Eşit kusurlu eşe tazminat yok

Bir boşanma davasında eşit kusurlu eşe manevi tazminat ödenmesine karar veren yerel mahkeme kararını Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bozdu.

Gerekçe şöyle:

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bir boşanma davasında eşit kusurlu eşe manevi tazminat ödenmesine karar veren yerel mahkeme kararını, ''eşit kusurlu olan eş yararına manevi tazminat hükmedilemez'' gerekçesiyle bozdu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, karısının kendisini evden kovduğu, hakaret ettiği ve evliliğin fiilen sona erdiğini iddia eden koca, boşanma davası açarak, evlilik sırasında yaptığı toplam 15 bin YTL masraf için 15 bin YTL maddi, yaşamış olduğu ruhsal ve bedensel yorgunluk, sıkıntı ve hastalıklar nedeniyle de 5 bin YTL manevi tazminat talep etti.

Bunun üzerine, davalı eş de ortak evlerini terk ederek, kendisine bir tartışma anında şiddet uyguladığını ve evlilik birlikteliğinin maddi ve manevi yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ettiği kocası aleyhine 30 bin YTL maddi, 20 bin YTL de manevi tazminat talebiyle karşı dava açtı.

Davanın görüşüldüğü Kadıköy 4. Aile Mahkemesi, kocanın evlilik birliğine yapması gereken katılma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, evli çiftler arasında olmaması gereken ''yiyecek, içecek, sabun ve şampuan tüketimi'' gibi hesaplar yaptığını, eşine bir tartışma sırasında şiddet uyguladığını ve kadının da kocasına bu davranışları sonunda ''amele kılıklı herif, hayvan herif'' gibi sözler sarf ettiğini belirtti.

Boşanma sebepleri içerisinde öncelikli kusurlunun, birlik görevlerini yerine getirmekten imtina eden ve şiddete dayalı davranışlar sergileyen davacı koca olduğuna işaret eden yerel mahkeme, davacı kocanın manevi tazminat talebinin reddine karar verdi. Kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin kısmen kabulüne karar veren mahkeme, kocanın toplam 20 bin YTL maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Davalı kocanın, kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evliliğin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda eşlerin eşit kusurlu olduklarına karar verdi. ''Eşit kusurlu olan eş yararına manevi tazminat hükmedilemez'' gerekçesiyle davalı ve karşı davacı kadın yararına manevi tazminat verilmesini yerinde görmeyen daire, yerel mahkemenin kararını bozdu. Kadıköy 4. Aile Mahkemesi, ''iki tarafın bu olumsuz tutum ve davranışları arasında kusur anlamında ağırlık, davacı ve karşı davalı kocadadır.

Kadının uğramış olduğu olumsuzluklara karşı tepkisinin medeni ölçüler içerisinde olduğunun kabulü mümkün olmamakla birlikte eşit kusura esas alınması, hakkaniyete uygun değildir'' gerekçesiyle ilk kararında direndi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, yerel mahkemenin direnme kararını 2. Hukuk Dairesi'nin gerekçeleri doğrultusunda oy birliğiyle bozdu.
AA
 
Üst