RSS Feed  Bak

M ü e l l i f...

Akıldan Ziyade Zevke Ve His'e..

Değerlendir
Akıldan Ziyade Zevke Ve His'e Bakar
İKİNCİ NÜKTE : İnsanın fıtratında bekaya karşı gayet bir şedit bir aşk var. Hatta her sevdiği şeyde kuvvi vahime ciheti ile bir nevi beka tevehhüm eder sonra sever. Ne vakit zevalini düşünse veya görse derinden derine feryad eder. Bütün firaklardan gelen feryatlar. aşk'ı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır... Eğer tevehhüm'ü beka olmazsa muhabbet edemez. Hatta denilebilirki: Alemi bekanın ve ebedi cennetin bir sebebi vucudu. şu mahiyet'i insaniyedeki o şiddetli aşk'ı bekadan çıkan geyet kuvvetli arzuyu beka ve beka için fıtri umumi duadır ki baki'i zülcelal o şedit sarsılmaz fıtri arzuyu o tesirli kuvvetli umumi duayı kabul etmiştir ki. fani insanlar baki bir alemi halketmiş.ği
Hem hiç mümkünmüdür ki: Fatırı kerim. Halık'ı Rahim. küçük midenin cüz'i arzusunu ve müvakkat bir bekası için lisan'ı hal ile duasını hadsiz enva'ı nimetlerin icadıyla kabul etsin de umum insanların pek büyük bir ihtiyac'ı fıtriden gelen pek şiddetli bir arzusunu ve külli ve daimi ve haklı ve hakikatlı . kalli. halli. bekaya dair gayet kuvvtli duasını kabul etmesin ? Haşa yüzbin defa haşa. Kabul etmemek mümkün değildir. hem hikmet ve adaletine ve Rahmet ve kudretine hiç bir cihetle yakışmaz. Madem insan bekaya aşıktır. elbette bütün kemalatı. lezzetleri bekaya tabidir. .............................. ...
İnsanın hadsiz manevi yaralarını tedavi etmekle beraber fıtratındaki şiddetli arzuyu bekayı onunla tatmin ediyor.

R.N.KNOT: Nükte : Biraz daha dikkat gerektiren konu.
Etiketler: Yok Ekle / Düzenle Etiketler
Katogoriler
Katogorisiz

Yorum