Babana iş öğretme!

Baba bir tamirat işi ile uğraşmaktadır.

- baba ya o öyle olur mu? alttan ittireceksin.

- hasss...

- ya baba bırak allahaşkına, o tornavidayla olmaz o, şununla yapsana!

(Baba dayanamaz işi bırakır):
- Bak oğlum bigün dedenin dükkandayım. Saat tamir ediyor rahmetli. Ben de omuzundan bakıyorum. Dedim ki: "baba şunu şöyle yap, bunu böyle yap".

Deden elindeki işi bıraktı, bana döndü, anlatmaya başladı:

- Birgün devenin biri coşkun akan bir irmağın kenarına gelmiş, maksadı karşıya geçmek. Suya girmiş, yürümeye başlamış.Biraz açılınca akıntıdan ayakları yerden kesilir gibi olmuş. O esnada korkudan yapıvermiş.

Deve bakmış ki boku suda batıp çıkıyor, girdaplara gire-çıka, döne döne uzaklaşıyor, içinden şöyle geçirmiş:

"İşe bak yahu, sıçtığım bok bana yüzme öğretiyor..."
 
Üst