• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Padişahlara Verilen Ünvanlar

ADİL
"Adil". II. Bayezit, III. Mehmet ve II. Mahmut'a verilmiştir.

AVCI
IV. Mehmet'e verilmiştir. Hayatındaki en önde gelen uğraşısı idi. Edirne civarında avlanırdı.

BAHTİ
"Talihli". I. Ahmet'e verilmiş ve onun tarafından şiirlerinde mahlas olarak kullanılmıştır.

BEDROS
"Kurnaz". Genel bir Ermeni adıdır ve güya II. Abdülhamit'in yüz hatları itibariyle Ermeniler'e benzediğini ima için ona verilmiştir.

BEY
"Küçük Şehzade"

BEYCEĞİZ
"Efendi", "Şehzade".

BEYZADE
"Şehzade oğlu". Padişahların kızlarının oğullarına verilen unvandır. İlk dönemlerdeki "Sultanzade" unvanının yerini almıştır.

CEDDÜ'L OSMAN
"Osmanlıların Babası".Süleyman Şah'a verilmiştir.

CİHANDAR
"Dünyanın Efendisi". III. Selim'e verilmiştir.

ÇELEBİ
"Beyefendi". "Kibar Efendi", "Genç Efendi". II. Mehmet dönemine kadar padişah oğullarına verilen unvandır. Ayrıca I. Mehmet'e de özellikle verilmiştir.

ÇELEBİ SULTAN
"Kibar-Şehzade". 1594 yılına kadar sancak valisi olan padişah oğullarına verilmiş olan unvandır.

DELİ
I. Mustafa ve İbrahim'e verilmiştir.

DÜZME(CE)
"Sahte". Kendi adına çıkan isyan döneminde ve aslı konusundaki şüpheye ifade etmek üzere Şehzade Mustafa'ya verilmiş unvandır.

EBU'L FETH
"Fethin babası". II. Mehmet'e verilmiştir

EFENDİ.
I. Abdülmecit döneminden itibaren padişah oğullarına verilen unvandır.

EĞRİ FATİHİ
III. Mehmet'e verilmiştir.

EMİRÜ'L MÜ'MİNİN
"Müslümanların İdarecisi". Halifeye verilen isimlerden biri olup Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinden sonra Osmanlı padişahlarına da verilmiştir.

FAHREDDİN
"Dinin öğüncü". I. Osman'a verilmiştir.

FATİH
İstanbul'u fethinden dolayı II. Mehmet'e verilmiştir

FATİH-İ BAĞDAT
"Bağdat'ı fetheden" IV. Murat'a verilmiştir

GAZİ
Hıristiyanlara karşı alınmış zaferlerdeki askerlere verilen unvandır. Özellikle de Osman, Orhan, I. Murat, I. Bayezit, II. Mehmet ve IV. Murat için kullanılmıştır.

GENÇ
II. Osman'a verilen isimdir.

GÜREŞÇİ
Güçlü olduğu için I. Mehmet'e verilmiştir.

HADİMU'L HARAMEYNİ'Ş ŞERİFEYN
"İki mübarek şehir olan Mekke ve Medine'nin koruyucusu". Yavuz Sultan Selim'e 1517'de Mekke Şerifi tarafından bu şehirlerin anahtarı gönderilmek suretiyle verilmiş bir unvandır.

HAN
Kırım idarecileri için kullanılmıştır. II. Selim tarafından torunu İbrahim'e verilmiştir.

HÜNKAR
"Hükümdar" I. Murat ve II. Mehmet'e verilen unvan.

HÜDAVENDİGAR
"Hükümdar", "Bey". I. Murat'a verilmiş ve daha sonra da Bursa Sancağı içinde kullanılmıştır. Yine Orhan ve II. Murat için de kullanılmıştır.

İLHAMİ
"İlham alan". III. Selim'e verilen unvandır.

KANBUR
I. Mahmut'a verilmiştir.

KANLI
Politikasını ima için II. Abdülhamit'e verilmiştir

KANUNİ
"Adil". II. Mehmet'e ve özellikle de I. Süleyman'a verilmiştir.

KÜRÜŞÇÜ
"Yay gerdiren". Bir sanatta pir kabul edildiği için I. Mehmet'e verilmiştir.

MEST
"Sarhoş". II. Selim'e verilmiştir.

MUHTEŞEM
Avrupalılar tarafından I. Süleyman'a verilen unvandır.

OSMANCIK
"Küçük Osman". I. Osman için kullanılmıştır.

PADİŞAH
"Hükümdar". İran kaynaklı bir unvandır. Sultanların çok fazla arzu ettikleri en yüksek makamdır. Herhangi bir kimse tarafından sultanla eş anlamlı olarak da kullanılabilir. Son dönemlerde Fransız Kralları için de kullanılmıştır.

PEHLİVAN
"Şampiyon", "Güreşçi". I. Mehmet'e verilmiştir.

SAHİB-KIRAN
"Her zaman başarılı Hükümdar". I. Süleyman ve IV. Murat'a verilen unvandır.

SAİBÜ'L-AŞERETİ'L - KAMİLET
"On numarayı tamamlayan". Onuncu sultan olduğu için I. Süleyman'a verilmiştir.
alıntı
 
Çok güzel bir konu, geçmiş tarih ve imparatorluk kültüründen esintiler olmuş.

Dilimizde Şahsına münhasır derlerya; her özellik bir ad getirmiş, payitaht mensuplarına
 
Üst