Evlenme İşlemleri

İki Türk vatandaşı arasında Evlenme İşlemleri

* Nüfus hüviyet cüzdanları,
* Pasaportlar,
* Üçer adet fotoğraf.
* Başvuru, erkeğin oturduğu yer Başkonsolosluğuna şahsen yapılır.

Türk Vatandaşı ile yabancı veya çifte uyruklu arasında Evlenme İşlemleri

Türk vatandaşından:
* Nüfus hüviyet cüzdanı,
* Pasaportu.

Yabancıdan veya çifte uyrukludan :
* Kimlik belgesi (Personal Ausweis),
* Doğum belgesi (Internationale Geburtsurkunde),
* Bekar olduğuna dair belge veya kesinleşmiş boşanma kararı (boşanmış ise) veya ölüm belgesi (eşi ölmüş ise).
* İkametgah belgesi (Meldebescheinigung)
* Başvuru, Türk vatandaşının kayıtlı olduğu yer Başkonsolosluğuna şahsen yapılır.
* Yukarıdaki belgelere ilaveten, kişilerin durumlarına göre aşağıdaki belgeler de istenir:
Reşit olmayanlar için:
* Anne-baba izni (muvafakatname),
* Anne-baba boşanmış ise, velayete ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının aslı veya tasdikli fotokopisi,
* Anne-babadan biri ölmüş ise, bununla ilgili belge.
* Boşanan vatandaşlardan, kesinleşmiş mahkeme kararı veya tasdikli fotokopisi,
* Kadınlarda, iddet müddetinin kaldırıldığına dair mahkeme kararı.

Önemli !
Türk kanunlarına göre boşanan kadınlar, boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren 300 gün geçmeden yeniden evlenemezler. "İddet müddeti" denilen bu zamanı doldurmadan evlenmek isteyenler, bu bekleme süresini Türkiye'den bir mahkemeye başvurarak kaldırtabilirler.
Kanunlara göre, erkek ve kızlar 18 yaşını doldurduklarında reşit sayılırlar. Erkekler 17, kızlar 15 yaşını bitirince, anne-baba izniyle evlenebilirler.
Erkek 15 yaşından büyük ve 17 yaşından küçük, kız 14 yaşından büyük ve 15 yaşından küçük ise, ancak mahkeme kararı ile evlenebilir.
Konsolosluklarda, sadece iki Türk vatandaşı evlenebilir. Evleneceklerden birinin yabancı uyruklu veya çifte uyruklu olması halinde, evlenme Alman makamında yapılır. Evlenme aktinden sonra, evlenme belgesinin bir adet aslının, en geç bir ay içinde konsolosluğa gönderilmesi lazımdır. Evlenme başvurusu, evleneceklerden birinin çifte tabiyetli olması halinde sadece Türk vatandaşı olanın bağlı olduğu Başkonsolosluğa yapılır. Her iki tarafın çifte uyruklu olması halinde evlenme bildirimi erkeğin bağlı olduğu Başkonsolosluğa yapılır. Bir ay içinde bildirilmeyen evliliklerde, geç bildirmekten dolayı ceza alınmaktadır.

Eheschliessungsangelegenheiten
Trauung von zwei türkischen Staatsangehörigen:

* Personalausweise,
* Reisepässe,
* je drei Lichtbilder.
* Das Paar wendet sich persönlich an das zuständige Generalkonsulat am Wohnsitz des Mannes.

Trauung von einem/einer türkischen Staatsangehörigen und einem/einer Ausländer/in oder einem/einer Staatsangehörigen mit doppelter Staatsbürgerschaft:
Der/die türkische Staatsangehörige hat folgende Dokumente vorzulegen:
* Personalausweis,
* Reisepass.

Der/die Ausländer/in oder der/die Staatsangehörige mit doppelter Staatsbürgerschaft hat folgende Dokumente vorzulegen:
* Personalausweis,
* internationale Geburtsurkunde,
* Ehefähigkeitszeugnis oder (bei Geschiedenen) rechtskräftiges Scheidungsurteil oder (bei Verwitweten) Sterbeurkunde des verstorbenen Ehepartners,
* Meldebescheinigung,
* das Paar wendet sich persönlich an das zuständige Generalkonsulat am Wohnsitz des/der türkischen Staatsbürgers/in.

Je nach Sachlage können von den Personen auch folgende Dokumente verlangt werden:
Wenn die zu trauenden Personen nicht volljährig sind:

* Einwilligungserklärung der Eltern,
* wenn die Eltern geschieden sind, das rechtskräftige Urteil über das Sorgerecht in Original und beglaubigter Fotokopie,
* wenn ein Elternteil verstorben sein sollte, Sterbeurkunde.

Wenn die Brautleute geschiedenen Personenstands sind:
* Rechtskräftiges Scheidungsurteil oder beglaubigte Fotokopie,
* bei Frauen ein Gerichtsurteil über die Aufhebung der Wartezeit.

Wichtig!
Nach unseren Gesetzen dürfen Frauen nach Erlangung des rechtskräftigen Scheidungsurteils 300 Tage lang nicht erneut heiraten. Diese Frist wird "Wartezeit" genannt. Wenn eine Frau, ohne diese Frist abzuwarten, erneut heiraten möchte, kann sie diese Wartezeit durch ein Gerichtsurteil in der Türkei aufheben lassen. Nach unseren Gesetzen werden männliche und weibliche Personen mit 18 Jahren volljährig.
Männer können mit 17 Jahren und Mädchen mit 15 Jahren mit Einwilligung ihrer Eltern heiraten. Wenn ein Mann älter als 15 Jahre, aber jünger als 17 Jahre ist, und ein Mädchen älter als 14 Jahre, aber jünger als 15 Jahre ist, muss die Heiratserlaubnis durch ein Gericht ausgesprochen sein.
Die Trauung kann nur dann vom Generalkonsulat durchgeführt werden, wenn beide Seiten türkische Staatsbürger sind. Wenn eine Seite der Brautleute Ausländer ist oder die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt, wird die Trauung vom deutschen Standesamt vollzogen. Nach der Eheschliessung muss das Ehepaar innerhalb von einem Monat das Original der Heiratsbescheinigung dem Generalkonsulat übermitteln. Wenn eine Seite die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt, ist der Antrag zur Eintragung der Eheschliessung beim zuständigen Generalkonsulat des/der türkischen Staatsbürgers/in zu stellen. Wenn beide Seiten die doppelte Staatsbürgerschaft besitzen, wird dieser Antrag beim zuständigen Generalkonsulat des Mannes gestellt. Wird die Eheschliessung innerhalb von einem Monat nach der Trauung dem Generalkonsulat nicht mitgeteilt, muss ein Bußgeld entrichtet werden
alıntıdır
 
Üst