Peygamberler Günah İşler mi?

Peygamberler günah işlemez:​

Günahlar, büyük ve küçük olmak üzere iki kısımdır. Büyük günahların başlıcaları şunlardır: Adam öldürme, zina, içki içme, ana babaya karşı gelme, kumar, yalancı şahitlik, dine zarar verecek bid'atlara taraftar olmak.1

Bütün peygamberler gerek peygamberliklerinden önce, gerekse peygamberliklerinden sonra hiçbir şekilde büyük günah işlememişlerdir.
Ancak, bazı peygamberler hata yoluyla, unutmak veya daha iyiyi terk etmek suretiyle bizim bildiğimiz şeklin dışında "zelle" denen bazı hatalar işlemişlerdir.2

Hz. Adem'in Cennette iken yasak ağacın meyvelerinden ye-nesi zelleye misal olarak verilebilir. Hz. Âdem, yasak meyvelerden yemekle bizim bildiğimiz mânâda bir günah işlememiş, daha iyi olanı terk etmiştir. Çünkü, ağaçtan yemeleri kendilerine haram kılınmamıştı ki, bir günah şeklinde düşünülsün. Neticede de, bu hatalarından dolayı Cennet nimetlerinden mahrum kaldılar. Cennette günah ve sevap mefhumunun olmaması bu günahın, bilinenden başka bir şeklinin olduğu da anlaşılır.

Cennet nimetlerinden birisi de, orada "tuvalete gitme" gibi bir ihtiyacın mevcut olmadığıdır.3

Cennette yenip içilen şeylerin artıkları olmadığından Hz. Âdem ve Havva, Cennette büyük ve küçük abdest yapmıyorlardı. Avret mahalleri elbise veya bir nurla kendilerinden gizlenmişti.4

Yasak ağacın meyvelerinden yemeleri avret yerlerinin açılmasına, küçük ve büyük abdest gibi eza verecek şeylere sebep olacağı için Cenab-ı Hak o ağaçtan yemelerini men etmişti.5

Nitekim, yasak ağacın meyvelerini yedikleri anda, daha önce hiç görmedikleri avret yerleri açılıverdi. O yerlerin açılması uygun olmadığı için yaprakla örtünmeye başladılar.6

Hz. Âdem'in yasak ağacın meyvesinden yiyerek Cennetten çıkarılmasında kaderin hissesini unutmamak gerekir. Çünkü, Cenab-ı Haklan insanı yaratmasındaki hikmet ve maksadın gerçekleşmesi, ancak Hz. Âdem ve Havva'nın Cennetten yeryüzüne inmesiyle mümkün olmuştur. Ebu'1-Hasen-i Şâzelî, Hz. Âdem'in zellesi hakkında şöyle der:

"Ne hikmetli bir günah ki, kıyamete kadar gelecek insanlara tevbenin meşru kılınmasına sebep olmuştur."7

Hz. Yunus'un (a.s.) zellesine gelince:
Hz. Yunus (a.s.) peygamberlikle vazifelendirildikten sonra, kavmini îmâna davet etmeye başladı. 33 yıl gibi uzun bir müddet tebliğde bulunduğu halde, yine de halk üzerinde bir tesir vücuda gelmemişti. Bu durum Yunus Aleyhisselâmın canını sıktı. Bu sıkıntıdan kurtulma ümidiyle, Cenab-ı Hakkın izni olmadan kavmini bırakıp ayrıldı. Bir peygamber, Rabbinden izin almadan bulunduğu yerden ayrılamazdı. Hz. Yunus (a.s.) bu hareketiyle efendisinden kaçmış bir köle durumuna düşmüştü.8

Ancak Hz. Yunus'un (a.s.) bu hareketi vazifeden kaçış veya vazifeyi verene karşı bir isyan mânâsında anlaşılmamalıdır. Yunus (a.s.) sadece İlâhî davete uymayan halktan uzaklaşmıştır. Bu hareket peygamberlerin dışındaki insanlar için hata sayılmaz. Peygamber için de azabı gerektirecek bir günah değildir.
Bununla beraber, Cenab-ı Hak, zor şartlar altında kalsa da Hz. Yunus (a.s.) gibi davranmamasını Peygamberimize (a.s.m.) tavsiye etmiş ve şöyle buyurmuştur: "Ey Muhammedi Sen Rabbinin hükmüne kadar sabret. Balık sahibi Yunus gibi olma."9

Evet, peygamberlerin "zelle"lerine bir günah gözüyle bakmamak gerekir. Çünkü, günah azabı gerektiren bir şeydir. Peygamberler ise zellelerinden dolayı herhangi bir cezaya uğramayacaklardır.

1. Barla Lahikası, s. 179.
2. Muvazzah ilm-i Kelâm, s.184; Fıkh-ı Ekber Şerhi, s.154; Risale-i Hamidiye, s. 491.
3. Müslim, Cennet: 15.
4. Tefsîr-i Kebir , 14:49; Hak Dini Kur'ân Dili, 3:2140.
5. Hülasatül-Beyan ,2:4748.
6. A'raf Sûresi, 22.
7.Risa1e-iHamidiye ,s. 611.
8. Hülâsatü'l-Beyan , 2: 4748.
9. Kalem Sûresi, 48.
 

h sadık

Uzaklaştırıldı
arkadaşlar cezası olan peygamberlerde vardır

hz muhammed peygamberimiz cezası vardır
cezası savaşta düşman ona hamle yapınca ondan önce davrandı düşman olan adamı öldürdü
hz Allah dediki sen beni ansaydın bir saniyeyi bin yıl yapacağımı biliyorsun seni korurdum
sen adam öldürmek zorunda kalmazdın
hz muhammed peygamberimiz savaşta adam öldürmüştür
bundan dolayı cezası vardır
kıyamet günü mezarına sur düdüğü ulaşmıyacak
kıyamet kopacak
herkes livayil hamdin altına toplanacak sonra hızır eleyi selam nurdan aşağı mezarına inecek sesliyecek
kıyamet yerine başı acık ayakları yanlıyak koşacak

davut eleyi selam cezaldır

bir gün gezerken güzel bir kadın gördü sordu bu kadın kimin
dedilerki senin kumandanın olan
üryan babanın
bilerek güclü bir kaleyi alması için üryan babayı gönderdi
üryan baba o kalde şehit oldu karısı dul kaldı

davut eleyi selam kadını almak istedi
kadın git üryandan izin aldedi üryan babanın mezarına geldi sordu senin eşini almak istiyorum alayımmi mezardan ses geldi git al
döndü gelirken hz allah dediki git gerceğini söyle
deki seni bilerek ölmen için bu kaleye gönderdim diye söyle
bu sefer tekarar geri geldi üryan babaya itiraf etti üryan baba dediki git al ama
seninle kıyamette hesaplaşacağız

davut eleyi selam bu yolcuuğa cıkarken yanına aldığı azığını rüzgar aldı dağlara serpti
davut oğlu süleyman işte üryan babanın karısından doğdu

davut eleyi selama hz allah dediki senin hümmetini öteki peygamberlere dağıtacağım senin ümmetin yok olsun cezası davut eleyi selamın hümmeti yoktur

yusuf eleyi selam cezalıdır
neden kendisi mısıra padışah olunca kardeşleri kıtlıkta ona buğday istemeye gittiler kardeşlerini tanıdı
babalarını sinada bir yere getirmelerini söyledi
yusuf eleyi selamın babası buluşma yerine yayan geldi
yusuf eleyi selam devede gölgelikle buluşma yerine gitti
hz allah dediki sen padışahtın bir deve verseydin kardeşlerine baban deveyle oraya gelirdi
ihtiyar yaşlı haldeyken yaya gelmezdi

senin züriyetin olmasın
züleyhayla evliliğinden cocuğu olmadı
 
Cevap: PEYGAMBERLER GÜNAH İŞLER Mİ ?

Bu iddialarını ne ile ispat edeceksin ?

Not : hancı ile değil, delil ile
 

h sadık

Uzaklaştırıldı
hakan senin elindeki kaynak diye sunduğun hiçbiri hancı pervaneye verilen ilimler kadar kesin doğru değildir

hz muhammedin savaşta adam öldürüğünü hırıstıyanlar bile biliyor

hancı pervane ismini kabul etmezsen senide hz muhammed bile kabul etmiyor

istediğiniz kadar kendi kendinize doğru işyaptığınızı idda edin

sen eğer benim bu yazdıklarımın yanlış olduğunu idda ediyorsan

tanımadığın
hancı pervane beyitlerinin bir kacını cıktısını yap onların üzerine elini koy bunlar yanlıştır safsatatır diye yemin et

o zaman sana erenler doğrumu yanlışmı diye gösterirler

kuranı kerim canlıdır
hak aşıklarının vucududa sırdaki kuranı kerime bağlıdır

sizlerin elindeki doğru bildiğiniz yüzde doksanının hiç bir hükmü yoktur

sen aklı başında bir genc olarak meyilin dine var. artık aklını zorla bizlerin hz muhammed hz ali ehli beyit babamızın oğlu değil niye yalvaralım

ama bizlere inanmamız için ispatlıyan var
hz muhammede sözü ulaşan ona cansız nesnenin şahit olup doğrulaması bizi ikna ediyor
eline kitap alıp ahkam kesene biz inanmayız

hz allah kendi cemali nurundan erenleri peygamberleri aşıkları halk etti
bak aşağıda bu bilenler hakkında bilir bir allahtır birde cemal diyor
sizde aklınızca hancı pervaneyi hala kale almıyosunuz

Bilir bir allahtır birde cemal
Her gün böyle dersini haktan al
Ne olur yahu sende bu dünyada
Toprak olmadan macunu kal heey

eğer toprağın cürtmüyeceği bir insanınız varsa bende onun ayağını öperim ona inanırım

bizler ön yargılı değiliz
 
Bu iddialarını ne ile ispat edeceksin ?
Not : hancı ile değil, delil ile

Evet Din adına söylenen her düşüncenin bir delili olmak zorunda. olmazsa bu "Allah" kelimesi ile aldatmaya benzer. Allah hakkında yallan söylemek olur.

Şimdi Kuran okuyan biri bilir ki; En büyük suç şirk tir. Alah ın tek affetmeyecei suçtır şirk. Şirk sanıldığının aksine herhangi bir nesneye "bu benim tanrımdır" demek değildir. Şirk; Allah'ın kitabını yeterli görmeyip, Allahla ilgili konularda başka belirleyiciler edinmektir.

İşte bundan dolayı ki arkadaşın sorduğu "İDDİALARI NE İLE İSPAT EDECEKSİN" sorusu kıymetli bir sorudur.
 
Peygamberler gunah islerler mi?

Selam!

Allah cc Diyor ki:
21.87. Ve Zünnûn. Hani, kızarak gitmişti de
Ona asla güç yetiremeyeceğimizi/
Olçüyü kendisine uygulamayacağımızı sanmıştı.
Sonra, karanlıkların bağrında şöyle yakardı:
"Senden başka ilah yok, tespih ederim seni!
Kuşkusuz, ben zalimlerden oldum."
... ben zalimlerden oldum....
Sadakallah!
 
Selam!

Ve eşhedü enne Muhammeden abdûhu ve resûluhu
Ve sahidim ki:Muhammed KULU ve Elcisidir.
...Muhammed kuludur.....

Allah cc nun vaadi yerine gelecek olan kader dir.
Allah cc nun Kullarina vaadidir bunlar:
16.93. Allah dileseydi, elbette ki sizi birtek ümmet yapardı. Ama O, dilediğini saptırıyor, dilediğini de iyiye ve güzele kılavuzluyor. Yapıp ettiklerinizden mutlaka sorgu-suale çekileceksiniz.
... Yapıp ettiklerinizden mutlaka sorgu-suale çekileceksiniz...

21.47. Kıyamet günü için adalet terazilerini kuracağız/adaleti terazilere koyacağız. Hiç kimseye zere kadar zulüm edilmeyecek. Hardal tanesi kadar birşey olsa onu ortaya getiririz. Hesapçılar olarak biz yeteriz!
... Hardal tanesi kadar birşey olsa onu ortaya getiririz...

99.7. Artık, kim bir zerre miktarı hayır üretmişse onu görür.
99.8. Ve kim bir zerre miktarı şer üretmişse onu görür.

Ve vaadini soyle acikladi.
7.6. Yemin olsun, kendilerine elçi gönderilenleri muhakkak hesaba çekeceğiz;
Gönderilen elçileri de mutlaka hesaba çekeceğiz.
...Resulleri sorguluyacagiz...

Ve simdi Allah cc nun Resulu Yunus as. diyor ki;
21.87. ... ben zalimlerden oldum.

............................................?
 
Peygamberlerde " İSMET" sıfatı vardır. Bu sıfat sahipleri "indellah" mahfuzdurlar günahlara karşı.

Selam!

Sn.Muellif hosgeldiniz. Dolu geldiniz.
Beseri kulliyatin onemli bir noktasini tasidiniz.
Ben de bu konuyu bu noktayi irdelemek adina acmistim.
Ancak iki yil once acilmis basligin altina eklemisler.
Herneyse....

Resullerin gunah islemiyeceklerine karsi korunmuslugu ile ilgili
Kur'an bilgisi yok.Ama bagislandiklari ile ilgili var.
Korunmalari baska ,tevbe kabulleri baska anlamdir.

Kur'an ayetleri bu saptamayi ne kadar destekliyor?
Bu sorunun cevabi icin biraz daha ilerliyelim.

Ve vaadini soyle acikladi.
7.6. Yemin olsun, kendilerine elçi gönderilenleri muhakkak hesaba çekeceğiz;
Gönderilen elçileri de mutlaka hesaba çekeceğiz.
...Resulleri sorguluyacagiz...
Bu sorgulama esaslari icin Vahiy geliyor
23.51.Ey resuller! Güzel ve temiz şeylerden yiyin ve barışa, hayra yönelik iş yapın! Çünkü ben, yapmakta olduğuklarınızı çok iyi bilmekteyim.
...Ey resuller!...
Butun Resullerin tek bir dinin kurllarina bagli olduklari ve;
23.52.İşte sizin bu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ve ben de sizin Rabbinizim; o halde benden sakının!
... benden sakının!...

Bilindigi gibi gunaha girmek Kur'an'da:
Kendi nefsine ZULUM etmektir.
Ve yine Kur'an'da: Kendi nefsine zulmedene
ZALIM denir!
Ve simdi Allah cc nun Resulu Yunus as. diyor ki;
21.87. ... ben zalimlerden oldum.
............................................?
devam edecek.................
 
Son düzenleme:
Üst