Şairim Dersen Oku 1.BÖLÜM

NOTER ONAYLI RÜYA

Uzaklaştırıldı
Şairim Dersen Oku

Acı çeken çektirir-akıllı ol uslu dur
Şairlerin yanında-hemen bağdaşını kur

Acı çeken sevinen-ümit duyan bir insan
Şairler böyle kişi-taşırlar yüce bir can

Acıların büyüğü-kendi acılarımız
İlhamı şair verir-duyar anne baba kız

Acıma duygusunu-içinde duyup yaşa
Şairleri dinlersen huzur gelir o başa

Adalet güneş gibi-ısıtır aydınlatır
Şairler konuşursa-yürekleri çınlatır

Adalet kadar büyük-sihirli güçler yoktur
Şairi dinler isen-beyit dörtlükler çoktur

Adalet mutluluktan-ancak sevgiden doğar
Şair hor görülürse-sıkıntı bizi boğar

Adalet mülkümüzün-ilk baştaki temeli
Şairler ve şiirler-daim yükseltir eli

Adalet ve merhamet-insanın özelliği
Şairler okurlarsa -duyulur güzelliği

Adaletle hareket-edenler çağa koşar
Şair ile birlikte-hepsi erkekçe yaşar

Adaletle işleyen-o çarklar kolay döner
Şairler konuşursa-o anda yanar fener

Adaletsiz yönetim-şairi zora sokar
Ümit ışıklarını-onlar şiirle yakar

Adaletsizliklere-karşı şair olur sur
Şiir ve dörtlüklerin-ilikle önünde dur

Adaletten ayrılan-bil yolunu şaşırır
Şairi dinlemeyen-çalar vurur aşırır

Ağaçsızsa topraklar-sel toprağı götürür
Şairler duyulmazsa-bu insanı bitirir

Akıl ve düşünceye-şair verir önemi
Yirmi birinci yüzyıl-onlarındır dönemi

Akıllı ol söyleme-bir söyle seksen düşün
Anlatıyor şairler-bugün ile yarın dün

Akıllı tedbirlidir-hesap eder her işi
Şairler ve ozanlar-onlardır yiğit kişi

Akla dayanan millet-yıkılamaz hep yaşar
Şairi dinlerseler-hepsi zorluğu aşar

Aklını iyi kullan -vücudu harap etme
Bir kez şairi dinle-kötü yollara gitme

Alçakgönüllü insan-kendisini methetmez
Şairi duymaz isen-sıkıntıların bitmez

Aldatmayan arkadaş-şair ile kitaplar
Okunur yazılırsa-iyi olur hitaplar

Aldatmayan arkadaş-şiir gerçeği söyler
Şairsiz olan toplum-koyunlar gibi meler

Aleyhte olan kişi-çabalayıp okumaz
Şair sessiz kalırsa-yürekleri dokumaz

Alkışlayan şu eller-anlamazsa gerçeği
Şair hüsrana uğrar-dolduramaz peteği

Anlamadan bilmeden-şairlere kızılmaz
Onların kitabında-hiç ihanet yazılmaz

Ara araştır ve sor-doğruluğa gel eğil
Şairler konuşuyor-n 'olur güzel sözü bil

Arzusu gerçekleşse-şair çağlara koşar
Milletiyle birlikte-hepsi zorluğu aşar

Ay gibi güneş gibi-ışığı saçmayana
Asla şair denemez-gönlünü açmayana


Aydınlanmamış millet-şair der kötürümdür
Kolaylıkla yutulur-bir lokmalık dürümdür

Ayrık otu olmayın-bölme hiç parçalama
Şairi dinlemezsen-sonra büyür o yama

Az sözle çok şey anlat-desinler hep efendi
Şairler şiir yazar-bize anlatır kendi

Bakarlar ileriye-su verir yeşil dala
Şairler okurlarsa-benzerler tatlı bala

Bardak içerisinde-ikram eden şairdir
Sade ifade değil-şiiri yazan erdir

Barış herkesin hakkı-savaş ise berbat şey
Şairleri hep anlar-anne çocuk dede bey

Barışın önderisin-kitabın itibarı
Hep şairler seslenir-işi bırakmaz yarı

Basın hürriyeti şart-vicdan ile eğitim
İyice düşünmeli-şair ve ozanlar kim

Başakların uçları -havada tutar başı
Şairler ve ozanlar-gözde dindirir yaşı

Başarılı işlere-giriş şairler birlik
En önemli mesele-yurdumda olan dirlik

Başkaları mutsuzsa-şair mutlu olamaz
İnsanı düşünmeyen-toplum daim kalamaz

Başkasını hor gören-zorluğu hiç aşamaz
Şairi anlamayan-ileriye koşamaz

Bayrak vatan ve millet-aşıla sevgisini
Şairlerle görürsün-yıllarca övgüsünü

Bencillikten kurtarır-şiirler zevklendirir
İnsanın dünyasını şairler renklendirir

Benden sonra tufandır"-şairler asla demez
Oku şiirlerini-cehaleti hemen ez


Benliğini kaybeden-yaşamaz olur köle
Şairi tanımayan-hep daim çeker çile

Bilgi artan hazine-bölüşün insanlarla
Şairde mutlu olur- huzur bulan canlarla

Bilgi ve ilham sende-kükremeler çağ aşar
Seni canla dinleyen-insanlar mertçe yaşar

Bilin ruhsuz bedendir-şiir olmayan toplum
Şairi iyi dinle-çocuk gençler ve oğlum

Bir değer verilseydi-baş tacı edilirdi
Şairin sözlerine-topluca gidilirdi

Bir devlet adamının-kalbi başta olmalı
Şairleri dinleyip-çağlar boyu kalmalı

Bir işin sonucunu-o şairler hesaplar
Onun ile birlikte-elde çalışır saplar

Bir şeyi öğrenmeden-bilemezsin gerçeği
O şairler doldurur-çiçeklerle peteği

Bir tarih bir destandır-geçmiş geleceğimiz
Şairleri duymaktır -bilinsin dileğimiz

Bir Türk dünyaya bedel-Atatürk'ümün sözü
Şairler ve şiirler -açık tutar o gözü

Bir yanı dinlemeden-verilmez doğru karar
Şairler ve şiirler-bütün yüreği sarar

Birbirinden ayrılmaz-mısra dörtlük ve şair
Anlayalım onları-onun bahçesine gir

Biz öyle bir milletiz-içten duyarız saygı
Şair ile birlikte-ruhlardan kalkar kaygı

Bize bizden fayda var-şairler kanal yarar
Mısra beyit duraklar-hepsi gerçeği arar

Bizim hayâllerimiz-şair ile coşturur
Bizleri düşündürür-hep ileri koşturur


Bölünmez bir bütünlük-olsun bütün amacın
Bunları şair söyler-duysun anne ve bacın

Bu bir inilti değil-şiirde diriliştir
Gösterir iyilikler-bu çok güzel bir iştir

Bu millete vatana-şair sunar hizmeti
Hep ayağa kaldırır-topluca cemiyeti

Bu milletin gönlünde-yaşar şair yüzyıllar
Enerji ve ruhuyla-kazanıyor itibar

Bu vatanın içinde-şair özgürce yaşar
Zorluk ve sıkıntıyı-güçleri ile aşar

Bu yurdun toprağını-ekmeğini taşını
Şair yazar anlatır-siler gözün yaşını

Buhranlı dönemlerde-şairler söyler yazar
Hislere tercümandır- dost ve düşmanı sezer

Bütün geçmişimizi-şair dile getirir
Cahillik tutkusunu-kalem ile bitirir

Bütün gerçek şairler-gözler önüne serer
Vücudu ve ruhunu- vatan ufkuna gerer

Bütün güzel duygular-şaire ve şiire
Onlar canı coşturur-sağlam bastırır yere

Bütün şairlerimiz-alçakgönüllüdürler
Hepsi onurlu insan-vatanın gülüdürler

Bütün varlığımızı-harcayalım vatana
Şairin seslenişi-horlayarak yatana

Bütün zor işlerimiz-aşılır imeceyle
Şair daim anlatır-sevgisi gelir dile

Bütünlük ve incelik-nezaketli bir tavır
Saygı sevgi ve hürmet-şairdedir bu sabır

Büyük başarıların-ardında milli birlik
Şairle gerçekleşir-vatanda bütün dirlik


Büyük girişimlerin-şartı kendine güven
Şairleri dinlersen-çağa gidersin erken

Büyük ve gerçek şair-kendisini bilmeli
Aklı düşüncesine-Türk Milleti gelmeli

Büyüklere yeri ver-dinlesinler şairi
Böylelikle kalsınlar-enerjik hem de diri

Can sıkıntısını-ruhtan kötülüğü at
Şairi dinler isen-inan olursun rahat

Cana iyilik etmek-faziletin gayesi
Şairler ve şiirler-vatana hediyesi

Cehalet her devirde-ilme mağlup olmuştur
Şairler ve şiirler-gönüllere dolmuştur

Cesaret inanç dolu-bütün şairler öyle
Dinleyeceksen otur-sona ersin bu çile

Cesaretin ölçüsü-insanca yaşamaktır
Şairlerin yüreği-sevgi dolu ve paktır

Cesaretle dolu ol- hayatı güzel yaşa
Şairler sesleniyor-destek ol solan başa

Cihan tarihine bak-türkü söyler gönüller
Şairler okuyunca-konuşuverir diller

Cumhuriyet ve bayrak-bu kutsal toprak için
Şairler daim sorar- neden nasıl ve niçin

Çalış çabala öğren-yurdu bilgiyle donat
Şairi sessiz dinle-ondadır bütün sanat

Çalış çalış çok çalış-hep şaire kulak ver
Kafa ve bedenini-memleket ufkuna ger

Çalışınca el ve kol-enerji gelir ruha
Şair ile birlikte-cemiyet kalkar şaha

Çalışır çabalarsan-bükülemez bileğin
Şairle gerçekleşir-emek gayret dileğin


Çalışmak vatan borcu-oku ruhun yükselsin
Şairin sesini duy-peşinden huzur gelsin

Çarçur edersen malı-düşersin sefalete
Bak şair uyarıyor seslenişi millete

Çevir şaire yüzü-güzelce dinle onu
Okur yazar ve söyler-bulurlar türlü konu

Çıkarlar karşısında-şair yükseltir sesi
Millete örnek olur-hep açarlar nefesi

Çırpınan yüreklerde-şairin coşkusu var
Cehalet tutkusunu- önleyip olur duvar

Çocuklara enerji-verilirse çağ aşar
Şairler ve şiirler-yüzyıllar boyu yaşar

Çok güzel düşün hisset-doğruluktan şaşırma
Şairleri dinleyin-uslu dur hiç aşırma


Çok şeyler bulursunuz-derinliğinde onun
Şairler hep yazarlar-öğren n' olacak sonun

Çöpe giden ekmekler-bilinmeli israftır
Şairleri duyalım-zorluk sıkıntıyı kır

Dağlar taşlar yıkılsa-şair söyler ve yazar
Memleketin ufkunda-hür bir şekilde gezer

Daha ne hüneri var-tanıdıkça anlarsın
Şairlerin yanında-ses vererek çınlarsın

Dahili ve harici -düşmanlar ve hainler
Dinleyin siz şairi-kaybolsun sizde kinler

Daima akıl yolu-şaire yol gösterir
Bu uğurda şiirle-onlar emeği verir

Daima dosdoğru ol-güzel işleri yapın
Şairler okuyorsa-zevk duyun eli çırpın

Damlalar olmadıkça-gülden söz edilemez
Şairleri çiğneyip-ileri gidilemez

Değeri olur ise-yükseklerdedir yeri
Ayağa kaldıralım hem şairi hem eri

Dehşet şiddet yerine-sevgiyi getir dile
Şairle sona erer-bütün sıkıntı çile

Derya ol kaynaşalım-zorlukları aşalım
Şair ile birlikte-gel çağlara koşalım

Din töre dilimize-şairler sahip çıkar
Kötü düşünceleri- aklı fikriyle yıkar

Dinleyin şairleri-özgür bir şekilde gez
Hain ve zorbaları hemen sözlerinle ez

Doğmak yaşamak ölmek-insanlığın kaderi
Şairler uyandırır-çağa gönderir eri

Doğruluk sonsuzluğun-solmayan bir güneşi
Dünyadaki şairler -gerçekten onun eşi

Doğruyu söylüyorsa-o şairin sözüdür
Anlamlı bakışları-kendisinin yüzüdür

Doğuştan cesaretli-bütün şairler çınlar
Onun haklılığıyla-,vücutta kaynar kanlar

Dost ile düşmanları-şairler iyi anlar
Onlardır yurdu seven-saygı duyulan canlar

Dostluğun değerini-bilirsen çok rahatsın
Bir kez şairi dinle-acıyı içten atsın

Dostluk bütün canları-birbirlerine bağlar
Şairleri duymayan- hayat boyunca ağlar

Dönerse bir milletin-coşan şaire yüzü
Saygı ve sevgi görür-bahara döner güzü

Duvar ustası ressam-izleri daha derin
Şair şiiri yazar-hepsine önem verin

Duyarlı açık yürek-hep yazar heceleri
Şair ile birlikte-zevk duyar niceleri


Duygu düşünce huzur-budur şair ve şiir
Mısra beyit dörtlükler-hep sıralanır bir bir

Dünyamızı kirleten-yetim hakkı yiyendir
Şairleri susturup-onlar kötü diyendir

Dürüst gerçek bir şair-yurdun en değerlisi
O var iken bölemez-vatanımı kirlisi

Dürüst ve terbiyeli- daima çalışkan ol
Şair ve şiirlerle-mutlulukla hemen dol

Düşümüz düşüncemiz-vatan için daima
Şairler son verirler-hem acıya hem gama

Düşünce üstün kudret-açık sözlülük bilin
Şairler çağırırsa-oraya hemen gelin

Düşünce ve inancın-bütün cihanı sarsın
Şairleri dinlersen -inan o zaman varsın

Düşüncesiz öğrenmek-boşa giden çabadır
Şairleri dinleyen-çocuk anne babadır

Düşündüğümüz kadar-biriktirmeyi öğren
Şair senle beraber-bütün zorlukları yen

Düşünen gören duyan-şairlerdir haykıran
Zorluk ve sıkıntıyı- yüreklerden caydıran

Düşünmeden öğrenme-hep vakit kaybettirir
Şairler okursalar-dinleyen sevgi verir

Edebiyat milletin-okunan sağlam yolu
Şiirler ve dörtlükler- yazılır dolu dolu

Eğitim bütün canı-daha mükemmel kılar
Şairleri dinleyen-derin hayâle dalar

Eğitim öğrenciyle-saygı sevgiyle başlar
Şairler dinlenirse-yukarı kalkar başlar

El ele ve kol kola-birlikte gelmeliyiz
Şairi dinleyerek-gerçeği bilmeliyiz


Elde olanı yapın-vaktini geçirme boş
Şairler konuşursa-hemen salonlara koş

Elimizden düşmesin-kalem kitap heceler
Şair hor görülürse-harap olur geceler

Elmaslar yontulmadan-kusurlu olur bilin
Şairleri dinleyin-yukarı kalksın elin

Emniyetsiz başlama-çünkü dostluk yok olur
Şairleri duymayan-o millet naçar kalır

En gerçek anlatımdır-doğrulukla kalp coşar
Şairler dinlenirse-o gençler çağa koşar

En kudretli insanlar-eder canı idare
Saygı sevgiyi duyun-şair denen o ere

En verimli çalışma-bilmeli doğruluktur
Şairler konuşursa-oluşturur büyük sur

En zoru ve acısı-vatandan ayrı kalmak
Şairden mahrum olup-sıkıntı ile dolmak

Endişemiz vatandır-asla hiç böldürtmeyiz
Şairler söz veriyor-haini güldürtmeyiz

Enerji ve bilgiyi-yükseltir fazileti
Şairler ve ozanlar-uyandırır milleti

Erdemin armağanı-bilgi görgü ve onur
Şairler okuyorsa-hemen karşısında dur

Esaret ve hür olma-iki ayrı bir kutup
Değeri iyi anla-şair sözünü tutup

Fakir zengin o canlar-dinle şairi bir kez
Düşmanın yaptığını-ruh ve düşüncenle sez

Fakirlik bilgisizlik-toplumu yıkar geçer
Şairi bulunmayan-milletler zehir içer

Faydalı gördüğün iş-uğraşma hakkın vardır
Şairler memleketi-koruyan birer yârdır


Faydalı olabilmek-şairlerin isteği
Anlayın yazdığını-ver hepsine desteği

Faydalı olacaklar-yerlerini alsınlar
Şairlerin yanında-ömür boyu kalsınlar

Faydasızsa bir hayat-bilin erken ölümdür
Şairi şair yapan-sözleri ve ilimdir

Fenalıklardan kaçın-çabala ve gayret et
Şairler ve şiirler-sevgiye eder davet

Fikre hürmet etmeli-kırmadan yorulmadan
Şairle huzur bulur -çocuk genci bütün can

Gayemiz para değil-olgun insan olmaktır
Şairleri dinleyip-mutlulukla kalmaktır

Gayrı meşru işlerde-yoktur şairin işi
Bu vatanın bekçisi-hepsi de yiğit kişi

Geceyi gündüz yapar-o işler nakış nakış
Şairle sona erer- sıkıntı ve yakarış

Geçmiş ile gelecek-dökülür kıtalara
Şairle iyileşir- düzelir bütün yara

Geçmiş ile gelecek-kopmayan sağlam bağdır
Şairlerin yazdığı taşır içlerinde sır

Geleceğin ümidi-gençler ve öğretmenler
Onlara ilham olan-şairler ondan şenler

Gençliğe önem verin-dinleyin şairleri
Onları duyarsanız -sevindirirsin eri

Gençliğini öldürme-şair yazarsa oku
Sigara esrar kumar-illetler bozar doku

Geniş güzel dünyada-şair bilmez menfaat
Sanatını kullanmaz-ondadır bütün takat

Gerçeğin dağlarına-ümitsizce çıkılmaz
Şair ve şiirlere-kötülükle bakılmaz


Gerçek mutluluk bilin-yaşamayı hep bilmek
Şairler çağırırsa-hemen yanına gelmek

Gerçek olan şairler-nokta virgül eğilmez
Millet kalbinde yaşar-onlar hiç asla ölmez

Gerçek şairler yazsın-elde kalemi tutsun
O cehalet hırsını-millet hepten unutsun

Gerçek şan zafer şöhret-asil ruhlu olan can
Şairi söyler yazar-kitap kalem ve insan

Gerçek şiir ruhların- beynin içini açar
Şairi dinlemezsen- kulağa sular kaçar

Gıdasızsa nesiller-kökünden kopup gider
Şairi unutanlar-hayatını mahveder

Gökyüzünde yıldızlar-yeryüzünde çocuklar
Daim şairi söyler-kurtulur kuzucuklar

Gönüllerden dillere-kalemle satırlara
Şair daim anlatır -o yazar sıra sıra

Gönüllere akmalı-daim ışık yakmalı
Şair ve şiirleri-hem okuyup bakmalı

Gönülleri fetheder-bütün şairler öyle
Şairler şiirlerle -asla çekmezler çile

Görev etki alanı-sesin duyulduğu yer
Şairler dillerdedir- hepsi er oğludur er

Görevi öğret anlat-insan için ödevdir
Şairi ve şiiri-çocuk gençlere sevdir

Görevini iyi yap-şair diyorsa dinle
Bir yere varamayız-yüzümüzdeki kinle

Görülmeyeni görmek-yazılmayanı yazmak
Şairlerin arzusu-söylenmeyeni sezmek

Gözler önüne serer-gerçekleri gösterir
Şairler ve ozanlar-millete değer verir


Gözlerini kırpmadan-şair atılır çağa
Milleti uyandırır-iyilik yapar sağa

Gücüm kuvvetim büyük-çünkü şair haykırır
Ruhunda ve kalbinde-onlar taşır büyük sır

Gücünü halktan alır-halk için halka göre
Şairi anlatmakta-hem tarih hem de töre

Güçlü çevik yay gibi-şair ay gibi parlar
Düşünce ve ruhunda-ortaya çıkar sırlar

Güneş doğsun kalplere-dağılsın kara sisler
O şairi duymalı-huzur bulsun nefisler

Günlük hayatımızın-vazgeçilmez unsuru
Bütün şairler sorar-canlara nice soru

Gürleyen sesleriyle-şairler seslenirler
Vatana ve millete-büyük değer verirler

Güvenilir olmaktır-şairin düşüncesi
Onun için çalışır-hem gündüzü gecesi

Güzel ile çirkini-ayırt eder şairler
Onlar haysiyetlidir-yurdu bekler o erler

Güzel okunan şiir-insanlara zevk verir
Şairin karşısında-bütün duvarlar erir

Güzel yurdum gönlümün-içindeki düşünce
Şairler canı anlar-kar yerlere düşünce

Güzellik terbiyedir-en önemli bir husus
Konuşursa şairler-ya soru sor ya da sus

Güzellikle yaşayan-o şiir doğruluktur
Şairler okur yazar-dağ ırmak koruluktur

Güzellikle yazılır-dörtlükler ve beyitler
Manasını hisseder-yerde yatan lahitler

Hak hakikati söyler-şair sever bu yurdu
Yazar konuşur okur-o unutturur derdi


Haksızlık karşısında-susma hakkını ara
Şairlere destek ol-sonra azar o yara

Haksızlık yolsuzluğu-şair daima işler
Onun ile birlikte-sağlam olur kirişler

Hâlâ yaşamaktasın-çok büyük bir tarihsin
Şairlerin içinde-asla bulunamaz kin

Halka şefkati duyar-anlar genç çocukları
Şairler kurtarırlar-solan kuzucukları

Halkın gözyaşlarını-o şairler hisseder
Hep çağrıldıklarında-oraya erken gider

Halkın sevgi ilgisi-şairi şair yapar
Hepsi şeref sahibi-gönlü yurt için çarpar

Harap etme gençliği-arkadaşına dikkat
Bak şair sesleniyor- mutluluğa sevgi kat

Harcı bozuk çimento-yıkar gider binayı
Şairler konuşmazsa-ağlatırlar anayı

Hareket ve bereket-olan yerde şair var
Türk Milleti destek ol -benliğinle onu sar

Hassasiyet ruhlara-dolmalı ve coşmalı
Şair ve şiirlerin-hep yanına koşmalı

Hayat yaş ile değil-bil yaşamakla başlar
Şairler konuşursa-yükselir bütün başlar

Hayatı benliğini-şair harcar vatana
Çalışır ve çabalar-asla dönmezler yana

Hayır hayır susamaz-şair yazar ve okur
Düşünce kalp ve beyni-sözleri ile dokur

Hayırsız olmayalım-iş görüp çalışalım
Şair ile birlikte-zorlukları aşalım

Hecemiz durağımız-hele de kafiyemiz
Derdimi anlatmazsa-kurtulmaz Türkiye’miz


Helâl ile haramı-şair bilir ve çınlar
İyice dinleyenler-onu yürekten anlar

Hep beraber el ele-şair der birlik yolu
İleri uzatalım-düşünce kafa kolu

Hep fikrin açık olsun-o zaman sevilirsin
Her an şairi dinle-yürekten övülürsün

Hep geçim sıkıntısı-şairi düşündüren
Olmalıdır daima-hepsine destek veren

Hep hareket tarzımız-birlik ve beraberlik
Şair ile birlikte-herkes göstersin erlik

Hep haykırın şairler-milleti kaynaştırın
Canı bütünleştirip-zorlukları aştırın

Hep şairler özgürdür-desteği verir halka
Onun ile yükselir-canlarda bütün yaka

Hep yeneceklerine-inananlar yenerler
Şair ve şiirlerin -etrafında dönerler

Hepimizin görevi-evet dünyada belli
Olgunluk verim çağı-şairde kırk ya elli

Her buluş bir gözlemdir-her gözlem bir düşünce
Şairler şiir yazar-hem gündüzü hem gece

Her milletin geçmişi-bir de geleceği var
Türk Milleti sahip çık-şairi bırakma dar

Her şey milletim için-böyle söyler şairler
Şiirleri olmazsa –onları çabuk yerler

Herkes yorgana göre-ayağını uzatsın
Şairleri dinleyip-canlara canlar katsın

Hoşgörü sevgi sende-sensin çağı aştıran
Çocuk ile gençleri şairim yarıştıran

Hürmet ve esenliğe-şairler eder davet
Bütün kötülüklere-olurlar kaleden set


İçindeki ışığı-şair sunar canlara
Ruh ve enerji gelir-yaşayan insanlara

İçinizde yok ise-başka yerde arama
Şair şiiri dinle-merhem olsun yarama

İftira ederseler-şair demez aldırma
Hainlik edenlere-el vererek kaldırma

İhtiraslarımızı-şair ile yenelim
Bu sesi duymazsanız-hemen orda inelim

İlacın en güçlüsü-tebessüm biraz ilgi
Şairleri dinlersen-hepsi verirler bilgi

İnancımız azmimiz-bilin ölene kadar
Şair ve şiirlerde-bilin ne hünerler var

İnançla hizmet verin-şair gibi vatana
Şehitler ahlar çeker-hiç durmadan yatana

İnanmak büyük kuvvet-şair inanır Hâkk'a
Onları kim duyarsa -onda değişir yaka

İncitme insanları-hatta bir karıncayı
Şairine sahip çık-tutuşturma bacayı

İnişli ve çıkışlı-hayat yolu hep bayır
Şair ile birlikte-gider kalplerden kahır

İnsan canı sevmeli-çünkü can çok önemli
Şairler sesleniyor-zorluğa banın eli

İnsan düşünmek sevmek-inanmak için vardır
Şairler yazar ise-canlar için bir kârdır

İnsan hayatta çırak-ustası da ıstırap
Şairler seslenirse-hemen iyiliği yap

İnsan için olursa-bütün çaba emekler
Şair okur ve söyler-o hazır olda bekler

İnsanlar bölük bölük-olursa tez yıkılır
O şair seslenirse-zorluklardan çıkılır


İnsanlar ve şairler- yurtta yaşayan herkes
Kendinde bulsa özrü- düzelir canda nefes

İnsanlara faydalı-değilse bütün diller
Orada şair yoktur-pas tutmuştur gönüller

İnsanları insana-bilin sevdirir şiir
Şairler okuyunca-ortalardan kalkar kir

İnsanların kalbine-sokmalıyız saygıyı
Şairler konuşursa-biz duymayız kaygıyı

İnsanlık onurunu-yaşatıyor şairler
Geçmişten geleceğe-daim çalışın derler

İnsansan akıllı ol-akrepler gibi sokma
Şair şiiri dinle-kibriti sakın çakma

İrade kişiliği-etkileyen bir güçtür
Şairi dinlemezsen-başta ağaran saçtır

İradeni güçlü tut-dayanma gücün artsın
Bir kez şairi dinle-canlara canlar katsın

İyi anlamak için-dinle şairi dinle
Toparlanır düzelir-mutlu olur aile

İyi düşün iyi yap -aklın ilkesi olsun
Şairi bir kez dinle-ruha esenlik dolsun

İyi insan olalım-dinleyelim şairi
Vatan için çalışın-biz olmalıyız diri

İyi tutmak korumak-milletimin emeli
Şairler yazarlarsa-sağlam olur temeli

İyiliği iyiler-kötülükleri herkes
Şairi dinler isen-açılır o an nefes

İyiliği unutma-yaptıysan başa kakma
Şairler haykırıyor-kötü gözlerle bakma

İyilik güzelliğe-hep şairler uzanır
Onları dinleyenler-kendisini bey sanır


İyilik iyiliği-kötülük kötülüğü
Şairler kapatırlar-o yarayı deliği

İyilik ve güzellik-hep şairin isteği
Gel şiire önem ver-gösterelim desteği

İyilik yap hiç kakma-şairleri hemen gör
Vatanımın ufkunu-hemen güneş gibi ör

Kahraman bir milletin-şair asil evladı
Yüzyıldan günümüze -daim yaşıyor adı

Kahve köşelerinde-o ömrünü tüketme
Bak şair sesleniyor- sakın gözlerden yitme

Kalbi ve düşüncesi-hassas değilse eğer
Ona şair denemez-bilin kabul etmez yer

Kalem aklın dilidir-okur yazar iyice
Şairler dinlenirse-sağlam olur netice

Kalem ile yazılır-şiirlerin en hası
Şair konuşur ise-insanlar siler yası

Kalemi biz satmayız-bilinsin gündüz gece
Bütün şairler yazar-mısra dörtlük ve hece

Kalemlerin ucundan-mısra öyle süzülür
Alt alta beyit dörtlük- güzellikle dizilir

Kapıları açıktır-duyulur şair sesi
Millet kendine gelir-sağlam çıkar nefesi

Karanlık ufukları-şair deler sesiyle
Konuşmaya başlarsa-anlatır nefesiyle

Kararını doğru ver-iki tarafı dinle
Şairler seslenirler-gel kendini frenle

Kardeşçe ve sevgiyle-daim ileri atıl
Şairler gel diyorsa-birliğe sen de katıl

Kargaşalık sefalet-milletler için kötü
Şairler asla susmaz- vız gelir ona örtü


Kelimelere değil-söyleyen şu dile bak
Şairler konuşursa-toplan da ayağa kalk

Kendine hükmetmeyen-hep canlar uşak olur
Şairler dinlenmezse-canlar sıkıntı bulur

Kendini arayanlar-gerçeklere ulaşır
Milletimin yükünü-bütün şairler taşır

Kendini bilmeyene-verin gazete dergi
Dinleyin şairleri-size açsın o sergi

Kızları okutmayan-milletler perişandır
Dinlenmezse şairler-yıkılıp giden candır

Kim derlerse şair de-dinleyin nağmesini
Muhakkak duyarsınız- onun yiğit sesini

Kin ile nefretleri-kaldıralım ortadan
Şairi sevmektedir-hem insanlık Yaradan

Kişisel çıkarları-o şairler düşünmez
İyi bilinmelidir-onların hakkı yenmez

Kitap çıkarmak için-şair çeker sıkıntı
Sahip çıkın hepsine- boğmasın o akıntı

Kitap defter ve kalem-şair şiiri söyler
Onlarsız olan toplum-acaba nasıl eyler

Kitap ruhun ilacı-hastaları coşturur
Şairler konuşursa-o çağlara koşturur

Kitaplar yakılırsa-orda yanan insandır
Bütün şairler öyle-hepsi de yüce candır

Kitapsız yaşanılmaz-bu nesil okumalı
Şairleri dinleyip-ruhları dokumalı

Konuş aklını kullan-şiir ve edebiyat
Erken yatıp erken kalk-kurulu olsun saat

Konuşmasını bil sus-kötü sözü söyleme
Şiir güzel sanattır-sonra özür dileme


Konuşmayı ayarla-zamanında ise sus
Bunu şair söylüyor-önemlidir bu husus

Konuşur karar verir-şairler hesap eder
Sözleri dinlenmezse-insan canı mahveder

Köle görme insanı-hürriyeti önde tut
Şairler susar ise-toptan kaybolur umut

KöPage Rankingü kurar ruhlara-o nakış nakış dokur
Şairler şiirleri-hem yazar hem de okur

Kötü bir davranışı-bütün şairler yerer
Ruhunu vücudunu-vatan ufkuna gerer

Kötü düşüncelerden-birlik ile kurtulun
Şair ile birlikte-mutluluk ile kalın

Kötüler gibi olma-artsın o cesaretin
Şairler konuşursa-kaçar gider illetin

Kötülük ve cahillik- tembellik ve düşmanlık
Şair der ara açar-kurtarsın bizi Halik

Kötülük ve cahillik-olmasın dayanağı
Şair bunları yerer-öne koyar ayağı

Kötülükten nefret et-daim iyilikler yap
Şairler konuşuyor-cehaleti hemen çarp

Kumar içki sigara- çok kötü birer illet
O şair uyarıyor -duysun sözümü millet

Kurulu tuzaklarla-şehirler ilçe köyler
Şaire sahip çıkın-çocuk hanımlar beyler

Kurumaya mahkûmdur-dinlemeyen şairi
Kül olur hep tozarlar-ortaya çıkar kiri

Kutsal toprak içinde-yatan o şehitlerim
Şair diyor haklıdır- hepsi kahraman erim

Kutsaldır memleketin-santim santim karışı
Şairler yaptırırlar-sevgi ile yarışı


Mal ve mülkü olmasa-yükseklerdedir yeri
Ayağa kaldıralım-hem şairi hem eri

Manalıdır sözleri-şair yazar anlatır
Gönül ile ruhları-iyilikle çınlatır

Maskaralıklar canı-şair der harap eder
Çocuklar ve gençleri -şuursuzca mahveder

Medeni insan okur-haklıdır o şairler
Onlar tatlı konuşur-kalpte yaşayan erler

Medeniyet yolunda-hep şair ilerliyor
Öne tümsekler koyma-sonra içe düşer kor

Memleketin şerefi-şairlerden sorulur
Onların önlerinde-saygı ile durulur

Şairim Dersen Oku
Şiir kitabıma destek olacaklar mailden ulaşabilirler.


Benim Annem Melekti Şiir Kitabıma Destek Olur musunuz?
Benim Annem Melekti Ankara’da Gündüz Kitabevinden çıktı.

Merkez:Talatpaşa Bulvarı Çifteler Sok. No:7/a Hamamönü/ ANKARA
Zafer Çarşısı Yanı Adil Han Kitapçılar Çarşısı No: 41 Kızılay ANKARA
Şube:Demetevler 7.Sok. No: 7/b Yenimahalle /ANKARA

İNTERNETTEN ONLİNEANTOLOJI COM -KİTAP STORE-YENİ SAYFA WEBLEBİ -KİTAP YURDU -PANDORA EDEBİYAT SİTELERİNDE ONLİNE OLARAK SATIŞI YAPILMAKTADIR.
 
Arkadaşlar şiiri insanlara sevdirmek istiyorsanız daha anlaşılır ve kısa olanları seçin bu nşiir çoklarına agır gelir
 
Üst