Mezopotamya neresidir?

Dicle ve Fırat deltası, Asya, Afrika ve Avrupa arasında köprü vazifesi gören bir kavşak bölge olarak büyük bir uygarlığın gelişmesine çok elverişli bir yerdi. Burada gelişen Mezopotamya uygarlığının başlangıcı M.Ö. 3000 yıllarından öncesine gider. Bu uygarlığı Sümerliler, Akadlılar ve Babilliler ortaya koymuştur. Bilimsel faaliyetler olarak daha çok zaman ölçme, alan hesaplama, sulama kanallarını organize etme, değiş-tokuş gibi günlük yaşamın gereklerine uygulanan astronomi ve matematik bilgi ...

Dicle ve Fırat deltası, Asya, Afrika ve Avrupa arasında köprü vazifesi gören bir kavşak bölge olarak büyük bir uygarlığın gelişmesine çok elverişli bir yerdi. Burada gelişen Mezopotamya uygarlığının başlangıcı M.Ö. 3000 yıllarından öncesine gider. Bu uygarlığı Sümerliler, Akadlılar ve Babilliler ortaya koymuştur. Bilimsel faaliyetler olarak daha çok zaman ölçme, alan hesaplama, sulama kanallarını organize etme, değiş-tokuş gibi günlük yaşamın gereklerine uygulanan astronomi ve matematik bilgileri ile karşılaşılır.

Modern astronominin temelinde Mezopotamya astronomisi bulunur. Onlar mitolojiye ve dinî inançlara dayanan astronomiden laik ve matematiksel astronomiye geçmeyi başarabilmişlerdir. Evrenin, Yer, gök ve ikisi arasında bulunan okyanustan oluştuğuna inanıyorlardı. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn gezegenlerini ve on iki takım yıldızını tanıyorlardı. Söz konusu beş gezegenin tutulma düzlemi yakınında dolaştığını saptamışlardı. Ay yılına dayanan takvimleri daha sonraki dinî takvimlere ve İslâm Dünyası'ndaki hicrî takvime temel oluşturmuştur. Günü 12 saate, saati 60 dakikaya, dakikayı da 60 saniyeye bölmüşlerdi. Güneş, Ay ve beş gezegene bağlı olarak bir hafta 7 gün olarak kabul edilmiş, ve bu 7 günlük hafta Romalılar vasıtasıyla Avrupa'ya geçmiş ve oradan da bütün dünyaya yayılmıştır. Ay ve Güneş tutulması tahminlerini yapabilecek düzeyde astronomi bilgisine sahiptiler.

Mezopotamyalıların 60 tabanlı ve konumsal bir rakam sistemleri vardı. Bu sistemin konumsal olması, yani bir rakamın sayı içindeki yerine göre değişik değerler alması nedeniyle, harf rakam sistemi kullanan Yunan ve Romalılardan daha ileri idiler. Bu rakamlarla dört işlemi, kare ve karekök almayı biliyorlardı.

Mezopotamyalılar cebirin kurucusudurlar. Gelişmiş bir rakam sistemine sahip olmaları cebir konusunu da ilerletmelerine yol açmıştır. Birinci ve ikinci derece denklemlerini belirli gruplar halinde sınıflamışlar ve her grup için ayrı çözüm formülleri vermişlerdir. Geometrileri analitik idi. Yani, geometri problemlerinin çözümü genellikle cebir yoluyla ele alınmaktaydı. Thales Teoremi'ni dik üçgenler için bulmuş, ve kullanmışlardır. Pythagoras Teoremi'ni de biliyor ve kullanıyorlardı. Daireyi 360 dereceye bölen de Mezopotamyalılardır.
 
O zamanlarda bu kadar astronomi bilgisine sahip olmaları ( 12 saat 60 dakika ve 60 saniye olayı mesela ) dehşet verici birşey bence.

Bunun yanısıra geometri ve matematik alanında da bu kadar hayret verici düzeye ulaşış olmaları...

Ve her zaman tüm dünyanın gözünün Mezopotamyda da olması bu bölgeyi hiç birzaman rahat bırakmayacak gibi görünüyor. Bazen jeopolitik konum ne kadar iyi olursa o kadar sorun oluyor maalesef
 
Haklısınız sn . İmpex , Mezapotamya kültürü oldukça zengin ve üretken bir yapıya sahiptir . Pek çok ilke bu topraklar üstünde hüküm sürmüş medeniyetlerde rastlamanız son derece doğal . Özellikle Sumer külürü , bu topraklara damgasını vurmuş ve de çok ilke imza atmış bir uygarlıktır . Gerek zengin tarihi gerekse tanrı inancıyla beslenen kapsamlı mitleriyle doğaüstü bir çekiciliğe sahiptir . Sumer tabletlerini çözebildiğim için pek çok tableti de deşifre etme şansına eriştim ve şunu gördüm ki , çok sevdiğim saygıdeğer büyüğüm Sn. Muazzez İlmiye Çığ , TARİH SUMERDE BAŞLAR , demekle son derece haklı bir ifade de bulunmuş .
Sizin de dediğiniz gibi , konumu itibariyle de her daim ilgi çeken bir platformda yer alan bu topraklar , dünyayı çok açıdan meşgul etmeye de ( bana göre ) devam edecektir .
Böylesi önemli bir konuya dair başlık açtığınız için teşekkürler . Paylaşımlarınız çok değerli . Tebrik ederim .
 
" Tarih Sümer'de Başlar " Bakın bende bu iddialı sözü ilk defa duydum.
Tarihi iyi analiz edecek olursak eminim ki çok daha hayret verici olay ile karşılaşabiliriz.

Yorumlarınızla konuya renk kattığınız için bende size teşekkür ederim.
Her zaman böyle değerli yorumlar görmek mümkün olmayabiliyor
 
Üst