Türkçe Dersine Nasıl Çalışmalıyız ?

Sevgili öğrenciler,
Amacınız İster Anadolu ve Fen Liselerine İster Üniversiteye girip, güzel bir eğitim alarak yarınlara en iyi şekilde hazırlanmak ve idealinizdeki mesleğe ulaşıp onu en iyi şekilde yapmak olsun. Bu amaca ulaşmak için gireceğiniz OKS sınavında sorulan 100 sorunun 25'i Türkçe dersinden ÖSS de ise sorulan soruların 60 tanesi Türkçe dersinden gelmektedir. OKS ve ÖSS Sınavlarını analiz ettiğinizde ve katsayılar dikkatle incelendiğinde Türkçe'nin önemini daha iyi anlayabilirsiniz.Türkçe’yi bütün kurallarıyla bilmek, sizin başarınız açısından oldukça önemlidir. Türkçe’yi iyi bilmek sadece Türkçe sorularını çözmekte değil, diğer derslere ait soruları çözmekte de işe yarayacaktır.

Sevgili öğrenciler, OKS ve ÖSS’de çıkan Türkçe soruları

1-Sözcükte,Cümlede Anlam Bilgisi,
2-Dil Bilgisi,
3-Anlatım Bozuklukları
4-Yazım Bilgisi
5-Edebiyat Bilgileri
olmak üzere 5 temel başlıkta karşınıza çıkmaktadır.

Anlam bilgisi, her şeyden önce hızlı ve doğru okumanızı; okuduğunuzu anlamanızı ve anladığınızı yorumlamanızı gerektirir. Soruların büyük çoğunluğunun anlam bilgisi olması ve ezbere dayalı bir bilgi istememesi bunun kanıtıdır. Anlam bilgisi soruları kelime, cümle ve paragraf düzeyinde karşımıza çıkar. Sözcük anlamında, sözcüğün cümle içinde kazandığı değişik anlamları bulma, yorumlama ve deyimlerin anlamlarını kavramaya yönelik sorular sorulur. Cümle anlamında cümlede verilen yargıyı kavrama, yargının oluşmasında etkili olan yardımcı yargıları bulma, yargıyı aktaran kişinin yansıttığı duyguyu, düşünceyi anlama ile ilgili sorular gelmektedir. Cümle anlamında sizlerin anlama yeteneğiniz ölçülür. Ayrıca birbirine benzer yargılar arasından farklı olanı bulabilme üzerinde durulur. Paragrafta sizden istenen, değişik yargılardan oluşan bir bütünü kavramanızdır. Bunu kavrarken aynı zamanda onun parçalarla olan ilgisini de anlamanız istenir. Paragraf soruları uzun olmasından dolayı zor soru olarak algılanır. Oysa bu soruların cevabı soruda verilen parçanın içinde gizlidir. Bu yönüyle belki de en kolay sorular paragraf sorularıdır. . Paragraf sorularını kolay çözmenin yolu bol paragraf sorusu çözmekten geçer.Paragrafı okumadan önce soru kökünü mutlaka okuyun ve ne sorulduğunu anlamaya çalışın. Ayrıca Anlam Bilgisi konusundan gelen soruları çözebilmek için az da olsa kitap okumaya çalışmalısınız. Ayda bir iki kitap bitirmeniz size fayda sağlayacaktır. Okuduğunuz metni özetlemeye, eleştirmeye çalışırsanız yaptığınız işin verimliliği daha da artacaktır. Burada değinmek istediğimiz önemli bir husus da sözlük kullanımıdır. Okuduğunuz metinde karşılaştığınız kelimelerden anlamlarını bilmediklerinizi öğrenmek, deyimlerin tam karşılığını bilmek, atasözlerini kavramak istiyorsanız bir Türkçe sözlük ve bir de atasözleri sözlüğü edinmelisiniz. Böylece sınavlarda çıkacak muhtemel deyim, atasözü ve kelime anlamı sorularını çok rahat çözebilme yeteneğine kavuşmuş olacaksınız.

Anlam bilgisi soruları nasıl çözülür?

Anlam bilgisi konusu Türkçe dersinin en önemli konusu olup, sınavlarda soruların % 85'inin de geldiği bölümdür. Dolayısıyla bu konuyu öğrenmek, başarıya ulaşmak için çok önemlidir.

Türkçe dersinin en önemli konusu olan anlam bilgisin gelebilecek soruları çözmek için şunlara dikkat edilmelidir:

Günde bir sayfa da olsa kitap okunmalıdır. Kitap okuma alışkanlığı olmayanlar ilk başlarda gazetelerden ilgilerini çeken köşe yazılarını, daha sonra Dünya Kla***leri'nden olan hikâye ve romanları daha sonra ise düşünsel içerikli deneme kitaplarını okumalıdırlar.

Televizyon seyrederken, birilerini dinlerken, okurken veya herhangi bir nedenle duyulan ve anlamı bilinmeyen kelime ve kelime gruplarının anlamları sözlüklerden araştırılıp hemen öğrenilmeliler. Bunu için de her öğrencinin kütüphanesinde bir Türkçe sözlük, bir deyimler sözlüğü,bir atasözleri sözlüğü bir de imla kılavuzu bulunmalıdır.

Okul Türkçe kitaplarının konularının işleniş bölümünde yer alan "Kelime çalışmaları" ve "Okuma, anlama, Anlatma" çalışmaları bölümleri mutlaka incelenmeli, çalışılmalıdır.

Okunan metinler üzerinde çalışma yapılarak konuları, asıl anlatılmak istenen düşünceleri, metinden çıkarılabilecek düşünceleri ve metnin yazarının veya şairinin konuyu ortaya koyarken içinde bulunduğu ruh hâlini belirleyerek not etmek gerekir.

Bu metinler başkalarına da anlatılabilir. Okunan hikâye veya bir romansa özetleme yapılabilir veya benzer kısa hikâyeler de yazılabilir. Veya hikâye belli bir noktada bırakılarak okuyucu tarafında tamamlanabilir.

Bu çalışmalar kişinin okuduğunu anlama ve anladığını sözlü veya yazılı şekilde ifade edebilme yeteneğini geliştirir. Bu kabiliyetleri gelişen kişilerin soruları daha kolay ve hızlı, ayrıca da doğru olarak çözebilecekleri görülecektir.

Soruları çözerken kalem kullanmak gerekir. Kelimelerin, cümlelerin anlamları belirlenip yanlarına yazılmalıdır. Bu belirlemeler yorumlanmalı ve kıyaslanmalı, sonra da istenen bilgiye ulaşılmalıdır.

Özellikle paragraf sorularında kalem kullanmak çok önemlidir. Sözel bir metindir, okumayla yapılır düşüncesi eksıktir. Okunan ve parçadan çıkarılan düşünceler, konu, ana fikir ve yazarın içinde bulunduğu durum not edilmelidir. Bu veriler sorunun çözümünde bizden istenen bilgiler olacaktır.

Türkçe konuları birbirinin devamı olduğu için konuları sırayla ve anlayarak çalışın. Bir konuyu çok iyi anlamadan diğerine geçmeyin.

· Her konu bir sonraki konunun temelidir. Temeli sağlam olmayan bina en küçük etkilerde bile yıkılabilir.

· Çıkmış sorular çıkabilecek soruların aynasıdır, bu yüzden son 7 yılın çıkmış sorularını konu konu çözün.

· Test tekniğine alışmak için bol bol soru çözün.

· Anlayamadığınız yerleri mutlaka bir bilene sorun.

- 1998-2006 tarihleri arasında OKS de çıkmış sorularını çözmenizi ve önceliğinizi 6 ve 7. sınıf konularına vermenizi tavsiye ederim.
OKS ve ÖSS 'de şimdiden başarılar dilerim.
 
Türkçe va matematiğin sınavlarda ki yeri yadsınamaz.
Hem matematikte daha pratik soru çözmek için hemde Türkçe'de daha hızlı olmak için kitap okumayı da ben arkadaşlara öneririm.
 
Üst