Admincp>Diller Ve Cümleler>Dil Yönetimi>>Türkçe İçin Ayarları Değiştir:

Bu Bölümde Tarih / Saat Biçimleri Kısmındaki Değişkenlerin Arkaların % Yüzde Karakteri Eklendiğinde Sorun Düzelecektir.

Tarih Zaman Formatları

Yerel Dil Pakeri: tr_TR

Tarih
Formatı: %d-%B-%Y

Saat Formatı: %H:%M

Üyelik Tarih
Formatı: %d-%B-%Y

Doğum
Günü Tarih Formatı: %d-%B-%Y

Doğum Günü Tarih Formatı: %d-%B

Panel
Kullanımı: %d-%B-%Y %H:%M