insanlar nasıl yüzebiliyor?

İNSANLAR NASIL YÜZEBİLİYOR?​

Bir cismin suyun üstünde kalabilmesi için sudan hafif olmasıgerekir. Ancak 120 kiloluk bir insanın suda çok rahat sırt üstü yattığını, çok zayıf bir kişinin ise suyun üstünde kalabilmek için debelendiğini çok kez görmüşsünüzdür. Burada önemli olan ağırlık değil yoğunluktur. Yani cismin hacim olarak bir santimetreküpünün veya bir litresinin ağırlığıdır.

İki konuyu birbirinden ayırt etmek lazımdır. Yüzme bilmek insanın suda bir noktadan diğerine bir şekilde gidebilmesidir ki, bunu insanın karadaki yürümesine veya koşmasına benzetebiliriz. Suyun üstünde kalmak ise karada ayakta durmak gibidir. Doğuştan bu yetenek bize verilmiştir.

Suyun yoğunluğu, yani bir litresinin ağırlığıl kilogram olduğundan sadece l ,00 olarak gösterilir. Kemiklerimizin yoğunluğu 1.80, adalelerimizin 1.05, vücudumuzdaki yağların 0.94, ciğerlerimizdeki havanın ise 0.00'dır. Bu yoğunlukların vücudumuzdaki miktarlarına göre ortalamasıalınınca, ortalama bir insanın vücudunun yoğunluğunun sudan biraz az olduğu görülür. Yani istesek bile suyun dibinde kalamayız, su bizi yukarıiter.

Bu sadece insanlar için geçerli değildir. Memeli hayvanların, koyunlar da dahil olmak üzere çoğunluğu suyun üstünde kalabilir. İnsanlarda çok adaleli olanlarla, bir deri bir kemik olanların yoğunluklarıdaha yüksektir ve suyun üstünde kalmalarıpek rahat değildir. Kadınların vücutlarında erkeklere oranla daha çok yağbulunduğundan, yoğunluklarınispeten azdır ve su onlarıdaha rahat taşır.

Yüzme sporu yapanlarda ise durum farklıdır. Özellikle erkeklerin uzun boylu ve ince olmalarıgerekir. Bu yapıda olanların vücutlarının yoğunluklarıortalama insandan daha fazladır ama onlar için önemli olan, suyu geri çekerek ileri hareketi sağlayacak olan kas gücü ve suya en az direnci gösterecek vücut yapısıdır.

Tuzlu su, tatlısudan biraz daha yoğundur. Bu yüzden denizde yüzmek, tatlısu dolu bir havuzda yüzmekten daha rahattır ve tuzlu suda daha hızlıyüzülebilir.

Bütün diğer kara sporlarının aksine, yüzmede kadınların performansıerkeklere çok yakındır. Şüphesiz bunun nedeni ise kadınların erkeklere göre yoğunluklarının daha az olmasıve böylece suyun onlara sağladığıkolaylıktır.

Bazıülkelerde kadınlara havuzda, suyun içinde doğum yaptırıldığınımedyada izlemişsinizdir. Doğan bebekler sağlıklıolarak suyun üzerine gelebilmekte, daha sonraki gelişmelerinde, suyun altında çok rahat hareket edebilmektedirler. Çünkü bebekler, ana rahminde su içindedirler. Suyun içinde olmak onlar için değişik değil, zaten alışık olduklarıbir ortamdır.
 
Üst