ŞAMANİZİM

ŞAMANİZM:
Tarihi araştırmalara bakılırsa aslında ''Şaman'' diye bir din olmadığı halde batılı Türkologlar şaman dinî yahut Şamanizm diye ifade edilen bir dinîn üzerinde duruyorlar.

Gerçek şudur ki; Orta Asya'da yaşayan bütün ırk ve kavimlerin inançlarını, bu isim yani Şamanizm adıyla tanımlayarak tek bir inançta birleştiren batılı bir çok Türkolog’un, bu hiç bir gerçeğe dayanmayan yakıştırmasının ne derece yanlış olduğu dinleri, bilhassa Gök Tanrı dinîni incelediğimizde, ortaya çıkacaktır.
 
Üst