Ahir zamanda cahil olmak,cehaletin farkına varmamak demek

Ahirzamanda cahil olmak, cahilane bulunmak veya cahiliye döneminde ki gibi yaşamak...
İlim okumak, âlim olmak kâinattaki nizam, mizan, intizamı görmek ama Allah'ı bulamamak, görememek...
Kur'an'a bakmak ''Düşünmez misiniz, Tefekkür etmez misiniz'' ayetlerini okumak, sivrisineğin gözünden, güneşin vazifesinden, koyunların melemesinden, ineklerin süt çeşmesinden anlamamak, yaratılış hikmetlerini kavrayamamak, Cenab-ı Hakka yönelememek..
Her gün her gün yemek yemek, su içmek, havayı teneffüs etmek ama Allah'a verdiği bu nimetlerin mukabilinde şükür edememek..
Genç iken gençliğin değerini bilememek, günlerini taat üzerine geçirememek, gençliği zayi etmek...
Eline, diline beline hâkim olamamak..
Sağlıklı olunca şükredememek, hastalanınca nankörlük edip 'Niçin, Neden benim başıma geldi' diye gevezelenmek...
Dünyayı ahiretin tarlası bilmek ama ekememek, ahirette mahsullerini biçememek..
Dünyanın geçici olduğunu bilmek ama güzel yüzlerin toprak olacağını, ceylan gözlerin yere akacağını unutmak, fani pis heveslerin peşinde koşup sürüklenmek..
Dini yaşayanlara irticacı, mürteci, deli, gerici demek...
Aynı anne ve babadan dünyaya gelmek ama birbirine düşman olmak ana, baba, ced ve atasını inkâr etmek, onları kabul etmemek...
Bir buz parçası nevindeki enaniyetini Allah için eritememek, ene'nin boynunu bükememek..
Cenab-ı Hakkın her gün verdiği yirmi dört saatini görmek, bilmek ama istediği bir saatini ona verememek..
Geçici pis heva ve heveslerin peşinde sürüklenmek, dinlenmemesi gereken şarkıları dinlemek, içilmemesi gereken pis müskirleri içmek...
Söz verip sözünde durmamak, yardıma muhtaç ellere uzanmamak...
Zeki geçinipte necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun suallerine cevap verememek...
Buğday ambarında bulunduğu halde açlıktan midesini kurcalamak...
Cahiliye döneminde gömülen kızları hatırlamak ve hatırladıkça bu zulüm karşısında içi kanamak, gözlerinden yaşlar akmak ama kızlarını cahilane dalalet vadisine sürüklemek, günahlar şehrine güle oynaya salmak, cehennemde onların yerlerini elleriyle hazırlamak...
Allah'ı bilmek, ona iman etmek, peygamberlerini, meleklerini, ahiretini bilmek ve bunların hepsinin elmas kıymetinde olduğu bilmek ve aynı zamanda dünyanın fani ve geçici olduğunu bilmek... Elması elmas bildiği halde kırılacak cam şişesi hükmündeki dünyanın peşinden sürüklenmek...
Kısacası ahirzamanda cahil olmak, cehaletinin farkına varmamak demektir.


HAKK'a esarettir özgürlük,
Mutlak itaattir iman,
Zahiri değil,Batınide gizlidir insan.
 
İnsan ruhunu okşayan güzel bir inanç temelli konu eklemişsiniz, emeğinize sağlık. Birde bu konuların kaynağını yazarsanız daha detay arzu eden başvursa aramadan kısa yoldan, veya alıntı yaptığınız yerleri ekleseniz, iyi forumlar.
 

mrs.x.ray

1. avatar yarışma birincisi
valla bunların kaynağı abim,o nerden alıyo bilmiyorum ama ben de varsa sizlede paylaşırım herzaman ve devam edeceğim....
 
S.A
En büyük cehalet işaretlere,elçilere ve bunca delillere rağmen İslama uzak durmaktır.En büyük cehalet 60 yıllık dünya için ahiretini reddetmektir.En büyük cehalet Yaradan Allah varken kula kul olmaktır.Kula secde etmek ona itaat etmektir.Namazı orucu ve zekatı terketmektir.Daha saymak istediğim o kadar çok şey var ki anlatamam.Ama siz anladınız.
 
Üst