• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Arkeoloji nedir?

Arkhaio: eski (yunanca)
logos: bilim (yunanca)

Arkeloji kelimesi bu iki kelimenin birleşiminden oluşmuştur. Yani kelime manası ile eskinin bilimidir. Arkeolog terimi M.S.'nin ilk yüzyıllarına kadar Yunanistan'da sahnede dramatik mimiklerle eski efsanleri canlandıran aktörler için kullanılıyordu. Bugünkü anlamını ise 17. yüzyılda yaşamış bir doktor ve Lyons antikaları uzamanı olan Jacques Spon tarafından kazandırılmıştır.

Kavram olarak Arkeoloji

Geçmişte yaşayan insanların elinden çıkan, yarattığı her türlü eseri keşfeden, bilimsel yöntemlerle ortaya çıkaran, inceleyen bilim dalı. Tarihteki eksik noktalar, biinmeyenler yine arkeloji tarafıdan ortaya çıkarılır.
Arkeoloji birçok bilimle işbirliği içinde çalışmaktadır. Bunların başında tarih ve sanat tarihi gelir. Bunlar dışında da jeomorfoloji, kronoloji, staitigrafi , antropoloji, botanik ve nümizmatiği sayabiliriz.

Diğer tanımlar ve yorumlar

İnsanın geçmişini geride bıraktığı maddi kültür belgelerine dayanarak inceleyen bilim dalı. Maddi kültür belgesi, uygarlık tarihinin başlangıcından, yani insanoğlunun ilk aleti yarattığı andan bu güne değin, gene insanın yaptığı ya da doğada bulduğu biçimi ile kendi gereksinimleri için kullandığı gereçlerin tümüdür. (Ana Britannica)

Madde kültür varlıklarını estetik kaygılardan uzak olarak inceler. Sadece sanat eserleri değil edebiyat dışındaki tüm kültür varlıklarını inceler. (Prof. Dr. Orhan Bingöl)

Eski medeniyetleri maddi kalıntıları yolu ile inceleyen bir ilimdir. Eski çağlardan zamanımıza kalmış her eserin incelenmesi arkelojinin içine girer. Somut kalıntılardan dolayı arkeloji geçmişteki insan emeği olarak da tarif edilebilir. Arkeoloji bir takım yardımcı bilim kollarından da yararlanır. (Secda Satuk)

Arkeolojinin geçmişinde olagelmiş her şeyin yüzde 99,99'dan fazlasında, herhangi bir tür kanıt varlığını bir saniyeden fazla sürdürememiştir. Yine de geriye kalan sayısız örnek arasında kanıt yüzdenin milyonda birinin sadece küçücük bir kesitinde varlığını devam ettirir. Ve yine, arkeoloji tarafından daha küçük bir bölümü yeniden eski haline kavuşturulan bu kesitin de, daha küçük bir kısmı doğru olarak yorumlanabilmiştir. (Robert Bednarik)

Arkeoloji sonsuz bir arayıştır, asla bir sonuç olamaz; gerçek bir varış noktası olmayan edebi bir yolculuktur. Her şey deneme aşamasındadır ve hiçbir şey nihayetine ulaşmamıştır. (Paul Bahn)

Toprağın üstündekilere ne kadar sahip çıkıyorsak, toprağın altındakilere de o kadar sahip çıkmalıyız (Mustafa Kemal Atatürk)

Kaynakça:
Bahn, Paul : Arkeoloji'nin ABC'si , Kabalcı Yayınevi, İstanbul 1999
Akurgal, Ekrem : Anadolu Uygarlıkları , Net turistik Yayınlar, 6.Baskı, 1998
Saltuk , Secda : Arkeoloji Sözlüğü , İnkılap Kitapevi , İstanbul 1997
Lloyd Seton : The Art of the Ancient Near East , Thames And Hudson, 1961 Great Britain
Ana Britannica : Cilt 2 , 1986


Arkeoloji Nedir?

Tanım: Eski Kültür ve Uygarlıkları onlardan kalan maddi kalıntıları açısından inceleyen ; yer ve zamanını saptamakla uğraşan bir bilimdir ,arkeoloji.Maddi Kalıntılar terimiyle insan elinden çıkan,insan düşüncesinin ürünü olan eserler,alet ve malzeme ile ev eşyaları,sanat yapıtları kastedilir.Bu yönüyle arkeolojiyi,geçmiş zaman insanlarının "el emeği göz nuru " olarak tanımlayabiliriz.Eski Yunanca'nın "Arkhaios" (eski) ve "Logos" (bilim) kelimelerinden türetilmiş olan arkeoloji kelime olarak (Osmanlıca "Atikiyat") "Eskinin Bilimi anl***** gelirse de diğer bütün bilim dallarının kaynağı " anası " durumundadır.

Amacı: Amacı ışık tutarak geçmişi canlandırmak,ilk çağ insanını düşünceleriyle ve bunların sonucu gerçekleştirdiği yapıtlarla günümüz insanına derinlemesine tanıtabilmek,onu anlamasına yardımcı olabilmektir.Bu amaçla,eski kültür kalıntılarını bulup ortaya çıkarır,tanımlayıp,aslında uygun bir biçimde tekrar kurarak geçmiş kültürleri yorumlayarak aydınlatmaya çalışır.Faydası:günümüz insanına geçmişini ve köklerini öğreterek geleceğini aydınlatmasında yol göstermesidir.

İnsan yaradılışı gereği merak duyduklarını,kendisinde iyi yada kötü bir anısı olan şeyleri toplama,koruma ve saklama eğilimine sahiptir.Toplanılan bu tür malzemeler bazen bir koleksiyona dönüşebildiği gibi;bazen de basit bir biriktirmeden öteye geçmemiştir.İster zevk için olsun ,isterse bilinçli olarak yapılsın,bu derleyip toplama eğilimi büyük arkeolojik koleksiyonların,ardından da müzelerin doğmasından en belirgin etkendir.

Bilinen ilk kapsamlı koleksiyonların,Roma İmparatorları ile Roma'nın önde gelen zenginleri tarafından oluşturulduğu kabul edilmektedir.Roma İmparatorları ülkenin dört bir yanından getirttikleri antik eşyaları,özellikle de çeşitli boyutlardaki heykellerle saray,şato ve villalarını süsleme yoluna gitmişlerdir;sonuçta,bugünkü değerli arkeolojik koleksiyonların oluşmasında öncülük etmişlerdir.Arkeoloji'nin tarihçesine baktığımızda İnsanlığın geçmişini aydınlatma yolunda çok eskiden beri bir takım araştırmalar yapıldığını görürüz.Başlangıçta tarih ve felsefeyi açıklamada kullanılan arkeoloji,daha sonra bu bağımlılıktan kurtulmuş ve bir bilim dalı kimliği kazanmıştır.

ARKEOLOG NEDİR?

MESLEK TANIMI: I[/B]nsanin dünya üzerinde görülmesinden Ortaçaga kadar geçen süreç içinde insana iliskin her türlü kalinti ve buluntuyu, dogal çevre ile insan arasindaki iliskileri, yüzey, sualti arastirmalari ve kazilarla ortaya çikaran, inceleyen, degerlendiren ve koruyan kisidir.

GÖREVLERI

Eski çaglardan günümüze kalmis toprak veya su altindaki eserleri gün isigina çikarmak için kazilar yapar, - Kazilardan elde edilen eserleri temizler, - Parça eserlerin yapistirilmasini (konservasyon), bakim-onarim ve restorasyonunu yapar, - Eserlerin kaydini tutar, korunmasini saglar ve halkin bilgisine sunar, - Kültür Bakanliginda çalismasi durumunda; kazilarda gözlemci olarak görevlendirilebilir, - Korunmasi gereken kültür ve tabiat varliklarini saptar ve kaydini tutar, bunlara yönelik koruma ve restorasyonlar konusunda kararlar çikarilmasini saglar, - Çevresindeki antik kentlerin (ören yerlerinin) belirli araliklarla denetimini yapar, - Müzelerde çalisanlar kolleksiyoncularin denetimini yapar.

KULLANILAN ALET ve MAKINALAR

Spatula (ucu sivri küçük mala), kazma, kürek, el arabasi, keski, su terazisi, firça, süpürge, fotograf makinesi, metre, ölçüm, çizim araç-gereçleri, kimyasal maddeler, sondaj aletleri.

MESLEGIN GEREKTIRDIGI ÖZELLIKLER

Arkeolog olmak isteyenlerin; - Tarih ve kültür konularina merakli ve bu alanlarda basarili, - Açik havada çalisma yapmaktan hoslanan, - Iyi bir gözlemci ve arastirici, - Bedence saglam, - Normalin üstünde genel yetenege ve özellikle sözel düsünme ve neden-sonuç iliskisini ortaya çikarabilme gücüne sahip, kimseler olmalari gerekir.

ÇALISMA ORTAMI ve KOSULLARI

Arkeologlar görevlerine göre degisik ortamlarda çalisirlar. Arastirma yapan arkeologlar, çogunlukla okuyarak, yazarak görev yaparlar, yaz aylarinda kazi çalismalarini açik havada yürütürler. Müzelerde çalisanlar için çalisma ortami temiz ve sessizdir. Bir kazida ilginç bir parçanin bulunmasi ve ait oldugu dönemin belirlenmesi uzun ve zahmetli bir çaba sonucunda gerçeklesir ve bu durum kisiye büyük bir mutluluk verir. Arkeologlar, eski çag tarihçisi, heykeltiras, mimar, topograf, teknik ressam, fotografçi, epigraf (yazit okuyan kisi) gibi meslek elemanlariyla sürekli iletisim halinde çalisirlar.

ÇALISMA ALANLARI ve IS BULMA OLANAKLARI

Arkeologlarin çalistiklari kuruluslar; üniversiteler (ögretim görevlisi veya arastirmaci olarak), Müzeler ve Anitlar Genel Müdürlügü'ne bagli çesitli müzeler, kültür ve tabiat varliklarini koruma kurullari, özel müzeler, Vakiflar Genel Müdürlügü ve Maden Tetkik Arama Enstitüsüdür

MESLEK EGITIMININ VERILDIGI YERLER

Ülkemizde halen Akdeniz, Anadolu, Atatürk, Dicle, Mersin, Çanakkale Onsekiz Mart, Selçuk ve Trakya Üniversitelerinde sadece Klasik Arkeoloji Anabilim dalinda; Hacettepe Üniversitesinde Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim dalinda; Ege Üniversitesinde Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim dallarinda; Ankara ve Istanbul Üniversitesinde de her üç anabilim dalinda (Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi) egitim verilmektedir. Bilkent Üniversitesinde ise Arkeoloji ve Sanat Tarihi olarak iki bölüm birlestirilmistir. Ilgili bölümlere liseden sonra Ögrenci Seçme ve Yerlestirme Sinavi (ÖSYS) ve "Türkçe-Sosyal (TS)" puani ile girilebilir.

EGITIMIN SÜRESI ve IÇERIGI

Meslegin egitim süresi 4 yildir. Arkeoloji alaninda egitim veren anabilim dallarinin birinci sinifinda, temel kavramlar ve terimler ögretilmektedir. Arkeoloji alaninda egitim veren bu anabilim dallarinin birinci sinifinda temel kavramlar ve terimler ögretildikten sonra diger siniflarda her anabilim dali kendi konusu çerçevesinde insanligin sosyo-kültürel yapisini ve kültür ortam iliskilerini isler. Klasik arkeolojide Yunanca ve Latince ögretilmektedir. Dönem özelliklerinin incelendigi heykel, seramik, mimari, tarihi cografya vb. dersler verilmektedir.

MESLEKTE ILERLEME

Lisans egitimini tamamlayan kisiler üniversitelerde görev almak isterlerse arastirma görevlisi sinavinda basarili olmalari gerekir. Bu sekilde göreve baslayan kisiler doktora derecesi aldiktan ve gerekli çalismalari tamamladiktan sonra yardimci doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler. - Meslek elemanlari belli bir alanda uzmanlasabilirler. Bunlar; eski tunç çagi eserleri, konservatör (yarim eserlerin yapistirilmasi), sikke (numismat), arkaik dönem heykeltirasligi, helenistik çag mimarisi, seramik, vb. alanlardir. Benzer Meslekler: Sanat tarihçisi, tarihçi. BURS, KREDI ve

ÜCRET DURUMU

Ögrenciler üniversitelerin veya müzelerin yaz aylarinda yapmis oldugu kazilara katilirlarsa asgari ücret seviyesinde ücret alabilirler. -Sartlari uyan ögrenciler Yüksek Ögrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun saglamis oldugu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Çesitli kurum ve kuruluslarca basarili ögrencilere karsiliksiz veya mecburi hizmet karsiligi verilen burs olanagi da vardir. -Egitim sonrasi teknik hizmetler sinifinda göreve baslarlarsa asgari ücretin 3-3,5 kati dolayinda maas almaktadirlar.
 
Merhaba
Ben oya antalyada yasıyorum.ingilizce turist rehberıyım .arkeolojı kelıme lerı ıle ılgılı gelısım calısmalarım var .bu konuda bana tavsıye edecegınız bır kaynak veya mevcut bılgı arsıvınız var mı?
 
Merhaba
Arkhaio: eski (yunanca)
logos: bilim (yunanca)
-Eskinin bilimi

-Dramatik mimiklerle eski efsanleri canlandıran aktörler
-Geçmişte yaşayan insanların elinden çıkan, yarattığı her türlü eseri keşfeden,
bilimsel yöntemlerle ortaya çıkaran, inceleyen bilim dalı.

-Insanın geçmişini geride bıraktığı maddi kültür belgelerine dayanarak inceleyen bilim dalı.
-Maddi kültür belgesi, uygarlık tarihinin başlangıcından, yani insanoğlunun ilk aleti
yarattığı andan bu güne değin, gene insanın yaptığı ya da doğada bulduğu biçimi ile
kendi gereksinimleri için kullandığı gereçlerin tümüdür.
(Ana Britannica)

-Madde kültür varlıklarını estetik kaygılardan uzak olarak inceler.
Sadece sanat eserleri değil edebiyat dışındaki tüm kültür varlıklarını inceler.
(Prof. Dr. Orhan Bingöl)

-Eski medeniyetleri maddi kalıntıları yolu ile inceleyen bir ilimdir.
Eski çağlardan zamanımıza kalmış her eserin incelenmesi arkelojinin içine girer.
Somut kalıntılardan dolayı arkeloji geçmişteki insan emeği olarak da tarif edilebilir.
Arkeoloji bir takım yardımcı bilim kollarından da yararlanır.
(Secda Satuk)
 
Üst