IP NUMARASI(İnternet Protokol Number)

IP NUMARASI

IP Number (İnternet Protokol Number)

İnternet üzerindeki bilgisayarların bir birlerine ulaşarak haberleşebilmeleri için tüm dünyada geçerli bir adresleme protokol sistemine ihtiyaç duyuldu. İlk zamanlar bilgisayarlar arasında böyle bir adresleme sistemine ihtiyaç yoktu çünkü haberleşecek bilgisayarlar birbirlerine yakın oluyor veya bir şirket bünyesindeler ise çeşitli kablolarla direk birbirlerine bağlanıyorlardı. Bilgisayarların zaman içinde kullanımın artarak, iş kolaylığı ve bilginin kolay işlenebilirliğini sağlaması üzerine internet gelişmeye, internetin gelişmesi üzerine de paralel olarak sanal ortamda kullanılan bilgisayar sayısı da artmaya başladı. Bunun üzerine her bilgisayara benzersiz bir adres tahsis edilme sistemi olan IP Numarası ile adresleme sistemi geliştirildi.

Bu sisteme göre internet üzerine konumlanmış her bilgisayarın 32 bit’ten oluşan xxx.xxx.xxx.xxx formatında sayısal bir IP adresi vardır. Her bilgisayar bağlı bulunduğu ilk network dâhilinde IP numarası tek ve benzersizdir ve 32 bitlik IP adresi 4 adet 8 bitlik noktalı ondalık sayı biriminden oluşan bir rakamdır. Ayrıca 8 bitlik her bölüm ancak 0-255 arasındaki rakamları (yani 256 adet sayı) içerebilir.

İnternet ortamındaki bir bilgisayarın IP numaraları servis sağlayıcısına ve bağlandığı sisteme göre değişkenlik göstermektedir. Duruma göre bir bilgisayarın internet networku üzerinde birden fazla IP numarası olabilir. Servis sağlayıcının kullanmış olduğu sistem, kendi bilgisayarımızın bağlantı şekli bilgisayarımızın alacağı IP numarasına etki eden faktörlerdir.

Mesela, normal bir Türk Telekom ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - Asimetrik Dijital Abone hattı) Modem ile yapılan internet bağlantısında, bilgisayarımıza ait 2 (iki) adet farklı IP numaramız bulunur. Bunlardan birincisi modem ile bilgisayarımızın Ethernet kartı arasındaki Local Networkta bulunan ve genellikle modem tarafından veya manüel olarak verilen iç IP numarasıdır. Bu iç IP numaraları çoğunlukla 192.168.xxx.xxx ve 10.0.0.xxx şeklinde olur ve kullanılan ADSL Modem’in yapısına göre şekillenir. Dış IP numarası ile servis sağlayıcı firma tarafından belirlenir ve genellikle bir IP havuzu yapılanması olan DHCP ( Dynamic Host Configuration Protocol - İp Dağıtıcı Bilgisayar ) sunucusunun belirlediği IP numarasıdır.
 
Üst