Ataturk'un kurtler hakkındakı sozlerı!

ATATURK'UN KURTLER HAKKINDAKI SOZLERI!
Atatürk'ün Kürt'ler İle İlgili Görüşleri
Yazar Administrator
Pazartesi, 22 Ekim 2007
BELGE :1

İKİ HALKI ÇARPIŞTIRAN HAİNDİR!
Mustafa Kemalin, 17 Eylül 1919 günü, İstanbuldaki Senato Üyesi Fuat Paşaya gönderdiği mektuptan:...Bu Başbakanın (Damat Ferit) cinayetlerine ortak olan İçişleri ve Savaş İşleri Bakanları da ulusun sesini boğmak, yasal bir toplantısını (Sivas Kongresi) tanımamak, Kürtü Türkü birbirine düşürerek, Müslümanlar arasında çarpışmalara neden olmak gibi haince girişimlerde bulunuyor...

(Atatürkün Özel Arşivinden Seçmeler, Kültür Bakanlığı Yayını, Sayfa: 71)
BELGE:2

KÜRT,TÜRK KARDEŞİNDEN AYRILMAYACAK
Mustafa Kemalin, 3. Ordu Müfettişi olarak Amasyadan, Erzurumdaki Kazım Karabekir Paşaya gönderdiği, 24 Haziran 1919 tarihli mesajın ilk maddesi:
1- Mr.Novil adındaki bir İngiliz Yüzbaşısı, Urfadan Siverek yoluyla Viranşehire giderek, Milli aşiretlerinin ileri gelenleriyle görüşmüş ve Urfaya dönmüş. Osmanlı hükümeti için çok kötü propağandalar yapmış. Ancak aşiret reislerinden aldığı kesin cevaplara sevinmemiştir. Kürtler, Türk kardeşlerinden kesinlikle ayrılmayacaklarını, bu uğurda son kişilerine varıncaya kadar ölüme hazır olduklarını söylemişler. Ayrıca İngilizlerin kendilerine vermek istediği önemli miktardaki parayı almayarak namus ve yurtseverliklerini göstermişlerdir...

(Atatürkün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, Nimet Arsan, Sayfa: 43)

BELGE:3

KÜRTLER OYUNUN FARKINA VARDI
Mustafa Kemalin, Sivastan 24 Eylül 1919 günü, Amerika Birleşik Devletleri İnceleme Kurulu Başkanı General Harborda gönderdiği ayrıntılı rapordan:
İmparatorluğu bölmek ve Türkler ile Kürtler arasında bir kardeş savaşı çıkarmak ve bağımsız bir Kürdistan kurma planlarına ortak etmek üzere Kürtleri kışkırttılar. İleri sürdükleri tez, İmparatorluğun nasıl olsa dağılacağıdır. Bu düşüncelerini gerçekleştirmek için büyük paralar harcadılar. Her türlü casusluğa başvurdular. Noil adında bir İngiliz subayı, uzun süre Diyarbakırda bu yolda çaba gösterdi ve her türlü yalan ve aldatmaya başvurdu. Ama bizim Kürt yurttaşlarımız düzenlenen oyunun farkına vararak, Onu ve yüreklerini para ile satan bir grup haini bölgeden kovdular...

(Atatürkün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, Nimet Arsan, Sayfa: 74-84)

BELGE: 4

TÜRK,KÜRT,ÇERKES KARDEŞİZ
Mustafa Kemalin, Ankaradan, Çerkes Ethemin ağabeyi Reşit Beye gönderdiği 7 Ocak 1920 tarihli telgrafından:
, konu dışı olarak, şunu da belirteyim ki, Anzavurun alçaklığı, kendisine ve kışkırtıcı olan İngilizler ile ayakçılarına yöneliktir.Bu din ve devletin sağlam bir uyruğu olan Çerkez kardeşlerimiz, hepimizin övdüğümüz baştacımızdır. Asıl, bugün düşmanlarla çevrili Türk, Kürt, Çerkez ve diğer din kardeşlerimizin elele vermesi, sarsılmaz bir bütün oluşturmaları, namus ve yaşamımızı kurtarmak için bir zorunluluktur...

(Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, Sayı: 34, Belge no: 849 )

BELGE: 5

KÜRTLER, TÜRKLERLE BİRLEŞTİ
Mustafa Kemalin, NUTUK adlı eserinin, Samsuna Çıktığım Gün Genel Durum ve Görünüş başlıklı bölümünden:
Anadolu halkı, baştan aşağı bölünmez bir bütün haline getirildi. Bütün kararları, bütün komutanlar ve arkadaşlarımızla birlikte alınıyor. Vali ve mutasarrıfların hemen hepsi bizden yanadır. Anadoludaki ulusal örgütler ilçe ve bucaklara kadar yayıldı. İngiliz koruması altında bir bağımsız Kürdistan kurulmasıyla ilgili propağanda ortadan kaldırıldı ve bu amacı güdenler yola getirildi. Kürtler Türkler ile birleşti...

(Nutuk, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1976, Sayfa: 15)

BELGE: 6

KÜRDİSTANI AYAKLANDIRIYORLAR!
Mustafa Kemalin, Nutuk adlı eserinde yer alan ve 6. Kolordu Komutanının, Padişaha gönderdiği mektuptan söz ettiği bölümden:
...komutanlar, mektupta hükümetin savaş yoluna gidep kongreyi basarak Müslümanlar arasında kan dökmeye kalkıştığı ve Kürdistanı ayaklandırarak, yurdu parçalatma planını da para karşılığında yüklenmiş olduğu belgelerle anlaşıldığından, hükümetin bu işte kullandığı adamların bozguna uğrayarak kaçmak zorunda bırakıldıklarından söz ediyorlar...

(Nutuk, İnkılap Yayınevi, Ankara,1966, Sayfa: 100)

BELGE: 7

KÜRDİSTANA OTONOM YÖNETİM!
Altında Büyük Millet Meclisi ve Mustafa Kemal imzası bulunan ve El-Cezire KomutanıTuğgeneral Nehat Paşaya gönderilen masaj:
Kişiye Özel.

El-Cezire Cephesi Komutanı Tuğgeneral Nihat Paşa Hazretlerine,

1-Aşamalı olarak, bütün ülkede ve geniş ölçekte doğrudan doğruya halk gruplarının ilgili ve etkili olduğu bir biçimde yerel yönetimlerin oluşturulması iç politikamızın gereğidir. Kürtlerle dolu bölgede ise, hem iç politikamız ve hem de dış politikamız açısından ölçülü yerel bir yönetim kurulmasını savunmaktayız.

2-Ulusların kendilerini yönetmeleri yetkisi bütün dünyada benimsenmiş bir ilkedir. Biz de bu ilkeyi benimsiyoruz. Kürtlerin bu döneme kadar yerel yönetime ilişkin örgütlerinikurmuş ve başkanları ile yetkilerini bu amaç için bizce kazanılmış olması ve oyladıklarında kendi kaderlerine gerçekten sahip oldukları BMM (Büyük Millet Meclisi) buyruğunda yaşam istekleri yayınlanmalıdır. Kürdistandaki bütün çalışmaların bu amaca dayalı politikaya yöneltilmesi El-Cezire Cehpesi Komutanlığının görevidir.

3-Kürdistanda Kürtlerin Fransızlar ve özellikle Irak sınırında İngilizlere karşı düşmanlığını silahlı çarpışmayla durdurulamaz bir düzeye vardırmak ve yabancılarla Kürtlerin birleşmesini engellemek aşamalı olarak yerel yönetimler kurulmasının zeminini hazırlamak ve bu yolla yürekten bize bağlılıklarını sağlamak Kürt yöneticilerinin sivil ve askerlik görevleriyle görevlendirilerek bize bağlılıklarını pekiştirmek gibi genel yollar benimsenmiştir.

4-Kürdistanın iç politikası El-Cezire Cephesi Komutanlığınca belirlenecek ve yönetilecektir. Cephe Komutanlığı bu konuda Büyük Millet Meclisi Başkanlığıyla yazışmalar yapar. İller tarafından izlenecek yolu düzenleyip uyumu sağlayacağı için sivil yöneticilerin de bu konuda bağlı oldukları yer, Cephe Komutanlığıdır.

5-El-Cezire Cephe Komutanlığı yönetim, adalet ve maliye (parasal) konularda değişiklik ve düzenlemeye gerek gördükçe, bunun uygulanmasını hükümete önerir.
BMM Başkanı
Mustafa Kemal.

(TBMM.Gizli Celse Zabıtları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1985, Cilt: 3, Sayfa: 550)

BELGE: 8

KÜRDİSTANDA BULUNMAKTAN KIVANÇ DUYDUM!
Mustafa Kemalin, Adanadan, 24 Mart 1919 günü, kendisi ve arkadaşlarıyla ilgili olarak ortaya atılan bir iddiaya karşılık, İstanbula Savaş İşleri Bakanlığına gönderdiği mektuptan:

Arkadaşlarımın bu alçakça suçlamaya karşı ne diyeceklerini bilemem. Yalnız kendi adıma açıklıyorum ki; Benim Anafartalarda, Kürdistanda, Suriyede, başlarında bulunmaktan kıvançz duyduğum kahraman ordular, haydutların değil, Osmanlı ulusunun namuslu çocuklarından kurulmuştur..

(Öyküleriyle Atatürkün Özel Mektupları, Sadi Borak, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1980, Sayfa: 139)

BELGE: 9

AYRILIKÇI KÜRTLER KAZANILDI!
Mustafa Kemalin, Amasyadan, 22 Haziran 1919 günü, Sivas Valisi Reşit Paşaya çektiği telgrafın ikinci parağrafı:

Devletin bütünleşmesinin önem kazandığı bir sırada İngiliz propağandasının etkisinde ortaya çıkan ve Kürdistanın bağımsızlığını isteyenler, görüşmeler yoluyla kazanılarak Halifelik ve Saltanat çevresindeki ortak amacımıza getirildi. Çok şükür hata anlaşılarak aramıza dönmüşler ve kongreye (Sivas) çağrılmışlardır. Bu ulusal ve yaşamsal sorun için sizin gibi yurtsever, sözünü bilir düşünürlere düşen özveri, özellikle çok büyüktür..

(Tarih Vesikaları Dergisi, Ankara, 1949, Sayı: 15, Sayfa: 162)

BELGE: 10

BAĞIMSIZ KÜRDİSTAN İSTEYENLERLE GÖRÜŞÜLDÜ"
Mustafa Kemalin, 3. Ordu Müfettişi ünvanıyla, İstanbula, başta Halide Edip Adıvar, Senato Başkanı Ahmet Rıza Bey ve eski Başbakan Ahmet İzzet Paşanın da bulunduğu çok sayıda aydın ve polotikacıya gönderdiği mesajdan:

...Bu düşünceme siz de katılıyorsunuzdur, herhalde. Anlattığım durum, bugün genel bir kongrenin acele olarak taplanmasını gerektirmektedir. Bu çağrı her yere ulaştırılmıştır. Devletin parçalanmasının sözkonusu olduğu bir sırada, İngilizlerin propağandasıyla ortaya çıkan ve Kürdistanın bağımsızlığını isteyenler gibi akımlar da, karşılıklı görüşmelerle, bu düşüncenin savunucuları, halifelik ve saltanat çevresindeki ortak amacımıza çekilerek durdurulmuş ve kongreye çağrılmışlardır..

(Milli Mücadele, Sebahattin Selek, Cilt: 1, Sayfa: 324)

BELGE: 11

OSMANLI ÜLKESİNİN PARÇALARI
11 Eylül 1919 günü yayınlanan Sivas Kongresi Bildirgesinin 1. Maddesi:
1- Yüce Osmanlı devletiyle anlaşık devletler arasında yapılan antlaşmanın imzalandığı 30 Ekim 1918 günündeki sınırlarımız içinde kalan ve her yerde ezici çoğunluğu Müslüman olan Osmanlı ülkesinin parçaları (ki, bu parçalar bir sonraki belgede, yani Amasya Protokolünün ilk maddesinde Osmanlı toprağı, Türkler ve Kürtlerin yaşadığı topraklardır.- diye açıklanıyor.) birbirlerinden ve Osmanlı bütünlüğünden hiçbir nedenle koparılamaz bir bütün oluşturur. Bu parçalarda yaşayan bütün Müslümanlar; birbirlerine karşı, karşılıklı saygı ve özveri duygularıyla dolu, etnik ve sosyal haklarıyla, bulundukları yöne koşullarına bütünüyle bağlı öz kardeştirler...

Sivas Kongresi, Vehbi Cem Aşkın, Ankara, 1963, Sayfa: 158

BELGE: 12

TÜRK VE KÜRTLERİN OTURDUKLARI YERLER
Amasya Protokolü Tutanağının 1. Maddesi aynen şu cümlelerle başlıyor:
Bildirgenin 1. Maddesinde Osmanlı devletinin düşünülen ve kabul edilen sınırları, Türk ve Kürtlerin oturdukları yerleri kapsadığı ve Kürtlerin Osmanlı topluluğundan ayrılmasının olanaksızlığı belirtildikten sonra, bu sınırın en az bir istek olmak üzere elde edilmesinin sağlanması gereği ortaklaşa kabul edildi.Bununla birlikte yabancılar tarafından, görünüşte Kürtlerin bağımsızlığı amacı altında uydurulan yalanların önüne geçmek için de, bu durumun Kürtlerce şimdiden bilinmesi uygun görüldü...

(1-Yurt Ansiklopedisi, Cilt: 1, Amasya maddesi.
2-Atatürkün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları, Mustafa Onar, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1995, Cilt: 1, Sayfa: 268, Belge no: 348)

BELGE: 13

KÜRDİSTANL A İLGİLENMEK GEREKİYOR
9. Ordu Birlikleri Müfettişi Mustafa Kemal, Havzadan, 29 Mayıs 1919 günü Genelkurmay Başkanlığına çektiği telgraf:

Bağımsız Kürdistan görüşünü savunan, Diyarbakırdaki Kürt Kulübü ile hükümet yandaşı olan öteki kulüpler arasındaki çelişkinin arttığını araştırmalarımdan öğrendim. Kürtlere ve Kürdistan üzerinde etkili, savaş sırasında yakınlık ve sevgilerini çok iyi kazandığım Kürt ileri gelenlerinden bazılarına doğrudan, bazılarına Kolordu aracılığıyla telgraflar çekerek, devletin gerçek durumunu ve kendilerince alınması gereken önlemler için gereği kadar bilgi vererek, etkili öğütlerde bulundum.

Son günlerde edindiğim bazı bilgilere göre, Kürdistan bölgesiyle de ilgilenmek gerekiyor, Bunun için bağımsız Kürdistan olmak üzere, İngilizlerce de desteklenen hangi bölgelerdir ve ileride çok...(bu cümlenin sonu okunamıyor.) Yine İngilizlerce kışkırtılan bölgeler hangileridir? Bu konuda yüksek Başkanlığınızdaki bilgilerin bildirilmesi için emirlerinizi dilerim...

(Har Tarihi Vesikaları Dergisi, Sayı: 4)

BELGE: 14

KÜRTLERLE UZLAŞIN!
Mustafa Kemalin, 15 Haziran 1919da Diyarbakır Valiliğine gönderdiği telgraftan:
Bütün milletin, hayat ve bağımsızlığını kurtarmak için birleştiği şu önemli günlerde, bir yabancı devletin korumasına sığınarak düşük ve esir yaşamayı tercih eden her türlü ilkenin, ülkeyi parçalayarak her türlü derneğin kapatılması çok hayati ve gerekli bir görev olduğundan, Kürt Kulübü konusundaki uygulamanız tarafımızdan da uygun görülmüştür..
.......
Bu nedenle, Diyarbakır ve bağlı yörelerde Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak Derneklerinin oluşmasına ve kurulmasına yardım edilmesini önemli salık veririm. Ve özellikle Kürt Kulübünün üyeleriyle, bugünkü telgrafım kapsamında görüşerek uzlaşmak uygundur...

(Söylev, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Sayfa: 10)

BELGE: 15

KÜRTLERİ TEMSİL ETMİYORLAR
Mustafa Kemalin Diyarbakır Valisine gönderdiği yukarıdaki telgrafa karşılık, Erzurumdaki Kazım Karabekir Paşaya gönderdiği telgraftan:
Diyarbakırda Kürt Kulübünün İngilizlerin kışkırtmasıyla, İngilizlerin koruyuculuğunda bir Kürdistan kurmak amacını izlediği anlaşıldığından kapattırılmıştır. Üyeleri hakkında soruşturma yapılıyor. Kürdistanın tanınmış beylerinden aldığım telgraflarda, dağıtılan bu Kürt Kulübünün hiçbir Kürtü temsil etmediği, birkaç kendini bilmezin girişimlerinin sonucu olduğu, ülke ve ulusun bütünüyle bağımsız ve özgür yaşaması uğrunda her türlü özveriye ve bu konuda emirlerinize hazır oldukları bildirilmektedir...
...Hükümetin (İstanbul) bayağı tutsak bir durumda olması, başkentin baskılı bir askeri işgal altında bulunması dolayısıyla ulusun kurtuluşunun, yine ulus ordusuyla gerçekleşeceği sizcede bilinmektedir. Bu nedenle, ben Kürtleri daha ötesi bir öz kardeş olarak, bütün ulusu bir nokta çerçevesinde birleştirmek ve bunu dünyaya Müdafaa-i Hukuk dernekleri aracılığıyla göstermek karar ve çabasındayım...

(Söylev, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Sayfa: 49)

BELGE: 16

EZİCİ COĞUNLUK TÜRK VE KÜRT
Mustafa Kemalin, Edirnedeki 12. Kolordu Komutanı Mehmet Selahattin Beye gönderdiği bir mesajdan:
Ezici çoğunluğu Türk ve Kürt olan bu illerden bir karış bile verilemez...

(Söylev, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Cilt:1 Sayfa: 72)

BELGE: 17

BEDİRHANLAR VE MALATYA OLAYI
Bay Novel adında bir İngiliz Binbaşı, Bedirhanlardan Kamuran, Celadet ve Cemil Beylerle ve yanında 15 kadar Kürt atlısıyla Malatyaya gelmiş ve kendilerini Mutasarrıf Bedirhanlı Halil Bey karşılamıştır. Harput (Elazığ) Valisi de, bir posta hırsızını izliyor görünerek otomobille Malatyaya gelmiştir. Bu amaçla bunlara Adıyamandaki birlik de verilmiştir.
Amaçlarını, Kürdistan kurmaya söz vererek Kürtleri, işlerimizi bozmaya ve bizi öldürtmeye yollamak olduğu anlaşılmış ve karşı önlemlere başvurulmuştur. Bu arada Vali ve ötekileri yakalatmak istiyoruz. Malatya Mutasarrıfı da Kürt aşiretlerini Malatyaya çağırmıştır. Bunun üzerine 13. Kolordu işe girişti. Gereken önlemler alınmıştır. Yarın akşam Harputtan gönderilen bir birlik, ortalığı karıştıranları tepeleyecektir...

(Nutuk)

BELGE: 18

DİN VE ULUSUNU SATMIŞ KÜRTLER!
Mustafa Kemalin, Erzincanın Kemah ilçesinde yaşayan ve Kürt aşiretlere yakınlığıyla bilinen eski Milletvekili Halet Beye, Sivastan, 9 Eylül 1919 günü gönderdiği mesajdan:
...İngiliz korumasında bağımsız bir Kürdistan kurulması amacıyla propağanda yapmakta olan İngiliz Binbaşılarından Mr. Novelin, din ve ulusunu satmış Kürt Beylerinden Ekrem, Kamran, Ali, Celadetle birlikte Malatyaya geldiği ve İstanbul hükümetini tutan, açıkçası ulus ve yurt haini olan Elazığ Valisinin de bunlara katıldığı ve Bedirhanilerden Malatya Mutasarrıfı Halil Beyle birlikte sözde postayı soyan hırsızları izlemek gibi uydurma bir gerekçeyle silahlı Kürtleri toplamaya giriştikleri öğrenildi.

Şöyle ki, Kürtlerin kutsal halifelik mak***** ve ülkeye olan bağlılık ve ayrılmazlıklarını göstermek üzere bazı ağaların birtakım Kürt kuvvetiyle birlikte Malatyaya doğru yola çıkıp, padişah ve ulusa karşı İngilizlerle işbirliği yapmak hainliğine kalkışan ve yörenin temiz yürekli Kürtlerini toplayarak onların askerlerce boş yere öldürülmelerine ve padişaha, ulusa başkaldırmış duruma sokulmalarına neden olan vatan hainlerinin alçaklıklarını sözünü ettiğim Kürtlere en çabuk yoldan bildirip, çağrıya uymalarının sağlanmasına çaba göstermelerini önemle bekler. Olanak varsa bu işe hemen girişilerek sonucun hemen bildirilmesini dileriz...

(Rauf Orbayın Hatıraları, YakınTarihimiz Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 30, Belge no: 1113)
 
ATATÜRK belki fiilen fazla yaşamadı Bu kısa yaşamına ise birçok kahramalıklar, fikirler , değişimler kattı. Bir ülke kurdu her karışına kurban olduğum... Fiilen 76 yıl önce vefat etti. Ancak hala adı varlığı ebedi. Öyle ki hala lider, hala ibret alınacak örnek alınacak, kıskanılacak yüce insan... Neler söylendi neler yazıldı hakkında. İftiralar hakaretler edildi. Hala bi takım beyincikler onu sağda solda kötülüyor. Demek ki hala büyük insan tek adam... Seneler evvel bile olsa fesatcıların oynadığı ve oynayacağı TÜRK KÜRT kavgası çıkarmak için sinsi sinsi ağızlarından salyalar akarak bekleyen aşağılık insanların amaçlarını ve yapmaya calışacakları adilikleri görmüş... VARLIĞI NESİLDEN NESİLE AKTARILACAK TEK İNSAN...
 
selam ederim;

sevgili yakamoz atatürk sevgisi bizlere okul çağlarından itibaren aşılandı. yaşımız ilerledikçe onun bütün başarılarını tek başına yapmadığını aziz türk milleti nin idraki ile yapabildiğini anladık. onunda bir insan olduğunu ve hatalar yapabileceğini kabullenmemiz oldukça uzun zaman aldı. ona olan sevgimiz gözlerimizi kör etmemeli. yüce olan ulu Allah dır. o atatürkü yaratıp bu millete armağan etmiştir. inanışın bu şekilde olması kimseyi rahatsız etmez. ama onu ilahlaştırmak tepkilere elbette yol açacaktır. bu atatürkü kötülemek değil yapılan yanlışa dur demekdir.

anlayışınızdan dolayı sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama ismi nesilden nesillere taşınmış olan size yüzlerce isim sayabilirim şu an. insanlığa mal olmuş, çok değerli insanlar yaşamıştır yeryüzünde. konuya sadece türklük açısından bakacak olursak o halde bile yüzlerce sayılabilir.

kazanılan tüm zaferlerde atatürk kadar aziz milletimizinde emeği vardır. bu sebeple aramızda kürt türk şu bu diye bölünmemiz birbirimizin hakkını yememiz ne büyük ayıp doğrusu.

iyiki bu konuyu güncellediniz, konu başlığı ve ilk paylaşım çok öğretici ve ders niteliğinde olmuş. emeği geçen hekeze teşekkürler.
 
sayın tansxx;

TÜRK KÜRT açısından olaya bakmadım. Bakmamda ...
Bir ülke kurdu her karışına kurban olduğum... diye bir cümle kurdum eğer dikkatli okuduysanız.
Tabi ki yüzlerce insan vardır örnek teşkil edecek.
Ancak öncelikle şunu kavramak gerekir. ATATÜRK denince neden din katılır araya hemen. ALLAH KUR'AN-I KERİM VE PEYGAMBER EFENDİMİZ apayrı... ve ATATÜRKü bu üç yüce kavram dışında tuttuğumu yada tuttuğumuzu çok iyi biliyor olmanıza rağmen ala ulu ALLAHtır diyorsunuz. NEYSE...
Benim gözü ATATÜRK sevgisiyle kör olacaksa onur duyarım.
Ayrıca hayal kırıklığıda yaşamam. ATATÜRK hakkında hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramadım.
İstanbulu FATİH SULTAN MEHMET fethetti derken , hayır o değil arkasındaki ordu mu fethetti diyoruz.. 1453 de FATİH SULTAN MEHMET diyoruz. NEDEN ? Fikri ve zekası ile ordusu ile yaptı. ama fikri yürüttü çözüm buldu.

Dünyada hangi lider için saygı duruşu var?
Hangi lider ülkesinin çocuklarına
hangi lider ülkesinin gençlerine
Hangi lider ülkesini öğretmenlerine (-ki öğretmenlik O'nun gözünde kutsal bir görev)
Bir gün bile olsa armağan etti.
TÜRK ORDUSU kadar kahraman bir ordu yok yeryüzünde. Ona lafım/ız yok. Ancak TÜRK ORDUSUna o güveni veren, kahramanlığı aşılayan , cesaret veren bir şehit için yıkın emri veren kim. ??? Yapmayın artık ALLAH AŞKINA. Bu kadarda düşüncesiz olmatun. KAHRAMAN TÜRK ORDUMUZ VE ATATÜRK başta olmak üzere nice zaferler imza attılar. ÜLKE KURDULAR ÜLKEEEEE....

ŞİMDİ DE BİZİM YÜCE TÜRK ORDUMUZ var ama başında ATATÜRK gibi bir liderleri yok. Olanıda tıkıyorlar içeri. ŞİMDİ VAR OLAN YÜCE TÜRK ORDUMUZ TEKNOLOJİNİN EN ÜST SEVİYESİNDE BİLE pkk İTLERİNİ YOK EDEMİYOR. AMERİKA, İSRAİL, İNGİLTERE FRANSA içimize sinip güzel ülkemin en güzel yerlerini istila ediyor.

ŞERİFE BACIM gibi nice onurlu TÜRK kadınları cephelere gıda taşırken şimdikiler çocuklarını askere göndermemek için binlerce dolar para döküyor.

275 kg 'lık mermiyi sırtında vatan için taşıyan SEYİT ONBAŞI gibi cengaverler vardı. Şimdikiler çocuklarını askere göndermemek için yurt dışında okutuyor. 30 yaşına çocukların trilyonluk malları var.

Benim ülkemin ATATÜRK gibi lidere ihtiyacı var. (din yönüne çekeceksiniz peşin peşin yazayım PEYGAMBER EFENDİMİZ gibi de imanı bütün yüce şahsiyete ihtiyacı var)

Benim ülkemin suriyelilere iranlılara ihtiyacı yok. BENİM ÜLKEMİN GÜZEL İNSANLARI AÇ . YOKSUL. SEFALET İÇİNDEYKEN SURİYELİLERE ÇALIŞMA İMKANI BARINMA İMKANI VERİLİYORSA ,
MEMLEKETİMİN HER KARIŞ TOPRAĞINDA BULUNAN (DOĞU VE BATI FARKETMEZ) GÜZEL İNSANLARIM AÇSA (VANDA HALA EV SAHİBİ OLAMAYAN BARINAKTA KALAN),
DOKTORLAR, ÖĞRETMENLER VS HER TÜRLÜ MESLEK SAHİPLERİ BUGÜN ZORUNLU GÖREV ADI ALTINDA ŞARK GÖREVİ ADI ALTINDA DOĞUYA ATANIP BİNBİR BAHANE İLE ORDAN KAÇIYORSA,
BIRAKINDA ATATÜRK'ÜMÜ ÖZLEYEYİM YAHU.

BIRAKINDA ATATÜRK'ÜMÜ YERE GÖĞE SIGDIRAYIM. BIRAKINDA ONU SEVGİYLE ANALIM...

ATATÜRK İÇKİCİYMİŞ.. PEEEHHH. 13-14 YAŞINDAKİ KÜÇÜK KIZLARI KOYNUNA ALMADI EN AZINDAN.
ATATÜRK SİROZDAN ÖLMÜŞ... PEEEHHH. EN AZINDAN ALNININ AKIYLA ÖLDÜ.

ŞİMDİKİ TEKNOLOJİYLE BİLE ZOR OLURKEN ATATÜRK ÇINAR AĞACI KESİLMESİN DİYE KÖŞKÜNÜN YERİNİ DEĞİŞTİRTTİ.

BANA MAVAL OKUMASIN KİMSE...

Ben ATATÜRK tartışmasına hiçbir zaman girmedim girmemde... Herşey ortada...
 
selam ederim;

sevgili yakamoz fatih sultan mehmet istanbulu feth etti ama kimse yüce fatih sultan mehmet demiyor. mesele bu. atatürke olan sevgimizi onu yüceleyerek gösteremeyiz. onun bize bıraktığı esere sahip çıkarak bunu gösterebiliriz. mesela yerli malı tüketebiliriz.

atatürk zamanının alimiydi. bunu okuduğu kitaplara borçludur. kendisi matematik ve geometri üzerine kitaplarda yazmış değerli bir liderdir. onu yaşatmak bizlerin elinde. ilimde bilimde ve teknolojide yapacagımız her atılım onu yaşatmak demektir.

atatürk dünyaya mal olmuş değerli bir liderdir. şahsını yücelemek yerine sık sık dualar edip ulu Allaha teşekkür edebiliriz, böyle bir lideri bize bahşettiği için. atatürkede selam ve şükranlarımızı sunmak güzel bir şeydir. ahde vefadır. ama bundan fazlası onun ruhunu rencide eder, onu ulu Allahın huzurunda mahcup eder. bu bilgileri sizinle paylaşmak istedim.

diğer yazdıklarınız siyasete giriyor. siyaset yapmaktan hoşlanmadığımdan söyleyecek bir sözüm yok malesef. bende sevgili annanem dedem babam yaşasın isterdim. malesef giden dönmüyor ancak dua edip selamlarımızı sunmakla yetiniyoruz.

konuyu din ile siz bağdaştırdınız. 13-14 yaşında çocukla evlenenler kısmında yaptığınız atıfdan sonra sevgili muhammedimize kıymetli sözler söylemeniz bir tartışma ortamı yarattı ve cevap hakkı dogdu. atatürkün içkisi kendisine zarar vermiştir sonucunda alkole bağlı vefat etmiştir. kimseyi bağlamaz bu mevzu. bu meseleleri aştı artık ülkemiz rahat olun. erken yaşta evlilik ülkemizde suçtur. din ile alakalı bir konu değil bu, cehalet ile ilgisi vardır.
 
selam ederim;

konu başlığı kürtlerle ilgili sözleri sevgili atatürkün ve icraları yeri bu başlık değil ama. atatürk'ün din düşmanı olduğu söylemleri doğru değildir. aslında bu konu en az 20 30 yıl önce tartışılmalıydı. fakat ülkemizin başına örülen sağ sol olayları bu mevzunun tartışılmasını ileriye itmiştir.

atatürk bazı kesimin düşündüğü gibi din düşmanı değildi. aksine DİNDAR bir insandı. bu konuya daha önceden bu forumda açtığım atatürk dindar bir insandı çünkü; başlığında devam etmek istiyorum. tartışmamıza dilerseniz oradan devam edebiliriz. bu şekilde birbirimizi daha iyi anlayacağımıza eminim.

saygılar.
 
Üst