Anayasalarımız hakkında

1961 anayasa sı 1924 e göre liberal duruyor ama uygulamada tersi olmştr.Ayrıca 24 ten farklı olarak 61 anayasası sosyal ve ekonomik haklara değinmiş ancak liberalizmin temelinde ise bu haklara karşı negatiflilik(müdehalesizlik) esas olduğu için 61 in liberalliği tartışılır.
1982 anayasası 1961 e göre daha otoriter bir yapıdadır.
fakat sonradan yapılan değişiklikleri ruh çağırmaya benzetirsek 1961 anayasasının ruhu 1982 anayasasının ruhunun yerini almış ve bir nevi anayasal reenkarnasyon yaşanmıştır.bunun arkasında ise büyük ölçüde AB uyum paketleri yatmaktadır
 
Üst