Polonyum 210 Nedir?

Polonyum 210 nedir?

Polonyum-210 (Po-210) radyoaktif bir maddedir. Doğal olarak mevcut olup çok düşük konsantrasyonlarda çevrede ve insan vücudunda vardır. Diğer maddeleri ışınlayarak yapay olarak da üretilebilir. Polonyum-210 yarılanma ömrü 138 gündür. Alfa parçacıkları yayarak bozunur, bozunmaya çok zayıf şiddette gama ışınları da eşlik eder.

Alfa parçacıkları havada ancak bir kaç santimetre yol alabilir ve bir kağıt parçası ile veya derinin dış katmanı tarafından durdurulabilir.

Polonyum-210'un endüstriyel uygulamalarda yoğun kullanım alanı vardır. Fabrikalarda antistatik cihazlarda kullanılır.

Plonyum-210 doğal olarak oluşan bir radyoizotop olması nedeni ile vücudumuzda çok küçük miktarda bulunur ve insanlar tarafından alınan doğal radyasyon dozuna katkısı vardır.

Polonyum-210 insanlara nasıl zarar verir?

Alfa parçacıkları yayıcı olması nedeni ile, Po-210 solunum yolu, ağız yolu veya ciltte bulunan açık yaralardan vücuda girerek radyasyon hasarına neden olur.

Po-210 çok zayıf gama ışınları yayması nedeni ile vücut dışında olduğu sürece herhangi bir radyolojik risk teşkil etmez. Vücuda alınması durumunda Po-210'un büyük bir kısmı vücuda alındıktan sonraki birkaç gün içerisinde boşaltım sistemi ile atılır. Kana geçmesi durumunda Po-210 kemik iliği de dahil olmak üzere yumuşak doku tarafından tutulur. Po-210'un biyolojik yarılama süresi (vücuda alınan Po-210 miktarının yarıya inme süresi) yaklaşık 50 gündür.

İnsanlar tarafından alınan radyasyon dozları kanser riskini artırır. Bu nedenle ilave olarak alınacak her türlü radyasyon ile ışınlanma kanser riskini artıracaktır. Çok yüksek radyasyon dozları doku ve organlara hasar vereceği gibi aşırı dozlar ise ölümcül olabilir.

Herhangi bir kimsede solunum veya sindirim yoluyla kazara polonyum-210 iç bulaşma olması durumunda çok büyük ihtimalle tıbbi semptomların görüleceği derecede yüksek radyasyon dozu alınamaz.
 
Üst