Lami Teoremi

Bir cismin hareket durumunu etkileyen etkiye kuvvet denir. Evrendeki her türlü itme veya çekme eylemleri kuvvete birer örnektir. Örneğin, Dünya cisimleri kendine doğru çekiyorsa cisimlere bir kuvvet uyguluyordur. Mıknatıs demiri çekiyorsa ona bir kuvvet uyguluyordur. Şimdi kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerini inceleyelim.

KUVVETİN CİSİMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1. Kuvvet cisimleri hareket ettirir. (Bir cismi elinizle iterseniz onu hareket ettirebilirsiniz.)

2. Hareket eden cisimleri durdurur. (Hareket eden bir cisme hareket yönüne zıt bir kuvvet uygulanınca cisim yavaşlar ve durabilir.)

3. Hareket eden cisimlerin hareket yönünü değiştirir.

4. Cisimlerin şeklini değiştirir.

Lami Teoremi

Lami teoremi bir noktaya etki eden üç kuvvetin bileşkesi sıfır ise kullanılır. Üç kuvvetin büyüklüklerinin karşılarındaki açının sinüsüne oranları eşittir.

Yandaki şekilde F1, F2, ve F3 kuvvetlerinin bileşkesi sıfır ise şeklin altındaki formül geçerlidir.

PARALEL KUVVETLERİN BİLEŞKESİ

İki kuvvet birbirine paralel ise bileşkenin büyüklüğü kuvvetlerin yönüne göre bulunur. Kuvvetler aynı yönlü ise toplanır, zıt yönlü ise çıkarılır. Fakat bileşke kuvvetin uygulama noktası iki kuvvetin net momentinin sıfır olduğu noktadır.

Aynı Yönlü Paralel Kuvvetlerin Bileşkesi

Aynı yönlü paralel kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğü kuvvetlerin büyüklükleri toplanarak bulunur.

Bileşkenin uygulama noktası ise yandaki formüle göre hesaplanır.

Zıt Yönlü Paralel Kuvvetlerin Bileşkesi

Zıt yönlü paralel kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğü kuvvetlerin büyüklükleri çıkarılarak bulunur.

Bileşkenin uygulama noktası ise yandaki formüle göre hesaplanır.

Formül şu şekilde özetlenebilir:

1. kuvvet x bileşkeye uzaklığı = 2. kuvvet x bileşkeye uzaklığ
 
Üst