Mac Adresi Nedir?

MAC Adresi

Mac Adress (Media Access Control Adress)
Açılımı Media Access Control Adress olan, 48 bit uzunluğunda ve hexadecimal formatlı olarak her ağ kartının (Ethernet Kartı) içeriğine üretim aşamasında yazılmış olan ve dünyada bir eşi daha olmayan seri numaralarıdır. Bu numaralar, Ethernet kartına (bilgisayarlara değil) üretici firmalar tarafından fabrikada üretim aşamasında verilmektedir. Her üretici firmanın kendi ürünleri için kullanabileceği belli bir MAC adresi alanı vardır. Mac adresi içeriğindeki ilk 3 byte üretici firma kodundan oluşmaktadır.

Ağ (Ethernet) kartları bir diğer ağ kartına veri paketleri yollarken alıcıyı diğerlerinden ayırmak için MAC adresini kullanırlar.

Bilgisayarımızın Ethernet kartının MAC Adresini öğrenmek için komut satırına "ipconfig /all" komutunu yazmamız yeterlidir. Çalıştırılan komut incelendiğinde 17 karakter uzunluğunda 6 adet çift karakterden oluşturulmuş Ethernet kartımızın seri numarası olan MAC adresini görebiliriz. Ayrıca Ağ kartları istekte bulunan her yazılıma, hiçbir filtre ve ayırım olmadan MAC adreslerini bildirirler.

Birçok bilgisayarın olduğu bir network (ağ) yapılanmasında, local ağda (iç ağda) bulunan bilgisayarların MAC adresleri kolaylıkla tespit edilebilir. Local ağ içersinde bulunan bilgisayarlar İnternet ort***** (dış ağa) çıkışlarında ise, sadece internete çıkış yaparken kullandıkları internet bağlantı aygıtının (Modem, ADSL Modem, Proxy, Router vs.) MAC adresi ile çıkış yapabilirler. Örneğin internet kafeler gibi çok sayıda bilgisayarın bir ADSL Modem ile internet bağlantısı yaptıkları bir ortamda, iç ağdaki bütün bilgisayarların internet ortamındaki MAC Adresleri; ADSL Modemin Ethernet kartının MAC adresi olarak görünmektedir.

MAC adresi içeriğinde bulunan ve hexadecimal olarak yazılmış olan seri numaraları ( kötü niyetli kullanıcılar tarafından) çeşitli programlar marifetiyle değiştirilebilir özelliktedir. Çeşitli programlar vasıtasıyla, Ethernet kartı üzerindeki ROM bellek içeriğinde bulunan MAC adresi ya tamamen değiştirilmekte ya da Ethernet kartı üzerinden geçen data paketlerinin içeriği değiştirilerek bir bilgisayara ait gerçek MAC adresi saklanabilmektedir.

Dial-UP Bağlantılarda (Bilgisayara takılı modem kartı ve telefon hattı vasıtası ile yapılan bağlantılarda) hedef bilgisayara ait MAC adresinin tespit edilebilirliliği mevcuttur. Bu da ancak uzman kişiler tarafından ve tespit edilen hedef bilgisayarın IP'si ile yapılacak bir bağlantı ile mümkündür. Önemli olan burada işlem öncesi IP numarasının bilinmesidir. Dolayısıyla IP numarası tespiti sonucu MAC adresi araştırılması yapılabilir. Bu da ancak uzman kişiler tarafından yapılabilecek bir işlemdir.
 
Üst