Yabancı Şarkı Sözleri (Türkçe Çevrimi)

Nelly Furtado - I'm Like a Bird

you're beautiful that's for sure
güzel olduğun kesin

you will never fade
hiç solmayacaksın

you're lovely
sevimlisin

but it's not for sure that i will never change
ama benim hiçbir zaman değişmeyeceğim kesin değil

and though my love is rare
ve aşkım nadir olsa da

though my love is true
aşkım gerçek olsa da

Nakarat:

[ i'm like a bird,i'll only fly away
bir kuş gibiyim sadece uçup gideceğim

i don't know where my soul is
ruhumun nerde olduğunu bilmiyorum

i don't know where my home is
evimin nerde olduğunu bilmiyorum

baby, all you need to know is...
bilmen gerekenin hepsi bebeğim...

your faith in me brings me to tears
içimdeki inancın bana gözyaşı getiriyor

even after all these years
bunca yıldan sonra bile

and it pains me so much to tell
ve söylemek bana çok acı veriyor

that you don't know me that well
beni o kadar da iyi tanımadığını ]

and though my love is rare
ve aşkım nadir olsa da

though my love is true
aşkım gerçek olsa da
 

Hotel California - Eagles

On a dark desert highway, cool wind in my hair
Karanlık bir çöl otoyolunda, serin rüzgar saçlarımda

Warm smell of colitas, rising up through the air
Colitaların sıcak kokusu, yükseliyor havaya

Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
İleride bir mesafede, parlak bir ışık gördüm

My head grew heavy and my sight grew dim
Ağırlaştı başım ve bulanıklaştı görüşüm.

I had to stop for the night
Gece için durmalıydım

There she stood in the doorway;
Orada, kapının önünde durdu

I heard the mission bell
Görev zili duyuldu

And I was thinking to myself,
Ve kendi kendime düşünüyordum ki

'This could be Heaven or this could be Hell'
'Cennet de olabilir bu, cehennem de'

Then she lit up a candle and she showed me the way
Sonra bir mum yaktı ve bana yolu gösterdi

There were voices down the corridor,
Koridor boyunca sesler vardı

I thought I heard them say...
Sanırım şöyle dediklerini duydum onların:

Welcome to the Hotel California
California oteline hoşgeldiniz

Such a lovely place
Ne kadar hoş bir yer

Such a lovely face
Ne kadar hoş bir çehre

Plenty of room at the Hotel California
Bir çok oda var otel california da

Any time of year, you can find it here
Yılın herhangi bir zamanı, bulabilirsiniz burada

Her mind is Tiffany-twisted, she got the Mercedes bends
Aklı "Tiffany-dalgın", "Mercedes kavisleri"

She got a lot of pretty, pretty boys, that she calls friends
Bir sürü tatlı çocukları vardı, arkadaş diye çağırdığı

How they dance in the courtyard, sweet summer sweat.
Sahnede nasıl dansettikleri, tatlı yaz teri

Some dance to remember, some dance to forget
Bazı danslar hatırlamak içindir, unutmak içindir bazısı

So I called up the Captain,
Böylece hatırlattım kaptana

'Please bring me my wine'
'lütfen şarabımı getirin bana'

He said,'We haven't had that spirit here since nineteen sixty nine'
O dedi ki; "o ruhu yakalayamamıştık 1969 dan bu yana"

And still those voices are calling from far away,
Ve o sesler çok uzaklardan çağırıyor hala

Wake you up in the middle of the night
Uyandırır seni gecenin ortasında

Just to hear them say...
Sadece onların şunu demelerini duymaya...

Welcome to the Hotel California
California oteline hoşgeldiniz

Such a lovely place
Ne kadar hoş bir yer

Such a lovely face
Ne kadar hoş bir çehre

They livin' it up at the Hotel California
Otel California'da yaşarlar şaşaa içinde

What a nice surprise, bring your alibis
Ne kadar güzel bir sürpriz, getirir bahanelerinizi

Mirrors on the ceiling,
Aynalar tavanda

The pink champagne on ice
Buzda pembe şampanya

And she said 'We are all just prisoners here, of our own device'
Ve o dedi ki; "burada hepimiz sadece mahkumlarız, kendi düzeneğimizin"

And in the master's chambers,
Ve ana salonda

They gathered for the feast
ziyafet için toplandılar

The stab it with their steely knives,
Çelik bıçaklarıyla onu doğradılar

But they just can't kill the beast
Fakat canavarı öldüremezler

Last thing I remember, I was
Hatırladığım son şey, benim

Running for the door
Kapıya koştuğumdu

I had to find the passage back
Geçidi tekrar bulmalıydım.

To the place I was before
Daha önce bulunduğum yere açılan

'Relax,'said the night man,
"Rahatla" dedi adam

We are programmed to receive.
Varmak için programlandık

You can checkout any time you like,
İstediğin zaman kontrol edebilirsin

but you can never leave!
Ama ayrılamazsın asla!
 

Wish You Were Here - Pink Floyd

So, so you think you can tell Heaven from Hell, blue skies from pain
cehennemden cenneti, acılar içinden mavi gökyüzünü anlatabileceğini mi
düşünüyorsun?

Can you tell a green field from a cold steel rail?
soğuk çelik raylardan yeşil çayırları anlatabilir misin?

A smile from a veil?
bir maskeden gülümsemeyi?

Do you think you can tell?
anlatabileceğini düşünüyor musun

And did they get you to trade your heroes for ghosts?
ve sana kahramanlarınla hayaletleri takas ettirdiler mi?

Hot ashes for trees?
ağaçlarla sıcak külleri?

Hot air for a cool breeze?
Sıcak hava ile soğuk bir esintiyi?

Cold comfort for change?
bozuk para olarak soğuk komfor verdiler mi?

And did you exchange a walk on part in the war for a lead role in a cage
ve kafesteki başrol için savaştaki sıradan rolü değiştin mi?

How I wish, how I wish you were here.
burda olmanı ne çok isterdim

We're just two lost souls swimming in a fish bowl, year after year,
biz sadece balık kabında yüzen iki kayıp ruhuz, yıllar boyunca

Running over the same old ground
hep aynı yüzeyde koşan

What have you found? The same old fears.
ne buldun? aynı eski korkuları mı?

Wish you were here
keşke burda olsaydın
 

Linkin Park - Don't Stay

Sometimes I need to remember just to breathe
Bazen nefes almayı hatırlamaya ihtiyaç duyuyorum

Sometimes I need you to stay away from me
Bazen benden uzak durmana ihtiyaç duyuyorum

Sometimes I’m in disbelief I didn’t know
Bazen bilmediğim bir inanmayış içindeyim

Somehow I need you to go
Hernasılsa gitmene ihtiyac duyuyorum

Nakarat:

[ Don’t stay
Kalma

Forget our memories
Unut hatıralarımızı

Forget our possibilities
Unut imkanlarımızı

What you were changing me into
Beni neye dönüştürdüğünü

Just give me myself back and
Beni kendime bırak tekrar ve

Don’t stay
Kalma

Forget our memories
Unut hatıralarımızı

Forget our possibilities
Unut imkanlarımızı

Take all your faithlessness with you
Tüm inançsızlığını yanına al

Just give me myself back and
Beni kendime bırak tekrar ve

Don’t stay
Kalma ]

Sometimes I feel like I trusted you too well
Bazen sana ço fazla güvendiğimi hissediyorum

Sometimes I just feel like screaming at myself
Bazen kendime bağırıyormuşum gibi hissediyorum

Sometimes I’m in disbelief I didn’t know
Bazen bilmediğim bir inanmayış içindeyim

Somehow I need to be alone
Hernasılsa yalnız kalmaya ihtiyaç duyuyorum

Nakarat

I don’t need you anymore, I don’t want to be ignored
Sana daha fazla ihtiyacım yok, boş verilmiş olmak istemiyorum

I don’t need one more day of you wasting me away
Birgün daha beni eritip bitirmene ihtiyacım yok

I don’t need you anymore, I don’t want to be ignored
Sana daha fazla ihtiyacım yok, boş verilmiş olmak istemiyorum

I don’t need one more day of you wasting me away
Birgün daha beni eritip bitirmene ihtiyacım yok

With no apologies
Özürsüzce

Nakarat
 

Avril Lavigne-Girlfriend

Hey! Hey! You! You!
Hey! Hey! Sen! Sen!

I don't like your girlfriend!
Kız arkadaşından hoşlanmıyorum

No way! No way!
Olmaz! Olmaz!

I think you need a new one
Bence yeni birine ihtiyacın var

Hey! Hey! You! You!
Hey! Hey! Sen! Sen!

I could be your girlfriend
Kız arkadaşın olabilirdim

Hey! Hey! You! You!
Hey! Hey! Sen! Sen!

I know that you like me
Benden hoşlandığını biliyorum

No way! No way!
Olmaz! Olmaz!

No it's not a secret
Hayır bu bir sır değil

Hey! Hey! You! You!
Hey! Hey! Sen! Sen!

I want to be your girlfriend
Kız arkadaşın olmak istiyorum

[Verse 1]
You're so fine
Çok iyisin

I want you mine
Benim olmanı istiyorum

You're so delicious
Çok tatlısın

I think about ya all the time
Hep seni düşünüyorum

You're so addictive
Bağımlılık yapıyorsun

Don't you know what I could do to make you feel alright?
Seni iyi hissettirmek için neler yapabilirim biliyor musun?

Don't pretend I think you know I'm damn precious
Benim acayip değerli olduğumu bilmiyormuş gibi yapma

Hell, Yeah!
Kahrolasıca, evet!

I'm the motherfucking princess!
Kahrolası bir prensesim ben!

I can tell you like me too
senin de benden hoşlandığını söyleyebilirim

And you know I am right
ve haklı olduğumu biliyorsun

[Bridge]
She's like so whatever!
O çok sıradan

You could do so much better
Çok daha iyiysini bulabilirsin

I think we should get together now
Bence artık beraber olmalıyız

And that's what everyone's talking about!
Ve herkes de bundan bahsediyor!

[Chorus]
Hey! Hey! You! You!
Hey! Hey! Sen! Sen!

I don't like your girlfriend!
Kız arkadaşından hoşlanmadım

No way! No way!
Olmaz! Olmaz!

I think you need a new one
Bence yeni birine ihtiyacın var

Hey! Hey! You! You!
Hey! Hey! Sen! Sen!

I could be your girlfriend
Kız arkadaşın olabilirdim

Hey! Hey! You! You!
Hey! Hey! Sen! Sen!

I know that you like me
Benden hoşlandığını biliyorum

No way! No way!
Olmaz! Olmaz!

No it's not a secret
Hayır bu bir sır değil

Hey! Hey! You! You!
Hey! Hey! Sen! Sen!

I want to be your girlfriend
Senin kız arkadaşın olmak istiyorum

[Verse 2]
I can see the way, I see the way you look at me
Bana nasıl baktığını görebiliyorum

And even when you look away I know you think of me
Uzaklara baksan bile beni düşündüğünü biliyorum

I know you talk about me all the time again and again
hep benim hakkımda konuştuğunu biliyorum

So come over here, tell me what I want to hear
Şimdi buraya gel duymak istediğim şeyi söyle

Better yet make your girlfriend disappear
Kız arkadaşını ortadan kaybetsen iyi olur

I don't want to hear you say her name ever again
Bir daha adını andığını duymak istemiyorum

And again and again and again!
Bir daha ,bir daha ,bir daha!

[Bridge]
She's like so whatever!
O çok sıradan

You could do so much better
Çok daha iyisini bulabilirsin

I think we should get together now
Bence beraber olmalıyız artık

And that's what everyone's talking about!
Herkes de bundan bahsediyor!

[Chorus]
Hey! Hey! You! You!
Hey! Hey! Sen! Sen!

I don't like your girlfriend!
Kız arkadaşından hoşlanmadım

No way! No way!
Olmaz! Olmaz!

I think you need a new one
Bence yeni birine ihtiyacın var


Hey! Hey! You! You!
Hey! Hey! Sen! Sen!

I could be your girlfriend
Kız arkadaşın olabilirdim

Hey! Hey! You! You!
Hey! Hey! Sen! Sen!

I know that you like me
Biliyorum benden hoşlandığını

No way! No way!
Olmaz! Olmaz!

No it's not a secret
Hayır bu bir sır değil

Hey! Hey! You! You!
Hey! Hey! Sen! Sen!

I want to be your girlfriend
Senin kız arkadaşın olmak istiyorum

In a second you'll be wrapped around my finger *
Bir saniyede avucumun içinde & kontrolüm altında olacaksın

Cause I can, cause I can do it better
Çünkü ben yapabilirim,ben daha iyisini yapabilirim

There's no other
başka kimse yok

No one can this thing,I can
Benim yaptığımı yapabilecek

She's so stupid
O kız çok aptal

What the hell** were you thinkin?!
Sen ne sanıyorduk ki?
 

Blue-Breathe Easy

Cruel to the eye
göze zulüm

I see the way he makes you smile
seni nasıl gülümsettiğini görüyorum

Cruel to the eye
göze zulüm

Watching him hold what used to be mine
onu bir zamanlar benim olanı tutarken izlemek

Why did I lie?
niye yalan söyledim ki?

What did I walk away to find?
ne bulmak için yürüyüp gittim ki?

oooohh...why ooh...why
ooooff neden oof neden

nakarat

I...can't breathe easy
ben..rahat nefes alamıyorum

Can't sleep at night
gece uyuyamıyorum

Till you're by my side
sen burda benim yanımda olana kadar

No...I can't breathe easy
hayır ..ben rahat nefes alamıyorum

I can't dream yet another dream
başka bir rüya göremiyorum henüz

Without you lying next to me
sen yanımda yatmıyorken

There's no air
hiç hava yok

Curse me inside
bana lanet et içinden

For every word that caused you to cry
ağlamana neden olan her söz için

Curse me inside
bana lanet et içinden

I won't forget
unutmayacağım

No I won't baby
hayır unutmayacağım bebeğim

I don't know why
bilmiyorum neden

I left the one I was looking to find
bulmak için aradığım kişiyi terkettim

ooh..why oooh..why
oof..neden ooof..neden

nakarat

Out of my mind
aklımı kaçırmışım

Nothing makes sense any more
artık hiçbir şey mantıklı gelmiyor

I want you back in my life
seni hayatıma geri istiyorum

That's all I'm breathing for
tüm nefes alma nedenim bu

ooooooooooooohhhhhh oohh
oooooooooooooffffff ooff!!!!

Tell me why
söyle bana neden

ooh. won't you tell me why
oof. ne olur söyle bana neden

I can't dream yet another dream
başka bir rüyayı göremiyorum henüz

Without you lying next to me
sen yanımda yatmıyorken

There's no air
hava yok.

Nakarat

There's no air
hava yok
 

I Will Always Love You

I Will Always Love You - Whitney Houston
If I should stay
Eğer Kalırsam

I would only be in your way
Sadece Senin Yolunda olacağım

So I'll go but I know
Öyle Gideceğim Ama Biliyorum

I'll think of you every step of the way
Yolun Her Basamağında Seni Düşüneceğim

And I will always love you
Ve Seni Her zaman Seveceğim

Will always love you
Her zaman Seveceğim

You, my darling you
Sen , benim Sevgilim Sen

Bittersweet Memories
Acı Tatlı Hatıralar

That is all I'm taking with me
Hepsi Bu , Kendimle konuşuyorum

So goodbye please don't cry
Güle Güle , Lütfen Ağlama

We both know I'm not what you You need
İkimizde Biliyoruz Benim Değil Senin Ne İstediğini .

And I will always love you
Ve Seni Her zaman Seveceğim

I will always love you
Seni Her zaman Seveceğim

I hope life treats you kind
Umarım Hayat sana iyi Davranır

And I hope you have all you dreamed of
Ve Umarım Bütün düşlediklerine Sahip Olursun

And I wish to you joy and happiness
Ve Neşe ile Mutluluk Dilerim

But above all this, I wish to you love
Ama Bunlardan önce , Sevmeni Dilerim

And I will always love you
Ve Seni Her zaman Seveceğim

I Will always love you
Seni Her zaman Seveceğim

I will always love you
Seni Her zaman Seveceğim

I Will always love you ...
Seni Her zaman Seveceğim

I Will always love you ...
Seni Her zaman Seveceğim

I , I will always love you
Ben , Seni Her zaman Seveceğim

You , Darling I Love You .
Sen , Sevgilim sen

I'll Always , I'll Always Love You
Ben Her zaman , Seni Her zaman Seveceğim ....
 

My Heart Will Go On

Celine Dion-My Heart Will Go On

Every night in my dreams
Her gece rüyamda

I see you, I feel you
Seni görüyorum, seni hissediyorum

That is how I know you go on
Bu şekilde devam ettiğini biliyorum

Far across the distance and spaces between us
aramızdaki uzak mesafe ve boşluklardan

You have come to show you go on
Devam ettiğini göstermek için geldin

Near, far, wherever you are
Yakın, uzak, nerede olursan ol

I believe that the heart does go on
İnanıyorum ki kalp devam eder

Once more you open the door
Bir kez daha, kapıyı açıyorsun

And you're here in my heart
Ve kalbimdesin

And my heart will go on and on
Ve kalbim devam edecek ve edecek

Love can touch us one time
Aşk bize bir gün dokunabilir

And last for a lifetime
Ve bir ömür sürer

And never let go till we're one
Ve bir olduğumuz sürece gitmesine izin vermeyiz

Love was when I loved you
Aşk seni sevdiğim zamandı

One true time I hold to
Seni bir kere gerçekten sardığım zaman

In my life we'll always go on
Hayatımda hep devam edeceğiz

Near, far, wherever you are
Yakın, uzak, nerede olursan ol

I believe that the heart does go on
İnanıyorum ki kalp devam eder

Once more you open the door
Bir kez daha, kapıyı açıyorsun

And you're here in my heart
Ve kalbimdesin

And my heart will go on and on
Ve kalbim devam edecek ve edecek

There is some love that will not go away
Asla terketmeyecek bir sevgi var

You're here, there's nothing I fear
Sen burdasın, korktuğum hiçbir şey yok

And I know that my heart will go on
Ve biliyorum ki kalbim devam edecek

We'll stay forever this way
Sonsuza dek bu şekilde kalacağız

You are safe in my heart
Kalbimde güvendesin

And my heart will go on and on
Ve kalbim devam edecek ve edecek
 

Feel

Robbie Williams / Feel
Come and hold my hand
gel ve ellerimi tut
I wanna contact the living
yaşamla bağlantı kurmak istiyorum
Not sure I understand
anladığımdan emin değilim
This role I've been given
bana verilen bu rolü
I sit and talk to God
oturur tanrıya konuşurum
And he just laughs at my plans
ve o planlarıma sadece güler
My head speaks a language
kafam bir lisan konuşur
I don't understand
anlayamadığım

Nakarat:
[ I just wanna feel
sadece hissetmek istiyorum
Real love fill the home that I live in
gerçek aşkın yaşadığım yuvayı kaplamasını
Cos I got too much life
ünkü çok fazla yaşam var
Running thru my veins
damarlarımda dolaşan
Going to waste
ziyan olacak ]
I don't wanna die
ölmek istemiyorum
But I ain't keen on living either
ama yaşamanın da meraklısı değilim
Before I fall in love
aşık olmadan önce
I'm preparing to leave her
onu terk etmeye hazırlanıyorum
Scare myself to dead
korkudan ölüyorum
That's why I keep on running
bu yüzden koşturmayı sürdürüyorum
Before I roll eye
göz gezdirmeden önce
I can see myself coming
kendimi gelirken görebiliyorum

Nakarat
And I need to feel
ve hissetmeye ihtiyacım var
Real love and the love ever after
gerçek aşkı ve sonraki sürekli aşkı
I can not get enough
yeterince sahip olamıyorum

Nakarat
I just wanna feel
sadece hissetmek istiyorum
Real love and the love ever after
gerçek aşkı ve sonsuza dek sürecek aşkı
There's a hole in my soul
ruhumda bir boşluk var
You can see it in my face
onu yüzümde görebilirsin
It's a real big place
bu gerçekten büyük bir yerdir
Come and hold my hand
gel ve ellerimden tut
I wanna contact the living
yaşamla bağlantı kurmak istiyorum
Not sure I understand
anladığımdan emin değilim
This role I've been given
bana verilen bu rolü
Not sure I understand x4
anladığımdan emin değilim
 
  • Beğendim
Tepkiler: SMN

Shakira / Underneath Your Clothes

Shakira / Underneath Your Clothes

You're a song
Sen bir şarkısın

Written by the hands of god
Tanrının elleri tarafından yazılmış

Don't get me wrong
Beni yanlış anlama

Cause this might sound to you a bit odd
Çünkü bu kulağa biraz tuhaf gelebilir

But you own the place where all my thoughts go hiding
Ama tüm düşüncelerimin saklanmaya gittiği yere sen sahipsin

And right under your clothes is where I find them
Ve tam elbiselerinin altı, onları bulduğum yer

Nakarat :

[ Underneath your clothes
Elbiselerinin altında

There's an endless story
Bitmeyen bir hikaye var

There's the man I chose
Orda seçtiğim adam var

There's my territory
Orası benim özel bölgem

And all the things I deserve
Ve hak ettiğim her şey

For being such a good girl honey
Bu kadar iyi bir kız olduğum için tatlım ]

Because of you
Senden dolayı

I forgot the smart ways to lie
Yalan söylemenin zekice yollarını unuttum

Because of you
Senden dolayı

I'm running out of reasons to cry
Ağlamak için sebeplerim tükeniyor

When the friends are gone
Arkadaşlar gittiğinde

When the party's over
Parti sona erdiğinde

We will still belong to each other
Hala birbirimize ait olacağız

Nakarat x2

I love you more than all that's on the planet
Seni bu gezegendeki her şeyden daha çok seviyorum

Movin' talkin' walkin' breathing
Hareket ederken, konuşurken, yürürken, nefes alırken

You know it's true
Biliyorsun bu gerçek

Oh baby it's so funny
Oh bebek, bu çok tuhaf

You almost don't believe it
Neredeyse inanmıyorsun

As every voice is hanging from the silence
Bütün sesler sessizlikte sarkarken

Lamps are hanging from the ceiling
Lambalar tavandan sarkıyor

Like a lady tied to her manners
Bir hanımefendinin görgüsüne bağlı olduğu gibi

I'm tied up to this feeling
Bu duyguya bağlıyım

Nakarat x2
 
Üst