Bisiklet Nedir?

Ayakla hareket ettirilerek kullanılan bir taşıt aracı. Genel yapısı bakımından ön ve arka tekerlekleri eğeri (sele), dümeni taşıyan metal bir çerçeveden meydana gelmiştir. Bu ana kısımlardan başka ışık tertibatı, zil, firen, çamurluk ,eşya sepeti, fener gibi kullanılmasında az çok gerekli olan kısımları vardır. Bisiklet işletme sistemi bacak kuvvetiyle ve pedalla sağlanır.
Ayak uçları pedallara basılarak çıkrık sistemini bir yönde döndürür. Pedala bağlı dişli çarkın arka tekerleğe verdiği dönme hareketi ile arka tekerlek döner ve bisiklet hareket etmiş olur. Bu dişli çarkta yapılan düzeneğe göre pedalın bir defa dönmesi ile arka tekerleğin 3-4 defa dönmesi sağlanır.
Son yirmi otuz yıl içinde devamlı bir gelişme ile en mükemmel şeklini bulan bisiklet Avrupa ve Amerikada en çok kullanılan bir taşıt ve gezi aracı olmuştur. Basit oluşu , öğrenme ve bakım kolaylığı ,ucuza mal edilişi yayılmasına çok yardın etmiştir. Bisiklet Avrupada XVIII. yüzyılın sonlarında görülmeğe başlanmıştır. Fakat ilkin dört tekerlekli olan ve itilerek giden bu araçlardan sonra ,bu-günkü bisikletlere benzeyen ilk bisiklet 1885 tarihinde bir Fransız fabrikacısı olan Ernesstes Michaux tarafından icat edilmiştir
Velocipede adı ile tanınan bu ilk bisikletin ön tekerleği arka tekerleğinden daha büyük, sürmesi ağır ve yorucu olduğu halde, halk tarafından tutunmuş ve benimsenmiştir. Sonradan tatbik edilen yeni buluşlarla arka tekerlek büyümüş ve ön tekerlek küçülmüştür.

Böylece, bugünkü bisiklet şekline ulaşmıştır. Bilinen en eski bisiklet şekli üstüne binilen iki tekerlekli bir âlettir. Buna binen kimse yeri teperek âleti ilerletir. Buna züppe atı adı verilmiştir. Bundan sonra dört tekerlekli olan ve itilerek giden âletler yapılmıştır .
 
Üst