Göktürk Alfabesi(TÜRKLER'İN Milli Alfabesi)

GÖKTÜRK alfabesi

Göktürk alfabesi 38 harf ve işaretten oluşur. Bunlardan 4' ü ünlü, 30' u ünsüz, 4' ü de hece işaretleridir. Harfler bitiştirilmeyip ayrı ayrı yazılır. Sözcükler aralarına iki nokta üst üste konarak ayrılır. Sözcük başı ve içindeki ünlüler yazılmazken sondakiler yazılır.

Alfabe ilk kez Danimarkalı Türkolog Vilhelm Thomsen tarafından 1893' te çözülmüştür.Alfabenin kaynağıyla ilgili çeşitli tezler ortaya atılmıştır:

1) kullanılan işaretler eski İskandinavca' nın işaretlerine benzediği için Runik harfleri olduğu ileri sürülmüştür.

2) Thomsen ise Arami alfabesinden türediğini ileri sürmüştür.

3) Rus Türkoloğu Aristov işaretleri eski Türk damgalarına benzetmiştir.

En çok taraftar toplayan Thomsen' inki olmuştur.
 
Paylaşım için teşekkürler;

Arami alfabesi ile yazıldığı batılı ilim adamlarınca iddia edilen GÖKTÜRK alfabesinin Göktürk alfavesi olduğuna inanıyorum. Ülkemiz ilim adamları bu konuda çalışma yapmışlar ancak sonuçlanmamakla beraber makalelerinde göktürklerin kendilerine has alfabeleri olduğunu kısmen isbat etmişlerdir.

Arami alfabesini kullananlar Anadoluda yaşayan Asurlular ve Süryani topluluklarıdır. Orta asyaya oldukça uzaktır. en önemli ayrıntı budur.
 
Üst