Dedektör

Elinde kocaman bir çanta ile uçağa binecek olan adam dedektörden geçince, dedektör sinyal verir. Görevli çantada ne olduğunu sorar. Adam sakince "Kuş yemi var" der.

Görevli tekrar geçmesini söyler. Adam tekrar geçince dedektör yine öter. Görevli sinirlenir ve çantayı açmasını ister.

Görevli açılan çantanın azğına kadar değerli kol saati ile dolu olduğunu görünce çok sinirlenir:

- Hani kuş yemi vardı bunun içinde!?

Adam gayet kendinden emin bir halde:
- Ben bunları götürüp yesin diye kuşun önüne koyuyorum. Ama beğenir, ama beğenmez ona bir şey diyemem.
 
Üst