Hz.Adem'in mezarı nerede ?

Hz.Adem, bir rivayete göre 2000 yaşında iken Cuma günü vefat etti. Hz.Havva 40 sene sonra vefat etti. Kabirlerinin Kudüs'de veya Mina da Mescid-i Hif'de veya Arafat'da olduğu rivayetleri vardır.

Adem ile Havva mezarı nerede?​


Havva'nın Kabri ya da Havva'nın Mezarı, Cidde, Suudi Arabistan'da bulunan (21°29'31" N 39°11'24" E) bir arkeolojik alandır. Bazı Müslümanlar tarafından Havva'nın gömülü olduğu alan olarak düşünülmektedir.

Hz Ademin boyu kaç metre?​

Adem'in boy uzunluğu 17 metreydi, eni ise 10 metre. Kocaman biriydi. Hiç Suriye'deki Habil'in mezarını gördünüz mü?

Hz Âdem'in kaç yaşında öldü?​

Bir rivayete göre 2000 yaşında iken Cuma günü vefat etti. Hz. Havva 40 sene sonra vefat etti. Kabirlerinin Kudüs'de veya Mina'da Mescid-i Hif'de veya Arafat'ta olduğu rivayetleri vardır.

Hz Âdem hangi dili konuşuyor?​

Er-Rahman, 55/3-4: İnsanı O yarattı. Ona beyanı (konuşmayı, düşünüp ifade etmeyi) öğretti. yer alan manzum parçada Âdem'in esma ilmini bildiği, Arapça, Farsça ve Türkçe gibi bütün diller ile konuştuğu bildirilmektedir.
 
Hz. Adem'in ömrünün ne kadar sürdüğü de ihtilaflıdır. Önceki sayfalarda yer alan İbn Abbas ile Ebu Hüreyre'nin merfu olarak rivayet ettikleri hadiste, Adem'in Ömrünün Levh-i Mahfûz'da 1000 sene olarak yazılmış olduğu kayıtlıdır. Adem'in 930 yıl yaşadığına ilişkin Tevrat'ta yer alan ifadeler, bu hadis-i şerifi çürütemez. Çünkü onların bu ifadelerine eleştirilecek noktalar vardır. Bu ifadeler merduttur. Zira masum Peygamberimiz'den nakledilmiş olup elimizde mahfuz bulunan hakikate muhaliftir.

Kaldı ki Tevrat'taki ifadeyle mezkur hadis-i şerifle sözü edilen 1000 yıllık süre arasında uzlaşma sağlamak ta mümkündür. Tevrat'taki 930 yılı doğru kabul edersek bu, Hz. Adem'in Cennet'ten indirildikten sonra yeryüzünde yaşadığı ömür süresi olarak kabul edilir. Bu 930 yıl, güneş yılıdır Kameri seneyle, 975 yıla tekabül eder. Buna Cennet'telri ikamet süresi olan kırküç yıl eklenirse, - ki bu îbn Cerir'in anlattığı bir şeydir -toplamı 1000 yıl eder.

Ata el- Horasanı dedi ki: Adem vefat ettiğinde bütün yaratıklar yedi gün süreyle onun üzerine ağladılar.

Bunu, îbn Asakir rivayet etmiştir.

Adem (a.s.) vefat edince, idareyi oğlu Şit ele aldı. Ibn Hibbanin, sahihinde rivayet ettiği hadisin nassı ile sabittir ki, Şit (a.s.) peygamberdir Ve kendisine elli sahife indirilmiştir. Şifin de vefatı yaklaştığında o, oğlu Enuş'a vasiyette bulundu. Vefat edince de oğlu Enûş, idareyi ele aldı Enuş'un vefatından sonra idareyi oğlu Kaynan ele aldı. Kaynanin vefatından sonra da oğlu Mehlayil idareyi ele aldı. Perslerin yedi iklim hükümdarı dedikleri de odur. İlk olarak ağaçlan kestirip büyük şehirlerle kaleler yaptıran, Babil ve Sûsu'1-Aksa şehirlerini inşa ettiren, îblis ile askerlerini mağlub edip yeryüzünün kenarlarına ve dağ kovuklarına kovan, cinlerin büyük bir kesimini öldüren odur. Onun büyük bir tacı vardı. Halka nutuk irad ederdi. Devleti kırk yıl sürmüştür. Vefat edince, oğlu Yerd idareyi ele aldı. Yerd'in de vefat anı geldiğinde, oğlu Hanuh'a vasiyette bulundu. İdareyi ona emanet etti. Meşhur kavle göre Hanuh, îdris (a.s.)'dirİbn Kesîr, El Bıdaye
 
Dikkat edilirse bir rivayette 2000 yaşında vefat etmiştir.
Başka bir rivayette 1000 olabilir.
Buna kimsenin birşey dediği yok.

Selam ve dua ile...
 
Ölüm tarihi kesin olanlar da vardır.
Bizim peygamberimiz gibi.
Çünkü hiçbir kaynakta farklı rivayete rastlanmıyor.
 
Geçmiş zamanı incelemek hatta bu peygambeler olunca daha da güzel birşey.
Hoşuma gidiyor bunları okumak
 
Benim bildiğim kadarıyla birçok peygamberin mezarları bilinmez. Sebebi de Şeytan'ın insanları kandırarak, onları insanlara (Sonuçta peygamberler de insandırlar) yönelterek, daha da kötüsü ölmüş birinden, mezarında ondan medet ummaya itebileceğidir. Zaten öyle de olmamış mıdır? Yani türbeler konusuyla ilgili bir durum. Siz ne dersiniz, yanlış mı düşünüyorum? Yani işin içinde putperestliğin olması nedeniyle olabilir mi? Putlar sadece taştan, tahtadan mı olur. Herşey putlaştırılabilir, öyle değil mi?
 

Ziyaretci

Saçmaliosun allahin peygamberleri araciligi ile allahtan lutuftan bulunmayi nasil putperestlikle ayni kefeye koyabilirsin..
 
Moleküler düzeydeki benzerliklere göre insan ve insanların ataları sınıflandırılmıştır.
Bu sınıftaki insan türlerine Homini adı verilir.

6 tane insan türü vardır:

Australopithecus
Homo habilis
Homo Erectus
Homo Heidelbergensis
Homo Neanderthalensis
Homo Sapiens.


****

şu ana kadar tespit edilebilen insan türlerine ilişkin bulgular şunlardır:

Australopitbecus :
İki ayak üstünde dururlar.
Afrika’da 7 milyon yıl öncesine ait fosilleri bulunmuştur.
İskelet yapıları modern insanınkine benzerdir.

Homo Habilis : Güney ve Doğu Afrika’da yaşamışlar.
Taş aletler yapmışlar. Bulunan bu aletler 2,5 milyon yıllıktır.

Homo Erectus : Afrika, Çin, Endonezya, Fransa ve İspanya’ da fosilleri bulunmuştur.
1.9 milyon yıl öncesine kadar yaşamışlar.
Taş aletler yapmışlardır ve bu aletler daha gelişmiş balta türü aletlerdir.
En önemli özellikleri ise gruplar halinde avlanmaları ve konuşabilmeleridir.

Homo Heidelbergensis : Fosilleri Asya, Avrupa ve Afrika’da bulunmuştur.
Beyinlerinin hacmi neredeyse modern insanınkiyle aynıdır.
Anatomik açıdan insana benzemektedirler.
O dönemde Avrupa’da yaşayan at, gergedan, geyik ve mamut gibi hayvanları avladıkları ve yedikleri bilinmektedir.
Bu hayvanların kemiklerinde kesik izleri bulunmuştur. Aletler yapmışlardır.

Homo Neanderthalensis : Fiziksel özellikleri kutuplarda yaşayan günümüz insanlarına benzerler.
İlk defa ölülerini gömen insanlardır.
Gerek alet teknolojileri gerekse manevi dünyaları gelişmiştir.
Buzul çağının zor koşullarında hayatta kalmayı başarmışlardır.
Soylarının neden tükendikleri bilinmemektedir.

Homo Sapiens : Son insan türüdür, yani modern insanlardır.

Bugün dünya üzerinde yaşayan bütün insanlar bu türün üyesidir.
 
Üst