Bu komutları ister tarih ve saati yazdırmak için, isterseniz de çeşitli kontroller için kullanabilirsiniz.
ASP'de kullanılan zaman ve tarih kodları şunlar;
DÜZ YAZI
ASP:
Year(Now) 'Şimdiki Yılı Veren Kod
Month(Now) 'Şimdiki Ayı Veren Kod
Day(Now) 'Şimdiki Günü Veren Kod
Hour(Now) 'Şimdiki Saati Veren Kod
Minute(Now) 'Şimdiki Dakikayı Veren Kod
Second(Now) 'Şimdiki Saniyeyi Veren Kod
WeekdayName(Weekday(Date)) 'Şimdiki Günü Veren Kod
Örneğin aşağıdaki kod ekrana dakikayı [...]