güzelliği ve fazileti ile tanınırdı. Bias ile evlendi.


Persa : Thetys ile Okeanos'un kızı. Güneş ile evlendi.Eetes, Kirke ve Pusiphae'yi doğurdu.


Perseid'ler : Perseus soyundan gelenler.


Perseis : Helios'un karısı


Persophene : Demeter'in kızı. Hades'in karısı.


Perseus : Argos kralı Akrisios'un kızı Danae'nin Zeus'tan olan oğlu.


Persepolis : Odysseus ile Nausikaa'nın oğlu.


Perses : Titan Krios ile Eurybie'nin oğlu.


Phaeton : Helios'un oğlu.


Phaetusa : Lampetie'nin kızkardeşi. Gençlik tanrıçası Neera ile Güneş'in kızı.


Phaiak'lar : Skheria adasında oturan halk.


Phaidra : Girit kralı Minos ile Pasiphane'nin kızı. Theseus ile evliydi. Üvey oğlu Hippolytos'a aşık oldu. Delikanlı onu red edince Hippolytos'a iftira etti ve ölümüne neden oldu.


Phalaekos : Ambrakia tiranı. Artemis bir gün onu ava götürüp bir aslan yavrusu gösterdi.Phalaekos yavruyu yakalamaya çaılışırken dişi aslan ortaya çıkıp onu parçaladı.

Phalanthos : Lakonia'ların ünlü kahramanı


Phalanaks : Zeka tanrıçası tarafından örümceğe çevirilen Arakne'nin kardeşi. Buda silah yapımında tanrılardan üstün olduğunu iddia ettiği için yılana dönüştürüldü.


Phalaris : Agrigente tiranı. Zeus'a tapınak yapacağım diye başına topladığı çok kalabalık bir işçi ordusu ile şehrin tiranı oldu. Zulmü ve cımasızlığı ile meşhurdur.


Phaleros : Attika bölgesindeki Phaleros şehrinin kahramanı.Arganautlardan biri.


Phalkes : Temenos'un oğlu. Heraklidlerden biri.


Phaloe : Lykris ırmağının kızı olan bir peri. Buna kanatlı bir ifrit bela olmuştu. Elaatos adında bir delikanlı ifriti öldürdü. Phaloe ile Elaatos'un evlenecekleri gün delikanlı öldü. Peri kzı okadar çok göz yaşı döktüki tanrılar ona acıyp onu bir çeşmeye dönüştürdüler.


Phantosos : Uyku'nun oğlu. Kayaya, toprağa ırmağa ve cansız varlıklara dönüşebilen bir tanrı. Çevresi bir sürü yılanlarla çevrilmiştir.


Phaon : Midilli adasında basit bir kayıkçı iken, bir gün ihtiyar bir kadın kılığına girmiş olan Aphrodite'I kim olduğunu bilmeden adadan karşıya Anadoluya geçirmiş ve yaşlı kadının tüm ısrarlarına rağmen ondan para almamış. Bunun üzerine tanrıça onaalçıdan yapılmış içinde güzel kokulu bir yağ bulunan bir vazo hediye etmiş. Balıkçı güneşten çatlayan cildine bu yağı sürdüğünde çok yakışıklı bir gence dönüşmüş.


Pharmakias : İstanbul boğazında büyükdere'nin ağazında eski bir liman.Rivayete göre Media'yı getiren gemi bu limana sığınmak zorunda kalmış vesihirbaz kadın ilaç dolu sandığı ile buraya ayak basmış.


Phoebe : Uranos ile Gaia'nın kızı. Koios ile evlendi ve Latone ile Asterie'yi doğurdu.


Phebus : Apollon ile Pasiphae'nin kızı,


Phedra : Girit kralı Minos ilePasiphe'nin kızı, Theseus'un karısı. Üvey oğluna aşık oldu fakat ondan karşılık alamadı bunun üzerine ona iftira etti ve ölümüne neden oldu.


Phegeus : Arkadia da Phegeus şehrinin kurucusu ve kralı.


Phoiniks : Habeş diyarında yaşadığı sanılan efsanevi bir kuş.


Pheniks : Argos kralı Amyntor ile Kleobule'nin oğlu. Babasını üzerek annesinin gözüne girmek için babasının çok sevdiği ve hatta bu yüzden annesini ihmal ettiği genç kız ile sevişti.Bunun üzerine babası onun gözlerini oyup saraydan kovdu.


Phenops : Ksanthus ile Thoon'un babası.


Pheomis : Gaia ile Tartaros'un oğlu.


Pheraea : Zeus ile Eolos'un kızı. Hekate'nin annesi.


Phidippos : Thessalos'un oğlu Herakles'in torunu.


Phillamon : Aslen trakyalı olan efsanevi şair ve kahin.


Philemon : Bucis'in kocası. Kulübelerinde zeus'u misafir ettiler ve bundan dolayı mükafatlandırıldılar.


Philonome : Myktimus'un kızı ve Artemis'in arkadaşı. Ares'ten iki çocuğu oldu bu iki kardeş daha sonradan sırayla Arkadia'ya kral oldular.


Philotis : Romalı bir köle kadın. Zekası ve kurnazlığı ile Roma'yı Gauloi'ların istilasından kurtardı.


Philyra : Okeanos'un kızı. Bir ara Kronos'un metresi oldu.Ondan Kentaur Khiron'u doğurdu.


Phineus : Salymydessos'un efsanevi kralı. Tanrı Apollon ona falcılık öğretmişti.


Phlegethon : Yunanlıların cehennemlerinde akan ırmaklardan biri.


Phlegyas : Lapith'lerin efsanevi kralı. Ares il Khrysa'nın oğlu. İksion ile Koronis'in babası.


Phlias : Dionysos ile Minyas'ın kızı olan Aracthyrea'nın oğlu.


Phobos : İnsana gelen korkunun simgesidir.Phobos bir kadın olup savaşlarda Ares'in yanında bulunurdu.


Phoibe : Leukippos'un iki kızından biri.


Phoiniks : (Phoeniks) Agenor'un oğlu. Europa'nın kardeşi.Zeus tarafından kaçırılan kardeşinin peşinden yollara düştü.


Phokis : Orestes'in amcası.


Pholos : İksion ile Silene'nin oğlu olan bir Kentaur.Herakles'e kafa tutmadığı için onun tarafından saygı gördü.


Phorbas : Lapithes ile Orsinome'nin oğlu olan bir halk kahramanı.


Phorkys : Pontos ile Gaia'nın oğlu. Deniz tanrılarından biriydi. Kız kardeşi Keto ile evlenmişti.


Phroneus : İnakhos'un oğlu. Argos ilinde ilk insanın o olduğu söyleniyor.


Phosphoros : Sabah yıldızına verilen ad.


Phrikos : Helle'nin kardeşi. Athamas'ın oğlu.


Phrigia : Eski Anadoluda bir bölgenin adı.


Phryne : Efsanevi bir güzelliğe sahip olan bir Yunan fahişesi.Aphrodite heykellerine ilham kaynağı olmuştur.


Phrygios : Miletus krallarından biri.


Phthonos : Haset tanrıçalarından biri.


Phylios : Etolia'lı bir kahraman. Kyknos adında bir delikanlıya aşık olmuştu. Vefasız sevgilisi için her şeyi yapmasına rağmen ona yaranamadı.


Phyllis : Thrakia kralının kızı. Thesseus'un oğlu Demophon'a aşık olmuştu. Evlenmeye karar verdikleri sırad Demophon geri döneceğine söz vererek şehirden ayrıldı ancak uzun bir süre dönmeyince umutsuzluğa kapılan Phyllis kendini öldürdü.


Piassos : Thesselia krallarından biri Larissa'nın babası.Kızına aşık olmuş ve onunla zorla birlikte olmuştu. Larissa onu bir şarap fıçısında boğarak intikamını aldı.


Pierid'ler : İlham perilerine verilen ad.


Pieros : Pieridlerin babası, Makedon'un oğlu.


Pietas : Acıma duygusunun sembolü.


Pikoloos : Bir dev. Tanrıların devlerle yaptıkları savaşta Kirke adasına kaçmıştı ancak Kirke'nin babası onu öldürdü.


Pikus : Latium kralı Faunus'un babası olan kahin


Pilumunus : Yeni doğan çocukları koruyan Roma tanrıçası.


Pindos : Makadeon'un oğlu. Kardeşleri tarafından öldürüldü.


Pirene : Asopos'un kızı. Poseidon'un sevgilisiydi.


Pirithous : Thessalia kahramanlarından. Zeus ile Dia'nın oğluHippodamia'dan Polypoetes adında bir oğlu oldu.


Pisa : Elis bölgesinin bir şehri.


Pisidike : Monenia şehrinin kralının kızı.


Pitane : Nehir tanrısı Euratos'un kızı. Poseidon ile birlikteliklerinden Evadne adında bir çocukları oldu.


Pittheus : Pelops ile Hippodameia'nın oğlu. Çok iyi bir kahin idi.


Pitho : Kandırma ve inandırma tanrıçası.


Pitys : Çam ağacının sembolü olan bir peri kızı.


Pleiadlar : Atlas ile Pleione'nin yedi kızına verieln ad. Bu kızlar tanrılar tarafından yıldızlara dönüştürüldüler.


Pleione : Pleiadların anneleri kızları ile birlikte onuda yıldız dönüştürdüler.


Pleisthenes : Atreus'un oğlu. Onu amcası Tyestes yetiştirdi ve daha sonra öz babasını öldürtmeye çalıştı.


Ploutos : Zenginlik servet tanrısı. Demeter ile İason'un oğlu.


Pluton : Cehennemler tanrısı Hades'in latince adı.


Podaleirios : Aslepios'un oğlu kahrmanlık devrinin meşhur hekimi.


Podarkes : Priamos'un diğer adı.


Poibos : Apollon'un lakabı


Poine : (Poene) İntikam ve ceza tanrıçası. Hiddet'in anası olduğu söylenir.


Polhymnie : Dans ilham perisi.


Polias : Athena'nın lakabı


Polites : Priamos ile Hekabe'nin oğlu.Çok hızlı koşardı.


Polluks : Leda'nın oğlu. Kastor'un kardeşi, Diosku'lardan biri.


Poltys : Poseidon'un oğullarından biri.


Polybos : Oidipus'un üvey babası, Khorinthos kralı.


Polbotes : Tanrılarla savaşan devlerden biri. Poseidon tarafından öldürüldü.


Polydamos : Troia kahramanlarından. Panthoos'un oğlu ve Hector'un arkadaşı.


Polydektes : Magnes'in oğlu Seriphos adasının kralı.


Poldeukes : Kastor'un ikiz kardeşi. İki kardeşe Dioskur'lar adı verilir.


Poldoros : Kadmos ile Harmonia'nın oğlu. Nykteus'un kızı ile evlendi, Labdakos adında bir oğlu oldu.


Polydos : Korintoslu meşhur bir kahin.


Polhymnia : Musalardan biri. Şairlere heyecan ilham ederdi.


Polkaste : İkarios'un karısı, Penelope'nin annesi


Polykrite : Naksos adasınınkahramanı olan güzel bir kadın.


Polymede : Auotolykos'un kızı. Aeson'un karısı.Jason'un annesi. Kocası ölüme mahkum edilince kandini astı.


Polyneikes : Eteokles'in kardeşiOidipus ile İokastenin oğlu.


Polyphemos : Poseidon'un oğlu olan korkunç dev.


Polksena : Priamos ile Hekaube'nin kızı.Yunan kahramanlarından Akhileus bu kıza gönül vermişti. Fakat birlikte olamadan her ikiside öldüler.


Polykso : Troia savaşında öldürülen meşhur kahraman Tlepolemus'un karısı.


Polypontea : Hipponoos ile Thrassa'nın kızı. Artemis'in av arkadaşıydı.Aphrodite aşka boyun eğmeyen bu kızı bir erkek ayıya aşık etti. Polypontea'nın bu ayıdan iki oğlu oldu. Orios ve Agrios.


Pomona : Romalıların meyve tanrıçası.


Pontos : Poseidon'un oğlu, karadenize adını vermişti.


Poros : Bereket tanrısı. Metis'in oğlu.Penia ile evlendi ve bundan Amour doğdu.Böylece aşkın babası bolluk anası yoksulluk oldu.


Poseidon : Yunanlıların deniz tanrısına verdikleri ad. Romalılar ona Neptune der.


Pothos : Eros'un yanından hiç ayrılamayn arkadaşlarından biriAşk arzusunun sembolü idi. Aphrodite'in oğlu.


Praksidike : Adalet tanrıçası sayılıyor ve hiddete kapılanlara sakin olmalarını telkin ediyordu. Babası muhafız tanrısı Soter idi. İki kızı vardı,Homonoe(Birlik) ve Arete(Fazilet)


Priamos : Troia şehrinin son kralı. Paris ile Hector elli oğlu arasından en tanınmışlarıdır.


Priapos : Bugünkü Lapseki şehrinin tanrısı. Dionysos ile Aphrodite'in oğlu.


Proitos : Tiryns kralı. Bellerophon Proitos'un sarayına sığınmıştı.


Promakhos : Athena'nın lakabı.


Prokne : Atina kralı Pandion'un kızı.


Prokrustes : Poseidon'un oğlu olduğu söylenen bir haydut.


Proetid'ler : Argos kralı Proetos ileSthenebea'nın kızlarına verilen ad. Bu üç kız kardeş kendilerini Hera'dan daha güzel gördükleri için akılları başlarından alındı.

Proetos : Argos kralı. Abas'ın oğlu, Akrisios'un ikiz kardeşi.


Promakhos : Zeka tanrıçasının lakabıdır.


Prometheus : Bir titan oğlu, ilk insanı yaratmıştır.


Propoetid'ler : Kıbrıslı Amathonte'nin kızları.Aphrodite'in kudretini inkar ettikleri için Aphrodite tarafından cezalandırıldılar. Tanrıça onları iflah olmaz fahişelere dönüştürdü.

Proteus : Deniz tanrısı Poseidon ile Phenike'nin oğlu.


Protesailaos : Thessalialı bir yiğit. Troia savaşında karaya çıkan ilk yunanlıydı, hemen öldürüldü.


Prytaneion : Hestia'nın kutsal ateşinin yakıldığı yer.


Psykhagogos: Hermes'in lakabı. Ölülerin ruhlarını götürücü anlamındadır.


Psykhe : Ruh.Eros'un karısı.


Pygas : Pygmaiosların kraliçesi idi. Kendini tanrıçalara eş gördüğünden Artemis ile Hera onu turna kuşuna çevirdiler.


Pygmaios : Yunan mitolojisinin efsanevi cüceleri Lillipular. Boyları yarım metreden kısa oldukça cesur insanlardı.


Pygmalion : Kıbrıslı heykeltraş.Yaptığı heykele aşık olmuştu.


Pylades : Orestes'in en yakın dostu. Arkadaşının hayatını kendi hayatından üstün tutmuştur.


Pylios : Hephaisrtos'un oğlu


Pylos : Nestor'un yurdu Messenia da bir liman


Pyramos : Thisbe'nin sevgilisi. Bunların birbirlerine duydukları sevgi çok meşhurdu.


Pyrene : İspanya kralının kızı.Herakles bu güzele gönül vermişti.Birlikteliklerinden bir yılan yavrusu doğdu.


Pyreneos : Phokide kralı ilham perilerine göz koymuştu ancak başarılı olamadı.


Pyrrha : Epimetheus ile Pandora'nın kızı, Deukalion'un karısı.


Pyrrhos : Akhilleus'un oğlu Neoptolemos'un lakabı.


Pythia : Gaipten haberler veren Apollon rahibelerine verilen ad.


Python : Gaia'nın doğurduğu efsanevi yılan. Yüz tane başı, alev kusan yüz tane ağazı vardı. Apollon tarafından öldürüldü
 
R

Raros : Karnaos'un oğlu. Triptolemos'un babası. Eleusis de Raros vadisine adını verdi.

Remus : Romulus'un ikiz kardeşi, Mars ile Rea Silvanın oğlu, Roma şehrinin kuruluşunda önemli bir yeri vardır.


Rhakios : Giritli bir kahraman, Lebes'in oğlu. Manto ile evlenmişti.


Rhadamantys: Cehennemlerde bulunan meşhur bir yargıç. Zeus ile Europa'nın oğlu ve Girit kralı Minos'un kardeşidir.


Rhadios : Neleus ile Khloris'in oğlu. Pylos şehrine saldırdığı için Herakles tarafından öldürüldü.


Rhea : Dağlık bölgelerin tanrıçası idi. Bir adıda İdalı ana idi. Zeus'u onun büyüttüğüne inanılırdı.


Rheme : Şöhret tanrıçası. Gaia tarafından yaratıldı, Zeus'a habercilik yaptı.


Rhesos : Thrakia'lı bir kahraman Troia savaşında Troia'lılara yardıma koştu.


Rhodope : Artemis'in hizmetindekilerden biriydi ve masumiyetini sonsuz dek saklaak istiyordu, ancak bu durumdan hoşlanmayan Aphrodite onu haşin ve ahlaksız bir avcı olan Euthynokos'a aşık etti. İki sevgili dağlarda gizlice buuşup birlikte oluyorlardı. Artemis bunu haber alınca onu sevgilisi ile gizlice buluştuğu mağarada Styks ırmağına dönüştürdü.


Rhodos : Güneş'in karısı. Rhodos adasına adını verdi.


Rhoetos : Tanrılarla savaşan devlerden biri. Dionysos tarafından öldürüldü.


Rhoksane : Kordyas'ın kızı. İran şahının oğlu Medos ona tecavüz etti, cezalandırılacağından korkan Medos kendininehre attı. O günden sonra nehrin adı Medos olarak değiştirildi.(Bu günkü Fırat)


Rhopalos : Herakles'in oğlu, Phaestos'un babası.


Rhytia : Korybant'ların annesi. Samothrake adasında yaşayan bu dokuz kardeşin Apollon'un çocukları oldukları söylenir.


Risus : Neşe ve kahkaha tanrısı. İnsanların kalplerinden kederleri kovan acıları yatıştıran bir tanrıydı.


Romos : Roma şehrini kuran ve adını veren kahraman.


Romulus : Mars ile Rea Silva'nın ikiz oğullarından biridir. Ropma şehrinin kuruluşunda önemli rol oynamıştır.


Ros : Hava ile Ay'ın oğlu, Çiy Şebnem tanrısı. Ros, seher tanrısı Eos'un kocasıydı.


S

Sabazios : Phyrygia'lıların inandıkları bir tanrı. Zeus ile Persophene'in oğlu. Dianysos gibi insanlara bağ, bahçe yapmayı, öküz yetiştirmeyi öğretti.


Sagaris : Kral Midas'ın oğlu. Tanrıça Kybele'ye hürmette kusur ettiği için tanrıça onun aklını başından aldı ve Sagaris kendini Kserabates ırmağına attı. O günden sonra bu nehrin adı Sangarios oldu (Bugünkü Sakarya nehri)


Sagaritis : Bir meşenin ruhu olan peri kendini Kybele'ye adamış Attis isminde bir delikanlıyı yoldan çıkardığı için tanrıça Sagaritis'in bağlı bulunduğu meşe ağacını devirdi ve peri kızı can verdi.


Salambo : Babilde Aphrodite yerine tapınılan Astarte'nin bir adı.


Salamis : Asopos ile Menthone'nin kızı. Poseidon bu kıza gönül verdiğinden onu kaçırdı. Kykhreus adında bir oğulları oldu.


Salmakis : Bugünkü Bodrum yakınlarında bir gölcüğün perisi Aphodite'in oğlu Hemaphrodite'e aşık olmuştu


Salmoneos : Thessalia kahramanlarından Eolos'un oğlu. Peloponnes'te bir şehir kurarak kendi adını verdi.Başarılarından gurura kapılarak kendini baştanrıya eşit saydırmak için tunçtan bir körü üzerinde araba koşturarak kurbanlarının üzerine yanan meşaleler atarak öldürüyordu. Zeus buna çok sinirlendi ve onu yıldırımıyla vurup Tartoros'a attırdı.


Salus : Romalıların sağlık tanrıçası. Asklepios'un kız olduğuna inanılırdı.


Sanape : Bugünkü Sinop şehrine adını veren kahraman bir amozon. Herakles amazonlarla çatışmaya girdiğinde Sanape kaçarak onun elinden kurtulmuş ve bu bölgeye gelip Paphlagonia kralı ile evlenmişti. Çok fazla içki içtiğinden halk ona sarhoş anl***** gelen Sanape diyordu.


Sapho : Lesbos adasında Erebos şehrinde doğmuş efsanevi bir kadın şair.


Saron : Troizen krallarından biri, ava çok düşkündü. Bir gün bir geyik kovalarken hayvanın peşi sıra denize atladı ama çok fazla açıldığı için boğuldu. O günden sonra Attikia bölgesinin güneyindeki denize Saronikos denizi adı verildi. Ve halk av uğruna denizde boğularak ölen krallarını tanrılaştırdılar.


Sarppedon : Zeus ile Europa'nın oğlu. Lykia'da kraldı. Adaletseverliği ve insanlığı ile halkının sevgisini kazanmıştı. Troia savaşı sırasında Troia'lılara yardıma koştu. Patroklos'a saldırdı fakat onun tarafından öldürüldü.


Saturnus : Romalıların Kronoslara verdiği ad.


Satyr'ler : Silenler adı ilede tanınan Satyr'ler ikinci derecede gelen kır tanrılarıdır.
Sivri uzun kulaklı, boynuzlu, yassı burunlu, keçi ayaklı, kısa kuyruklu ve gövdesi baştan aşağı kıllarla kaplı acaip bir varlık


Satyria : Girit kralı Minos'un kızı. Poseidonla beraber olup Taras adlı bir erkek çocuk dünyaya getirdi.


Sauros : Elis bölgesini haraca bağlayan bir haydut. Herakles tarafından öldürüldü.


Selen : Ay tanrıçası


Selinos : Poseidon'un oğlu


Semele : Kadmos ile Harmonia'nın kızı . Zeus ile birlikte oldu ve bu birliktelikten Dionysos dünyaya geldi.


Semiremis : Efsanevi Babil kraliçesi. Askolon şehrinin gölde yaşayan tanrıçası Derketo ile Kaystre'nin kızı. Önce Niniva kralının müşaviri Onnes ile evlendi, ondan iki çocuğu oldu. Daha sonra kral Ninos ona aşık olunca, kendi kızının karşılığında Semiramis'I kocasından istedi ancal Onnes razı olmadı. Bunun üzerine kral onun gözlerini oydurttu ve Semiramis'I kendisine eş olarak aldı. Ninyas adlı bir oğulları oldu. Kral ölünce yerine Semiramis Babil melikesi oldu. Asma bahçeleri dillere destandı.


Senius : İhtiyarlığa gözcü olan tanrı.


Sentius : Doğarken çocuklara duygu bağışlayan tanrı.


Sevekhoros : Babil'in efsanevi kralı. Kızından olacak torununun kendisini tahtından edeceğini tanrılardan duyunca kızını hapsetmişti. Ama kızının hamile kalmasını engelliyemedi ve Gilgamos dünyaya geldi. Muhafızlar korkarak çocuğu kuleden aşağı fırlattılar ama bir kartal yere düşmeden onu kurtardı ve bir bahçeye bıraktı. Bahçıvan onu büyüttü ve Gilgamos Babil'in meşhur hükümdarı, kanun yaıcısı Gılgamış oldu.


Sibylle : Apollon rahibelerine verilen ad, bunlar gaipten haberler verirlerdi.


Side : Anadolu'lu kahraman Tauros'un kızı ve Kimolos'un karısı. Side şehrine kendi adını vermiştir.


Siderites : Apollon'un Troia'lı Helenus'a verdiği sihirli taş. Efsaneye göre bu taş konuşabilirmiş.Helenus Troia'nın başına gelecek felaketi de bu taştan öğrenmiş.


Sikinos : Naiadlardan Oenoe ile Lemnos kralı Thoas'ın oğlu.


Silenos : Satyr'lar yaşlanınca Silenos adını alırlar. Dionysos'a arkadaşlık ederlerdi.


Silvanus : Romalıların orman bağ bahçe tanrısı.


Sinis : Theseus tarafından öldülen bir haydut.


Sphinks : Göğsü ve yüzü kadına, gövdesi arslana kanatları kartala benziyen acayip bir varlık


Staphyle : Şarap tanrısının gönül verdiği bir peri kızının adı.


Stellio : Kertenkeleye çevirilen küçük bir çocuğun adı.Demeter'in kana kana su içmesi ile alay ettiği için bu cezaya çarptırıldı.


Stentor : Sesi çok gür olan bir adam.


Sterope : Atlas ile Peione'nin kızı. Ares ile evlendi Oenomaos doğdu.


Stheneboia : Tiryns kralı. Protios'un kocası.


Sthenelos : Aktor'un oğlu Herakles'in silah arkadaşı.


Stheno : Grai'lerden biri.


Stilbe : Peneos nehrinin kızı. Apollon'un bu kızdan Kenthauros ve Lapithes adlarında iki oğlu oldu.


Strymon : Thrakia kralı, Ares'in oğlu. Oğlu Rhesos'un Troia da öldüğünü duyunca üzüntüden kendisini öldürdü.


Styks : (Styx) Cehennem nehri.


Stymphalos : Elatos ile Laodike'nin oğlu.


Summanus : Romalıların gece çakan şimşek tanrısı.


Syka : Dionysos'un gönül verdiği bir peri kızının adı. Onu incir ağacına dönüştürdü.


Syleus : Thesselia kralı ve Poseidon'un oğlu. Zorba bir kraldı, Herakles tarafından öldürüldü.


Symplegad : Karadeniz boğazındaki oynak kayalıklar.


Syrinks : Arkadialı bir peri kızı. Pan bu periye gönül vermişti.


Syrna : Karia bölgesinin kralı olan Damaethos'un kızı. Damdan düşerek bütünkemiklerini kırdı, öleceği sırada Podalirios çıka geldi iki kolundan kan alarak kızı tedavi etti ve daha sonrada onunla evlendi.
 
T

Talos : Girit adasını beklemekle görevlendirilmiş tunç vücutlu dev. Bir yabancı gördüğünde hemen ateşin içine girer, kızıl kor haline gelir, sonra koşar yabancıyı kucaklar diri diri yakardı.


Talthybios : Agememnon'un habercilerinden biri.


Tanais : Okeanos ile Tethys'in oğlu, bugünkü Don nehrinin tanrısı


Tantalos : Batı anadoluda Lydia kralı. Zeus ile Plouto'nun oğlu. Sipylos(Manisa) dağında hüküm sürüyordu. Atlas'ın kızı Dione ile evlenmişti. Paktolos ırmağının kızı Eurnassa da onun karısı idi. Pelops ve Niobe onun çocukları idi. Tantalos tanrıların hoşgörüsünü kötüye kullandı ve müthiş bir azaba çarptırıldı.


Tantalid'ler : Tantalos'un soyundan gelenler.


Taraksippos : Hipodrumlarada atları ürküten habis ruh.


Taras : Poseidon ile Satyra adlı bir perinin oğlu. İtalyada Tarente şehrinin kurucularından.


Tartaros : Yeraltında, cehennemlerin derinliklerinde bulunan korkunç yer. Zeus kendisine isyan edenleri oraya atardı.


Tauros : Pasiphae'nin aşık olduğu bir delikanlı. Minotauros bu birliktelik sonucu doğdu. Minos onu Girit'te yer altı mağarasına hapsetti. Theseus onu öldürdü.


Taygete : Atlas ile Pleione'nin kızı. Zeus ile birlikte olup Lakedaemon'u doğurdu. Çok utangaç bir yapıya sahipti.


Teiresias : Ünlü kahin, ve Manto'nun babası.


Tekmessa : Anadolu da Phrygia kralı Teuthras'ın kızı. Yunanlıların saldırısı sırasında büyük kahraman Aiaks'ın eline düştü. Bu evliliğin sonucunda Eurysakes adında bir oğlu oldu.


Telamon : Büyük Aiaks'ın babası ve Aigina kralı. Birçok savaşta Herakles ile birlikte oldu.


Telegonos : Odysseus'un sihirbaz Kirke'den olan oğlu


Telemakhos : Odysseus'un Penelope'den olan oğlu. Babası Troia savaşından geri dönmeyince henüz küçük bir çocuk olmasına rağmen babasını aramak iiçin yollara düştü. Zeka tanrıçası Athena Mentor adlı filozofun kılığına girerek ona daima öğüt verdi yol gösterdi.


Telephassa : Agenor'un karısı.Kadmos, Kiliks, Phoeniks,Europa'nın annesi.


Telephos : Herakles'in oğlu.Akhilleus onu savaşta yaralamıştı. Bir kahin mızrağın pası ile yarasını iyileştirdi.


Telesphoros : Meşhur bir hekim. Tanrılar katına kadar çıkmış.


Telkhin'ler : Güneşin çocukları. Volkanik olayların sembolüdürler. Bir bakışta insanları büyüleyebilen sihirbazdırlar.


Telmessus : Bugünkü Fethiye şehrinin kahramanı. Apollon ile Fenike kralının kızlarından birinin oğlu idi.


Tellus : Romalıların toprak tanrıçası Gaia'ya verdikleri ad.


Telonia : Yunanlıların dini merasim yapılmadan önce çocuklarının ruhlarına verdikleri ad.


Telphoussa : Bir Nymphe'nin adı.Ladon ırmağının kızıydı.Adını suyu buz gibi olan bir çeşmeye vermişti.


Tempe : Thessalia'da bir vadi. Poseidon burayı üç dişli yabasıyla açmıştı.


Tenedoks : Bozcaadanın eski adı.


Tenes : Tenedoks'a adını veren kahraman. Kolones kralı Kyknos'un oğlu.Akhilleus tarafından öldürüldü.


Terambos : Zamanın en iyi musiki sanatçısıydı, lir ve flüt çalmakta çok ustaydı.


Tereos : Thrakia kralı. Ares'in oğlu


Termeros : Termera şehrine adını veren azılı bir haydut. Herakles tarafından öldürüldü.


Terminüs : Romalıların sınır taşı tanrısı.


Terpsikhore : İlham perilerinden biri, dans Musa'sı.Sirenlerin annesi.


Tethys : Okeanos'un karısı. Okeanidler diye bilinen 3000 güzel kızın annesi


Teukris : Teukros'un kızı, Dardanos'un karısı


Teukros : Skamandros çayının tanrısı ile İda dağı perisi İdaea'nın oğlu.


Teuthis : Arkadia şeflerinden biri. Troia savaşında Agamemnon ile aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu ordudan ayrılmıştı.


Tuthras : Anadoluda Mysia bölgesi kralı


Thalia : İlham perilerinden biri. Apollon ile evlenmiş Korybant'ları doğurmuştu. Sürülerin, bitkilerin, ekinlerin koruyucusu idi. Letafet perilerinden birinin adıda Thalia'dır.


Thamyris : Thrakia'lı efsanevi müzisyen ve şair. Philammon ile peri Argiope'nin oğlu. İlham perilerine meydan okuduğu için sesini güzelliğini ve gözlerini kaybetti.


Thanatos : Yunanlıların ölüm tanrısı, Hypnos'un ikiz kardeşi idi.


Thaumas : Pontos ile Gaia'nın oğlu. Okeanos'un kızı Elektra ile evlendi. İris ile Harryi'ler bu evlilik sonucu dünyaya geldiler.


Thebe : Kilika'lı bir kahraman kadın.Adramys'in kızı. Koşuda kendisini yenecek erkekle evleneceğini ilan etti, Herakles onu yendi ve onunla evlendi.


Thebai : Boiotia'lı Kadmos tarafından kurulan ünlü bir şehir. Yüksek surlarını Amphion lirinin sesi ile taşları yürüterek yapmıştı.


Theia : Uranos ile Gaia'nın kızı. Hyperion ile evlendi. Helios, Eos, Selen onun çocuklarıdır.


Theias : Belus'un oğlu, kendi öz kızı Smyra ile evlendi.


Themis : Kanunların, adaletin, örf ve adetlerin tanrıçası. Uranos ile Gaia'nın kızı. Zeus ile evlenerek Hora'ları, Parka'ları ve Metis'I doğurdu.


Theonoe : Thestor'un kızı.


Theophane : Bisaltes'in kızı. Çok güzel bir kızdı. Poseidon onu Krinis adasına kaçırdı.


Therapne : Leleks'in kızı


Thermedon : Amazonlar diyarında akan Terme çayı.


Therodamas : Skythia'nın efsanevi kralı. Aslanlarını insan eti ile beslerdi.


Thersandros : Thebai şehrinin kralı. Polynikes ile Argia'nın oğlu olan Amphia'nın oğlu. Amphiaros'un kızı Demonassa ile evlendi ve Tisamenos adında bir oğlu oldu. Telephos tarafından öldürüldü.


Thersites : Argios'un oğlu. Troia savaşında maskaralıklar yaparak askerleri eğlendirirdi.


Theseus : Yunanlıların en büyük kahramanlarından biri.


Thespiadlar : Thespios'un elli kızına ve onların çocuklarına verilen ad.


Thespios : Thespies şehrinin kahramanı. Erekhtheus'un oğlu. Elli kızının hepsinide Herakles'e metres olarak vermişti. Sadece bir kızını vermekten kaçınmıştı. Herakles te bu kızı Thespies şehrindeki kendi tapınağına rahibe yaptı. Diğer 49 kızın her biri birer erkek çocuk dünyaya getirdi. Bunlara Thespiadlar dendi.


Thesprotlar : Epir halkına verilen ad.


Thessallia : Tanrılar dağı Olympos'u da içine alan kuzey doğu Yunanistan da bir bölge.Herakles ile Khalkiope'nin oğlu Thessalos bu bölgeye adını vermiştir.


Thestiad'lar : Melagros'un iki dayısına bu ad verilir.


Thestion : Pleuron kralı.


Thestor : Apollon ile Laothoe'nin oğlu. Çok bilgili zeki biri olduğundan ona Yunanca bilgili anl***** gelen İdmon lakabını vermişlerdi.


Thetis : Nereus ile Doris'in kızı. Peleus'un karısı. Akhilleus'un annesi.Thetis Nereidlerin en güzeli idi. Zeus ile Poseidon onunla evlenmek istemişlerdi ancak Thetis'ten doğacak çocuğun babasını geçeceği haberi üzerine tanrılar küçük düşmekten çekinerek onunla evlenmeyi göze alamadılar. Bu yüzden de bu güzel tanrıça kral Peleus ile evlendirildi.


Thiasos : Dionysos şerefine yapılan gece şenlikleri.


Thoas : Lemnos adasının kralı. Otreus'ın kızı Kallikopis (Myrina) ile evlendi. Karısının kendisini Dionysos ile aldattığını öğrenince çok öfkelendi fakat tanrı şarap içirerek onu sakinleştirdi ve ona şarap yapmayı öğretti. Çok sonra Lemnos kadınları ayaklanıp kocalarını öldürmeye başladıklarında kızı Hipsipyle Thoas'u gizlice Lemnos'dan kaçırdı.


Thoe : Deniz Nymphelerinden biri. Okeanos ile Tethys'in kızı.


Thoosa : Phorkys'in kızı. Poseidon'dan Polyphemoz adında bir çocuğu oldu.


Thrakia : Ares'in, rüzgarların ve Orpheus'un yurdu.


Thrake : Okeanos ile Parthenone'nin kızı. Adını Thrakia bölgesine verdi.. Kız kardeşi Europa da adını Avrupa bölgesine verdi.


Thriai : Apollon'u Parnassos dağında büyüten üç periye verilen ad.Bunlar küçük çakıl taşları ile fala bakarak gelecekte olacaklarla ilgili bilgiler verirlerdi.


Thyestes : Pelops ile Hippodamia'nın oğlu. Babasının yerine kral olmak istediğinden kendisinden büyük olan kardeşi Atreus'tan nefret ediyor onun aile sadetini kıskanıyordu.Atreus'un karısı Europa'yı baştan çıkarıp ondan bir kaç tane çocuk sahibi oldu. Durum ortaya çıktığındaysa öldürülmekten korkarak kaçtı.


Thyia : Deukalion'un kızı. Zeus'tan Makedonia adında bir kızı olmuştu.


Thyiadlar : Mainadlara, Bakhantlara verilen ad.


Thyria : Amphinomus'un kızı.Apollon'dan Kyknoks adında bir oğlu oldu.


Tiphys : Poseidon'un oğlu eşşiz bir gemi olan Argo gemisinin baş kaptanı idi.


Tiresias : Eski devirlerin en ünlü kahini. Athena'yı çıplak gördüğü için gözleri tanrıça tarafından kör edilmişti.


Tisiphone : Üç Eriny'den birinin adı. Öldüreni cezalandıran anl***** gelir. Bu kadın katillerden intkam almakla görevlendirilmişti.


Titanlar : Uranos ile Gaia'nın oğulları. İlk tanrıların soyundan olan Titanlar altı erkek altı da kız kardeştiler. Kronos kardeşlerin en küçüğü idi ve annesi ile birlikte babasını öldürerek yerine geçti.


Titanidler : Uranos ile Gaia'nın çocukları olan Titanlardan altı kzı kardeşe verilen ad. Bunlar Theia, Rhea, Themis, Mnomosyne, Phoebe, veTethys. Bunlar kendi kardeşleri ile evlenerek başka tanrıların doğmasını sağladılar.


Tithonos : Troia prenslerinden biri. Laomedon ile Skamandros'un kızı olan Strymo'nun oğlu. Eos bu prense aşık olarak onu kaçırdı. Zeus'tan kocasını ölmezler arasına almasını istedi ancak bu arada ebedi gençliğini istemeyi unutmuştu. Yıllar geçipte Tithonos yaşlanmaya başlayınca çekilmez biri oldu ve tanrılar onu çır çır böceğine dönüştürdüler.


Tityos : Zeus ile Elara'nın oğlu olan dev. Zeus kıskanç Hera'nın krokusundan Elara'yı yerin altında bir mağaraya saklamıştı. Elara doğum sırasında ölünce Zeus oğlunu yer'e emanet etti. Yer ona süt annelik yaptı bu yüzden Tityos'a yerin oğlu derler.


Tlepolemos : Herakles ile Astyokhe'nin oğlu. Yalnışlıkla Alkmene'nin kardeşi Lykymnios'u öldürünce Rodos adasına kçtı ve orada bir koloni kurdu.


Tlos : Miletus ile Praktisidike adlı bir perinin oğlu. Tlos şehrini o kurdu.


Tmolos : Lydia kralı. Ares ile Theogone'nin oğlu. Artemis'in arkadaşlarından biri olan peri Arripe'ye zorla sahip olunca Artemis tarafından cezalandırıldı ve bir boğanın boynuzlarında can verdi.


Trambelos : Telamon ile Theanira'nı oğlu. Miletus şehrinin kralı Arion tarafından büyütüldü. Bir peri kızna zorla shaip olup öldürdüğü için Akhilleus tarafından öldürüldü.


Trinakria : Helios'un yurdu.Sicilia adası.


Triopas : Poseidon'un oğlu Knidos şehrini kuran kahraman.


Triptolemos : Eleusis kralı. Keleus ile Metanire'nin oğlu. Ziraat aletlerinin mucididir.


Triton : Poseidon ile Amphhitrite'ninoğlu. Belden yukarısı insan belden aşağısı balık şeklinde ayakları at ayağına benzeyen bir deniz tanrısı.


Tritonlar : Nereidlerin arkadaşları olan deniz tanrıları.


Troia : Bugünkü Hisarcık şehrinin bulunduğu yerde olan eski bir şehir. Mitolojide Troia savaşına büyük yer verilmişti.


Troilos : Priamos ile Hekube'ninn oğlu. Akhilleus tarafından öldürüldü.


Trokhilos : Argos'lu bir kahraman. İo'nun oğlu savaş arabasını icat etmiştir.


Trophonios : Erginos'un oğlu olan Boiotia'lı kahraman.


Tros : Phrygia kralı Erikhthonios'un oğlu,Troia şehrine adını vermiştir.


Turnus : İtalyada yaşayan Rutillerin kralı.


Tydeus : Etolia kahramanlarından. Kral Oeneus ile Periboia'nın oğlu. Diomedes'in babası.


Tykhe : Talih, tesadüf tanrıçası.


Tympanon : Korybantların icat ettikleri tef.


Tyndareos : Isparta kralı, Leda'nın kocası.


Typhon : Tartaros ile Gaia'nın oğlu olan korkunç bir ifrit. Yüz başlı ve yılan ayaklı idi.


Tyro : Salmoneus ile Alkidike'nin kızı. Enipe ırmağınıntanrısına gönül vermişti.
Poseidon Tyro'yu sevdi ve Enipe ırmağı tanrısının kılığına girerek onunla birlikte oldu. Pelias ile Neleus adlarında iki çocukları oldu
 
U

Udeus : Euripe'nin babası. Kadmos'un arkadaşlarından biri.


Ufens : İtalya prenslerinden biri. Turnus yardımcısı. Troia'lı Gyas tarafından öldürüldü.


Ukelegon : Priamos'un dostlarından biri. Troia da çok önemli bir şahsiyetti. Yaşlı olduğundan savaşa katılamamıştı.


Ulius : Apollon'un isimlerinden biri. Canlı sıhhatli anl***** gelir.


Ultio : İntikam. Ether (Hava) ile Gaia (Yer)'nın kızı.


Ultor : İntikamcı. Zeus ile Ares'in lakabı


Uragos : Hades'in bir diğer adı.


Urania : Göklerdeki Nymphelere verilen ad. Bunlar gökkubbesini idare ederlerdi.


Urania : Dokuz Musa (İlham tanrıçası) ndan biri. Astronomi ve geometri ilham ederdi.
Apollon ile birlikteliğinden Linus ile Hymene doğdu.


Uranos : En eski tanrı. Gaia'nın oğlu ve kocası.
 
V

Vagitanos : Çocukların bağırmalarını ve ağlamalarını idare eden tanrı.


Vakana : Kırlarda sayfiyelerde dinlenen, istrahat edenleri koruyan tanrı.


Velovis : Bir roma tanrısı. Yer altı tanrılarından sayılmakta, volkanlar ve balıkları bunun idare ettiğine inanılır.


Venüs : Güzellikve aşk tanrıçası Aphrodite'in bir diğer adı.


Vesper : Hesperos'un latince adı.


Vesta : Ocak başı tanrıçası Hestia'nın diğer adı.


Victoria : Zafer tanrıçası Nike'nin latince adı.


Vulturus : Apollon'un lakabı

Y


Yphikles : Amphitryon ile Alkmene'nin oğlu. Alkides'in ikiz kardeşi. Alkides'in babası zeus olmasına rağmen Zeus sevgilisinin ikinci bir defa doğum sncıları çekmemesi için ikisini aynı zamanda doğurtmuştu.


Yphitime : Hermes'in aşık olduğu bir Nymphe. Bu birlikteliğin sonucunda Satyr'ler doğdu.


Z


Zagreus : Zeus ile Persephone'nin oğlu. Zeus bir yılan şekline girerek Persephone'a yaklaştı ve birlikteliklerinden Zagreus doğdu.


Zakoreus : Perseus'un yardımına koşan prenlerden birinin adı. Argos tarafından öldürüldü.


Zakynthos : Boiotia'lı bir kahraman..Dardanos'un oğlu olduğuna inanılır, adını Zanta adasına vermişti.


Zamolksis : Thrakia'lı bir kahraman, sonradan tanrılaştırılmış


Zazanas : Zeus'un lakabı


Zelos : Sadakat sembolü. Styks ile Okeanos'un oğlu. Zafer, Kudret, Şiddet Zelos'un kardeşleridir.


Zephyros : Batı rüzgarı, ilkbaharın müjdecisi.


Zetes : Boreas ile Orithyie'nin oğlu. Kalais'in ikiz kardeşi. Bu yüzden bu iki kardeşe Boreadlar derler. Bunların omuzlarında ve başlarında kanatları vardır.


Zethos : Zeus ile Antiope'nin oğlu. Amphion'un kardeşi.


Zeuksippe : Laomedon'un kızı


Zeukso : Okeanos ile Tethys'in kızı olan bir peri.


Zeus : Baştanrı. Tanrıların en büyüğü ve en güçlüsü. Babası Kronos'u tahttan indirerek yerine kendisi geçti.
 
Üst