Avrupa Birligine vizesiz giriş hakkı olan meslekler

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'nın verdiği karara göre hizmet sunumu ya da edinimi için Türklerin AB ülkelerine vizesiz girebileceği ileri sürüldü.

İşte şanslı meslekler:

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Gümrükçü, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın verdiği bir mahkeme kararıyla AB ülkelerinde 1973’ten sonra Türk vatandaşlarına getirilen tüm kısıtlamaların kaldırıldığını ileri sürdü.

Gümrükçü, 25 ülkeyi bağlayan karara göre, AB ülkelerine hizmet sunumu ya da edinimi için giden iş adamı, esnaf, öğrenci, sporcu, gazeteci, avukat, doktor, şoför ve diğer meslek gruplarının vizesiz seyahat edebileceğini açıkladı.

Gümrükçü, düzenlediği basın toplantısında, AB üye ülkelerinin en yüksek ve en son yargılama merci olan Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın (ATAD) 20 Eylül 2007 tarihinde Türkiye ve Avrupa’da yaşayan Türklere yönelik önemli bir mahkeme kararı verdiğini ve kararın 25 üye ülkeyi bağladığını söyledi.

Türkiye’nin, Avrupa Topuluğu ile Türkiye arasında yapılan 1963 tarihli Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması’ndan doğan haklarının 1973 tarihinden sonra kötüleştirildiğini belirten Gümrükçü, “Türkiye AB’de önemli hakları olan bir ülkedir ama 44 yıllık bu haklar unutturulmuştur” dedi.

İKİ TÜRK LONDRA’DA DAVA AÇMIŞTI

Veli Tum ve Mehmer Dari adlı Türk vatandaşlarının, Birleşik Krallığın Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasında yapılan 1963 tarihli Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması’ndan ve Aralık 1972’de taraflarca imzalanan Katma Protokol’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek Londra’da dava açtığını ifade eden Gümrükçü, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın davacıları haklı gördüğünü dile getirdi.

AB ülkelerine hizmet sunumu ya da edinimi için giden iş adamı, esnaf, öğrenci, sporcu, gazeteci, avukat, doktor, şoför ve diğer meslek gruplarının vizesiz seyahat edebileceğini belirten Gümrükçü, “Bu karar hizmet sektöründe Türkiye’yi AB’ye taşıyor” diye konuştu.

Bu kararın Türk vatandaşlarının yüzde 45-48’ini kapsadığını belirten Gümrükçü, ticaret odaları ile esnaf ve sanatkarlar odalarının bürolar oluşturarak, kararın uygulanabilirliği için çaba göstermelerini istedi.

Türk vatandaşlarından 27 yıldır alınan vize ücretlerinin de hukuki olmadığını ileri süren Gümrükçü, “Sadece geçtiğimiz yıl alınan vize ücreti tutarı 12 milyon Avro’nun üstünde olmuştur. Bu paralar geri iade edilmelidir. Bazı kurumların yaptıkları vize tüccarlığı bir suçtur. Bu uygulamadan hemen vazgeçmelidirler” dedi.
habervitrini
 
Üst