Pasaport İşlemleri

Yeni pasaport alma

Reşit olanlar

* Nüfus cüzdanı,
* Eski pasaport cüzdanı,
* 3 adet yeni çekilmiş ve***alık fotoğraf,
* İşçi veya işveren olduğunu gösteren belge,
* Refakat hanesinde kayıtlı olan çocukların ikişer adet yeni çekilmiş fotoğrafları ve nüfus cüzdanları,
* Askerlik durumunu gösterir belge.

16 Yaşından küçük olanlar

* Çocuk, Başkonsolosluğa gelemiyorsa fotoğraflı okul veya ikamet belgesi,
* Anne ve babanın pasaportları,
* Çocuğun nüfus cüzdanı,
* Evlilik dışı dünyaya gelen çocuklarda, meşruatlı nüfus kayıt örneği,
* Anne ve babanın her ikisinin de Başkonsolosluğa bizzat gelerek beraberce imzalayacakları muvafakatname,
* Anne veya babadan birisi, Başkonsolosluğa gelemiyor ise bulundukları yer noterinde veya diğer bir Türk Başkonsolosluğunda tanzim ettirecekleri muvafakatname,
* Anne ve babanın boşanmış olması halinde çocuğun velayeti hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı.

16 yaşından küçüklerin pasaport refakat hanesine kaydı

* Kaydedilecek çocuğun doğum belgesi veya nüfus cüzdanı,
* Anne ve babanın pasaportları ve nüfus cüzdanları,
* Annenin pasaportuna kayıt edildiği taktirde babanın, babanın pasaportuna kayıt halinde annenin, nüfus cüzdanı ve pasaportuyla bizzat Başkonsolosluğa gelmesi,
* Evlenme cüzdanı (Yeni doğumda yapılan kayıtlarda)
* İki adet fotoğraf.

Kayıp pasaport

* Yabancılar Dairesi‘nden alınacak kayıp belgesi (Verlustanzeige)
* 4 adet ve***alık fotoğraf,
* Pasaportun hangi makamdan, ne zaman alındığını ve nasıl kaybolduğunu belirten Türkiye ve Almanya adreslerinin yer aldığı dilekçe,
* Nüfus hüviyet cüzdanı.

Passangelegenheiten
Ausstellung eines neuen Passes
Volljährige Personen:

* Personalausweis,
* der bisherige Reisepass,
* 3 Lichtbilder neuen Datums,
* Dokument, aus dem ersichtlich ist, dass der- oder diejenige den Status eines Arbeitnehmers oder eines Arbeitgebers hat,
* je 2 neue Lichtbilder der Kinder, die im Pass unter der Rubrik Begleitpersonen eingetragen sind, sowie deren Personalausweise,
* Dokument über den Militärdienst.

Bei Personen unter 16 Jahren

* Wenn das Kind nicht persönlich beim Generalkonsulat erscheinen kann, eine mit einem Lichtbild versehene Schul- oder Meldebescheinigung,
* die Reisepässe beider Elternteile,
* der Personalausweis des Kindes,
* bei unehelichen Kindern, Auszug aus dem Personenstandsregister mit Aktenvermerk,
* Einwilligungserklärung der Eltern, die im Generalkonsulat eigenhändig unterschrieben werden muss,
* wenn die Mutter oder der Vater verhindert sein sollte, im Generalkonsulat persönlich zu erscheinen, eine Einwilligungserklärung, die im Notariat am Ort oder bei einem anderen türkischen Generalkonsulat ausgestellt wird,
* wenn die Eltern geschieden sind, das Gerichtsurteil, aus dem ersichtlich ist, wer das Sorgerecht des Kindes inne hat.

Eintragung von Kindern unter 16 Jahren in die Rubrik Begleitpersonen

* Die Geburtsurkunde oder der Personalausweis des einzutragenden Kindes,
* die Reisepässe und Personalausweise beider Elternteile,
* wenn das Kind in den Reisepass der Mutter eingetragen wird, muss der Vater, wenn das Kind in den Reisepass des Vaters eingetragen wird, muss die Mutter mit dem Personalausweis und dem Reisepass persönlich beim Generalkonsulat erscheinen,
* Heiratsurkunde (wenn die Eintragung wegen Geburt vorgenommen wird),
* zwei Lichtbilder

Wenn der Reisepass abhanden kommt

* Eine Verlustanzeige, ausgestellt von der Ausländerbehörde,
* 4 Lichtbilder,
* Antrag mit Informationen über die Ausstellungsbehörde und Ausstellungsdatum des Reisepasses sowie Angaben über den Verlust des Passes mit Adressen in der Türkei oder in Deutschland,
* Personalausweis.
 
Üst