Projeksiyon tv nedir?

Projeksyion TV'lerin CRT, LCD ya da plazma temelli teknolojilerle elde edildiklerinde çok pahalıya gelecek ekran büyüklüklerini daha düşük maliyetlerle elde etmek için geliştirilmiş olduklarını söyleyebiliriz. Geleneksel televizyon türlerinden farklı olarak projeksiyon TV modelleri, görüntüyü kendi içlerindeki bir CRT ya da LCD oluşturup daha büyük bir yüzeye yansıtmak yoluyla iş görürler. Projeksiyon TV'lerde bu yansıtılan yüzey televizyonun kasasına bütünleşik durumdadır.

Projeksiyon TV'lerin diğer monitörlerden ne farkı vardır? Projeksiyon TV için avantaj olarak nitelendirilebilecek olan özellikler şunlardır:

Projeksiyon TV'ler en büyük ekran boyutlarını en ucuza sunan seçenektirler. Ekran alanı başına en düşük maliyet projeksiyon TV'lerinkidir.
Geleneksel CRT ekranlara göre daha hafif ve incedirler.
Plazma TV ve LCD ekran türlerinden daha gerçekçi gölge görüntüleri verirler.
Fosfor temelli bir teknolojiye sahip olmadıkları için, aynı rengin aynı noktada uzun süre kalmasının yaratacağı problemler LCD ekranlarda görülmez.
Projeksiyon TV için dezavantaj olarak nitelendirilebilecek olan özellikler ise şunlardır:

Projeksiyon TV'lerde renkler çok parlak olmazlar ve parlaklık ekrana eşit olarak dağılmış değildir (merkez daha parlak, köşeler daha karanlıktır).
Plazma TV ve LCD monitör türlerinden daha fazla yer kaplarlar.
 
Üst