Maymunlar

Maymun, küçük ila orta cüsseli, genellikle uzun kuyruklu, çoğunluğu ağaçta ve tropik ormanlarda yaşayan primat. Yeni Dünya maymunları ve Eski Dünya maymunları olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Kuyruksuz veya çok kısa kuyruklu, iri cüsseli orangutan, şempanze, goril ve gibon gibi primatlar bilimadamlarınca ape (insansı maymun) olarak adlandırılırlar ve maymun familyasına dahil edilmezler. Bununla birlikte "ape"ler halk arasında maymun olarak adlandırılmaya devam eder.

Yaşadıkları coğrafya

Ekvator'un 40° kuzey ve 40° güney enlemleri arasında raslanırlar. Avrupa'da yalnız Cebelitarık kıyılarında bulunurlar. Bunların da Afrika'dan geldikleri sanılmaktadır. İki grupta incelenirler: Asya ve Afrika'daki Eski Dünya maymunları ve Orta ve Güney Amerika'daki Yeni Dünya maymunları. Yeni Dünya maymunlarına, Güney Amerika'nın sulak ormanlarında bol rastlanır. Kuyruklarını, sarılma, kavrama, sallanma, tırmanma ve yiyecek toplamada üçüncü bir el gibi kullanırlar. Düşen yavrularını kurtarmada ve bir ağaçtan diğerine geçmede kuyruklarından maharetle istifade ederler. Bunun için bir ağacı elleriyle kavrarken diğerini de ayakları ve kuyruğuyla kavrayarak bir köprü kurarlar. Yavrular da buradan koşarak geçerler. Bazı türlerin kuyruk uzunluğu boylarından fazladır. İki beyin yarı küresinden biri kuyruğu ötekisi de diğer vücut olaylarını yönetir.

Eski Dünya maymunları hafif ve ufak bedenlidir. Beyinleri daha büyük ve karmaşık olduğundan Yeni Dünya maymunlarından üstündür. Çok az kuyrukları vardır. Kuyruklarının sarılma ve kavrama özellikleri yoktur. Fakat kuyrukları dengelerini sağlamada, duruş vaziyetlerinde ve hatta haberleşmede rol oynar. Maymunun kuyruğunu tutuş vaziyeti, onun sosyal ve hissi durumunu belirtir. Maymunların ayak, taban ve yüzlerinin dışında vücutları tüylüdür. Kaba etleri kılsız olanlar da vardır. Kılsız yerleri kırmızımsı veya mavi renktedir. Büyüklükleri çok değişiktir. Boyları 12-13 cm olan makilerle sahibinin cebine veya bir bardağa rahatça sığabilen minik marmosetten 300 kg ağırlığı olan gorile kadar farklı birçok türü vardır.

Koku alma duyuları çok zayıf olmasına rağmen, görme ve işitmeleri güçlüdür. Çoğunlukla gündüz faaldirler. Hepsi otçul memelidir. Ağaç filizleri, yaprak, çiçek, tohum ve meyveler başlıca yiyecekleridir. Bunun yanında böcek, yumurta ve leş yiyenleri de vardır. Çoğu gruplar halinde tecrübeli bir erkeğin başkanlığında yaşar. Birkaç dişi ve yavrulardan meydana gelen tek erkekli gruplar da vardır. Hamilelik devreleri türlerde farklıdır.

Doğu Brezilya'da yaşayan kuyruğu beyaz halkalı kuisiti (veya ipek maymuncuk)nin gebelik süresi 3,5 aydır. Dişiler yavrularını göğüslerinde veya sırtlarında taşır. Aşırı derecede sevgi gösterirler. Tehlike karşısında erkek sürüyü kahramanca savunur. Maymunların vücutları tırmanmaya, sıçramaya, el ve ayakları da kavramaya uygundur. El ve ayaklar beş parmaklıdır. Baş parmak diğer parmakların karşısına geldiğinden, cisimleri mengene gibi rahatça kavrarlar. Kanca tırnaklı birkaç türün dışında çoğunun el parmakları yassı tırnaklıdır. Colobes ve Atales gibi cinslerde baş parmak bulunmaz. Yiyeceklerini ağızlarına götürmek için ellerini kullanırlar. Ellerini kullanmakta çok mahirdirler. Bir kısmı küçük yiyeceklerin tohumlarını çıkarmak için baş ve işaret parmaklarını rahatça kullanırlar.

Goriller, babuinler, orangutanlar bazan silah olarak taş ve sopa atarlar. Fındık kırmak için taş kullanırlar. Bunlardan şempanzelerde alet kullanmakta oldukça başarılıdır. Kopardıkları ince dal parçalarını yapraklarından temizledikten sonra, termit yuvalarına sokup çıkarmak suretiyle, üzerlerine tırmanmış olan beyaz karıncaları yerler. Arı kovanlarına da çubuk batırarak bal çekerler. Daha büyük değneklerle karınca yuvalarını dağıtırlar. Yuvalarını işgal eden böcekleri, ağaç dallarıyla kovalarlar. Ağızlarında çiğnedikleri yapraklarla ağaç deliklerini kapatarak içecek su birikmesini beklerler.

Maymunlar oldukça meraklı hayvanlardır. Yüksekte bulunan bir yiyeceğe ulaşmak için birkaç eşyayı üst üste koymayı akıl edebilirler. Bununla beraber insanlara hizmet edebilecek derecede eğitilememektedirler. Maymunlar, küçükken, sevimli, şakrak, zeki ve itaatli olurlar. Fakat yaşları arttıkça huyları haşinleşir. Hatta bazısı insanlara saldırır. Gençken zeki olduklarından bu devrede terbiye edilebilirler. Yaşlandıkça huysuzlukları artar ve zekaları azalır. Maymunlarda zekadan çok taklit içgüdüsü gelişmiştir. Kulak memeleri bulunmaz. İnsanın vücut hücrelerinde 46 kromozom bulunmasına rağmen maymun türlerinde farklılıklar görülür. Rhesus maymununda 42, goril ve şenpanzelerde 48 kromozom vardır.
alıntı
 

güney

MAYMUNLAR DÜNYASININ DEVLERİ

Filimlerde seyrettiğiniz maceralar ne olursa olsun, »büyük insansı maymunlar» kimsesiz çocukları evlât edinmez, yahut yerli kadınları kagırmazlar. Bu yanlış zanlar ihtimal ki, bu insansı maymunlardan bazılarının insanlara fazlasiyle benzemesinin sonucudur, «Goril», «şempanze», «orangutan», «uzun kollu jîbon» ve «siamang» bu büyük insansı maymunlardandır.
büyük insansı maymunlar'ın davranışları insanımsıdır. Çabuk öğrenirler ve muhakeme yürütmeye benzer içgüdüsel davranışlar gösterirler. Bu bakımdan öbür maymunlardan ileridirler. Esasen büyük insansı rnaymunlar'la öbür maymunların arasında görünüş itibariyle insansı maymunlarla insanların arasında olduğundan daha fazla fark vardır.
«Büyük insansı maymunlar» (Pongidae), ekseri maymunlardan daha gürbüz yapılı ve dayanıklıdırlar. Kuyrukları yoktur. Uzun kolları vücutlarının ağırlığına destek olur. Kollariyle omuzları, daha kısa olan bacaklarına kıyasla, fazla gelişmiştir. Bacakları bir uzun atlamada ağırlığına destek olabilecek kuvvette değilse de, insansı maymun, kollarının yardımiyle dallara asılarak yol alabilir.
Büyük insansı maymunlar da diğer maymunlar gibi güneşli bölgelerin hayvanıdırlar. Genel olarak otçul olmakla beraber, çoğu böcek de yer.
Büyük insansı maymunlar, rahatlarına düşkündürler. Çok kere geçici mesken olarak kendilerine bir yuva kurarlar. Bu yuvalar her hayvanın kendine aittir. Aile barınakları yoktur. Fakat dişi şüphesiz yavrusunu kendi yerinde büyütür. Bu yuvalardan bazıları ağaçların üzerindeki kaba saba bir plâtformdan ibarettir; bazılarının ise yağmurlara karşı üstü örtülüdür. Ağır vücutlu gorilin bile, yerde dahi olsa bir yuvası vardır. Maymunlar dünyası üyelerinden pek azı bu büyük maymunlar gibi kendilerine bir yatak tedarik etmeyi düşünürler.
Büyük insansı maymunlar'dan bazıları vakit vakit dik olarak yahut dike yakın yürürler. Fakat dört ayak yürürken, öbür maymunlar gibi ellerini yere basmazlar. Öyle yapacak yerde vücudun ağırlığını parmakların bükülü eklemleriyle ayak tabanlarının dış yanlarına dayarlar.Başparmaklarının eklem yapısıda insanlarınki gibidir.
Büyük insansı maymunlar yüzmesini bilmezler.Kazaen derin bir suya düşecek olurlarsa boğulurlar.

New York Hayvanat Bahçesi'nde su dolu bir hendeğe düşen goril kendini kurtarmaya teşebbüs bile etmemiş ve seyircilerin gözü Önünde bir, bir buçuk metre suda boğulup gitmişti. Fakat bu hayvanlara yavruyken yüzmeyi öğretmek kabildir.
hayvanansiklopedisi.com
 
Bilindiği üzere kainattı dörtyüzbin nev nebatat ve hayvanat çeşidi şenlendiriyor. Bu mahlukların herbilirisinin
yıyeceği ayrı...
giyeceği ayrı...
silahları ayrı... ( sivri sinek ile aslanın silahlarını örmek olarak alabilirsiniz )
hayat safhasına geçmeleri ayrı.....
terhisatları ayrı.... ( ölümleri yani )
ve hakeza .... sizler diyer tüm ayrılıkları düşünün.

İşte
Yüce yaratıcının harika mahluklarından sadece bir tanesidir maymun. ve tabiki kendi " fıtrı " yapısına göre bir yaşam tarzları mevcut. Bu güzel ve şirin hayvanı o kadar fazla sevenler olmuşku ( belki güleceksiniz ama ) "atammm " demekten bile kendilerini alamamış bazı insanlar insanlar. Bu nim zevatlara atanız hangi türdendi diye sorulduğunda ise kızmalarını gizliyemeden bir kaç gayri akli sebepleri sıraladıktan sonra susarak mahcup duruma düşüyorlardı...

Allah akıl fikir versin....
Demezlermi adama " sen atalarının ne zararını gördün de onları bir hayvan ile eşdeğer tutuyorsun ? "

Emeğinize sağlık
 
Merhaba

Kestane kargasi:Taklit kabiliyeti üstündür.
Küçük karga, insanlar tarafından , en fazla yakalanıp evcilleştirilen kargadır. Şenliği, zekâsı, taklitçiliği ve zararsız oluşu sayesinde kendini pek çabuk sevdirir.
Dag kargasi:Bu karga, efendisini pek kısa zamanda benimser, ismi seslenilince gelmeye ve emirlere itaat etmeye alışır, evdeki bütün olaylara katılır, evdeki öbür evcil hayvanlarla ahbap olur ve evin vazgeçilmez bir üyesi halini alır.

Hatta maymundan fazla bir de konusuyorlar.
[kargaların birkaç kelime söylemeyi öğrenebilme kabiliyetini duymayan kalmamıştır]

Aile kolonileri halinde toplu yasarlar.
. Kalabalıkça sürüler halinde yolculuk eden bu akbaba, Birleşik Amerika'nın güneyinde yaygındır. Hele Lâtin Amerika'nın hemen her köyünde ağaçların üzerine tünemiş vaziyette bekleyen, leş peşinde havada daireler çeviren, ya da çöplerin atıldığı yerleri ziyaret eden kalabalık karga akbabası sürüleri görebilirsiniz.

Ayrica cevizi yuksekten birakir.Kirar.
Kirilmazsa tas alir ustune atar.-Alet kullanir.

Ne dersiniz bazilarimizin atalari KARGA mi?

Bilgiler yazi sahibi ile ayni kaynaktan derleme!
 

güney

Ah benim "kaynağı" kendine has forumdaşım;
size bir sır vereyim ben sevdiğime "maymun suratlı" derim sizce neden ?halbuki kendileri çok dini bütün biridir..
oda bana "karga" der neden sizce?
Yoksa ben bir karga yımda haberim mi yok...:)))

Bence siz bırakın onun bunun atasının kim olduğunuda kendi iman bütünlüğünüz ve biriktirdiğiniz sevapların size nasıl döneceğini hesaplamaya başlayın belli mi olur birde bakmışsınız oda ne "yanlış hesap"
kolay gelsin...
(cevabım yukarıda sahsımın kullandığı kaynaktan yararlanan arkadaşadır...)
 
Ah benim "kaynağı" kendine has forumdaşım;
size bir sır vereyim ben sevdiğime "maymun suratlı" derim sizce neden ?halbuki kendileri çok dini bütün biridir..
oda bana "karga" der neden sizce?
Yoksa ben bir karga yımda haberim mi yok...:)))

Bence siz bırakın onun bunun atasının kim olduğunuda kendi iman bütünlüğünüz ve biriktirdiğiniz sevapların size nasıl döneceğini hesaplamaya başlayın belli mi olur birde bakmışsınız oda ne "yanlış hesap"
kolay gelsin...
(cevabım yukarıda sahsımın kullandığı kaynaktan yararlanan arkadaşadır...)

Yanlış hesap...

tuttum bunu :))
 
Merhaba

Super aktif......(Yeni nesil deterjan reklami gibi?)

Harika basladiniz ama sonu cok alisilmisti.
Sonuna biraz daha calisirsaniz bu isi becereceksiniz!
 
merhaba

[Bazıları derken
Hiç güzel bir benzet me değil....

Yinede dikkat edin derim bu ata kelimesine ]

Benim yazimin ustunde senin bir yazin mi var?
Yoksa sana ne?
Ustune niye alindin, hemde alinma imkani(sohbette) yokken!
Katilmak istiyorsan once fikirlerini yaz!
benden sana kiritik gelirse,sende bana yonelik yazi yazarsin.
Ne bu bazilari deme vs. ikazlari.
 
Üst