Alköllü sürücülere itiraz hakkı doğuyor

Yargıtay 2. Ceza Dairesi, alkollü bir şekilde yakalanan sürücünün sadece promil oranına bakılarak cezalandırılmasını bozma nedeni saydı. Yargıtay, emsal kararında, “Sanığın 51 promil alkollü olduğunun tespit edildiği olayda, sanığın aldığı alkolün etkisiyle, emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olup olmadığı hususunun sanığın dışa yansıyan davranışları dikkate alınmak suretiyle saptanması gerektiği" belirtildi.

Yargıtay, motorsikletiyle kaza yapan ve yapılan kontrolde 51 promil alkollü çıkan, alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle yargılanan ve suçlu bulunan sanık ile ilgili emsal bir karara imza attı.
Yargıtay 2. Ceza Dairesi, alkollü bir şekilde yakalanan sürücünün sadece promil oranına bakılarak cezalandırılmasını bozma nedeni saydığı kararında şöyle dedi:

“Sanığın 51 promil alkollü olduğunun tespit edildiği olayda, sanığın aldığı alkolün etkisiyle, emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olup olmadığı hususunun sanığın dışa yansıyan davranışları dikkate alınmak suretiyle saptanması gerektiği ve sanığın savunmasına göre de olayın taksirle meydana gelmesi nedeniyle suçun oluşmayacağı gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.”
Kula Sulh Ceza Mahkemesi’nin verdiği mahkumiyet kararını bozan Yargıtay 2. Ceza Dairesi, alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sanık ile ilgili verdiği kararda şu görüşlere yer verdi: “5237 sayılı TCK nun 179/3. maddesinde belirtilen trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçunun oluşması için, kişinin alkol ya da uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına karşın, araç kullanması gerekir.”

Böylece, alkollü olduğu belirlenen sürücülerin farklı ülkelerde uygulanan "düz çizgi üzerinde yürüyebilme" gibi kontrollerden de geçirilmesi gündeme gelebilecek.

ANKA
 
Üst