Http Hata Mesajları Ve Açıklamaları

HTTPERROR.jpg


502 Bad Gateway
HTTP Hata 502 - Kötü Geçiş
——————————————-
501 Not Imlemented
——————————————-
500.100 Internal Server Error
HTTP 500.100 - İç Sunucu Hatası - ASP hatası
——————————————-
500.15 Internal Server Error Direct requests for GLOBAL.ASA
HTTP Hata 500-15 - global.asa?ya ilişkin isteklere izin verilmiyor
——————————————-
500.13 Internal Server Error Server too busy
HTTP Hata 500-13 - Sunucu çok meşgul
——————————————–
500.12 Internal Server Error Application restarting
HTTP Hata 500-12 - Uygulama Yeniden Başlatılıyor
——————————————–
500 Internal Server Error
HTTP 500 - İç sunucu hatası
——————————————–
414 Request - URI Too Long
HTTP 414 - İstek - URI Çok Uzun
——————————————–
412 Precondition Failed
HTTP 412 - Önkoşul Başarısız Oldu
———————————————
407 Proxy Authentication Required
HTTP 407 - Proxy Kimlik Denetimi Gerekiyor
———————————————
406 Not Acceptable
HTTP 406 - Kabul Edilemez
———————————————
405 Method Not Allowed
HTTP 405 - Kaynağın kullanılmasına izin verilmiyor
———————————————
404 Not Found
HTTP 404 Sunucu ya da DNS Bulunamadı Hatası
———————————————-
403.17 Forhidden - Client certificate has expired or is not yet valid
HTTP 403,17 Yasak: İstemci sertifikasının süresi sona erdi ya da henüz geçerlilik kazanmadı
———————————————–
403.16 Forhidden - Client certificate untrusted or ill-formed
HTTP 403,16 Yasak: İstemci sertifikası güvenilir bulunmadı ya da geçersiz
————————————————
403.15 Forhidden - Client Access Licenses Exceeded
HTTP 403,15 Yasak: İstemci Erişimi Lisansları aşıldı
————————————————-
403.14 Forhidden - Directory Listing Denied
HTTP 403,14 Erişim Yasakizin Listelemesi geçersiz
————————————————-
403.13 Forhidden - Client certificate revoked
HTTP 403,13 Yasak: İstemci sertifikası iptal edildi
————————————————-
403.12 Forhidden - Mapper Denied Access
HTTP 403.12 - Erişim Yasak: Eşleyici erişimi reddetti
————————————————–
403.11 Forhidden - Password Change

TP 403,11 - Erişim Yasak: Parola değişikliği
————————————————–
403.10 Forhidden - Invalid Configuration
HTTP 403,10 - Erişim Yasak: Geçersiz yapılanma
————————————————–
403.9 Forhidden - Too many user
HTTP 403,9 - Erişim Yasak: Çok fazla kullanıcı bağlı
————————————————–
403.8 Forhidden - Site access denied
HTTP 403,8 Yasak: Siteye erişim reddedildi
————————————————–
403.7 Forhidden - Client certificate requred
HTTP 403,7 Yasak: İstemci sertifikası gerekiyor
————————————————–
403.6 Forhidden - IP address rejected
HTTP 403,6 Yasak: IP adresi reddedildi
————————————————–
403.5 Forhidden - SSL 128 required
HTTP 403,5 Yasak: SSL 128 gerekiyor
————————————————–
403.4 Forhidden - SSL required
HTTP 403,4 Yasak: SSL gerekiyor
————————————————–
403.3 Forhidden - Write access forhidden
HTTP 403,3 Yasak: Yazma Erişimi Yasak
————————————————–
403.2 Forhidden - Read access forhidden
HTTP 403,2 Yasak: Okuma Erişimi Yasak
————————————————–
403.1 Forhidden - Execute access forhidden
HTTP 403.1 Yasak: Yürütme Erişimi Yasak
————————————————–
401.5 Unauthorized - Authorization failed by ISAPI/CGI app
HTTP 401.5 - Yetki yok: ISAPI ya da CGI uygulaması tarafından yetki verilmedi
—————————————————
401.4 Unauthorized - Authorization failed by filter
HTTP 401,4 - Yetki yok: Yetkilendirme işlemi filtre tarafından reddedildi
—————————————————
401.3 Unauthorized - Authorization due to ACL on resource
HTTP 401.3 - Erişim; kaynaktaki EDL tarafından reddedildi
—————————————————-
401.2 Unauthorized - Authorization to server configuration
HTTP 401,2 - Yetki yok: Sunucu yapılandırması nedeniyle oturum açılamadı
—————————————————–
401.1 Unauthorized - Logon failed
HTTP 401,1 - Yetki yok: Oturum Açılamadı
—————————————————–
400 - Bad Request
HTTP 400 - Yanlış İstek
 
Üst