Cahil dostum olacağına akıllı düşmanım olsun

"İnsan ilişkilerinde ve toplumsal barışta verilen en büyük savaş, iletişimlerin en zoru olan cehalet savaşıdır."

Hem paralı hem de tehlikeli cahiller​

Para cehaleti kapatmaz. Tam tersi cehaleti açığa çıkarır.

Cehaletin en tehlikelisi ve en komiği hatta en dayanılmaz olanı paralı cahillerdir… Çünkü paranın açamadığı kapı yoktur. Cahil insan parayı bazen şiddet olarak kullanır. Bazen de, gösterişte kullanır. Gösteriş de kullanılan paralar tahammül edilemez görgüsüzlüğe dönüşür…

Şiddet de kullanılan paralar ise, en çok da patron işçi ilişkilerinde açığa çıkar. Bazen de uluslar arası terörle kendini gösterir. Hatta zengin ve güçlü ülkeler, yoksul ve geri kalmış ülkeleri kendi çıkarları uğruna sömürürler. Bazen de kendi çıkarları için ülkeler arası savaş kışkırtıcılığı yaparlar.

Tahammül edilemez cahiller

-Hem cahil hem ukala olanlar
-Hem cahil hem de sabit fikirli olanlar
-Hem cahil hem de yaşlı olanlar
-Hem cahil hem de çok konuşanlar
-Hem cahil hem de bilgiyi ret edenler

Eğitimli cahiller

B elki de en tehlikeli cahiller bu kesimden çıkanlardır. Çünkü bilerek cahilce davranmak, insanın sadece sabit fikirli ve dar kafalı olduğunu gösterir. Kendisini eğitime rağmen geliştiremediğini gösterir. Yeniliklere kapalı olduğunu gösterir.

elki de en tehlikeli cahiller bu kesimden çıkanlardır. Çünkü bilerek cahilce davranmak, insanın sadece sabit fikirli ve dar kafalı olduğunu gösterir. Kendisini eğitime rağmen geliştiremediğini gösterir. Yeniliklere kapalı olduğunu gösterir.
Bu kesim yani eğitimli cahiller, arkasından büyük kitleleri de sürükleyebilir. Önemli görevlere gelerek topluma zarar verebilir. Bunun örneğini tarih boyunca bazı toplumlar, savaşlarla veya devlet yönetimlerindeki cahil ve dar kafalı liderleriyle yaşamışlardır.

Gelişmeye müsait cahiller

Bazı cahiller kendi cahilliklerinin farkında olup, hiçbir komplekse kapılmadan bilgiye ve gelişmeye açık olurlar. Bu tarz insanlarla konuşmak ve onlara bilgi vermek diğerlerine göre çok daha kolay olabiliyor. Bu insanlar bilgiye bir şekilde ulaşamamış ve zorlamalardan ve baskılardan dolayı kendilerini geliştirememiş olabiliyorlar. Bu insanların eninde sonunda kendilerini bir şekilde yetiştirip geliştirdikleri görülmüşdür.

Kara cahiller ve kompleksli cahiller

Bunları hiç konuşmaya değer bulmuyorum. Toplumun yüz karaları diyebilirim. Bilmedikleri konuda ısrar ederler. Az bilgilerle yetinirler. Son derece kompleksli olurlar. Kendilerine akıl verene veya bilgili olana tahammül edemezler.

Yeniliklere kapalı olurlar. Sabit fikirli olular. Kendilerini kanıtlamak için sürekli söze karışırlar. Bilgiye kapalı olurlar. Hatta bazıları toplumda çok konuşarak az bilgilerle insanları etkilemeye çalışırlar.

Sonuç
Cahil dostum olacağına akıllı düşmanım olsun mantığını hayatım boyunca kendime ilke edindim. Benim en çok korktuğum insanlar cahil, kompleksli ve duygusal insanlardır. Çünkü bu insanlar akıl ve mantığı bir kenara koyarak, değişen ruh dünyasında yaşadığı duygularıyla ve egolarıyla olayları değerlendirirler. Dolayısıyla ne zaman ne yapacaklarını kendileri dahi bilemezler. Bundan dolayı toplum içinde fazla güven vermezler.
ALINTI:
 

SAHARAY

Cahil dostum olacağına akıllı düşmanım olsun mantığını hayatım boyunca kendime ilke edindim.
Benimde mantığım budur...Cahil dostum olacağını akıllı düşmanım olsun. İlave olarak düşmanım
namert değil mert olsun...Düşman kelimesini sevmem ama deyim böyle...
 
"İnsan ilişkilerinde ve toplumsal barışta verilen en büyük savaş, iletişimlerin en zoru olan cehalet savaşıdır."

Hem paralı hem de tehlikeli cahiller
Para cehaleti kapatmaz. Tam tersi cehaleti açığa çıkarır.

Cehaletin en tehlikelisi ve en komiği hatta en dayanılmaz olanı paralı cahillerdir… Çünkü paranın açamadığı kapı yoktur. Cahil insan parayı bazen şiddet olarak kullanır. Bazen de, gösterişte kullanır. Gösteriş de kullanılan paralar tahammül edilemez görgüsüzlüğe dönüşür…

Şiddet de kullanılan paralar ise, en çok da patron işçi ilişkilerinde açığa çıkar. Bazen de uluslar arası terörle kendini gösterir. Hatta zengin ve güçlü ülkeler, yoksul ve geri kalmış ülkeleri kendi çıkarları uğruna sömürürler. Bazen de kendi çıkarları için ülkeler arası savaş kışkırtıcılığı yaparlar.

Tahammül edilemez cahiller
-Hem cahil hem ukala olanlar
-Hem cahil hem de sabit fikirli olanlar
-Hem cahil hem de yaşlı olanlar
-Hem cahil hem de çok konuşanlar
-Hem cahil hem de bilgiyi ret edenler

Eğitimli cahiller
B elki de en tehlikeli cahiller bu kesimden çıkanlardır. Çünkü bilerek cahilce davranmak, insanın sadece sabit fikirli ve dar kafalı olduğunu gösterir. Kendisini eğitime rağmen geliştiremediğini gösterir. Yeniliklere kapalı olduğunu gösterir.

elki de en tehlikeli cahiller bu kesimden çıkanlardır. Çünkü bilerek cahilce davranmak, insanın sadece sabit fikirli ve dar kafalı olduğunu gösterir. Kendisini eğitime rağmen geliştiremediğini gösterir. Yeniliklere kapalı olduğunu gösterir.
Bu kesim yani eğitimli cahiller, arkasından büyük kitleleri de sürükleyebilir. Önemli görevlere gelerek topluma zarar verebilir. Bunun örneğini tarih boyunca bazı toplumlar, savaşlarla veya devlet yönetimlerindeki cahil ve dar kafalı liderleriyle yaşamışlardır.

Gelişmeye müsait cahiller
Bazı cahiller kendi cahilliklerinin farkında olup, hiçbir komplekse kapılmadan bilgiye ve gelişmeye açık olurlar. Bu tarz insanlarla konuşmak ve onlara bilgi vermek diğerlerine göre çok daha kolay olabiliyor. Bu insanlar bilgiye bir şekilde ulaşamamış ve zorlamalardan ve baskılardan dolayı kendilerini geliştirememiş olabiliyorlar. Bu insanların eninde sonunda kendilerini bir şekilde yetiştirip geliştirdikleri görülmüşdür.

Kara cahiller ve kompleksli cahiller
Bunları hiç konuşmaya değer bulmuyorum. Toplumun yüz karaları diyebilirim. Bilmedikleri konuda ısrar ederler. Az bilgilerle yetinirler. Son derece kompleksli olurlar. Kendilerine akıl verene veya bilgili olana tahammül edemezler.

Yeniliklere kapalı olurlar. Sabit fikirli olular. Kendilerini kanıtlamak için sürekli söze karışırlar. Bilgiye kapalı olurlar. Hatta bazıları toplumda çok konuşarak az bilgilerle insanları etkilemeye çalışırlar.

Sonuç
Cahil dostum olacağına akıllı düşmanım olsun mantığını hayatım boyunca kendime ilke edindim. Benim en çok korktuğum insanlar cahil, kompleksli ve duygusal insanlardır. Çünkü bu insanlar akıl ve mantığı bir kenara koyarak, değişen ruh dünyasında yaşadığı duygularıyla ve egolarıyla olayları değerlendirirler. Dolayısıyla ne zaman ne yapacaklarını kendileri dahi bilemezler. Bundan dolayı toplum içinde fazla güven vermezler.
ALINTI:

Bilgi sahibi olmadan kanaat sahibi olan,
İlgisi bilgisinin önüne geçen toplumlarda cehalet zorunlu sonuçtur kardeşim.
 

Ayşe atacık

Cahil dostum olacağına akıllı düşmanım olsun bi kompozisyon örneği yazabilirmisiniz
 
Üst