Photoshop İpuçları

Photoshop Dosya Yerleri

Elimizde çeşitli Plug-in dosyaları varsa bunları atacağımız ve bulundukları yerler şu dizinlerde bulunur.Actions Dosyası (Uzantısı: ATN): \Adobe\Adobe Photoshop\Presets\Actions Brush Dosyası (Uzantısı: Abr): \Adobe\Adobe Photoshop\Presets\BrushesShape Dosyası (Uzantısı: CSH): \Adobe\Adobe Photoshop\Presets\Custom Shapes Style Dosyası (Uzantısı: ASL): \Adobe\Adobe Photoshop CS3\Presets\Styles Plugin Dosyası (Uzantısı: 8BX burada X in yerine herhangi bir harf gelir): \Adobe Photoshop \Plug-Ins Font Dosyası C:\Windows\FontsPattern Dosyası (Uzantısı: PAT): \Adobe\Adobe Photoshop\Presets\Patterns Gradients Dosyası (Uzantısı: GRD): \Adobe\Adobe Photoshop\Presets\Gradients

OPACITY Değerlerini Klavyeden Değiştirme

Toolboxaraçlarından brush, stamp (boyama ve rötuş) araçlarından herhangi biriseçili durumdayken klavyeden girilen nümerik değerler, bu araçlarınopacity değerlerini değiştirir. Seçim araçları, crop, move seçiliykengirilen nümerik değerler, bulunduğunuz layer’ın opacity değerinideğiştirecektir. Opacity değerlerine klavyeden 48, 62 gibi küsuratlıdeğerler girebilirsiniz.

CMYK Renk Modunda RGB Filitreleri

Photoshopfiltrelerinin çoğu RGB renk modunda çalışır. CMYK renk modunda ikenister kanallara tek tek, ister Quick Mask ile RGB filtrelerini CMYKmodda kullanabilirsiniz. Yeni bir Alpha kanalı oluşturun ve Filtermenüsüne göz atın, hemen hemen tüm filtrelerin aktif olduğunugöreceksiniz.

FADE

Çalışmabelgesine herhangi bir filtre uyguladığınızda, Edit menüsü altındaaktif hale gelen Fade’e tıklayın. Açılan pencereden, son uyguladığınızfiltrenin Opacity değerini, bununla beraber etkili olmasını istediğinizLayer Mode’larından birini seçebilirsiniz.

Açısı Bozuk Belgeleri Düzeltme

Servisbürodan gelen taramalar, çoğunlukla açısı bozuk görsellerdir. Budurumda kullanılan iki açı düzeltme yöntemi var. Biri; çoğunluklakullanılan Crop, diğeri de Rotate Canvas. Açısı bozuk olan belgeninaçısını düzeltmek için Toolbox’tan cetvele (Measure) tıklayın vebelgenin sol alt köşesinden sağ alt köşesine bir doğru çizin. Info araçpenceresinde bu değer gözükecektir. Ardından Rota’te Canvas’tanArbitrary komutunu verin; açılan pencerede düzeltilmesi gereken açıdeğeri yazıyor olacaktır.

CROP ve TRIM

Çalışmasırasında belgenizi kadrajlar ve kullanmayı düşünmediğiniz alanlarıatarsınız. Crop, bu noktada en çok tercih edilen araçtır, fakatözellikle feather ile yumuşatılmış piksellerin crop yapılmasındaistenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Hassas crop’lamalarda(özellikle layer’lı bir çalışmada) Trim saydam alan içerisindepiksellerin dayandığı alanın dışında kalan bölümü atarak crop yapar. Enküçük piksel değerini algılayarak hareket eden Trim, bu noktada oldukçasağlıklı sonuçlar veriyor.

PHOTOSHOP Açılış Püfleri

Programlarınduyarlı oldukları tuş kombinasyonları vardır. Photoshop’un da bunabenzer bir özelliği söz konusu. Klavyeden Alt ve Command tuşlarınabirlikte basın; bırakmadan Photoshop’u açın; açılıştan kısa bir süresonra size Plug-in klasörünü soracaktır. Buradan devre dışı bırakabiliryada başka bir klasörü tanımlayabilirsiniz. Bu aşamadan sonra tuşlardanelinizi kaldırın ve tekrar Alt ve Command tuşlarına basın; kısa birsüre sonra da Scratch Disks ayarlarını gösteren bir pencereaçılacaktır. Bu HD’nizde yer kalmadığı durumlarda başka bir HD’yitanımlamanıza yarar.

LAYER’da OPACITY ve FILL

Opacity ve Fill araçları arasındaki farkı bir örnek üzerinde işleyelim.Biryazıya, fotoğrafa Layer Style’ları kullanarak efekt uyguladığımızıdüşünelim. Fill değeri Layer Style uygulanmış yazıyı ya da fotoğrafınyoğunluk değerini (opacity) değiştirir. Bu esnada Style değerlerindehiçbir değişiklik olmaz. Opacity sürgüsünde yapılan değişiklik hemLayer Style hem de Style uygulanmış layer’ın yoğunluğunu (opacity)etkiler.

LAYER SET

Alttuşu ile birlikte Layer Set ikonuna tıkladığınızda karşınıza Layer Setbilgi penceresi çıkar ve hangi isimde açmak istediğinizi, layer modunu,opacity değerini doğrudan girebilirsiniz. Layer paletimizde onlarcalayer olduğunu kabul ederek bu layer’ları bir Set altında toplamakistiyoruz. Aynı set altında toplamak istediğiniz layer’ları birbirinebağlayarak Layer Options ayarlarından ‘New Set From Linked’ komutunukullanabilirsiniz.

LAYER’da Saydamlık

Çalışmasırasında blur, feather ile yumuşatılmış, kenarları dağınık haldepiksellerden oluşan bir layer’ı seçmek, böyle bir layer’a özel efektuygulamak bize sağlıklı sonuçlar vermeyebilir. Layer araç paletindekiküçük ikonlardan ‘Lock Transparency’ ile böyle bir çalışma sorunsuzcayapılabilir.

LAYER MODE’larıyla Tek Renk

Hakimiyeti Photoshop içerisinde renkli bir görseli ilkönce Grayscale moduna çevirdikten sonra Duotone ile bir ya da en fazla4 rengin karışımı ile özel efektler üretebilme imkânımız var. Buçözümün yanında basit bir önerimiz daha söz konusu: Layer Mode’larındanLuminosity ve Color seçeneklerini bu tür çalışmalardakullanabilirsiniz. Örnek resimde Layer2’nin yapısını inceleyin.

PURGE

Yoğunçalışmalarda, kopyalanan öğelerden, yapılan işlemlerden dolayı Historyaracının dolması, kullanılan belleğin azalmasıyla Photoshop’unperformansında azalma görülür. Edit menüsü altında bulunan Purge’ebaktığımızda dört seçenek görürüz: Undo geri alma işlemlerini,Clipboard; kopyalama yapıştırma yaptığımız Clipboard hafızayı,Histories history paletindeki listeyi resetleyerek hafızadan siler. Allseçeneği ise hepsini birden resetleyerek RAM’de yer kaplayan bilgilerisilerek boşaltır.

ADJUSTMENT LAYER

Layermenüsünden ve Layer araç paletinden ulaşabileceğiniz adjustmentlayer’la renkler üzerinde istediğiniz kontrolleri ve değişiklikleriyapabilir, istediğiniz zaman geri dönebilir ya da iptal edebilirsiniz.Orijinal belgenizde hiçbir etki ve değişiklikte bulunmadan, denemeleriçerisinde farklı etkiler oluşturabilirsiniz. Pratik Seçimler

Photoshopiçerisinde layer’da, Alpha kanallarında yer alan pikselleri hızlı vepratik bir biçimde seçmek için klavyeden command tuşu basılıdurumdayken mouse ile layer’a, alpha kanalına, path’e tıkladığınızdaseçim gerçekleşir. Layer’ları ve Alpha kanalındaki maskeyi Selectmenüsünden Load Selection’ı kullanarak da Layer ve Alpha kanalınıseçili duruma getirebilirsiniz.

TRANSFORM SELECTION

Seçimalanını istediğiniz biçimde büyütüp, açı verebilir, perspektif etkisiyaratabilirsiniz. Özel gölgeleme tekniklerinde, aynı forma sahip farklıbüyüklükteki nesneler için kullanabileceğiniz bir araç. Selectionmenüsü altında bulunan Transform Selection ancak çalışma alanında birseçim olduğunda aktif hale gelir.

COPY MERGED

Onlarcalayer’lı bir çalışmanızda ister tüm alanı, ister bir bölümünü seçip,seçim alanı içerisinde kalan gizlenmiş layer’ları görmeyen sadece aktifolan layer’ları gören Copy Merged komutu uygulandığında seçim alanıiçerisinde kalan tüm layerlara, Flatten Image komutu uygulayarakhafızasında layer’ları birleştirerek kopyalar ve istediğiniz yereyapıştırabilirsiniz.

LAYER MODE’larıyla Özel Efektler

LayerMode’larının birbirleriyle çarpıştırılması sonucu hoş görüntüler eldeedebilirsiniz. Bu çalışmamızı RGB renk modunda uygulayacağız. Herhangibir görsel açın, görselimiz RGB değilse Image/Mode sekmesinden RGB renkmodunu seçerek dönüştürün. Son kontrollerden sonra çalışmayabaşlayabiliriz. Görselimize Image/Adjust/ Invert komutunu uygulayın.Background’da bulunan çalışmamızı yeni bir layer olarak çoğaltın. Layermodunu Difference seçeneğine getirerek, Toolbox’tan Airbrush aracınatıklayın. İstediğiniz fırça büyüklüğünde ve her seferinde farklı renktonlarında boyamalar yapın. Bu şekilde farklı alternatiflerüretebilirsiniz. Çalışmanızı Offset baskı tekniğinde kullanmakisterseniz tüm layer’ları birleştirdikten sonra CMYK renk formatınaçevirerek yerleştirebilirsiniz.

CREATE LAYER

Photoshopiçersinde bir yazı yazın ve drop, bevel, stroke gibi özelliklerdeyazıya efekt uygulayın. Ardından Layer menüsünden Layer Style/ CreateLayer komutunu uygulayın.

Hassas Rötuşlar

Servisbürodan gelen ya da kendi dia bankımızda bulunan görsel fotoğraflardaistediğimiz gibi renk tonlamalarını yakalayamayız. Özellik insanyüzlerinde ışık patlamaları, gözlerin etrafında yoğun gölgeleristemeyen sonuçlar oluşur. Deformasyona uğratmadan, bölgedekipiksellerin tonuyla oynayan Dodge ve Burn Tool araçları bazen hayatkurtarır.

PATCH TOOL

Dokutaşıma konusunda şaşırtıcı bir yeteneğe sahip. Rötuşun yapılacağı alanıPatch Tool aracıyla çizerek belirliyorsunuz, sonra bu alana giydirmekistediğiniz dokunun üzerine seçili alanı sürüklüyorsunuz, hepsi bukadar. Rötuş, çalışmanızın hassaslığına göre Patch Tool ile alanıbelirledikten sonra Feather değeri verebiliyorsunuz.

Pratik LAYER Kopyalama

Photoshop’taiçinde bulunduğunuz layer’ın kopyasını üretmek için çok basit birönerimiz var. Layer’da iken klavyeden alt tuşuna basarken yönlendirmeoklarından herhangi birine bir kere basmanız yeterli.

LAYER Birleştirme

Layerpaletimizde, çalışmanın netleştiği bir noktada onlarca Layer’ımızıbirbirleriyle birleştirir çalışmayı toparlarız. Menüden ve layeroptions’tan birleştirmeleri kontrol edebileceğimiz gibi klavyeden degerekli ayarlamaları yapabiliriz. Command+E tuş kombinasyonuylaaktif olan layer bir altındaki layer’la birleşir. Command+Shift+E,komutunu verebilmek için aktif bir layer’da olmanız gerekiyor. Layeraraç paletinde gizlenmiş layer’Iarın dışında tüm layer’larıbirleştirir. Background layer’ında iken verilirse tüm layer’larbackground’da bütünleşir. Birbirine link’lenmiş layer’ların hepsiniCommand+E ile bir kerede birleştirebilirsiniz.
 
Üst