kadir gecesi kandilmidir?

kadir gecesi olraka isimlendirdiğimiz bu mubarek gece aslen kandilmidir ?? soruyorum çünkü kandil olarak kutluyoruz ama ismi gece. gerçi bir önemi yok ismen değişiklikler verilen kıymeti azaltmaz ama merak ettim işte. doğrusu kadir kandili midir
 
kadir gecesi olraka isimlendirdiğimiz bu mubarek gece aslen kandilmidir ?? soruyorum çünkü kandil olarak kutluyoruz ama ismi gece. gerçi bir önemi yok ismen değişiklikler verilen kıymeti azaltmaz ama merak ettim işte. doğrusu kadir kandili midir
forumda bu konuda bilgiler mevcut bir göz at istersen
 
RUMUZAN..yani şifrelerin bir Rumuzla,Remz ile,işaret ile çözüldüğü AN..bu AN hangi gece ise bizim için KADİR gecemiz o gecedir..

Bu kutlanan,Resulü Ekrem Efendimizin KADİR gecesidir..Mushaf O,na indi..REMZ ve RUMUZLAR O,na açıldı..sırlar ayan oldu..bize ne oluyor peki!!!!..hangimiz KENDİ HAKİKATİNE İMAN edebidi..kimbilir kaç Kadir gecesi kutlandı..sadece kutlandı..anlamaya ve aynı biçimde yaşamaya hiç kimse yanaşmıyor..nasılsa her sene geliyor..bir kere yakaladıkmı 80 yılı kurtardık..hadi ikincisinede vardık kutlamanın..h 160 yıl..ne herze yersen ye..ne hergelelik yaparsan yap..sen nasıl olsa Muhammed S.A.S in Ümmetisin!!!..yok öyle şeyler..açalım gözümüzü..herkes Miracını edecek..Rumuz AN,ı yakalayacak..ve herkese Mushaf inecek..yani inen Mushafı herkes İDRAK edecek..bunlar olmadıysa bütün yaşam MEZARA kadar olacak..sonrası..ekran kararacak..toprak olunacak..aynen kedi,kuş,aslan hayatı gibi bir hayat yani..

Yarabbi Senden Sana sığınır bu fakir dayı..
 
GELİN HER ANI KADİR GECESİ YAPALIM,
Evet,
her anini kadir gecesi yapabilirsin,
bir geceyi değil, tüm geceleri, anları,
kadirleştirmek,
kadir anları yapmak,
kadir gecesi yapmak,
insanın elindedir.

Buyurun alıntıya:

KADİR SURESİ

Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik. Kuranın indiği gece kadirdir, kıymetlidir. Kuranın bulunduğu, Kuranın gündem yapıldığı gece değerlidir. Kuranla geçirilen gün azametlidir. Kuranın insana indiği, insanın dünyasına ölçüt olduğu gece kadirdir, kıymetlidir, güçlüdür. Kuranı ikra yaptığımız anlar, kıymetli, kadirli anlardır. Kuransız geçen, Kuran dışı yaşanan vakitler değersiz, kıymetsiz anlardır. Kuranın ölçüt yapılmadığı yaşamlar anlamsız, değersizdir.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kuranı ikra yapmayan, okuyup, anlayıp düşünüp ibret almayan, bu ölçütleri yaşamına geçirmeyen, Kuranlı yaşamın kıymetini bilemez, anlayamaz. Hala Kuranı anlamaya, kıymetini kavramaya çalışmayacak mısın? Her gününü kadir, kıymetli yapmayacak mısın? Her gününü, Kuranı ikra yaparak, kadir gecesi yapmak senin elindedir.
Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Oysa Kuranlı geceler, Kuranın gündem yapıldığı vakitler, Kuranın düşünülüp ibret alındığı anlar, Kuran değerlerinin, ölçülerinin dikkate alındığı, yaşama geçirildiği hayatlar; Kuransız geçen tüm yaşamdan, ömürden hayırlıdır, makbuldür, değerlidir.
Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner. Zira Kuranın indiği, Kuranın gündem yapıldığı, Kuranın okunduğu, ikra yapıldığı anlar, günler, geceler, her bir iş için, her bir konu için, her bir yaşam kesiti için gerekli olan melekeler, ayetler, ölçüler, yasalar ve bunların ruhu, özü, ilkeleri, hedefi, amacı insanın dünyasına, kalbinin derinliklerine, aklının merkezine, yaşamın içine iner. Melekelerine işler, ruhunu kaplar.
Esenliktir o, ta tan yeri ağarıncaya kadar! Bu olay ta tan yeri ağarıncaya, yaşamını nurlandırıncaya, hayatını Kuranlaştırıncaya, çevresine ulaştırıncaya ve dünyayı aydınlatıncaya kadar devam eden ve cenneti tattıran ve ebedi cennete kavuşturan bir esenliktir.


***
KADİR SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI

(٩٧-١)
اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فٖى لَيْلَةِ الْقَدْرِ
97.1 - İnnâ enzelnâhu fî leyletil gadr.
S Ateş - Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik.
YB- Biz onu kadr/ölçüt gecesinde indirdik
Bu ayetle ilgili olan diğer ayetler: (2:185; 14:1; 44:1-4; 81:17-19)

· Nezale: İnmek, indirmek, menzil, yörünge, yaratma, ağırlama, yemek, nimet ikram. Nüzul sözcüğünün esas anlamı hulûl [girmek, içe işlemek, nüfuz etmek] demektir, bu anlamdaki giriş, duhul sözcüğüyle ifade edilen girişten farklıdır. Hulûl etmek, gizlice, haber etmeden, fiziksel bir etki yapmadan girip girdiği nesnenin her bir zerresine homojen olarak yerleşmek şeklinde bir giriştir [İbn Menzur; Lisanül-Arab Cilt.8, S.523, Darülhadis Kahire-2003]. Nitekim Mümin sûresinin 15. âyetinde ruhun hulûlü [içe yerleştirilmesi] تنزّل - tenezzül sözcüğüyle değil القائ - ilqa [koymak, bırakmak] sözcüğüyle ifade edilmiştir.HYılmaz. İndirmek, öğretmek, vermek, bahşetmek, ikram, nimet anlamına gelmektedir. MOkuyan.

· Kadera: Ayarlama, takdir, daraltma, kısıtlama, kaderini çizme, ölçme, ölçü, kıymet, azamet, şeref, güç, kudret, tayin etme, miktar, süre, takat, tencere, kazan,

(٩٧-٢)
وَمَا اَدْرٰیكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
97.2 - Ve mâ edrâke mâ leyletul gadr.
S Ateş - Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
YB- Ölçüt/kadr gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? / Ölçüt gecesinin ne olduğunu Allahtan başka sana kim anlatabilir ki?

(٩٧-٣)
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ
97.3 - Leyletul gadri hayrum min elfi şehr.
S Ateş - Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
YB- Ölçüt/kadr gecesi bin aydan daha hayırlıdır. / Her şeyin doğru ölçüsünün ne olduğunun belirlendiği an bin (ölçütsüz) aydan daha hayırlıdır.

· Elefe : Sevgiyle toplama, telif, birbirine katma, alıştırma, sevdirme, binlerce
· Şehera :Ay, hilal

(٩٧-٤)
تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوحُ فٖيهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ
97.4 - Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ biizni rabbihim, min kulli emr.
S Ateş - Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner.
YB- Her bir iş için içindeki melekler/yasalar/güçler ve bilgi/ruh Rablerinin izniyle indirilirde indirilir.

· Nezale: İnmek, indirmek, menzil, yörünge, yaratma, ağırlama, yemek, nimet ikram. Nüzul sözcüğünün esas anlamı hulûl [girmek, içe işlemek, nüfuz etmek] demektir, bu anlamdaki giriş, duhul sözcüğüyle ifade edilen girişten farklıdır. Hulûl etmek, gizlice, haber etmeden, fiziksel bir etki yapmadan girip girdiği nesnenin her bir zerresine homojen olarak yerleşmek şeklinde bir giriştir [İbn Menzur; Lisanül-Arab Cilt.8, S.523, Darülhadis Kahire-2003]. Nitekim Mümin sûresinin 15. âyetinde ruhun hulûlü [içe yerleştirilmesi] تنزّل - tenezzül sözcüğüyle değil القائ - ilqa [koymak, bırakmak] sözcüğüyle ifade edilmiştir.HYılmaz. İndirmek, öğretmek, vermek, bahşetmek, ikram, nimet anlamına gelmektedir. MOkuyan

Ayetin başında tenezzelü fiili kullanılmış olup, 41Fussilet 30-32 ve 19 Meryem 64 de de bu inişin devam etmekte olduğunu ifade eden netenezzelü kalıbı kullanılmak suretiyle meleklerin inişinin devam etmekte olduğu vurgulanmış ve böylece hayatını vahiyle şekillendiren her insana meleklerin inmesi her zaman mümkündür MOkuyan. Buradaki melekle kastedilen kuran ayetleri olmalıdır. Kuran ayetini ikra yapanlara bu eylemi yaptıkları sürece ayetler bir anlamda âlemlerine iner, hulul eder, nüfuz eder.

· Meleke: Mülk, sahip, meleke, yetenek, hükümdarlık, malik olma, memlük(Köle), melek, melik, sultan, iç yüzü, iktidar, güç, tasarruf gücü, elçi, haberci, ayet,

Meleklerin nüzulünü [hulûlünü] konu alan aşağıdaki âyetlerden bazılarında melek sözcüğü elçiler [haberciler] anlamında, diğer bazılarında da yönetim güçleri anlamında kullanılmıştır. ملك - Melek sözcüğünün elçiler [haberciler] anlamında kullanıldığı âyetler:
o Kullarından dilediğine melekleri, emrinden [kendine özgü iş] olan ruh ile Gerçek şu ki: Benden başka ilâh yok, o hâlde benden sakının diye uyarmaları için indirir/ hulûl ettirir. Nahl; 2.
o Şu bir gerçek ki, Rabbimiz Allahtır deyip sonra hiç şaşmadan yol alanlar üzerine, melekler iner durur [hulûl eder durur] ; Korkmayın, üzülmeyin. Size vaat edilen cennetle sevinin. Biz size, dünya hayatında da âhirette de [yol gösteren, yardım eden] Yakınlarız. Orada sizin için nefislerinizin arzuladığı şey var. Orada sizin için istediğiniz şey var. Gafur ve Rahîm Allahtan bir ikram olarak Fussılet; 30 32.
o Hani sen inananlara, Rabbinizin indirilen/ hulûl ettirilen üç bin melekle yardım etmesi size yetmez mi? diyordun. Âl-i Imran; 124.
Melek sözcüğünün yönetim güçleri anlamında kullanıldığı âyetler:
o Biz melekleri ancak gerçekle indiririz ve o zaman, asla göz bile açamazlar. Hicr; 8.
o Hani elçiler onlara önlerinden, arkalarından gelerek şöyle demişlerdi: Allahtan başkasına ibâdet/kulluk etmeyin! Şöyle cevap vermişlerdi: Eğer Rabbimiz isteseydi, kesinlikle melekler indirirdi. Bu yüzden biz kendisiyle gönderilmiş olduğunuz şeyleri inkâr ediyoruz. Fussılet; 14.
o Ve: Ona bir melek indirilseydi ya! dediler. Eğer böyle bir melek indirmiş olsaydık iş mutlaka bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz bile açtırılmazdı. Enâm; 8.
Dolayısıyla melek sözcüğünün, elçiler [haberciler] anlamında kullanıldığı âyetlerde bu sözcükle kastedilenler Kurân Âyetleridir. Talâk suresinin 10 ve 11. âyetlerine göre zaten Kurânın bir adı da rasül [elçi]dür. Bu elçi [haberci], toplumun canı demek olan güvenilir ve kutsal bilgiler içermektedirHY. Kuran elçi, melekler ayet, ruh da ayetlerin taşıdığı ölçütler olarak alınabilir.

· RaveHa: Ruh, gidiş, akşam dönüşü, rahmet, yardım, rüzgâr, ferah, gizli kuvvet, latif husus, koku, rızık, can, canlılık, duygu, karakter, vahiydir.

Ruh Sözcüğünün Kurândaki Kullanımı : Ruh, vahiy anlamında alınabilir, 40Mümin 15, 42Şura 52, 16nahl 2 de meleklerin ruhu indirdiğinden söz edilmesi de bu ayette vahiy anlamında kullanıldığına delildirMOkuyan. Akleden kalbin hayat soluğu olan vahiy oılmalıdırMİslamoğlu. Ruh sözcüğü Kurânda İlâhî esinti, vahy/bilgi anlamında kullanılmış, vahyin bilgisizlikten dolayı ölü sayılan kalbe hayat verdiği, canın bedendeki işlevi ne ise vahyin de insanlık için aynı işlevi gördüğü, bu işlevi dolayısıyla bireyi ve toplumu kokuşmaktan koruduğu düşünülürse, ruh sözcüğünün sözlük, ansiklopedik ve dinî terim anlamlarıyla Kurândaki anlamı arasında bir paralellik var gibi gözükebilir. Ancak sözcüğün kullanıldığı âyetler incelendiğinde, bu paralelliğin ruhun ne olduğu konusunda değil, sadece insan üzerindeki etkileri konusunda olduğu anlaşılır. HY.
o Ve sana ruhtan sorarlar. Deki: Ruh Rabbimin emrindendir [işindendir] . Size ise az bilgiden başka, bir şey verilmemiştir. İsra; 85.
o Refidir, dereceleri yükseltendir, Arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarmak için kendi emrinden/ kendi işinden olan ruhu kullarından dilediğine ilka eder [bırakır] . Mümin; 15.
o İşte böylece sana da kendi emrimizden [kendi işimizden] olan ruhu vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle kılavuzladığımız bir nur [ışık] yaptık. Hiç kuşkusuz sen de dosdoğru bir yola kılavuzluk etmektesin. Şûra; 52.
o Allaha ve âhiret gününe inanan bir topluluğu, Allaha ve elçisine karşı çıkanlarla sevgiye dayalı bir dostluk kurmuş olarak bulamazsın. Bunlar onların ister babaları olsun, ister çocukları olsun, ister kardeşleri olsun, ister akrabaları olsun. Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendisinden olan ruh [güvenli bilgi] ile desteklemiştir. Onları, sürekli kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da Allahtan hoşnut olmuşlardır. İşte bunlar Allahın hizbidir [yandaşlarıdır] . Dikkat edin, Allahın hizbi [yandaşları] başarıya ulaşanların ta kendileridir. Mücadele; 22.
o Kesin olan şu ki, o, âlemlerin Rabbinin indirmesidir [hulûl ettirmesidir]. Onunla güvenilir ruh indi [hulûl etti] . Senin kalbine ki, uyarıcılardan olasın. Şuara; 192194.
Şuara sûresinin 193. âyetinde ise er-ruhul-emin tamlamasıyla kullanılarak bu bilgilerin [ruhun] en güvenli, en yararlı bilgi olduğu vurgulanmaktadır. Şuara sûresinin 193. âyetinde geçen er-ruhul-emin ifadesini Cebrâîl olarak yorumlamak ve birçok mealde olduğu gibi âyeti Onu Ruhul-Emin [Cebrâîl] indirdi diye çevirmek yanlıştır. Zira âyetteki نزل - nezele geçişsiz fiilini sanki geçişli imiş gibi anlamlandırmak, her şeyden önce âyetin lâfzî manasına aykırıdırHY. Melekler ve ruh iner ayetini de dikkate aldığımızda, meleklerin ayetler, ruhunda bu ayetlerin taşıdığı içerik, ilke, ölçüler vb olduğu düşünülmektedir.

(٩٧-٥)
سَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
97.5 - Selâm, hiye hattâ matleıl fecr.
S Ateş - Esenliktir o, tâ tan yeri ağarıncaya kadar!
YB- Bir esenliktir o şafak sökene kadar/aydınlığa kavuşuncaya kadar
· Sıleme: Salim, selamet, sağlam, sıhhatli, sulh, eman, kurtuluş, boyun eyme, teslim olma, has olan, ait olan, selamlaşma, ismi ilahi, ulaşma, İslam,
· Talea: Tulu etme, doğuş, hurma çiçek tomurcuğu, haberdar etme, bildirme, çıkmak, bakmak, bilmek, örtmek, farkına varmak, işlemek,
· Fecera: Fışkırmak, akıtmak, yarılmak, akmak, günahlara dalmak, haktan dönmek, tan yerinin ağarma zamanıdır ki biz buna şafak de*nir. Oysa şafak Arapçada, Güneş battıktan sonra ufukta kalan kızartıya denmektedir.
 
Üst