Yargıtay

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile bu kanun ve diğer kanunların hükümlerine göre görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir.

2008 yılı bütçesi kapsamında Yargıtay'a öngörülen ödeneğin 49 milyon 12 bin YTL olduğu açıklandı.

Birimleri
Birinci Başkanlık
Daireler
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Bürolar ve idari birimler
 
Üst