Mehdi'nin *ALEVİLİK * Makalesi...

Kimden : Mehdi*nin zuhuru yakındır... (Bay, 34)
Kime : Grup: Alevi Uyan...Mehdî Geldi...
Tarih : 25.8.2007 15:35 (GMT +2:00)
Konu : Mehdi'nin *ALEVİLİK * Makalesi...(1.Bölüm) .

Maide Suresi:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...
54. Ey inananlar! İçinizden kim dininden dönerse şunu bilsin: Allah, yakında, kendilerini sevdiği ve kendisini seven, müminlere karşı boynu bükük, kâfirlere karşı başı dik bir topluluk getirecektir. Bunlar Allah yolunda tüm gayretleriyle didinirler, hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu, Allah'ın, dilediğine yönelttiği bir lütuftur. Allah, yaratılışı ve yarattıklarını genişletir, her şeyi bilir...

Araf Suresi:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...
181. Bizim yarattıklarımızdan bir topluluk vardır ki, hak ile kılavuzlar ve yalnız onunla adalet sunarlar.
182. Ayetlerimizi yalanlayanları, hiç bilemeyecekleri bir yerden ağır ağır çöküşe götüreceğiz.
183. Süre tanıyorum onlara. Çünkü benim tuzağım pek yamandır.

Hucurat Suresi:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

10. Şu bir gerçek ki, müminler sadece kardeştirler. O halde kardeşleriniz arasında barışı sağlayın ve Allah'tan sakının ki, size merhamet edilebilsin.

11. Ey inananlar! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin! Olabilir ki, alay ettikleri topluluk kendilerinden hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay ettikleri, kendilerinden hayırlı olabilir. Öz benliklerinizi ayıplamayın/kendi nefislerinizde ayıplar aramayın; birbinize lakaplar yakıştırmayın. İmandan sonra sapıklıkla adlanmak ne kötü şeydir! Kim ki tövbe etmez, işte böyleleri zalimlerdir.

12. Ey iman edenler! Zandan çok sakının! Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Sinsi casuslar gibi ayıp aramayın! Gıybet ederek biriniz ötekini arkasından çekiştirmesin! Sizden biri, ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi? Bakın bundan iğrendiniz. Allah'tan sakının! Hiç kuşkusuz, Allah tövbeleri çok kabul eden, rahmeti sonsuz olandır.

Kasas Suresi:
5. Ve biz istiyoruz ki, yeryüzünde ezilip horlananlara bağışta bulunalım, onları önderler yapalım, onları mirasçılar haline getirelim.

6. Ve yeryüzünde onlara imkân ve kudret verelim. Firavun'a, Hâman'a ve onların ordularına da korkmakta oldukları şeyleri gösterelim.
Sadakallahül-Azim...

Dünyayı Evangelist Amerika ve Siyonist İsrail yönlendirir...Evangelist Amerikayı ve Siyonist İsraili İlliminatusuyla yani on adamıyla Şeytan yönlendirir...Ve İlliminatusuyla Evangelist Amerikayı ve Siyonist İsraili yönlendiren Şeytanıda biz yönlendiririz...Şeytanın stratejisi zayıftır...Allah'ın stratejisi ise,bizler için hayırlı olandır...Gerçeğe Hu Mü'mine Ya Ali Ya Mehdi Sahib-i zaman...

* Alevilikte Tevella ve Teberra vardır...Bu Resulullah'tan kalmadır...Yani bir dua'sında 'Ya Rabbi Ehl-i Beyt'imi seveni sev sevmeyenleri sevme...' bu hakikat Kur'an'ın şura suresi 23 ile desteklenmektedir...Vesselam! ..

Mehdi buna göre tevellasını şöyle açıklıyor:

Beni seven Pir Sultanı sever...Pir Sultanı seven Şah İsmaili sever...Şah İsmaili seven Abdal Musayı sever...Abdal Musayı seven Hacı Bektaş Veliyi sever...Hacı Bektaş Veliyi seven Hoca Ahmet Yeseviyi sever...Hoca Ahmet Yeseviyi seven Oniki imamı sever...Oniki imamı seven Ehl-i Beyti sever...Ehl-i Beyti seven Resulullah'ı sever...Resulullahı sevende Allah'ı sevmiş olur...Nasıl ki Altın silsile diye tabir ediliyor silsile-i seyyidiye vardır...Bu sayılanlar hep seyyiddir...GERÇEĞE HU..! ! ! *

Cin ve insan şeytanlarından Allah'a sığının...Onlar sizi Allah ile aldatırlar...Şayet onlar karşınıza çıkıpta bir tekbir getirirse! siz iki tekbirle etrafınızdan savınız...Eğer o cin ve insan şeytanları ellerini kurt kafası yapıpta 'Ya Allah bismillah Allah-u ekber ' derse sizlerde 'Ya Allah Ya Muhammet Ya Ali Ya Mehdi Sahib-i zaman' diyerek başınızdan def ediniz...

* Ne kürt sorunu nede ermeni soykırımı hiçbirisi! ..

Bu ülke topraklarında bin yıldır çözüme kavuşturulamamış Alevi sorunu ve hiç bitip tükenmez bir şekilde mütemadiyen devam eden Alevi soykırımı vardır...*

*Doğu Perinçeğin Alevilikle ilgili gafı...

İşçi partisi genel başkanı doğu perinçek diyor ki; ''Alevilik bir zamanlar osmanlı imparatorluğunun despot hükümdarlığı döneminde kurulmuş bir partiydi.Osmanlının yıkılmasından sonra işlevini yitirmiş ve bir önemi kalmamıştır.''Yani doğu perinçek burda demek istiyor ki,Allah'ın (haşa) Resulünün ve onun pak ve temiz Ehl-i Beytinin,12 imamlarının,Hoca Ahmet Yesevinin,Hacı Bektaş Velinin,Yunus Emrenin,Pir Sultanın ve daha nice bu kutsal yola hizmet etmiş ve hala etmekte olan gerçek erenlerin ve evliyaların devri bitmiş ve onların her hangi bir fonksiyonları ve işlerliği kalmamıştır demeğe getiriyor.Hiç yorum yapmıyorum ve yorumunu bizzat alevilerin kendilerine bırakıyorum...*

* Bu Sürüye Bir Çoban Gerek! ..
Mehdi Sahib-i Zaman Gerek...

Ortalıkta Dolaşıyor Hep Deliler! ..
Bu Delilere Bir Akıllı Gerek...

Uyanın Ey Gaziler ve Şehitler Cephelere Eyleyin Akın! ..
Mehdi Sahib-i Zamanın Zuhuru Pek Yakın...

Gürleyin Ey Gökler ve Yerler Etrafa Şimşekler Çakın! ..
Mehdi Sahib-i Zamanın Zuhuru Pek Yakın...*

*Refah Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı R. Tayyip Erdoğan tarafından,bir gece sabaha karşı sasat:03:00'te işgal kuvvetleri gibi buldozerler tarafından yıkılmaya çalışıldı. Aleviler dışındaki kamuoyu, basının ve TV kanallarının ilgilendiği olaydan sonra Karaca Ahmet Dergahı ve yıkılmaya çalışılan cemevinden haberdar oldu. Karaca Ahmet Dergahı ve Cemevi, 12 milyonluk bir megakent olan İstanbul'da bulunan yaklaşık 4 milyon Alevi nüfusunun sahip olduğu 2 mekandan sadece biri.Sırası geldiğinde 'inanç özgürlüğü' konusunda mangalda kül bırakmayan Refahlı belediye, bu ufacık mekana bile tahammül edemedi,cemevini Alevilerin başına yıktı. İslamı Anadolulaştırıp, laikliği, demokrasiyi, cumhuriyeti, insan haklarına saygıyı, düşünce ve inanç özgürlüğünü, hoşgörüyü kendine yaşam biçimi edinen Aleviler için, Tayyip Erdoğan'ın buldozeri öğretici oldu.İstanbul'da ve yurdun çeşitli yerlerinde Aleviler, bulundukları beldelerde cemevleri inşa etmeye başladılar. Karaca Ahmet Cemevi temeli daha sağlam atılıp çelik konstrüksiyon üstüne yükselirken, onu Ankara Dikmen'deki Cem ve Kültür Evi ile başka cem ve kültür evi izledi. Karaca Ahmet Dergahı, 'yıkım olayı'ndan sonra Alevilerin desteklediği, bir merkez haline gelirken, çeğdaş örgütsel yapılanma içinde önemli adımları atmaya başladı.

Not: ''Allah'ın mescitlerini, içlerinde O'nun adı anılıyor diye engelleyen ve onların yıkımı için uğraşan kişiden daha zalim kim olabilir! ... Böylelerinin, o mescitlere girmeleri ancak korka korka olacaktır. Böyleleri için dünyada bir rezillik vardır. Âhirette ise bunlara çok büyük bir azap öngörülmüştür.'' *
(Bakara: 114)

* Alevilik Şiirsel Antolojiden İbarettir! ..

Alevi,Bektaşi inancı ve kültürü,geçmişten günümüze kadar daha çok şiirsel antoloji üzerinden ulaşmıştır bizlere...Bunun en büyük belirtisi bin yıldır takipçilerinin genelde aşıklardan ve ozanlardan oluşmasıdır...Hatta yakın tarihe baktığınızda bir Aşık Veysel'i,bir Feyzullah Çınar'ı,Davut Sulari'yi ve Mahzuni Şerif'i görürsünüz...Tıpkı bunlardan önce tarihe damgasını vurmuş olan yedi ulu ozanlar Şah İsmail Hatayi,Fuzuli,Yemini,Virani,Seyyid Nesimi,Pir Sultan ve Kul Himmet gibi vesselam...Aslında antolojiden beslenmeleri çok doğaldır...Hazret-i Ali'nin 'İlim bir nokta idi,cahiller onu çoğalttı...' sözünede bir atıfdır...Yani illede ilimle anlatılmayacağını bunu en güzel şekilde şiirlede anlatmak pek tabi mümkündür...Ama bu şiirler sırrı hakikat damlalarıdır...Hüüü! .. Bazı araştırmacılar bu şiirleri küçümsemiş olmasına rağmen gerçeklikleri en sade bir şekilde günümüze ulaşmıştır...Örneğin bir ilim konusu olan Mehdi ve Mesih konusunu Pir Sultan bir dörtlüğünde sade bir şekilde anlatıvermiştir...İşte o dörtlük; 'Hasan'ül Askeri Mehdi çıkınca,İsa peygamberi vezir dikince,Horasandan doksan bin er kopunca,Oniki imama yardım okurum...' Yine bunun gibi Şah İsmail Hatayi'de şöyle buyurmuştur; 'Hatayim der bu iş birgün biter a? ,Özünü katagör ulu katara,Mehdi şavkı bu cihanı tutar a? ,Şah oğluna sitem olmaz inşaallah...' Umarız ki,ne anlatmak istediğimizi kısa yoldan idrak etmişsinizdir...Allah hepimize anlamak nasip etsin...

Derviş Muhammed Divanından onbeş nefes üzerinden kısa kısa alıntıları sizlerle paylaşıyoruz:

-İşitenler türkü sanıyor bunu
İlmi kudretten okurum anı...
-İzanı olan seni bilir
Yüz sürer yoluna gelir...
-Halimiz sana ayandır
Bizi nuruna boyandır
Koma gaflette uyandır
Ya Muhammed ya Muhammed...
-Mü'min yoluna koydu baş
San şek getiren kalleş...
-Onsekizbin alemin ışığı
Sahib-i zamandan çıkar...
-Din Muhammed dini taptığım tapı
Yıkılır mı Hakkın yaptığı yapı...
-Eğer zebani gelirse yanıma
Arapça kelam getiririm dilime...
-Varımız eldedir sırra karıştık
Yükümüzü Sekiz uçmağa çözdük...
-Müra-i güman ile Hak'mı sevilir
Gümanlı gönülde iman eğlenmez...
-İncil,Tevrat,Zebur,Kur'an'ı yokla
Din Muhammed iman Ali değil mi...
-Evliya yatağı bağdad'ın şehri
Çok olur yollarda arabı küfrü...
-Evliya buyruğu arz oldu bize
Erenler yolu farz oldu bize
Dört kapı Kırk makama erince
Kim bahane bulacak ol kamil öze...
-Derviş Muhammedim Hak sırrın demez
Hak Ademde bilmeyenler bilemez
Yarimde göğsümde beş vakit namaz
Bir tekbirde kılacağım çağ oldu... *

*Pir Sultan Gerçeğine Hu! ..

Ne yolcular izin izler
Ne meşayih sırrın gizler
Ne kadı şerisin gözler
Ne beylerde adalet var

Ne kız ayal hicab saklar
Ne gelinler usul bekler
Ne kocalar özün yoklar
Ne yiğitte marifet var..*

*Muhammed Mehdi'nin hak sancağını
Çekelim bakalım nic'olsa olsun
Teber çekip münkirlerin kanını
Dökelim bakalım nic'olsa olsun
Müminleri bir katara düzelim
Güruh güruh şu alemi gezelim
Münkirlerin sarayını bozalım
Yıkalım bakalım nic'olsa olsun

Pir Sultan Abdal...*

* Osmanlı yanına kalır mı sandun
Nice intikamlar alınsa gerek
Mehdi çıkarsa nic'olur halin
Heybetlü küsleri çalınsa gerek

Gazi Mehdi bir gün Urum'a çıkar
Yezid kal'asını hem burcun yıkar
Oniki İmam'ın sancağın çeker
Kırmızı tac ile salınsa gerek

Sanma ki Osmanlu yanına kalur
Tanrı'nın arslanı Şah oğlu gelür
Darb ile elinden tahtını alur
Harabende erkan sürülse gerek

Yezid göze almış ol güzel Şah'ı
Muhammed Ali'dir anın yardağı
Ali'm dünyaya gelürse bir dahi
İşinden Yezidler yerinse gerek

Bir gün bu dünyanın sahibi gelür
Oniki İmam'ın hakkın alur
Yezidler orada hem telef olur
Mü'minlerin hali sorulsa gerek

Pir Ali der Mehdi gönül yatağı
Kırmızıdır donu yeşil sancağı
Düzelim koşalım bahçeli bağı
Yezidler aradan sürülse gerek *

Ne hikmettir ki,sanki bu işi bir bizler yani Aleviler ve Bektaşiler başarmış ve zafere erişmiştir...Onun içindir ki,dört kapı kırk makam gerçeğini bu ilkeler ışığında kabul etmişiz...Bir de şu varki bizler söz de değil öz de dört kitap haktır demiş ve ona göre hareket etmişiz...Devam ediyorum söylenmedik bir şey kalmasın diye...Benim yanılmıyorsam bir yerde okuduğum Hz.Ali'ye ait sözde şöyle yazıyordu...'Allah sırrı hakikatini dört kitap'a serpiştirmiştir...' bu şu demek bir fotoğraf düşünün dörde bölünmüş her parçası bir yerde...Her parçası başka yerde olduğundan sadece o parça ile birilieri mana çıkarmış...Hiçbiride doğru manayı bulamamış...Ve Allah nasip etmiş sırrı hakikate vakıf olanlar bu dört parçayı Allah'ın inayetiyle bir araya getirip resmi net olarak görmüştür...Adam diyor ki Aleviler yehova şahidi olmuş...Bende sordum ne yapıyorlar...Efendim üç kutsal kitabı okuyorlar Kur'an'ı kabul etmiyorlar...Bende diyorum ki,onlar yehova şahitliğini değil öz inançları olan Aleviliği öğreniyorlar gerçeği anlayıp yüzü yerde özü darda dergaha gelip yüz sürecekler...Çünki bir yehova şahidi bana getirmiş kutsal kitabı önüme koymuş işte gerçek burda diyor...Bende üstüne Kur'an'ı'da ekleyip işte şimdi gerçek burda diyorum...Bu işler çok karışık dostlar şeytan gerçekten işleri çok karıştırmış ama şu kesin ki gerçekler cem olmuş Alevi ve Bektaşi külliyatında beklemektedir...Ta ki,Mehdi zuhur edede siz bu gerçeklere vakıf olasınız...Ne mutlu Rabbinin sözünü işitip itaat edenlere yazacaklarım bu kadar iğce merak ettiğiniz bir konu olursa çekinmeden benimle irtibat kurun ve hep birlikte gerçeği ortaya çıkaralım...Çünkü zaman gizliliklerin ortaya çıktığı ahir zamandır...Benden herkese selam olsun...Allah bizi gerçeğinde buluştursun...O bize değil biz ona muhtacız vesselam...

SÜPÜRGECİ DUA'SI

Bismi-Şah Allah Allah Güruhu naciyim...Kırklar meydanında süpürgeciyim...Süpürgeyi çaldı selman,kör olsun mervan,zuhur edecek Mehdi Sahib-i zaman,Allah Eyvallah nefes pirdedir...Erenler demine hüüüü...*

* Sen diyorsun ki,ben şüphe ediyorum:

'Ben sana şüphe et dedim mi,sen sana şüphede bulun dedin mi! ...Öyle ise,kim sana şüphe et dedi...'

Cevap:Şeytan'dır...*

*Kamuran kardeşimize ve alevilik konusunda bilgiye aç olan diğer kardeşlerimize bir armağandır...

Resul-u Rahman bir hadis-i şeriflerinde 'Yahudiler yetmişbir millete ayrılacak,yetmişi helak olacak biri kurtulacak...Hıristiyanlar yetmişiki millete ayrılacak yetmişbiri helak olacak biri kurtulacak...Müslümanlar yetmişüç millete ayrılacak yetmişikisi helak olacak biri kurtulacak...' şimdi bu hadisi kim nasıl yorumlayacak...İşte Aleviliğin sırrı hakikati şu hasdisle örtüşmektedir...Nedenine gelince Hacı Bektaş Veli suluca karahöyüke geldiğinde ortalıkta yahudilerin esenileri,hıristiyanların azizleri,müslümanlarında erenleri dolaşıyordu...İşte bunlar hadiste bahsedilenlerin ruhani liderleriydi...Nitekim bunlardan Kur'an haber vermiştir Musa hocam bilirler! ..Ve dikkat edilirse masonlukta aslında hakikatte bu hadis çerçevesinde ilk olarak bektaşilikte cem olmasından yola çıkarak gelişmiş ve kendini göstermiştir...Masonluk 'gizli kardeşlik örgüt'ü' bunun içindir...Yani hadis hak bu üç kavmin gerçek ruhani liderleri var ve ruhani halkıda mevcuttur...Ve işte bu ruhani ve rahmani yahudi,hıristiyan,müslüman halk bir şekilde bir araya gelmekte ve birbirlerinden haberdar olmaktadırlar...Hacı Bektaş Veli bu adreslerden biridir örneğin...Mesela bektaşi menkıbelerinden bazılarında kilise de papazlık yapıpda aynı zamanda o kiliselerin mahzenlerinde islamı yaşayanlardan bahsedilir...İşte bunları Kur'an haber vermektedir...Musa hocama sorabilirsiniz...Kısaca Alevilikte gerçekleşen hadise aslında masonluğun yani gizli kardeşlik örgütünün ta kendisidir...Ama bahsetmiş olduğumuz hadis çerçevesinde bu gerçekleşmiştir...İşte bu gizli kardeşlik neticesinde cem ibadeti ve çeşitli ritüeller vardır...Yani sonuç olarak şunu demek isterim ki,evet Aleviler camiye gitmezler,ama havraya ve kiliseyede gitmezler...Sanki havra,kilise ve cami ayin-i cem de cem olmuştur ve ortaya cem evi çıkmıştır...Çünki haber verilen izlenimler odur ki,bizim ayin-i cemlerimizi izleyen gerek yahudi gerekse hıristiyan vatandaşlarımız mutlaka kendilerinden bir şey bulup etkilenmişlerdir...Yani dostlar bence siz alevilikle hiç uğraşmayın sır içinde sırdır ve ancak bir kişi bu sırrı sizlere açıklayacaktır oda Mehdi'den başkası değildir...Zaten bizim son halkamız olması ve ahir zamanın sonunda zuhuru bunu içermektedir...Ne derler bizim erenler 'dört kapı kırk makamı bilen gelsin işte meydan' İşte bu da Mehdi'ye işarettir...Yazacaklarım bu kadar umarım tatmin olmuşsunuzdur...Eğer kafanıza takılanlar olursa ben burdayım yazılarınızdan takiben cevap vermeye çalışacağım inşaallah...Gerçeğe Hu Mü'mine Ya Ali Ya Mehdi Sahib-i zaman...*

*Atatürk diyor ki:

'Ben gerçeğin aşığıyım! ..O gerçek benim aleyhimde olsa bile...'

Ben sizlere şunu sormak isterim! ..Said Nursi ve Fethullah gülen acaba Hiroşima ile Nagazaki hakkında insanlık adına ne söylemişlerdir...*

*Onsekizbin Alemin Sultanı Rahman Ve Rahim Olan Allah diyor ki:

'Biliyormusunuz biz kimlerin üzerlerine şeytanları göndeririz! ..Biz gerçeği ters yüz edenlerin üzerine şeytanları göndeririz..'

Galile galileo bir gök bilimciydi ve gerçeği arıyordu...Allah ona gerçeği ilham etti ve oda anlayıp dünyanın yuvarlak olduğunu ve güneşin etrafında döndüğünü veriler doğrultusunda açıkladı ama kilise ve dinsel yorumcular bunu kabul etmediler ve bilmeyerek gerçeği ters yüz etmiş oldular...Ve sonuç itibariyle Allah şeytanları bunların üzerlerine gönderiverdi...

Ve yine Sultan bir ayetinde 'Allahın isminin anıldığı yerleri yıkmak isteyenden daha zalim kim olabilir...Onların o gibi yerlere girmeleri korka korka olacaktır...Onlar için yeryüzünde alçaklık ve ahirette ise büyük azap vardır'

Yıllar önceydi bir belediye başkanı karacaahmet dergahı ve cem evini yıkmaya yeltendi oraya 03 de dozerler gönderdi ama yıkmaya yeltendi...Yine yıllar önce II.Mahmut yeniçeri ocaklarını bahane ederek büyük bektaşi dergahlarını yıktırdı ve oralarda Allahın isminin anıldığı yerlerdi...Ve Allah'da onların saltanatını yerle bir etti...Hayat devam ediyor hakikatte devam ediyor...Allah'ın sünnetinde bir değişiklikte yok...Ve şimdi şeytanlarıyla başbaşa olanlar çok yakındaki yıkımını beklesinler zira Mehdi'nin zuhuru yaklaştı...Onun zuhuruyla güruh-u şeytanda ortaya çıkcaktır şüphesiz...İşte bizler bu gerçekleri bildiğimizden gerçeği ters yüz etmediğimizden gerçeğe hu deriz...*

* Zekeriya Beyaz'a Mehdi hakkında kritik sorumuz...

Sevgili hocam bendeniz tasavvufçuyum...Alevi ve Bektaşi kökenli olmam hasebiyle isna-aşeriyye,zeydiyye,imamiyye ve caferiyye mezheblerine bağlıyım...Malum bizim bir Mehdi inancımız var...Ve onun zuhurununda yaklaştığını oldukça güçlü şekilde inancımız gereği hissediyoruz...Ve bir de bakıyorum ki,sizin gibi değerli bir hocamız Mehdi inancını yok sayıyor...Sizce bu bir çelişki değil mi? biz aleviler ve bektaşiler Mehdi inancına o kadar bağlıydık ki,ilk etapta Atatürk'ü bile o zannedip bektaşi dergahımızda üzengisine niyaz vermişiz...Ve sonra anladık ki,o bizim beklediğimiz Mehdi değilmiş...Ve şimdi ben alevi ve bektaşi bir arkadaşınız olarak sizin bu tutumunuzdan rahatsızlık duyuyorum...Ben şöyle bir araştırma yaptım bizim ulu ozan diye tabir ettiğimiz Fuzuli,Virani,Yemini,Hatayi,Seyyid Nesimi,Pir Sultan Ve Kul Himmet hep Mehdi inancına bağlı kalıp onun yolunu gözlemiştir...Ve bizler Atatürk'ü o zannedip bir yanılgıya düşerek Mehdi inancımızı kaybetmiş ve bir sürünün dağılması gibi kırk parçaya dağılmışız...Ve ben şimdi tekrar Mehdi inancına kavuşmuş onun sırrı hakikatine vakıf olmuş bir alevi vatandaş olarak sizden ve sizin vesveseci görüşlerinizden rahatsızlık duyuyorum...E peki şimdi ne olacak...Bu durumda bana ne cevap vereceksiziniz...Şayet ben sizin Mehdi hakkında ki,görüşlerinizi kabul edecek olsam o zaman geçmişte yaşamış olan bizim ulu ozanları haşa aptal yerine koymuş olacağım...Yani onlar bilmiyordu siz biliyorsunuz...Onlar hurafelere inanıyordu siz hakka inanıyorsunuz gibi temelde çelişkiler ve çetin tezatlar oluşacak...Bizler bu durumda sizinle nasıl anlaşacağız...Bakın size bu konuda bir kaç dörtlük sunayım...*

* Atatürk Mehdi değildi...

Atatürk İslam aleminin değil! Türklüğün ve türk aleminin ve tarihinin kurtarıcısıdır...Gelecek olan Mehdi ise türkiyeninde içinde bulunduğu tüm İslam alemini kurtaracak ve zafere eriştirecektir...Bu tespiti neden yaptık derseniz bazı insanların Atatürk'ü haddinden fazla yüceltip neredeyse kurtarıcımız olan Mehdi hazretelerini bizlere unuturma çabalarını artırmalarıdır...Atatürk kendisininde anlıyamadığı ilahi bir kurtarıcılık rolüne soyunmuş kısmen bunu başarmıştır...Fakat bildiği veya bilmediği bir köklü inanç vardı ki,oda ahir zamanda Mehdi adını taşıyan bir kurtarıcının zuhuruna olan inançtı...Ve belkide kendisi için tarihi bir fırsat olan bu inanış oldukça işe yaramış ve zafere eriştirmiştir...Ve belkide tüm bunları Anadolu halkının özelliklede Alevi ve Bektaşilerin de zemin hazırlamasıyla olmuştur...Nitekim İstanbul hükümeti Atatürk ve silah arkadaşları için idam fermanı çıkarırken başta Aleviler ve Bektaşiler olmak üzere Atatürk'ü Mehdi ilan etmişlerdir...Malesef bu büyük bir tarihi yanılgı olacak kendilerine zarar verecekti...Nitekim Aleviler ve Bektaşiler Atatürk'ü Mehdi ilan etmekle inançlarını ve kültürlerinide kaybetmeye maruz kalacaktı...Ve bendeniz şunu çok iyi biliyorum ki,Atatürk kesinlikle o bahsedilen kurtarıcı Mehdi değildi...Zira bu büyük zat bir memleketin kurtuluşu için değil cihan şümul tüm dünyanın kurtuluşu için geleceği haber verilmekredir...Ve bu konuyla alakalı Atatürkün sırlı bir sözü vardır; 'Bir Türk (Mehdi) dünyaya bedeldir...' En doğrusunu Allah bilir...Ulu ozanlardan birisi sayılan Şah Hatayi bakın bunu bir dörtlükle nasıl özetliyor...'Hatayim der bu iş birgün biter a! Özünü katagör ulu katara! Mehdi şavkı bu cihanı tutar a! Şah oğluna sitem olmaz inşaallah...' Yine ulu ozanlardan birisi olan Pir Sultan Abdal'da şöyle özetliyor dörtlüğünde 'Yeryüzünü kızıl taçlar bürüye! Münafık olanın bağrı eriye! Sahib-i zamanın emri yürüye! Mehdi kim olduğu bilinmelidir...' Gerçeğe hu denir buna ne demeli başka...İşte her iki ulu ozanın vurgulamaya çalıştığı ve Atatürkümüzünde dikkat çektiği zat olan Mehdi cihan şümul olan ve dünyayı ve özellikle İslam alemini kurtaracak olan Mehdi imam-ı sahib-i zamandır...*

*Dikkat Dikkat...

Tekrar hatırlatıyoruz...
Aleviler kıyam etmedikçe Mehdi zuhur etmez...
Yapılan son seçim bir kez daha gerçeği ortaya koymuştur ki,artık bu cumhuriyetin ve kazanımlarının hiçbir anlamı ve ehemmiyeti kalmamıştır...
Ve bu durum ve sonuç bizleri ve yeni stratejimizi haklı çıkarmıştır...
Artık bu cumhuriyet eski cumhuriyet değil! ! ! Akp cumhuriyeti ve Erdoğan demokrasisine dönüşmüştür...
Alevilerin son kez güven duyup oy verdikleri CHP müstehak olduğu şekilde hezimete uğramıştır...
Tarih tekerrürden ibaret olduğu gerçeği bir kez daha kendini göstermiş bu durum sa sonuç itibariyle Alevileri eski davalarına dönmeyi mecbur bırakmıştır...
Ey Alevi özüne dön! .. Hak,Muhammed,Ali ve Mehdi gerçeğine geri dön...

Stratejik sloganımız:
İMAMIN HAKKINDAN İMAM GELİR...MEHDİ SAHİB-İ ZAMAN GELİR...
Yürüyüş eylem sloganımız:
YA ALLAH YA MUHAMMED YA ALİ YA MEHDİ SAHİB-İ ZAMAN...'
Örgütümüzün adı:

HÜR İSLAM HALK HAREKETİ
*Dikkat Dikkat! ! !

Allah'ın biriciği ve sevgili halifesi hz.Mehdi -aleyhisselam- tarihi
stratejisini ülke ve dünya kamuoyuna bildiriyor...Kısa ve öz açıklamayla tek
satırda bunu dile getiren halife kısa ve uzun vadede bunun
gerçekleşeceğinide ayrıca zikrediyor...Gerek türk milletinin ve gerekse
İslam aleminin beklediği bu stratejik açıklama umarız ki,hem ülkemizde hemde
dünyamızda yankı bulur...Ve Allah'ın takdir ettiği yönde ivme
kazanır...Şüphesiz Allah belirleyici ve düzenleyici olandır...En üstün
strateji sahibi olan Alemlerin Rabbi bu üstünlüğünü şu ayetle dile
getirmiştir...'Kafirler ve münafıklar tuzak kuruyorlar,bende tuzak
kurmaktayım...Şeytanın hilesi zayıftır,Allah'ın hilesi ise hayırlı
olandır.'malumunuz asr-ı saadet döneminde hayırlar hakimdi ve buna binaen
Resul şöyle buyurdu...'Fitne uykudadır,uyandırana lanet olsun've nitekim
bazı kendini bilmez ezelde İslam düşmanları bu şer fitneyi koparıp Allah'ın
lanetini kıyamete dek üzerlerine almış oldular...Ve işte şimdi asr-ı fetret
dönemindeyiz...Ve şimdi hayır değil şer hakim durumda...Ve birileri durumu
iyi gösterip hayır fitnenin kopmasından korkuyor...Ve o kaçmakta oldukları
hayır fitne kopmak için kendini zor tutuyor...Ve şüphesiz bu hayır fitne
başlangıçta şer olarak görünecek olsada Mü'minler için hayırla
sonuçlanacaktır...Hiç kimse paniğe kapılmasın...Artık ilahi anarşi sürecine
girilmiştir...Allah dünya gündemini üzerine almıştır...Ve 1400 yıldır
beklenen olmuş Mehdi kıyam etmiştir...Oda Zuhuru için gün saymaktadır...Ve
şunu demek istiyoruz ki,o korkulan hayır fitne Mehdi'den başkası
değildir...Nitekim 6.İmam Cafer es-Sadık bunu şöyle haber
vermiştir...'Mehdi'nin zuhuru kıyamet gibi olacaktır'üç şey vardır
kaçınılmaz olan bizce gerçek,ölüm,ve zamandır...Hiç kimse bu üçünden
kaçamamıştır...Ve şimdide kaçamıyacaksınız...Onun için fazla
meraklandırmadan İmam-ı Seyyid-i Ekberin çok kısa ve öz stratejisini
açıklıyoruz...Şimdiden gazanız mübarek olsun.

'DAVAMIZ BÜYÜK,DÜŞMANIMIZ BÜYÜK,SAVAŞIMIZ BÜYÜK,ZAFERİMİZDE BÜYÜK
OLACAKTIR...YEDİ İKLİM DÖRT KÖŞEDE TEKBİR VE TEVHİD BAYRAKLARI DİKİLİP
YERYÜZÜ RAHMANİSTAN ANADOLU ALEVİSTAN OLUNCAYA DEK KUTSAL SAVAŞIMIZ SONUNA
DEK SÜRECEK...ZAFER MUTLAKA ALLAH'IN VE RESULLERİNİN OLACAKTIR...YAŞASIN
ZALİMLER ÜZERİNE HAK OLAN ÖLÜM KIYAMET VE CEHENNEM AZABI...' *

ALLAH-U EKBER ALLAH-U EKBER
LA İLAHE İLLALLAH
MUHAMMEDÜN RESULULLAH
ALİYYEN VELİYYULLAH
MEHDİYYEN İMAMULLAH
MESİHHEN RUHULLAH
ALLAH-U EKBER ALLAH-U EKBER
LA İLAHE İLLALLAH
ZİKR-İ HAKİKATİMİZDİR...

BAKİ GERÇEKLER DEMİNE HU DOST ALLAH EYVALLAH...
GERÇEĞE HU MÜ*MİNE YA ALİ YA MEHDİ SAHİB-İ ZAMAN...
 
Üst