PİR GERÇEK VELİ RAFİZİLERE CEVAP VERMİŞTİR...

Kimden : Pir Gerçek Veli (Bay, 34)
Kime : Grup: Alî Hû...Mehdî Hû...
Tarih : 12.10.2007 12:40 (GMT +2:00)
Konu : PİR GERÇEK VELİ RAFİZİLERE CEVAP VERMİŞTİR...
alevisesi (rumuz)
İşte yüzyıllarca bu masalla Alevi halkını Alevilik yolu budur diye cem yaptırıp,semah döndürdüler ve içirdiler.Oysa bu olay tamamen uydurmadır. Çünkü:

1-Eğer bu kırklar bu kadar yüce insanlarsa neden kimse onların hepsinin ismini sayamıyor? Ya da hiçbir kaynak onların ismini yazamıyor? Sayamıyor ve yazamıyor çünkü uydurmadır.....

Cevabımız:'Hızır'ın ismi nedir? Arş'ı yüklenen meleklerin adını kim biliyor? Yüzyirmi dörtbin peygamberin yüzbin evliyanın isimleri nerde yazıyor...Şimdi siz bunlar içinde uydurma diyecekmisiniz...'

2-İslam ile ya da On iki imam ile ilgili bir çok yazılı kaynak varken,Neden anadolu dışında yaşayan müslümanlar yada Aleviler bu öyküyü bilmiyor? Neden bu uydurma öykü sahte buyruk ve Bektaşi eserlerinde yer alıyorda.İslamın temel kaynaklarında yer almıyor? Çünkü öykü anadoluda uydurulmuştur.

Cevabımız:'Ona bakarsanız sizin ve bizim Mehdi hakkında dillendirdiğimiz gaybet olayıda sünnilerce uydurma olduğu kabul ediyor...Fakat katılmıyorum...Doğrusu bu gerçekler osmanlının hakim olduğu tüm coğrafyadaki bektaşi tekkelerinde ve zaviyelerinde mevcuttu...Örneğin mısır'da,arnavutlukta,iran horasanda,türkistan'da vesaire...'

3-Hz.Ali hayatının tümünü kainatın efendisi en şerefli canlısı Hz.Muhammed’in yolunda harcamışken ve O’nun damadı,akrabası ve vasisi iken nasıl olurda O’nu içeri almaz.? Bu Alevilik düşmanı hainler bu masalla Hz.Ali’yi Peygamber tanımaz! biri olarak tanıttıklarının farkında değiller mi? Yoksa Hz.Peygamberi dışlayan bir anlayışı özellikle mi sergilemek istiyorlar.

Cevabımız:'Hızır'da Musa'yı uyarmıştı...Ve Yüce Nebi putların en büyüğü için Ali'yi çağırdı...Ya Ali gel sırtıma çık ki; bu putu kırasın dedi...Ali önce olmaz dedi:Resul ya Ali sende biliyorsun bende biliyorum ki; o putu ançak sen kırarsın...Aslında bu büyük put 360 benliğin en yüksek mertebesiydi...O putu Mehdi ortadan kaldıracağı için bir işaretti? Dikkat edin aleviler atatürk'ü Mehdi'nin tahtına oturttular...Ve şimdi onu ordan kendileri dahi kaldıramıyorlar...Ama hele bir sabredelim tahtın sahibi gelir onu ordan indirir...İşte o büyük putun sırrına tanık oldunuz...Nübüvvet hatmoldu ama velayet henüz hatmolmamıştır...Allah nurunu tamamlamamıştır...O dergahın önemini burdan anlayın...Resul diyor ki; bu ümmetin hayırlıları bizmi yoksa bizden sonra geleceklermi olacaktır bilemiyorum demiştir...Ve keşke onlarla birlikte olsaydım diyede iç dökmüştür...Anlayın işte daha fazla sırrı faş edemem? Gerçeğe HU? '

4-Bazıları Kırkların içerisinde İmam Hasan ve Hüseyinin de olduğunu söylüyorlar,Oysa Miraç olayı Mekke döneminde olmuştu ve Hz.Ali ile Hz.Fatıma ise Medine döneminde evlenmişler ve İmam Hasan ve İmam Hüseyin medine de dünyaya gelmişlerdi.Onlar daha dünyada yokken olan bir olayın! İçinde nasıl olabiliyorlardı?

Cevabımız:'Nuh peygamber hakkında rivayet olunur ki; Geminin sağ salim yeryüzüne inmesi için şu beş kişinin yüzü suyu hürmetine dua etmiştir...(Rus bilim adamlarının bulduğu Nuh'un gemisine ait olduklarını sandığı bir tahta parçasında yazılı olduğu rivayet edilmiştir...) Bu isimler tercüme edilediğinde Muhammed,Ali,Fatma,Hasan,Hüseyin isimleri çıkmıştır...Adem ata cennette kapının üstünde Muhammedün resulullah Aliyyen nasiru veliyullah yazısını gördü ve bunlar kim diye mevlaya sordu...Birisi ahir zaman peygamberi diğeri onun yardımcısıdır dedi...Resul daha kendisinin son nebi olduğunu bilmez iken başında bulutla dolaşıyordu...'

5-Yine Hz..Ali’nin sadık dostlarından olan Selman Fariside medine döneminde müsliman olmuştu ve mekke döneminde müslüman değildi.Nasıl oluyor da Selman’da anlatılan bu olayda yer alabiliyor?

Cevabımız:'Resulullah selman-ı farisi için bir hadisinde selman bizdendir Ehl-i beytimizdendir buyurmuştur...Aynısını Mehdi için söylemiş ve Mehdi bizden Ehl-i beytimizdendir buyurmuştur...Yani burdan biz şunuda anlıyabiliriz...Ehl-i beyt'in geniş manası kırklarla özdeşleşiyor...Dar manada muhammed,ali,fatma,hasan,hüseyin oluyor...Naslı ki,onikinin evveli ali ahiri mehdi yine kırkların evveli ali ahiri mehdi oluyor...'

6-Bu olay doğruysa! ve bu kadar da önemliyse! neden Peygamber ve Oniki İmamlar hayatlarında bir kez bile olsa Cem yapmıyor ve semah dönmüyorlar?

Cevabımız:'Siz şimdi kabe üzerinden panoramadan bir fotoğraf çekiniz...Ve gelip cem evinin o kırklar semahı ritüeli gerçekleşirken yine panoramadan bir fotoğraf çekiniz ve bu iki fotoğrafı yan yana getiriniz sırrı anlarsınız...Her mahluk kendine özgü Allah'ı tesbih eder...Aleviler bunu bildiği için turnaların gökyüzünde halka halinde dönerek bu tesbihi yaptıklarını anlayıp onlarla birlikte turna semahı dönmüştür...Ve turnanın aşk halinde ki avazını alinin narasına benzetmiştir...İsa peygamber kilise yapmadı ama sonra havarileri kilise kurdu ve buna rağmen Allah onların bu tapınaklarını ve ayinlerini kabul etti...Ve Kur'an'da zikretti...Yani bir kitap daha gelecek olsaydı hiç kuşkusuz alevilerin ayn-i ceminden ve cem evindende bahsederdi...En doğrusunu Allah bilir...'

7-Siz hiç Peygamber ya da Oniki İmamları saz çalarken anlatan veya saz dinleyip semah dönerken anlatan ayet yada hadis biliyor yada duydunuz mu?

Cevabımız:'Davut peygamber lir çalmıştır? Ve en güzel ilahileri dizeleri mezmurlarda dile getirmiştir...Hz.Ali der ki:Allah sırrı hakikati dört kitaba serpiştirmiştir...Yani bu bir fotoğrafın dört parçasının bir araya gelip süretin bilinmesi gibi birşeydir ama sizin buna aklınız yetermi ki? '

8-Peygambere:Sen git ümmetine peygamber ol diyen ses müslüman olabilir mi? Peygamberin Alemlere rahmet olsun diye gönderildiğini bilmeyecek kadar cahil bir kutsal kişi düşünülebilir mi?

Cevabımız:'Mevlana diyor ki; aşığa dinini sormayın onun dinide mezhebide Allah'tır...Sultan Ahmet bir veli kişinin yanına geliyordu...İstedi ki veli zat kendisini karşılasın ama karşıladığını görmedi...Vezirini gönderdi bariz kapıda karşılasın diye haber verdi...Vezir o veli zata şöyle dedi; efendimiz sizler değil misiniz Allah'a Resulüne ve Ulu'l- emre itaat farzdır? Neden şimdi ulu'l-emre itaat etmezsiniz...Veli zat şöyle dedi; 'evet öyledir de bendeniz Allah'a o kadar takıldım ki,daha sıra peygambere gelmemişken ulu'l-emre nasıl itaat ederim...' Ama siz buna akıl erdirebilir misiniz ki? '

9-Dahası bu olayı anlatan herkes diğer müslümanların nezdinde gülünç duruma düşürüldüklerini alay konusu yapıldıklarını görmüyor mu? Yoksa bunu anlatanların bir amacı da bumu?

Cevabımız:'Resul-u RAHMAN Mirac'dan döndü ve ashabına olan biteni anlattı...Herkesin kafası karıştı...Bazıları kendini tutamayıp kıs kıs gülüyordu...Ve her seferinde Resule arka çıkan Ebu bekir'e varıp:ya ebu bekir duydun mu Resul miraca çıkmış şöyle şöyle olaylarla karşılaşmış? ne dersin buna diyince ebu bekir o söylüyorsa doğrudur dedi...Ama siz buna akıl erdirebilir misiniz ki? '

Hani bir deli bir kuyuya bir taş atarmış ta,kırık akıllı çıkaramazmış ya; İşte Kırklar Cemi olayı da böylesine bir deli saçmasıdır.Ama üzücü olan şu ki bu masalla Alevi, halkımız yüzyıllarca uyutuldu,uyuşturuldu ve 12 imamların gerçek yolundan saptırıldı.Alevi olan şunu iyi bilsin ki kim onlara Cem eviyle,saz ile,içki ile,dede ile ve semah ile yanaşıyor ve Alevilik budur diyorsa bu kişi ya cahildir yada zalimdir.

Cevabımız:'Evet ben o cahil yada zalimim RAFİZİLER...İmam şafinin Ali'yi sevmek rafizilikse yerdeki ve gökteki melake şahit olsun ki ben rafiziyim demiştir...Bende diyorum ki; Eğer Kırkları sevmek onlara inanmak saz çalıp semah dönmek ve ilahiler söylemek delikse ben zırdeliyim cahilim ve zalimim...Mevlana diyor ki; biz halkın delisi değil hakkın delisiyiz...Hakkın APTALI ABDALI DELİSİ BUDALASI OLMUŞUZ RAFİZİLER...SİZLER BUNA AKIL ERDİREMEZSİNİZ...AKIL BU MANAYA YANAŞAMAZ AŞKTIR İŞİMİZ...FUZULİ DİYOR Kİ; AŞK İMİŞ HER NE VAR ALEMDE,İLİM KIYL-U KAAL İMİŞ ANCAK...'

PİR GERÇEK VELİ RAFİZİLERE CEVAP VERMİŞTİR...

Zikr-i Hakikatimizdir...
Baki Gerçekler Demine Hu Dost Allah Eyvallah...
Gerçeğe Hu Mü'mine Ya Ali Ya Mehdi Sahib-i zaman...
 
pir gerçek veli kim,rafiziler kim.ne için kime cevap vermiş.yazıda insanları birşeyleri anlamamkla (sizin buna aklınız yetermiki)gibi cümlelerle aşşağalıyansa bu yazının sahibi,şunu bilsin .şeytanın en sevdiği günah kibir dir.ve yazıda açık ayanbeyan bir kibirlenme var.saygılar
 
Pir gerçek veli;

"Alıntı:7-Siz hiç Peygamber ya da Oniki İmamları saz çalarken anlatan veya saz dinleyip semah dönerken anlatan ayet yada hadis biliyor yada duydunuz mu?

Cevabımız:'Davut peygamber lir çalmıştır? Ve en güzel ilahileri dizeleri mezmurlarda dile getirmiştir...Hz.Ali der ki:Allah sırrı hakikati dört kitaba serpiştirmiştir...Yani bu bir fotoğrafın dört parçasının bir araya gelip süretin bilinmesi gibi birşeydir ama sizin buna aklınız yetermi ki? ' "

O kadar aklınız ve inancınız varsa kendi sapmalarınızı ayıklayın ve bu kadar yazı kalabalığı içerisine serpiştirilmiş gafletleri tek, tek döktürmeyin.

Yani size Hz. ali kurandan başka kitapları örnek alın ondaki Hıristiyanlıkta 12 havari var bizde de 12 imam olsun, onlarda şu var bizde de bu olsunmu demiş, ne bu sapma ve sonradan dine empozeler, birlik ve dirlik işinize gelmiyormu sizin.

Müslümanın tek bir kitabı, tek bir yolu ve tek bir peygamberi var, diğerleri zenginlik. Ya böyle ya hiç. Lütfen kirletip durmayın bu sahayı.
 
Üst