SİGARANIN İÇİNDE BULUNAN ZARARLI MADDELER

Anayasanın 56. Maddesine göre, herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmelerini önlemek devletin ve vatandaşların görevidir.

Uluslararası platformda temiz hava soluma hakkı, temel bir “ insan hakkı “ olarak yer almıştır.

4207 sayılı “ Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun “ ile sigara içmeyenlerin hakları korunmuş ve yasaya uymayanlar hakkında uygulanacak yasal işlem için kolluk kuvvetleri ( Polis, Jandarma ) görevlendirilmiştir.

SİGARANIN İÇERDİĞİ ZARARLI MADDELER

Sigara dumanının en önemli maddelerini,Nikotin ve CO

( Karbon monoksit ) oluşturur. Sigaradaki bağımlılık yapan madde nikotindir.
Sigara dumanındaki CO ( Karbon monoksit ) kandaki oksijenin yerini alarak vücudu zehirler.
Sigara dumanında 4000 kimyasal irritan madde 100’den fazla kanserojen madde vardır.

Kanserojen maddelerden bazıları şunlardır

Arsenik
Benzen
Krom
Nikel
Vinil Klorür
Aminobifenil
Benzopiren
Kadmiyum
Formaldehid
Nitrozoetilaminler
Asetaldehlid
DDT
Uretan
Benzoflorantren
Para-Krezol
Dibenzopirenler
Hidrozin, İndenopiren
Kurşun,2-Nitropropan
N-Nitrozobutilamin
N-Hidrozodietanolamin,
Polonium 210...

Zehir ve iritan maddelerden bazıları şunlardır

Hidroje Siyanür
Azotoksitler, Amonyak
Uçucu Aminler
Aseton, Akrolein
Furfuril
Katekol,
Formik Asit
Laktik Asit
Toluidin
Antimon
Bizmut,Sodyum
Çinko
Thiodan...

Bu maddelerin kullanım amaçları

Arsenik : Zehir
Hidrojesiyanür : Gaz Odaları
Metanol : Roket gazı
Bütan gaz : Çakmak gazı
DDT : Böcek ilacı
Aseton : Oje çıkarıcı
Kadmiyum : Araba aküsü
Amonyak : Temizleyici
Karbonmonaksit : Egzoz gazı
Naftalin : Güve ilacı

SİGARANIN DİĞER ETKİLERİ

Kandaki zararlı kolesterol ve kan şekerini arttırır.
B6 vitaminini ve C vitaminini azaltır.
Vücudun dayanıklılık sistemini bozar, her türlü hastalığa yakalanma ihtimalini artırır.
Sigara içenlerin vücudunda daha az oksijen girmektedir. Vücudun oksijensiz ve vitaminsiz kalması, yaraların iyileşmesini geciktirir ve yaraların iltihaplanması ihtimalini artırır.

Sigara içenlere ameliyat için veriler anestezi sırasında oksijen ihtiyacı daha fazla olduğundan anesteziden ayılması daha zor olmaktadır.

SİGARA VE KRONİK BRONŞİT-AMFİ ZEM

Solunum yollarındaki tüycükler akciğerlerin tozlar ve diğer zararlı etkenlerden temizlenmesini sağlar. Sigara dumanı bu tüycükleri tahrip eder.

Bu tüycükler sigara dumanı nedeni ile tahrip olduğunda akciğerlerin zararlı maddeleri atmak amacı ile ürettiği balgam dışarı atılamaz.

Akciğerlerin savunma sisteminin bozulması akciğerleri tahrip ederek Kronik Bronşit-Anfizeme neden olur.Solunum ve kalp yetmezliği gelişir. Tüm kronik bronşit hastalarının % 90’ı sigara tiryakisidir.

SİGARA VE KALP DAMAR HASTALIKLARI

Tüm ölümler arasında kalp damar hastalıkları 1. sıradadır.

Nikotinin neden olduğu,
Zararlı kolestrolde artma,
Kan yoğunluğunda artma,
Damarlarda spazm,
Çarpıntı ve

Tütünün yanması ile ortaya çıkan CO ‘in (Karbonmonoksit) kalp adalelerinin beslenmesini bozması koroner yetmezliği ve kalp infaktüsüne neden olur.

SİGARA VE DİĞER DAMAR HASTALIKLARI

Nikotinin damarlar üzerindeki olumsuz etkileri;
Hipertansiyon

Kol ve bacak damarlarında tıkanıklılık . ( Burger Reynoud Hast.) Kol ve bacaklarda beslenme bozukluğu sonucu ağrı, kramp ve gangren gelişir. Kol ve bacakların kesilmesine neden olur.

Sigara bırakıldığında hastalığın ilerlemesi durur.
Beyin damarlarında tıkanma sonucu felç gelişebilir.

SİGARA VE MİDE BARSAK HASTALIKLARI

Sigara tiryakilerinde mide ve on iki parmak barsak ülseri sık görülür.
Mide ülseri kanserleşebildiğinden konunun önemi açıktır.

SİGARA VE KANSER

Kanserden ölüm, tüm ölüm nedenleri arasında 3. sıradadır.

Ailesinde kanser öyküsü olan sigara tiryakilerinde kansere yakalanma riski artmaktadır.

Ağız boşluğu ( dudak, dil, tükrük bezi, ağız tabanı) , kanserleri sigara içen erkeklerde 27 kadınlarda 6 kat fazladır.

Yemek borusu kanseri sigara içenlerde 16 kat fazladır.

Gırtlak kanserine yakalananların % 90’ı sigara tiryakisidir

Bu kanser türlerinde alkol kullanımı ile kanser riski daha da artmaktadır.

Akciğer kanserine yakalananların % 90’ı sigara tiryakisidir. ( İçilen süre ve miktar arttıkça kanser riski artar. )

Böbrek, idrar yolu ve idrar kesesi kanserleri sigara içenlerde 3 kat

Pankreas kanseri 2-3 kat fazladır.

Rahim ağzı kanseri % 50 oranında fazla görülmektedir.

Uzun yıllar sigara içenlerde sigarayı bıraktıktan 10-15 yıl sonra kanser riski hiç içmeyenlerle yakın yüzdeye düşer.

SİGARA VE GEBELİK

Gebelik sırasında sigara içen annelerin bebeklerinde;

Düşük riski
Erken doğum
Düşük tartılı bebek
Bebeğin fiziksel ve mental gelişmesinde yavaşlık görüldü.

PASİF SİGARA İÇİMİ

Pasif sigara içimi ile sigara dumanının 2/3’ü havaya karıştığından kanser riski artmaktadır

Kalp damar hastalığı riski, % 30 oranında artar.

Evde günde 1 paket sigara içiliyor ise çocuklar günde 5 tane sigara içmiş gibi zarar görür.

Sigara içilen evde büyüyen çocuklar sık gribal enfeksiyona ve zatürree ye yakalanırlar. Kronik otit, kronik bronşit ve astım hastalıklarına yakalanırlar.

Emziren annelerin sigara içmesi bebekte kusma, dalgınlık, uyuklama, çarpıntı, mide-barsak bozukluğu ve kasılmalara neden olabilir.
 
Üst