Onlarda Mehdi'yi Kendi Çocuklarını Tanır Gibi Tanıyacaklar...

Kimden : Mehdi*nin zuhuru yakındır... (Bay, 34)
Kime : Grup: Alevi Kıyamı Hak-Mehdî Zuhuru Hak...
Tarih : 19.9.2007 11:05 (GMT +2:00)

Konu : Onlarda Mehdi'yi Kendi Çocuklarını Tanır Gibi Tanıyacaklar...
“Kendilerine kitab verdiğimiz kimseler, onu (o peygamberi) kendi oğullarını tanımakta oldukları gibi gibi tanırlar. Buna rağmen şüphesiz onlardan bir fırka, bile bile hakkı gizlerler.” (Bakara/ 146)

“Kendilerine kitab verdiğimiz kimseler, onu (kitablarında alâmetlerini gördükleri o âhirzaman peygamberini) kendi oğullarını tanımakta oldukları gibi tanırlar. Kendilerini hüsrâna uğratan o kimseler yok mu, işte onlar imân etmezler.” (En’am/ 20)

Hz. Ömer (ra) , Yahudi âlimlerden iken İslâm’la şereflenen Abdullah bin Selâm Hazretlerine Bakara Sûresinin 146. âyeti hakkında suâl ettiğinde o, cevaben şöyle dedi:

“Ya Ömer! Ben Hz. Peygamber (asm) ’ı gördüğüm zaman, oğlumu tanıdığımdan ziyade tanımıştım. Zira oğlum hakkında, belki anası hiyanet etmiştir diye şüphelenebilirim. Ama Resulullah (asm) için zerre kadar bile şüphem olamaz. Çünkü O’nun vasıfları Tevrat’ta yazılı olanların aynısı ve tamamıdır.” (İbn-i Kesir, c.1/ 140)

Mehdi yorumluyor...

Yukarda anlatılan ayetler ve hadis,şüphesiz bizimde zuhurumuza işarettir...Yahudiler ve Hıristiyanlar Fetrette ahir-i zaman peygamberini bekliyor,ve işaretler alıyordu...Fakat her iki din mensuplarıda o kişinin hz.İbrahimin soyundan geleceğini biliyordu fakat hesaba katmadıkları onun hor ve hakir gördükleri arapların içerisinden çıkmasıydı...Öyle ki; ayetlede sabit olduğu üzere araplar peygamberler tarafından hiç uyarılmamış bir toplumdu...Nerdeyse tamamı putperest olmuş lat,uzza ve üçüncüsü olan menat'a tapınıyorlardı...Bir rivayete görede bunların en büyüklerinin' Allah' isminde olduğu biliniyordu...Nitekim Nebi'nin babasının adı Abdullah'tır...Ebu Bekir'in babasının adı Abdulkabedir...Bunların bu putperestliği Yahudilerce ve Hıristiyanlarca kınanıyor hor ve hakir görülüyordu...Çünki onlara göre bu din anlayışı cahiliyye adeti idi...Ve bu yüzden bu topluluğun içerisinden bir peygamberin çıkması binde sıfırdır onlar için...Ve dikkat ediniz bugün Alevilerin durumuda sanki diğer tarikat ve mezheplerce aynı şekilde algılanıyor...Buda Allah'ın sünnetini tekrar gerekli kılıyor...Efendim diyorlar ki; Mehdi alevilerin içinden çıkacakmış hıı...Onlar ne namaz kılar ne oruç tutarlar...Mehdi gele gele onların içinden mi? çıkacak...Bazılarıda iç çekip eğer öyle olursa ben o Mehdi'yi kabul etmem diyor...E başka türlü yetmiş iki millet nasıl helak olur zaten...Bu sizin bilmeden helakiyyete gidişinizin işareti zaten...Yani aslında çoktandır sizin helakiyyet süreciniz başladı da sizler bunun farkında değilsiniz...Ben Osmanlı'nın son ikiyüzyılını bir kertenkeleye benzetiyorum...Bu kertenkelenin önce başı ezildi ölmedi...Sonra ayakları kopartıldı yine ölmedi...En son gövdesi ezildi paramparça edildi öldü fakat kuyruğu can çekişiyor şimdi...Bazı osmanlı zihniyyetinde olanlar sanki şunun hayalini kuruyorlar...Bu can çekişen kuyruk büyüyecek gövde oluşacak,ayaklar yerini alacak,sonra kafası gelişecek ve yine harekete geçecek...Buna ben değil kargalar bile güler hemde gak gak diye...Atatürk diyor ki; 'Tarihimize bakınız milletimizin en müreffeh olduğu dönem,hükümdarlarımızın halife olmadıkları dönemdir...' Ve olaya bakınız...Atatürk resmen Yavuz Sultan SELİM'e işaret buyuruyor...Ama siz bunu anlamıyor inatçı şeytanın adımlarını usanmadan takip ediyorsunuz...Pir Sultan osmanlının yıkılışından üçyüzelli yıl önce demedi mi? 'Yürü bre hızır paşa,seninde çarkın kırılır,güvendiğin padişahın,onlarda birgün devrilir...' şimdi biz burda tutupda Pir Sultanı müneccim'mi ilan edicez...Ama bir bildiği var...Çünki Allah diyor ki; 'Batıl yok olmaya mahkumdur...' işte yavuzun seçdiği yolun hak değil batıl oluşu yok oluşuyla resmen anlaşılmıştır...Ve tabi ki,Pir Sultan hızır paşa karşısında,Şah İsmai'l 'SAFEVİ'de Yavuz Sultan SELİM Karşısında filhakika haklı çıkmış oldular...Eskiden şeyhül-islamlar vardı...Bunlar ibni kemaller,ebusuud efendiler ve aziz mahmut hüdailerdi...Ve bu efendiler ve azizler güya benim halkımın (aleviler) aleyhinde fetvalar verip infazda bulunuyorlardı...'Onları bulduğunuz yerde öldürün...Mallarına el koyun...cemaatlerini dağıtın...' vesaire...Şimdi onlar yoklar ama aleviler burda ve Pir Sultanın ve Şah İsmail'in değişleriyle nede güzel Semah dönüyorlar...(Allah'ın İlmi ve Rahmeti Onların üzerine olsun...) Ve şimdi Mehdi'nin zuhruda gelmiş kapıya dayanmış,,,Kim haklı kim haksız görek bakalım...Aşık İbreti diyor ki; 'Mehdi zuhur ettiği an...Ortaya çıkar güruh-u şeytan...' e görek o zaman nasılmış bu güruh-u yezitlerin ve şeytanların ortaya çıkışı vesselam...En başta ki konuya dönersek...Allah'ın sünnetinde hiçbir değişiklik olmamıştır...Evet önce araplarda bilmiyordu müşriklerdi ama nebi'nin zuhuru sonrası otuzüçbin sahabenin canı kutsal oldu...Şimdi Alevilerde diyelim ki; yolu erkanı unuttu ve müşrik oldu...Ama Mehdi'nin zuhurundan sonra elbetteki canları kutsal olacak...Ve Mehdi hakkında Ak Şemseddinin bahsettiği o nurani cemaate dönüşeceklerdir...Daha sonra Mehdi'nin önderliğinde tekbirler ve tevhidlerle İstanbul kansız fethedilecektir...Tıpkı Mekke'nin fethi gibi...Ama o sahnede Ebu Süfyanın,Hinde'nin,Yezit'in ve Muaviye'nin hallerinide hatırlayınız...Demem o ki; Yahudilerin Ve Hıristiyanların o yüce nebiyi çocuklarını tanıması gibi bazı ehl-i sünnet ve ehl-i şia alimleride Mehdi'yi öz oğullarını tanır gibi tanıyacak...Fakat onun hiç ummadıkları hatta hatta hor ve hakir gördükleri Alevilerin içerisinden çıktığına bunlara nasip olduğuna tanık olduktan sonra hepsi helak olacaklar...Allah şimdiden onlara sabır versin...Doğrusu çok zor bir gün olacak onlar için...Muhbir-i Sadığın da haber verdiği üzere 'MEHDİ'NİN ZUHURU KIYAMET GİBİ OLACAK...' GAZANIZ MÜBAREK OLSUN...

İMZA::ONİKİNCİ İMAM MUHAMMED EL MEHDİ SAHİB-İ ZAMAN...

Zikr-i Hakikatimizdir...
Baki Gerçekler Demine Hu Dost Allah Eyvallah...
Gerçeğe Hu Mü'mine Ya Ali Ya Mehdi Sahib-i zaman...
 
harika bilgiler bunlar elinize yüreğinize sağlık. bunları çocuklarımıza mutlaka en küçük yaşlarında öğretmeliyiz. biz belki o günleri göremesek bile torunlarımız ya da onların torunları göreceklerdir.
 
Bu kadar zırvanın aslında DİNİ SOHBETLER dalı altında yazdığınız için, birçokları okumayacak veya okuyanda aman boşver diyerek geçiştirecek, sizlerde bölücü, sapık ve ne idüğü belirsiz zehirlerinizi din veya inancınız adına bir yerlerde çiziktirmeye devam edeceksiniz. Edebp ya hu.

Şu yazının içine kustuğun sözler bile cehaletini ve ilmi gerçeklerden yoksun olduğunu gösteriyor. Çıkıyor işte bu forumdada bunları yazan, Sen Şah İsmail dönemi gibi o zaman Osmanlıya, şimdide Türkiye Cumhuriyetine ihanete hazır potansiyelsin zaten. Allah ıslah etsin.
 
Üst