Günün Hadisi Şerifi

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Sadakaların ve yardımların en hayırlısı, verilen kimsenin ihtiyacını giderendir. Veren el, alan elden daha hayırlıdır. Sadaka vermeye bakmakla sorumlu olduklarından başla.

Nesei, Zekat 60
el Rafi (C.C.)
Dereceleri, rızkı yükseltici

Kur'an'dan Peygamber Duaları
Ey gökleri ve yeri yaratan. Dünyada da ahirette de Mevlam, yardımcım Sensin.
Müslüman olarak canımı al ve beni salihler(iyi insanlar) zümresine dahil

Hz.Yusuf'un (AS) Duası - Yusuf 101
 
Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Hiç şüphesiz ki, Allah, MELEKLER yerde ve gökte bulunanlar, yuvasındaki karıncadan sudaki balığa varıncaya kadar her şey insanlara hayrı, iyiliği öğreten kimseye dua ve istiğfar ederler.
Tirmizi, İlim 19
 
Bir Ayet:
İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.
Fussilet,41/34

Bir Hadis:
İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.
Tirmizi, İlim 2, (2649)

Kaynak:T.C. Diyanet işl. Bşk. Sit.
 
Bir Ayet:
Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline! Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. Fakat, kendileri onlara bir şey ölçüp, yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.
Mutaffifîn, 83/1-3

Bir Hadis:
Kişinin dünya ve ahiretine faydası olmayan şeyleri terk etmesi, İslâm'ının güzelliğinden ileri gelir.
Tirmizi, Zühd 11, (2318, 2319)

Kaynak:T.C. Diyanet işl. Bşk. Sit.
 
Bir Ayet:
Allah’ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele.
Âl-i İmrân, 3/21

Bir Hadis:
(Adiy b. Hatim r.a.) anlatıyor: Resulüllah'ın (a.s.) şöyle buyurduğunu işittim: "Sizden her kim, bir hurmanın yarısı ile de olsa kendini ateşten korumaya gücü yeterse bunu yapsın."
Müslim, Zekat, 66 (l, 703)

Kaynak:T.C. Diyanet işl. Bşk. Sit.
 
Bir Ayet:Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?
Mâide, 5/91

Bir Hadis:
Resulüllah (as) bir defa minber üzerinde iken, sadaka ve dilenmekten uzak durmayı zikredip: “Veren el alan elden hayırlıdır.Çünkü veren el, infak edici, alan el ise isteyici eldir.” Buyurmuştur.
Müslim, Zekat, 94 (l,717)

Kaynak:T.C. Diyanet işl. Bşk. Sit.
 
Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.
Tirmizî, Birr, 55
 
Bir Ayet:
Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah kazananlar yaptıkları karşılığında cezalandırılacaklardır.
En’âm, 6/120

Bir Hadis:
Resulüllah (as) bir defa minber üzerinde iken, sadaka ve dilenmekten uzak durmayı zikredip: “Veren el alan elden hayırlıdır.Çünkü veren el, infak edici, alan el ise isteyici eldir.” Buyurmuştur.
Müslim, Zekat, 94 (l,717)

Kaynak:T.C. Diyanet işl. Bşk. Sit.
 
Bir Ayet:
Ta-Sîn. Bunlar Kur’an’ın, apaçık bir kitabın âyetleridir. Kur’an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan mü’minler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
Neml, 27/1-3

Bir Hadis:
Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Güzel söz sadakadır. ”
Buhârî, Edeb 34, (VII, 79)

Kaynak:T.C. Diyanet işl. Bşk. Sit.
 
Bir Ayet:
Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet ederler. Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedî kalacaklardır.
Mü’minûn, 23/8-11

Bir Hadis:
Ebû Mâlik Hâris İbni Âsım el–Eş’arî radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Temizlik imanın yarısıdır.”
Müslim, Tahâret 1. (I, 203)

Kaynak:T.C. Diyanet işl. Bşk. Sit.
 
Üst