kimya nedir?

Kimya kimi zaman 'kolay zengin olmayı sağlayacak olan filozof taşını bulmayı sağlayan bir uğraş' kimi zamanda 'uzun yaşamayı sağlayacak olan hayat iksirini bulma yolu' olarak görülmüştür. Şüphesiz bu tanımlar günümüzde de geçerli olan tanımlar değildir. Günümüzde kimyaya mucize yaratıcı bir bilim gözüyle de bakılmaktadır. Bugün de kimya için tek bir tanım yapmak mümkün değildir. Kimine göre ' Kimyacıların yaptıkları şey' kimine göre 'maddenin yapısını, özelliklerini, tepkimelerini inceleyen bir bilim' kimine göre 'insan çevresini düzenli bir şekilde inceleme yolu' kimine göre ise 'evrende bizi ilgilendiren her şeyi inceleyen bir bilim'dir. Şüphesiz bu tanımların hepsi doğrudur. Ancak kimisinin eksik, kimisinin ise açık olmadığı söylenebilir. Bize göre kimya, maddelerin yapısal özelliklerini ve birbiri ile olan etkileşimlerini, sebep ve sonuçları ile birlikte inceleyen bir bilim dalıdır.

KİMYACI KİMDİR?

Her türlü kimyasal hammadde üretim, kalite kontrol ve analizlerinde, araştırma ve geliştirme laboratuarlarında kimya mühendisinin ve kimyagerlerin denetimleri altında çalışan kişidir.
Kimyacıda bulunması gereken özellikler;
• Fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgi duyan ve bu alanda başarılı,
• Dikkatini bir noktada uzun süre toplaya bilen,
• Ayrıntıyı algılayabilen,
• Sabırlı, titiz ve araştırmadan hoşlanan,
• Kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan,
• Bedence sağlam ve güçlü (özellikle koku alma duyusu gelişmiş, renk körlüğü olmayan) kimseler olmaları gerekir.

PERİYODİK TABLO

Elementlerin sayısının her geçen gün artması, bunların özellikleri-nin tek tek incelenmesini zorlaştırır. Bu nedenle, bi-lim adamları elementlerin özelliklerini kolay bir şekil-de inceleme yollarını araştı-rarak onları belirli özellikle-rine göre sınıflandırdılar. Elementlerin sınıflandı-rılması ile ilgili çalışmalar ilk kez 1829da J. Döbereiner ve daha sonra 1864te J.Newlands tarafından, elementlerin kimyasal özelliklerinin artan atom kütleleri ile ilişkili olduğu düşünülerek yapılmıştır. Atom numarası her elementin temel özelliğidir. Elementler artan atom numaralarına göre sıralandığında, elementlerin bazı özellikleri periyodik olarak tekrarlanır. Bu da elementlerin elektron dağılımlarıyla ilgilidir.
Özellikleri birbirine benzeyen elementler alt alta gelecek şekilde artan atKİMYA NEDİR?
Kimya kimi zaman 'kolay zengin olmayı sağlayacak olan filozof taşını bulmayı sağlayan bir uğraş' kimi zamanda 'uzun yaşamayı sağlayacak olan hayat iksirini bulma yolu' olarak görülmüştür. Şüphesiz bu tanımlar günümüzde de geçerli olan tanımlar değildir. Günümüzde kimyaya mucize yaratıcı bir bilim gözüyle de bakılmaktadır. Bugün de kimya için tek bir tanım yapmak mümkün değildir. Kimine göre ' Kimyacıların yaptıkları şey' kimine göre 'maddenin yapısını, özelliklerini, tepkimelerini inceleyen bir bilim' kimine göre 'insan çevresini düzenli bir şekilde inceleme yolu' kimine göre ise 'evrende bizi ilgilendiren her şey.
 
Üst