Baklavanın tarihçesi

Baklava, başta Türk mutfağı olmak üzere bir çok Orta Doğu, Balkan ve Güney Asya mutfağında yer etmiş önemli bir hamur tatlısıdır. Kökeni tartışmalı olmakla beraber baklava bugünkü halini Osmanlı mutfağında almıştır. Baklava ince yufkalar ile yapılır ve bu yufkaların arasına yöreye göre ceviz, antep fıstığı veya fındık konur. Genel olarak şeker şerbeti ile tatlandırılır ancak bazı firmalar (örn. Güllüoğlu) kendi özel şerbetlerini kullanılar bunun yanında bal şerbeti de kullanılır.

Kökenbilim
Baklava sözcüğü Türkçe kökenlidir. Buell (1999), "baklava" isminin Moğolca 'bağlamak, sarmak' anl***** gelen baγla sözcüğünün üstüne Türkçe fiil eki -v getirilerek türetilmiş olabileceğini belirtmiştir. Kelimenin Arapça bakla kelimesi ile bir ilgisi yoktur.

Tarihçe
Bir çok ulusun mutfağında yer etmiş baklava bir çok ulus tarafından da sahiplenilir. Baklavanın gelişim tarihi tutulmadığından bu konu belirsiz olsada bulunan kanıtlar onun Orta Asya Türk kökenli bir tatlı olduğunu göstermektedir. Zamanla Topkapı Sarayı'nda bugünkü halini almıştır.

Vrıonis (1971), Deipnosopiste'de belirtilen gastris, kopte, kopton veya koptoplakos gibi eski Yunan tatlılarını baklava olarak tanımlamıştır ve bunların Bizans tatlısı olduğunu iddia etmiştir. Ancak Perry (1994) bu tatlıların baklava olmadığını çünkü bu tatlıların hamur içermediğini göstermiştir. Bu tatlılar fındık ve balın karıştırılmasıyla yapılıyordu ve bugünkü pasteli veya helvaya benziyorlardı.

Perry ayrıca ince ekmeğin (yufka) arasına malzemeler koyularak yapılan yemeklerin (örn. börek) Türk kökenli olduğunu ve bu tekniğin Orta Asya Türk kökenli olduğunu belirtmiştir. Ayrıyeten Osmanlı sultanları her yıl Ramazan'ın 15'inde yeniçerilere tepsiler halinde baklavalar sunuyorlardı ve bu törene Baklava alayı deniyordu. (Wasti 2005)

Baklava'nın kökeninin Süryanilere dayandığı iddia edilse de bu iddiayı destekleyen bir kanıt bulunamamıştır. Claudia Roden ve Andrew Dalby Osmanlı döneminden önceki Yunan, Arap ve Doğu Roma(Bizans) kaynaklarında baklavadan bahsedilmediğini belirtmişlerdir.

Baklava benzeri bir tatlıya dair ilk kayıtlar Çin Yuan hanedanlığı zamanındaki bir yemek kitabına (1330) dayanır. Tarif edilen tatlının ismi güllaçtır ve büyük ihtimalle bugün bildiğimiz güllacı kastetmektedir

Şimdi olsa da yesek diyeceğim mükemmel bir tatlı.
 
Üst