RSS Feed  Bak

Blog YukseLL

Google Adsense Ban

Değerlendir
Sitemizde google arama motoru ve google adsense reklamlarının internetin gelişimindeki rolü hakkındaki yazımızda da ayrıntılı şekilde anlattığımız üzere internet üzerinde büyük katkısı ve payı vardır.

Bu yazımızda Google Adsense nedir? Nasıl üye olunur? Google adsense reklamları siteye nasıl eklenir? konularını işlemeyeceğiz. Bunları zaten bildiğinizi farzederek google adsense ban yani google reklam programı hesaplarının kapatılması hakkında görüşlerimizi yazacağız.

Google Adsense Ban

Google, reklam programlarına uymayan, sahte tıklama ve sair nedenler ile adsense yayıncılarının hesaplarını kapatma hakkına sahip. Ve bunu yaparken de ne elde edilen kazanca ne de kişiye göre davranıyor. Tam internetten ve google’dan para kazanmaya başladım derken gelen bir e-mail ile hayalleriniz yıkılıveriyor.

Internetin en çok para kazandıran reklamcılık imkanı, bir o kadar da riskler oluşturuyor. Google’in sorgusuz, sualsiz, uyarısız olarak google adsense hesaplarını banlaması (kapatması) internette sıkça konuşuluyor. Ancak sonuç olarak o hesabın tekrar açılması nerede ise imkansız görünüyor.

Google Adsense ekibi size şu mailleri gönderebilir ;

1) Google Adsense hesabınıza kayıtlı sitelerden geçersiz tıklamalar yapıldığından hesabınız kapatıldı (BAN).

2) Uzmanlarımız hesabınızın program kurallarımızla uyum içinde olmadığını
farketti. Sonuç olarak, hesabınızı durdurduk (BAN).

Genel olarak Google Adsense’den BANlanma nedenleri için tıklayınız.

İşte asıl makale konumuz burada başlıyor;

Asıl amacının reklam verenleri korumak olduğu iddia edilen BAN yani sözleşmenin feshi durumlarında kazandığınız para ne olacak diye soracaksanız, parayı alamayacağınız ve haksız olarak kazandığınız düşünülen paranın Google ADWORDS yayıncılarına iade edileceği cevabını alırsınız.

Hesapların kapatılmasına itiraz hakkının olmadığı veya itirazlara genellikle ve büyük ihtimalle RET cevabı geleceği, zira google ile yapılan sözleşmede bu husuları peşinen kabul ettiğiniz hatırlatılır. Kimse google’a dava açılabileceğini, sözleşmenin her zaman bağlayıcı olmayabileceğini, hukukta sözleşme yapılırken konulan şartların kanun, ahlak ve adaba aykırı maddeler içeremeyeceğini, sözleşmelerin (akitlerin) düzenlendiği borçlar hukukunu bilmeyebilir. Hatta bilse de genellikle kazançlar düşük olduğundan masraflar ve avukatlık ücretleri açısından dava açmaya değmez düşüncesi ile hak aramaktan vazgeçerler.

İhtilafların karşılıklı olarak yapıcı bir tutum ve iyiniyetle çözümlenmesi (sulh) yolunu benimsesek de Google’a karşı dava açılabiliceğini, haklı iseniz paranızı dahi alabileceğinizi peşinen söylemeliyiz. Peki google hesabınızı banladı ve kazandığınız örnek olarak 1000 doları adwords yayıncılarına iade edecek… Nasıl? ve Neden?

1- Geçersiz tıklamalar söz konusu ise tam olarak bir hileYyanıltma vardır, google adwords yani reklam yayıncısının sitesine, rekl***** gidilse bile amaç sadece “tıklama” ve sonuçta “adsense yayıncısı” webmasterin (veya site sahibinin) para kazanması olduğundan bu konudaki “google uygulamalarını” haklı ve yerinde ve aynı zamanda hukuka uygun olduğunu düşünüyorum. Ancak buna rağmen sahte veya geçersiz tıklamalar bir başkası tarafından yapılmış olabileceğinden google bu durumlarda adsense yayıncılarına bir savunma ve itiraz hakkı veriyor, yerinde görürse hesabı tekrar açma imkanı sağlıyor.

2- Program kurallarına uymama halleri (geçersiz tıklama dışındakiler): Adsense reklamlarını yayınlayan sitelerin google program politikasına ve kurallarına uygun olmaması halinde ise google adsense ban durumu ve takındığı tavır değişiyor.

a) Açık ihlaller; hukukta açık ayıp olarak nitelendirilen, sayfaya ilk bakışta bakan bir internet gezgininin dahi rahatlıkça anlayabileceği hileler; Örneğin, reklam yayınlanan sayfada spam olarak kabul edilebilecek kadar tekrarlanan kelimeler kullanmak, Bir sayfada aynı boyutta iki Adsense reklam ünitesi kullanmak, Google reklamlarının yeni sayfada açılmasını sağlamak, Google reklamlarını kullandığınız sayfada diğer firmaların içerik tabanlı reklamlarını kullanmak, Sadece reklam gösterimi için hazırlanmış sayfaya Google reklamı yerleştirmek vs…

Bu ve benzeri adsense ban nedenleri ile kapatılan hesaplarda durum geçersiz tıklamadan çok farklıdır. Internet gezgini sayfaya gelir, sayfada KENDİ aradığı sonucu bulamaz ve hemen o sayfadaki google adsense rekl***** tıklar ve google politikası gereğince AYNI SAYFADA açılan YENİ bir siteye yani reklam veren (adwords) siteye giderek uygunsuz siteden uzaklaşır. Internet gezgini asıl amacına ulaşmıştır, rekl*****en de ulaşmıştır. Örneğin; portakal fiyatları araması ile www. portakalfiyatlari . com sitesine girdiniz, baktınız ki sayfada portakal fiyatları ile ilgili doyurucu veya sizin aradığınız içerik yok veya yetersiz. Hemen sağda “ucuz portakal satışı” şeklinde bir google reklamı gördünüz ve oraya tıkladınız. Bu durumda siz ve reklam veren firma asıl amaçlarına ulaşmış olacaklardır. Hatta belki de normalde google arama sonuçlarında çıkmayan veya arama sonuç reklam alanında gözden kaçan rekl*****en sitesi bu sefer amacına ulaşmış olacaktır. Bu durum rekl*****en için hedef, google ve adsense yayıncısı için para demektir.

Bu durumda ne reklam verenlerin haklarının zedelendiği ne de google haklarının çiğnendiği söylenemez. Bu nedenle bu tip nedenlerle hesaplar banlanmamalı, öncelikle ihtarda (uyarıda) bulunmalı, banlanıyorsa da kazanılan paralar adsense yayıncılarına ödenmelidir. Çünkü reklam veren alacağı ziyaretçiyi almış ve amacına ulaşmıştır. İhlalin kasıtlı veya taksirle (hukukta istenmeden, kaza ile, acemilik ile yapılan fiiller) yapılıp yapılmadığı da google adsense ekibinin yayıncıya verdiği uyarı ve alacağı savunma sonucunda değerlendirilmeli, hatasında israrcı olan yayıncının o zaman sistemden banlanmasına (sözleşmenin feshedilmesine) karar verilmesi gereklidir.

a) Fesih hakkı

Madde 106 – Karşılıklı taahhütleri havi olan bir akitte iki taraftan biri mütemerrit olduğu takdirde, diğeri borcun ifa edilmesi için münasip bir mehil tayin veya münasip bir mehilin tayinini hakimden isteyebilir.
Bu mehil zarfında borç ifa edilmemiş bulunduğu surette alacaklı her zaman onun ifasını talep ve teahhür sebebi ile zarar ve ziyan davası ikame eylemek hakkını haizdir; birde aktin icrasından ve teahhürü sebebiyle zarar ve ziyan talebinden vaz geçtiğini derhal beyan ederek borcun ifa edilmemesinden mütevellit zarar ve ziyanı talep veya akdi fesh edebilir.
b) Derhal fesih
Madde 107 – Aşağıdaki hallerde bir mehil tayinine lüzum yoktur.
1 - Borçlunun hal ve vaziyetinden bu tedbirin tesirsiz olacağı anlaşılırsa.
2 - Borçlunun temerrüdü neticesi olarak borcun ifası alacaklı için faidesiz kalmış ise.
3 - Akdin hükümlerine göre borç tayin ve tesbit edilen bir zamanda veya muayyen bir mehil içinde ifa edilmek lazım geliyorsa.
c) Rücuun hükümleri
Madde 108 – Akitten rücu eden alacaklı, vaidolunan şeyi vermekten imtina ve tediye eylediği şeyi istirdat edebilir.
Bundan başka borçlu kendisine hiç bir kusurun isnat edilemiyeceğini ispat edemezse alacaklı akdin hükümsüzlüğünden mütevellit zararın tazminini de talep edebilir.
Bakınız : Borçlar Kanunu .
Eğer google’ın dediği gibi para rekl*****ene iade edilecekse asıl haksızlık burada oluşur, rekl*****en haksız olarak para iade almış olur. Oysa o zaten google ile adwords sözleşmesi ile beklediği ticari yarara kavuşmuş, sitesine ziyaretçiyi çekmiş ve hatta belki bundan kar dahi etmiştir.
b) Gizli ve kasıtlı ihlaller; Google adsense ban’a neden olan sayfalarda bulunan gizli unsurlar açısından ise durum yine farklıdır. Yine hukukta ifadesini bulunan gizli ayıp kavramı çerçevesinde; ilk bakışta anlaşılmayan, anlaşılması teknik bilgi ve özel ihtisas gereken hileler bulunması halinde bundan google ve hatta rekabet halindeki diğer adsense yayıncıları da bundan etkilenmekedir.

Örnek olarak; Ziyaretçileri reklamlara tıklamaya özendirme amaçlı, “aradığınız bilgi yandaki linklerdedir” yazmak (aslında bunlar google reklamları), Google kodlarında değişiklik yapmak, sayfa html kodlarında gizleme ya da çerçeveleme ile yazılan ilk bakışta görülmeyen gizli içerikler…

Bu durumda google programı da reklam veren de mağdur olmaktadır. Sebze fiyatlarını arayan biri, www. arabamodelleri. com sitesindeki gizlenmiş “sebze”, “sebze fiyatları”, “sebzeler” gibi kelimeleri arabalar ile ilgili sitesine, sırf ziyaretçi avlamak için çekmiş ise bu tüketicinin bilemeyebileceği gizli bir ayıptır ve hesabın kesinlikle banlanması ve haksız, hile ve yanıltma ile alınan ücretin adsense yayıncısına ödenmemesi gerekir. Adwords yayıncısından alınan para ise geri ödenmemelidir, çünkü uygun olmayan arama sayfasından da olsa sitesine gerçek ve ilgili ziyaretçiyi çekmektedir. Site kodlarına direk olarak müdahale hakkı olmayan google ise görevini kusursuz olarak ifa etmiş ve rekl*****enden aldığı paraya dair kazancı hakketmiştir.

SONUÇ olarak, her ne kadar özel kişilerin serbest iradeleri ile yapılan özel sözleşme olarak görünse de tüm yayıncılar ile yapılan sözleşmelerin matbu ve aynı olması, internetin ve web yayıncılığının gelişiminde büyük katkısı ve rolü olan Google’ın yaptığı verdiği hizmetlerin kamu hizmeti olması nedeniyle, ve ayrıca başarısı kendinden menkul olsa da onunla bir ekip oluşturan adsense yayıncıları webmasterları korumak, yönlendirmek , bir çok yerde söylendiği üzere amcalığını (google amca) göstermek Google’ın sorumluluğudur. Bunu sağlamak ise sürekli banlama ve sözleşme feshi ile değil, yapıcı ve yönlendirici tutum ile sergilenir. Kusur ve kasıt durumuna göre ve savunma alındıktan sonra sözleşmenin feshedilmesi (google adsense ban) son çare olarak uygulanmalıdır. Bu durumda google, program kurallarına uymamakta ısrar eden, ondan hileli ve haksız kazanç elde eden kişi veya kurumlara karşı tazminat talep etme hakkına ise her zaman sahiptir.

Buradan ben de bir webmaster olarak google’a sesleniyorum. Sesim duyulur mu bilinmez. Pişmanlık ifade eden, hatası kendisine gösterilerek uyarılan, program kurallarına uymayı taahhüt eden kişi affedilir veya cezası hafifletilir. Günümüz ceza hukukunda ceza eğitici ve yapıcı olmalıdır. Amaç suç işleyen insanların topluma girmelerini yasaklamak değil, topluma geri kazandırılmasıdır.

alıntı
Etiketler: Yok Ekle / Düzenle Etiketler
Katogoriler
Web Tasarım

Yorum