################################################## ############
## MOD Başlık: son üç gün içinde kaydolan kullanıcılar
## MOD Yazar: emrag < emrah987@hotmail.com > (Emrah Türkmen) http://www.canver.net/
Orjinal Son Kaydolan 5 Kullanıcı modunun yazarı.

## MOD Türeten: sabri ünal < sabriunal@tnn.net > (sabri ünal) http://www.canver.net/
## MOD Açıklama: bu mod son kaydolan kullanıcı kısmını son 3 gün içinde kaydolan
kullanıcıların listesi ile değiştirir.
##
##
## ------------------------------------------------------------------
## - -
## - Son kaydolan kullanıcı: emrag -
## -
## ---------- bu şekilde değiştirir ------------------------------------------
## - -
## - Son 3 günün üyeleri: emrag, blah2, blah3, blah4, blah5 -
## - -
## ------------------------------------------------------------------
##
##
## MOD Version: 1.0.0
## MOD Gereklilikleri:
## Kurulum zorluğu: kolay
## Kurulum süresi : ~3 dakika
## Düzenlenecek dosyalar: index.php
## language/lang_turkish/lang_main.php
##
## Yüklenecek dosyalar: n/a
################################################## ############
##
## Yazar notları: Bu mod, Emrag Son Kaydolan 5 kullanıcı modundan, mod dersleri sırasında türemiş
bir türevidir. Emrag'ın ilgili modu ile birlikte aynı yerde kullanılması tavsiye edilmez...
##
################################################## ############
##
## MOD GEÇMİŞİ: 11.03.2006 - 1.0.0
## - İlk versiyon
##
################################################## ############
##
## Bu modu eklemeden önce lütfen dosyaların yedeklerini alın.
##
################################################## ############
#
#-----[ AÇ ]------------------------------------------
#

index.php

#
#----[ BUL ]------------------------------------------
#

//
// Start output of page
//

#
#-----[ ÖNCE, EKLE ]------------------------------------------
#

//
// last registered users by canver
//
$son_uc_gunun_uyeleri = $lang['Son_uc_gunun_uyeleri'];
$gunun_tarihi = time()- 260000;

$sql = "SELECT user_id, username, user_regdate
FROM " . USERS_TABLE . "
WHERE user_active = 1 AND user_regdate > $gunun_tarihi
ORDER BY user_regdate DESC";

if( !($result = $db->sql_query($sql)) )
{
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query users', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
}

while( $row = $db->sql_fetchrow($result) )
{
if ( $son_uc_gunun_uyeleri == $lang['Son_uc_gunun_uyeleri'] )
{
$son_uc_gunun_uyeleri .= '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '"' . $style_color .'><b>' . $row['username'] . '</b></a>';
}
else
{
$son_uc_gunun_uyeleri .= ', <a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '"' . $style_color .'><b>' . $row['username'] . '</b></a>';
}
}
//
// last registered users by canver
//

#
#----[ BUL ]------------------------------------------
#

'NEWEST_USER' => sprintf($lang['Newest_user'], '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=$newest_uid") . '">', $newest_user, '</a>'),


#
#-----[ BUNUNLA DEĞİŞTİR ]------------------------------------------
#

/* Original phpBB code for newest user - commented out for replace last registered user with last 5 registered users
'NEWEST_USER' => sprintf($lang['Newest_user'], '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=$newest_uid") . '">', $newest_user, '</a>'),
*/
'NEWEST_USER' => $son_uc_gunun_uyeleri,

#
#-----[ AÇ ]------------------------------------------
#

language/lang_turkish/lang_main.php

#
#----[ BUL ]------------------------------------------
#

?>

#
#----[ ÖNCE, EKLE ]------------------------------------------
#

$lang['Son_uc_gunun_uyeleri'] = 'Son <b>3</b> günün üyeleri: ';

************************************************** ***************
EOM.

Derslerde anlatılan özellikleri şimdi kullanabilirsiniz...

color group ile entegresini yapabilirsiniz.

aktif edilmemiş üyelikleri de son 3 günün üyeleri arasına eklemek istorsanız
mod içinde aşağıdaki değişikliği yapınız.

------------------ [ BUL ] -------------------------------

WHERE user_active = 1 AND user_regdate > $gunun_tarihi

------------------ [ DEĞİŞTİR ] -------------------------------

WHERE user_id > 1 AND user_regdate > $gunun_tarihi

------------------ [ KAYDET ] -------------------------------